Egocentryzm i tchórzostwo 

Egocentryzm i indywidualizm bez empatii, to zwierzęce tchórzostwo, dążące do uratowania samego siebie.

Dydymus’ 2002 r.