Czym jest praca

Co nazywamy pracą :

Pracą, nazwać można tylko takie działanie, które służy współegzystencji człowieka z przyrodą i przeistoczeniu potrzeby w wartość, jaką jest żywność, ubiór i schronienie…

Dydymus 1989 r