Czujność 

Czujność niesie za sobą zwycięstwo wolności, nad duchem zniewolenia. Dydymus