Prawdziwy obraz Gnozy i jej wykorzystanie

Prawdziwy obraz Gnozy i jej wykorzystanie.

Dobro i zło Gnozy.

Cywilizacja kultury masońskiej, chciała i nadal chce przekonać was, że gnoza, czyli wiedza oparta na zasadach sztuki, filozofii i mistycyzmu, powstała jako antyteza chrześcijaństwa. 

Jednak prawda, jest zupełnie inna …

Wiedza i mądrość Gnozy powstała ~ 65 tysięcy lat temu, w celu jak najtrafniejszego przekazania ludziom przeszłej historii ziemi z uwypukleniem zagrożeń, jakie mogą spotkać człowieka ze strony natury.

( Egoizm natury, jest identyczny z egoizmem człowieka, z tym, że człowiek, może panować nad swoim egoizmem poprzez samoograniczenie.)

Wszystkie te wiadomości zostały przekazane potomnym w postaci alegorii symbolicznej, zamkniętej w sztuce, filozofii i mądrości mistyki. 

Cztery fundamentalne filary gnozy : sztuka, wiedza, filozofia i mistycyzm, są podstawą człowieczej inteligencji, która łączy fakty poprzez logikę i świadomość własnego samo-stanowiącego i odpowiedzialnego bytu. 

Kilka tysięcy lat temu, Zaprzysiężeni i Nikolaici, stworzyli wspólny front tajnych bractw przeciw ludziom, aby klany wybranych rodzin, mogły zachować wiedzę i jej wierną interpretacje tylko dla siebie. 

Tak powstał naród wybrany, lud uniwersalny, międzynarodowy klan samo stanowiącej władzy, działająca ponad narodami, religiami i systemami. 

Kultura tajnych bractw, stworzyła różne pod względem regionalnym systemy świeckie i duchowne, spójne pod względem więzień, symboli i przesłań, w celu zagospodarowania niższych warstw społecznych, za pomocą magii słowa, strachu, pieniądza, autorytetu i wiary. 

Oto „mądrość” elit zwyciężyła i stworzyła strach uniwersalny, kreujący wielopokoleniową kulturę władzy i utopijnej pseudo kultury dla plebsu. 

Budowa

Filar Pierwszy : Sztuka, czyli iluzja teatru

Sztuka, jest światem wyobraźni i interpretacji. Sztuka ezoteryczna, wyraża wewnętrzne wyobrażenie osoby jako rzeczywistość narzuconą innym, za pomocą magii podstępu, strachu lub siły. 

Tak powstała Królewska Sztuka Natury.

Królewska Sztuka Natury, atakuje świadomość osoby, która się na tą sztukę otwiera i żywi się jej wyobrażeniem tak długo (pokarm duszy), aż owa sztuka, stanie się prawdą rzeczywistości.  

Sztuka, zaślepia i otępia wszystkich tych, którzy uwierzyli w historię ziemi, w podział rasowy, system hierarchiczny, czy tytularność społeczną oraz zawodową … 

Każdy z was, uwierzył w królów, papieży, prezydentów, czy celebrytów … upajając się sztuką królewską, która przyjęliście jako rzeczywisty fakt dokonany. 

Filar Drugi : Wiedza, a dla was nauka posłuszeństwa 

Nauka bada, eksperymentuje i weryfikuje, wiedza uczy się na błędach innych … 

Gnoza, nie jest nauką, tylko wiedzą płynąca z auto-poznania, bowiem mędrzec eksperymentuje i weryfikuje własne wnętrze, stawiając siebie w swoim umyśle na miejscu danego zdarzenia, nie wychodzącego poza doświadczenie duchowe. 

Jednak z biegiem upływu lat, rasa panów i mistyków, zaczęła eksperymentować na was, na rasie niższej, ponieważ sami się na to godzicie poprzez brak wiedzy moralnej, odpowiedzialności, godności i braku znajomości idei równości i samostanowienia. 

Wiedza, wykorzystuje ludzi poprzez naukę, w tym naukę manipulacji psychologicznej, której się boicie i, którą kochacie, jeśli ta, daje wam możliwość manipulowania dziećmi, czy osobami, których nie kochacie, ale które chcecie posiadać dla własnych egoistycznych celów.

Dzieje się tak, ponieważ nie potraficie samoograniczać swojego egocentryzmu, czyli zła. 

