Planeta złośliwych małp

Planeta złośliwych małp

Wycofałem się z tak zwanej polityki nurtu zasadniczego, ponieważ większość społeczeństwa małp, nie rozumie mojego przesłania, opartego na wytworzeniu nowej rzeczywistości społecznej, w której rozum kieruje się samoograniczeniem i odpowiedzialnością, za byt, dążący do dobra i dobrobytu społecznego.

Osoby, nawet te które demaskują politykę w taki czy inny sposób, stają się propagatorami tezy lub antytezy politycznej gry teatralnej, prowadzącej do kolejnych podziałów.

Ktoś, kto animuje podział społeczeny i samo społeczeństwo do biernego działania emocjonalnego, ma określony cel działania, odbiegający od racji wspomnianego wyżej dobra i dobrobytu społecznego, ponieważ wolne i oświecone społeczeństwo, nie pozwali na postawienie siebie w roli użytecznych pionków tezy lub antytezy …

( Wszystko, co rodzi się z ideologii podziału, jest rodzajem wirusa, który tworzy, dzieli i wchłania kolejne grupy błądzące w ciemności strachu przed własnym umysłem … )

Gra polega na celowym lub nieświadomym propagowaniu rzeczywistości, która w pojęciu logicznym nieistnieje, jest tylko iluzją, stworzoną za pomocą strachu, władzy, religii, dekonstrukcji słowa, zwyczaju, wierzeń i historii oraz na sprytnej zamianie tożsamości w narzuconą odgórnie tradycje symboliczną.

( Traktują człowieka jak zwierze, które uczy się pewnych czynności, za pomocą fetyszu, symbolu wywołującego akcje i reakcje oraz na bazie strachu opartego na idei kary lub nagrody. )

Jest to trudne, ale wystarczy popatrzeć na białą kartkę papieru, będącą symbolem prawdy, którą każdy uzurpator władzy człowieka nad człowiekiem, zanurza we własnym moczu i egocentryzmie, która zmienia biel prawdy, na dowolny, użyteczny kolor kłamstwa.

Metoda określenia rewiru za pomocą znaków zapachowych i symbolicznych kreujących nieme prawo stanowione, pozwala na drastyczne zmiany społeczne w obrębie danej społeczności.

Co się więc stało ?

Prawo naturalne poprzez psychopatyczną siłę, zostało zmienione w prawo natury, w którym silniejszy zaczyna dominować nad stadem, ustalając zasady prawdy i tradycji, na bazie własnego, prywatnego interesu, który gwałci i sprzeniewierza prawa społeczne.

Symbolika znaku

Człowiek, ma naturę złośliwej lub bezmyślnej małpy, dlatego wykonuje setki kopiowanych i nieprzemyślanych ruchów symbolicznych.

Różnica, pomiędzy świadomym zachowaniem członka tajnych bractw, a powtarzającym je bez celu człowiekiem, jest zauważalna gołym okiem.

Każda forma dialogu, dyskursu, narracji, przemówienia … łączy się w sposób nierozerwalny z rytuałem ruchów i gestów rąk, nóg, ciała oraz głowy …

Dekonstrukcja rytuału pojawiła się w czasach powszechnego dostępu do literatury zakazanej, która ujawniła rytuały symboliczne tajnych bractw, które są dziedzictwem i tajemnym językiem elitarnych kast.

Z tego też względu, powstała tak zwana manipulacja psychologiczna, polegająca na celowym wtłoczeniu niektórych ruchów i gestów symbolicznych, do arsenału metod wywierających nacisk na rozmówcę lub słuchacza …

Dzięki temu od wielu już lat psychologia i manipulacja oraz bezmyślny pr polityczny mylony jest z działaniami członków tajnych bractw.

Marionetki, jak małpy powielają gesty rytualne, przenoszone później do kultury popularnej i slangu niewerbalnego.

Język manipulacji psychologicznej, nie ma nic wspólnego z ukrytymi treściami rytualnymi, przekazywanymi przez magów i filozofów.

Jeśli nie ma koordynacji pomiędzy słowami, a gestami rąk i nóg, mamy do czynienia ze zwykłą manipulacją, której nauka zalecana jest, każdej początkującej małpie, uczącej się ogłady w świecie kłamstw, nacisku oraz psychomanipulacji.

Często przesyłacie mi zdjęcia i zwracacie uwagę na gesty wykonywane przez dorosłych i dzieci … jednak małpowanie popularnych gestów, nie ma nic wspólnego ze świadomą komunikacją, między członkami ukrytej władzy.

10 palców ich układ, kąty obrotu, kolejność stawiania stóp, kolejność podawania dłoni i wskazywania odpowiedniego palca, to sztuka mistrzowska i teatr misteryjny, o którym większość społeczeństwa nie ma bladego pojęcia.

( Często poprzez symboliczną grę, bada się zapraszanych ludzi pod katęm ich odporności na siłę bodźców podprogowych i symbolicznych. Możesz nic nie rozumieć, ale ciało da odpowiedz przeciwnikowi, czy warty jesteś jego zainteresowania. )

Przekaz symboliczny, został zakopany pod kilkoma warstwami dekonstrukcji, tworzącej obraz kulturowego teatru, opartego np. na grze protokołu dyplomatycznego …

Gra

Zauważ, że tego typu gry, polegająca np: na negocjacji kompromisu poprzez logiczne argumenty, dotyczą tylko elit, podczas gdy relacja władzy z obywatelem prowadzona jest, poprzez nielogiczne zastraszenie i zmasowany nacisk psychologiczny, umniejszający wartość jednostki w oczach władzy i urzędu.

