Planeta złośliwych małp

Planeta złośliwych małp Wycofałem się z tak zwanej polityki nurtu zasadniczego, ponieważ większość społeczeństwa małp, nie rozumie mojego przesłania, opartego na wytworzeniu nowej rzeczywistości społecznej, w której rozum kieruje się samoograniczeniem i odpowiedzialnością, za byt, dążący do dobra i dobrobytu społecznego. Osoby, nawet te które demaskują politykę w taki czy inny sposób, stają się propagatorami…

Dekonstrukcja człowieczeństwa za pomocą konfliktu wewnętrznego

Dekonstrukcja człowieczeństwa za pomocą konfliktu wewnętrznego Słowa potrafią zniszczyć nasze spojrzenie na świat, jednak największą krzywdę zadaje człowiek sam sobie, poprzez strach przed siłą władzy, wytwarzającej przeobrażenie wewnętrzne na bazie inżynierii społecznej. Schematy inżynierii społecznej dostosowują życie poszczególnych jednostek do anormalnych wymagań społecznych, praw środowiskowych i wymogów grup społeczno – zawodowych, będących żywymi wirusami, zagrażającymi…

Czym jest korona

Czym jest korona Korona, nie jest symbolem władzy, ale symbolem człowieczeństwa w jego prawdziwym wymiarze, wymiarze wiedzy i mądrości. Korona królewska, to łono matki natury z którego przybywamy na świat, jej krzyżowe sklepienie, to ciemiączko którego środek jest pozostałością trzeciego oka, które łączy nas z ojcem wszechświata. http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/ego-i-samo-ukrzyzowanie.html Corona muralis, to korona oznaczająca trzecie oko,…

Miłość i człowieczeństwo

Współczesna miłość, jest jak współczesna technologia, dąży do kontroli i nudzi się wraz z pojawieniem się nowej wersji izluji, której ciało, oparte na wyglądzie i liczbach, przesłania piękno rozumu i moralność duszy. Geometria, będąca formą kultu ciała i egoizmu zwalczającego altruizm, dąży do chaosu ukrytego w nielogicznym wyborze narzuconego porządku, podczas gdy moralność mądrości, będąca…

Co musi się stać, aby zaistniało prawo prawdy ?!

Co musi się stać, aby zaistniało prawo prawdy ?! Wasza praca, wiara w pieniądz i nauka posłuszeństwa, czyni elity wolnymi … Od najmłodszych lat należy przekazywać dzieciom sentencje prawdy, opartej na logice, bowiem prawdziwa logika, wolna jest od poprawności politycznej i religijnej, czego obecnie dzieciom w szkołach i domach się nie przekazuje. Dlaczego ?! Ponieważ…