Jedna super moc …

Gdyby bóg chciał udowodnić ludziom swoją wyższość, dałby ludziom tylko jedną super moc, ujawniającą ich głupotę, bestialstwo i niemoralność. 
Moc zabijania przez myślenie. Wystarczyłaby tylko jedna noc i jeden dzień, aby znikli wszyscy ludzie , zwierzęta i planeta oraz jakakolwiek myśl o człowieku. 

Wasze chaotyczne, hierarchiczne życie i kultura samozniszczenia to utopia nieznająca cech indywidualizmu. 

Oto brak odpowiedzialności za czynny, sny i marzenia, oto ludzka ignorancja i brak umiejętności dążenia do wyższego stopnia człowieczeństwa, samostanowienia, samoograniczenia i ewolucji duchowej.


Teraz rozumiecie, po co ludziom potrzebna jest idea samoograniczenia.?!

Bez niej, nie istnieje samostanowienie i wyższy stopień człowieczeństwa oraz idea ewolucji duchowej, łącząca dusze ze stanem ducha. 

Dydymus ( 2010, wykład : Samoograniczenie podstawą Wolności. )

Reklamy