Kosumpcjonizm 

Zobacz. Konsumpcjonizm stał się niebezpieczną, płytką modą zastępująca pasje … 
Kontrolująca człowieka technologia to zakupy, moda i wygląd to zakupy, gotowanie to zakupy … 


Wszystko to zakupy, żadnej wartości, żadnej głębi, żadnej pasji do istoty bytu, tworzenia czegoś z niczego, pozostał kult pieniądza, ciała, konsumpcjonizm, zabijający prawdę, wolność, wartości i moralność, tego chce martwe za życia, zniewolone i rozdarte wewnętrznie społeczeństwo …

Nikt nie protestuje gdy zabiera się ludziom duszę, ale wszyscy protestują gdy zabiera im się niewolącą ich demokracje, ustroje, religie, internet, czy pieniądze…

Wolność, nie polega już na mądrości, lecz na na określeniu stopnia zniewolenia fizycznego przy zatartej istocie duchowości…

Dydymus (2013r)