Aborcja i masoński feminizm. 

Prawa kobiet i mężczyzn, nie mogą być ponad prawem do życia. 
Wolność, nie ma nic wspólnego z głupotą i morderstwem. 

Równość jest naturalną formą koegzystencji w wolnych społeczeństwach bezhierarchicznych, w społeczeństwach niewolniczych – hierarchicznych, nie ma równość w ogóle. 

Ruchy feministyczne, masońskie i okultystyczne, dążą do zabijania dzieci, zrodzonych z głupoty i (z) chęci mordu rytualnego. 

  
Psychopaci, mordercy bezpośredni i pośredni w tym farmaceuci, lekarze, producenci i pomysłodawcy idei i technologii zabijania …, powinni być eliminowani z życia społecznego.  

  
Lechia przez tysiąclecia, była przykładem wyższego stopnia człowieczeństwa i moralności, do której powrócimy, po ciałach zdemoralizowanych zwierząt, tolerujących zło, kosztem życia, wolności, równości i samostanowienia. 

Dydymus (2009 r.)

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/rewolucja-deprawacji-kobiet-i-modziezy.html

Reklamy