Dyplomacja na dziś dzień, to forma zdekonstruowanego dialogu prowadzonego pomiędzy państwami, będącymi ośrodkami przetrzymywania niewolników na bazie elementu uzależnienia od konsumpcji i obscenicznych rytuałów, nazywanych zdeprawowaną wolnością niewolnika.

Dyplomata, to aktor posiadający licencje państwa uprawniającą go, do wykonywania bezkarnych działań w jego imieniu. Bezkarność działań, odnosi się do wykorzystywania armii najemników i niewolników, w celu tworzenia obrazu iluzji rzeczywistości, osadzonej na korzystnym podziale społecznym.

Moralność, nie jest społeczną umową pomiędzy grupami społecznymi, bowiem te, są sztucznym tworem, stworzony na potrzebę kontroli człowieka nad człowiekiem, tym samym, moralność nie ma nic wspólnego z dyplomacją, która przekreśla wartość słowa i idee równości, dążącej do wolności …

Hierarchia, w tym tworząca ją polityka, kreująca „wartość” na bazie wpływu dyplomacji na życie społeczne, kładzie kres strukturze poziomej, która oparta jest na zasadach prawa naturalnego, które tworząc równość i wolność, wspiera idee moralności regulującej stosunki ludzi względem siebie.

Co z tego wszystkiego wynika ?

Dążenie do jakiegokolwiek rozwiązania politycznego, czy religijnego opartego na podziale cywilizacyjno kulturowym, nie ma najmniejszego sensu, ponieważ zawsze znajdziemy się w punkcie, z którego wyszliśmy i w którym zostaniemy na wieki.

Jedynym logicznym rozwiązaniem, jest zmiana wszystkich zasad cywilizacyjno kulturowych oraz form narzuconej i ewoluującej tradycji na rzecz powrotu do tożsamości struktur poziomych, znanej wszystkim, wolnym społeczeństwom rdzennym i pierwotnym.

Człowiek podległy innemu człowiekowi, wykonuje liczne rytualne gesty, mające zaznaczyć wyższość „Boga” nad człowiekiem. Takim rytualnym gestem, jest wiara w strukturę podatkową, czy wiara w strukturę fetyszu, która tworzy iluzoryczną wartość jednostki, w oczach innej podległej mu jednostki …

W rzeczywistości kieruje wami choroba psychiczna, która przekłada fetysz nad równość i prowadzi do powszechnie akceptowanego kłamstwa, tworzącego iluzje rzeczywistości.

Chaos kontrolowany, zastapił chaos natury, a stworzone na bazie kontroli liczne nerwice, kreują iluzje ładu społecznego …

Dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
Akademia Filozoficzna Dydymusa

P.s

Dzisiaj zmarł Zbigniew Brzeziński, wróg wolnej i równej ludzkości, członek tajnych bractw na uniwersytecie Harvarda : Philosophical Society, Phi Beta Kappa Society (1776), Secret Union, oraz adept okultyzmu (Renard Noir Society) na uniwersytecie McGilla w Kanadzie.

Oby na świat przychodziło mniej psychopatów, a więcej wolnych i myślących ludzi, dążących do samostanowienia i samoograniczenia własnego egocentryzmu.

Coraz bardziej podzielone społeczeństwo zatapia się w odmętach licznych bezkresnych przepaści.

Niemoralny sukces nieroba, zwalczającego każdego wolnego człowieka, czy opcja porażki i wymagającej oraz słabo płatnej pracy. ?

Osobowość osób podążających prostymi drogami, rozpada się na różne sposoby poprzez trudne i z góry przewidziane sytuacje, tworzone przez takich ludzi jak Brzeziński.

Od tysięcy lat wiadomym jest, że życie w tak zwanych miastach, jest powodem ubóstwa związanego z wysokim poziomem zaburzeń psychicznych.

Zaburzenia psychiczne plebsu, spowodowane są neoliberalną polityką gospodarczą, która zwiększa działania patogenne.

Poprzez medializacje tych efektów psychiatrzy pomagają ukryć polityczne pochodzenie większości chorób psychicznych, wyprodukowanych na zlecenie władzy, w celu utwierdzenia społeczeństwa w realności otaczającej ich iluzji.

Katastrofa społeczna, spowodowana polityką neoliberalną została wymazana i zapomniana poprzez dekonstrukcje języka i pojęć uważanych za niepoprawne.

Przez „medializację” egzystencji rozumiemy taką sytuację, w której bezpośredni dostęp do podstawowych doświadczeń egzystencji zostaje zastąpiony i zabudowany przez zapośredniczenie w przestrzeni bezosobowej lub raczej takiej, w której to sedno osobowości, jakim jest odpowiedzialność bezpośrednia i bezwzględna, zastępuje władza pewnej „struktury” i jej pragmatyki wytworzonej przez czynniki inne niż objęci zainteresowaniem, albo działające poza nimi, ale przez nich wstępnie i z góry zaakceptowanej.

Struktura taka, może wprawdzie w pewnych okolicznościach mieć charakter władzy wprost osobowej, wtedy jednak nie będziemy mówili o „medializacji”, ale o postaciach bezpośredniej przemocy / władzy symbolicznej.

Dopiero kiedy struktura taka zostaje „zdepersonalizowana” (lub też jeśli z zasady personalna nie jest), wkracza pojęcie „medializacji” – w tym znaczeniu, w jakim chcemy go teraz używać.

Teatr iluzji, musi zostać zastąpiony rzeczywistym życiem, struktury poziomej i tego sobie i wam życzę …

Aby mnie zrozumieć, musicie przestać żyć i funkcjonować w wymyślonej przez władze rzeczywistości iluzorycznej, w której garstka nierobów i armie najemników, żyją na nasz koszt.