Psychologia, zaatakowała wasz umysł poprzez podświadomość już na etapie nauki w zerówce i przedszkolu, w którym autorytet narzuca wam szereg użytecznych rozwiązań, dążących do wykorzystania psychologii w waszym przyszłym życiu społecznym i zawodowym oraz rodzinnym i duchowym. 
Robią z was użyteczne zabawki, roznoszące dalej zarazę iluzorycznego zniewolenia. 

Dzieje się tak, ponieważ zastosowano na was mistycyzm :

Kabały : która pokazuje wam wewnętrzny wymiar natury i świata astralnego, nie objaśniając wam zasad prawa naturalnego, stanowiącego nie tylko zaporę dla waszego ciała, ale i ducha egocentryzmu. 

Alchemii : która pokazuje wam jaką prace musimy wykonać dla rozwoju naszej wewnętrznej energii i transformacji, nie objaśniając wam prawideł wykorzystywania energii duchowej oraz transformacji duchowej opartej na samostanowieniu, odpowiedzialności i samoograniczeniu …

Okultyzmu : który wdarł się do waszego życia, za pomocą gier, sportu, czy rozrywki : tarot, karty, astrologia, czakry, medytacja … Jednak i w tym przypadku, nikt nie objaśnił wam zasad kreowania świata poprzez odrzucenie idei egocentryzmu. 

Oto nauka pseudo mistycyzmu, której wpływ ezoteryczny jest wam przekazywany w szkole średniej i na studiach, jesteście nauczani posłuszeństwa wobec władz i programowani psychologicznie poprzez słowa klucze, otwierające poszczególne czakry, prowadzące do transformacji energetycznej i dążącej do zaufania autorytetom poprzez strach i poprawność polityczną. 

Filar trzeci : Filozofia (philo), czyli umiłowanie mądrości (sofia), lub metody karmienia plebsu użytecznym kłamstwem

Egzystencja nie mieści się w pytaniach : Kim jestem, po co tu jestem i dokąd zmierzam, bowiem pytania te, łatwo podsumować wpychając człowieka do stada użytecznych niewolników, wykonujących konkretne zadania na rzecz szkolących i hodujących go elit.

Filozofia oparta na gnozie, jest żywa i odpowiada na wewnętrzne pytanie mędrca za pomocą trybu duchowych impulsów : jak to wykonałem, czy zrobiłem …

Większość z was, zadaje sobie pytanie : jak ja to zrobię.? Podczas gdy zadanie zostało już wykonane jeśli taka jest nasza intencja.

Wiedza jest w nas, a wy niewiadomo dlaczego szukacie wiedzy w nauce, edukacji i w autorytetach, wykorzystujących waszą wiedzę dla siebie i przeciwko wam samym. 

Tak otaczający was iluzoryczny świat, stosuje zasady Sztuki Wojny, aby was pokonać, wytresować, wystraszyć i podporządkować. 

Młody mędrzec już wie sam z siebie, że uczenie się filozofii swego wnętrza jest ścieżką samorealizacji, a nie naukom określonych odpowiedzi i regułek, wskazujących wam wasze szeregowe i z góry określone miejsce nie mogące wychodzić poza reguły kreowania postępu, kultury i całej cywilizacji … 

Nikt nie będzie filozofem ucząc się filozofii stworzonej przez innych ludzi, tak czynią niewolnicy, pragnący być uczniami bogów i panów.  

Filar czwarty : Mistycyzm, czyli doświadczenie bezpośrednie 

Doświadczenie bezpośrednie, rozświetla jaźń rzeczywistości i dopełnia i wypełnia, wszystkie inne filary oświeceniem. 

Gnoza sama w sobie, jest sztuką mistycznego badania samoświadomości. 
Samoświadomość, łączy się z naszymi marzeniami w sferze rzeczywistej poprzez kształtowanie świata pod nasze potrzeby.

Jednak robią to tylko i wyłącznie elity tajnych bractw, które abyśmy i my nie osiągnęli wymarzonego celu, postawiły przed nami mur podziału, prawa, władzy, strachu, pracy, nauki, poprawności politycznej, pieniędzy, tytułów, różnic społecznych, różnic rasowych, czy religijnych … 

Gnoza, to praktyczne badanie swego wnętrza, w którym cały wysiłek skierowany jest do umożliwienia świadomości poprzez doświadczenia natury wewnętrznej, do wytworzenia siłą umysłu, realnych emocji wpływających na ciało, dążące do realnych rozwiązań zgodnych z naszym duchem, prawem naturalnym i sumieniem.

