NWO, to naczelny system kastowy 

Nowy porządek świata, to naczelny system kastowy, zarządzający atrapami ideologii społecznych. 
Socjalizm i demokracja, czy też kapitalizm i komunizm, są tylko zewnętrznymi formami sztucznie uformowanego konfliktu tezy z antytezą. 

Nowy porządek świata, to utopijny system kastowy oparty na dialektyce heglowskiej (dialektyka pana i niewolnika). 

Utopijność systemów kastowych oparta jest na zmiennej formie władzy, strachu i zróżnicowanej formie postrzegania rzeczywistości przez narzucony odgórnie ustrój polityczny i religijny. 
Ta farsa, gra, utopijna forma wspołżycia, chroni wyższe kasty społeczne, przez prawo i system ekonomiczno – tytularno – kastowy.

Ten dualny świat utopi, został stworzony na waszych oczach, to inżyniera społeczna połączona z filozofią frankfurcką i dialektyką heglowską … 

Dydymus 

http://czuwajacy.blogspot.com/2016/02/kapitalistyczna-utopia-dnia.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/protokoy-medrcow-syjonu-1896-r-zobacz.html

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/t-sprawiedliwosc-nieistnieje.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/do-kogo-nalezysz-niewolniku.html

Reklamy