Każda forma…

„Każda forma ustalonej tożsamości oparta na silnych fundamentach moralności , została rozbita, zdegradowana i ośmieszona ! ”
Dydymus 
„Dziś stawiamy już tylko pomniki swojej ułomności ,rzeźbiąc fałszywe autorytety dłutami kłamstw .”
Dydymus
„Jedynym przeciwnikiem człowieka jest on sam, staje się nim w chwili kiedy pragnie wynieść kogoś ponad siebie !”

Dydymus