Patriotyzm, to nie wolność 

Dopóki istnieją różne formy narodowości, można je kultywować, ale za narodowością zawsze podążają elity, czerpiące realne, długofalowe korzyści z niewolników, nazywanych dla niepoznaki obywatelami.  Żaden zdrowy świat na początku swego istnienia, nie znał podziały społecznego, kulturowego, politycznego, ideowego, czy religijnego, a już na pewno nie znał zamkniętych narodów w granicach własności terytorialnej, należącej do grupy…

Pieniądz, twój bóg 

Znów nie masz pieniędzy, lub nie masz ich, bo ich po prostu nie potrzebujesz, natychmiast koło ciebie pojawi się dupek, nieznający pojęcia prawdziwej wartości, którego mózg jest od dziecka zapładniany ideą jedynej „wartości”, jaką człowiek ten zna i będzie znał do końca życia, a jest nią „wartość” pieniądza. Ludzie ci, kupują wszystko, łącznie z przyjaźnią,…

Egocentryzm i tchórzostwo 

Egocentryzm i indywidualizm bez empatii, to zwierzęce tchórzostwo, dążące do uratowania samego siebie. Dydymus’ 2002 r.

Polska nie potrzebuje żadnych elit

Polska, nie potrzebuje nowych elit, Polska nie potrzebuje żadnych elit, kto myśli odwrotnie, celowo planuje przywrócenie starego porządku kastowego i hierarchicznego w, którym obywatel jest niewolnikiem i posłusznym psem władzy. Myśląc elity, hierarchia, władza, automatycznie, określasz się jako niższa rasa społeczna i poprzez zaniżoną samoocenę, odbierasz sobie prawo do równości i wolności, aby ci którzy…

Strach i konsekwencja

Nawet kłamstwo staje się drogą prawdy, gdy strach przed regułami, grozi konkretnymi konsekwencjami. Dydymus (2007 r)