Natomiast rozwiązania Gnozy masońskiej, skupiają się na sposobach kontrolowania swoich marzeń za pomocą władzy i kontroli społecznej w ramach, której niewolnicy za pomocą podstępu psychologicznego, siły, nauki oraz strachu, realizują marzenia elit o niekończącej się władzy i dobrobycie.  

Sztuczny świat utopi, stworzony został na bazie styku iluzji, siły, strachu i psychologii . 

Gnoza – wiedza, podobnie jak w przypadku innych wartości, została zmieniona już na poziomie definicji i definicji opisowej.  

Cztery filary gnozy, są starsze od najstarszej religii, czy jakiegokolwiek systemu kastowego.

Cztery filary gnozy, są obecne we wszystkich kulturach, religiach i systemach politycznych całego świata, jednak nie w formie pierwotnej, tylko w formie masońsko – militarnej, która odebrała wam równość i wolność, na rzecz sztuki teatralnej nazwanej realnością. 

Gnoza – wiedza uniwersalna, przeznaczona została dla całej ludzkości, wszystkich narodów świata.

Gnoza, została zawarta w sztuce budownictwa i uniwersalnej symbolice. 

Wszystko to, przywłaszczyła sobie idea religii i rodów, sitw królewskich, które poprzez dostęp do wiedzy, postanowiły stworzyć dla siebie sielankową idee władzy, kosztem społeczeństw utrzymywanych w niekorzystnych cuglach ról społecznych. 

Gnoza przetrwała naturalne kataklizmy i katastrofy, a także nagłe uwstecznienie rasy ludzkiej, jednak może nie przetrwać okresu ludzkiej chciwości, ignorancji i głupoty …

Symbolem gnozy jest liczba człowieka – cztery (symbol 4 jest podobny do arabskiej 2 i odnosi się do mnożenia 2×2, litera zeta, symbol templariuszy oznaczający niebezpieczeństwo, symbol planety Jowisz … ), naturalnym stanem bytowym człowieka jest funkcja różnic i podobieństw oraz dopełnień związanych z płcią, mnożeniem naturalnym oraz wiernością i lojalnością, co daje nam liczbę 40 i 4. 

(Dwie czwórki – dwoje niedoskonałych ludzi, tworzy symbol 8 to transformujący symbol nieskończoności (∞), (który ewoluował do symbolu liczby 8) wynikający z mnożenie – rozrodu.)

Każdy mędrzec wie, iż wąż symbolizuje ludzkie ego sterowane przez jeden z trzech mózgów ludzkich. 

Każde ego, może być pokonać przez samoograniczenie i samokontrolę wypływająca z ludzkiej szyszynki, lub poprzez zewnętrznie narzucony strach i kontrole, wybór zawsze należał do was …

Nikt wam naczelnej mądrości gatunku człowieczego nie przekazuje, kształtując zamiast mądrości, rasę głupców i sługusów, oddanym panom i bogom, umiejącym sterować kastami niewolniczymi. 

Żaden Adam, nie uległby namowom jakiejkolwiek Ewy, a żadna Ewa, nie uległaby namową własnego ego, gdyby obydwoje kierowali się mądrością samostanowienia i samoograniczenia.  

Jeśli mądrość zwyciężyłaby nad strachem i egocentryzmem, elity nie wytworzyłyby nad wami żadnego sztucznego Boga i żadnej władzy, prawa i religii, czy pism prawno-religijnych, które mają was kształcić, na użytecznych niewolników. 

Kłamstwo, narodziło się poprzez mowę, litery i wieloznaczność wyrażeń odbiegających od formy naszych myśli i przesłań będących odpowiednikami pierwszych symboli uniwersalnych, których prawda leżała w dosłowności przekazu.

Egocentryzm i płynąca z niego zawiść i zazdrość, wytworzyły z symboli alfabety, litery i cyfry, będące podstawą kłamstwa i zamkniętych środowisk narodowych, czy plemiennych, opartych na ludzkiej głupocie i próbie podporządkowywania sobie innych ludzi na bazie różnic odpowiadających jej przywódcom, którzy wyrażali swoją władze przez siłę i płynący z niej strach.  

Dydymus
Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/wygnani-sowianie-grupa-brahm-i-grupa.html

https://manipulanci.wordpress.com/2016/03/13/manipulacja-procesem-nauki/

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/12/obiecado.html

Reklamy