Szyszynka, dom duszy

Powiedziano wam, że wielkość mózgu, ma znaczenie dla inteligencji, jest to kłamstwo, ponieważ mózg jest dostosowany do skali organizmu i specyfiki jego egzystencji. 

Wszystko jest kwestią skali, a inteligencją zarządza mikroskopijny dom duszy, jaką jest szyszynka. 

Biorąc pod uwagę empatię gatunkową, zwierzęta, są bardziej ludzkie od człowieka, ten sam aspekt dotyczy uwarunkowania integracji zwierząt ze środowiskiem naturalnym, my tworząc utopię cywilizacji, oddalamy się od prawdy, natury i siebie. 

Masońska nauka, to nauka śmierci, bowiem śmiercią jest oddzielenie człowieka od natury i zepchnięcie zwierząt do użytecznej kasty niższej.

Brak równości, skutkuje brakiem wolności, a brak wolności, prowadzi do ludobójstwa. 

Holokausty, to formy rzeźni rasowej i gatunkowej, syjoniści wybijający Słowian, Żydów, Aborygenów, Indian … , czy żołnierze zabijający samych siebie, w wojnach rytualnych, najemnicy władzy zabijający ludzi podczas ataków fałszywej flagi, czy rzeźnicy zabijający zwierzęta w rzeźniach, to wyciszany społecznie holokaust, spowodowany istotą władzy, hierarchii i potrzeby mordowania rytualnego. 

Rzeźnie, to także zamachy fałszywej flagi i wojny rytualne. Jedynym ratunkiem dla człowieka, jest zniszczenie nierówności społecznej i międzygatunkowej przez wyniszczenie hierarchii, ustrojów i religii z jednoczesnym powrotem do natury.

Kult ciała, kult krwi, kult płodności, kult waginy, penisa, siły i płci, nie może stać ludziom na drodze do rozwoju duchowego, mądrości i logiki.

Dydymus (2012 r)

Wszystko jest kwestią skali i interpretacji – dydymus teorie

https://dydymusteorie.wordpress.com/2016/07/17/wszystko-jest-kwestia-skali-i-interpretacji/