33, 3 i 3

33, 3 i 3

Według iluzji władzy, każdy z was nosi w sobie użyteczną cząstkę dobra i zła.

Użyteczną, ponieważ teza i antyteza podlega trzeciej sile, która tworzy i napędza te przeciwstawne sobie siły wewnętrznego i społecznego podziału.

Dekonstrukcja człowieka, polega na wykreowaniu strachu przed istotą człowieczeństwa, człowieczeństwa zagubionego we mgle i ciemności tradycji, która nie rozumie tożsamości płynącej z natury i wiary we własne jestestwo.

Niebo, tron Boga i sam bóg, jest częścią człowieku i nie jest to iluzja lecz rzeczywistość, namacalna, spójna i logiczna.

Każdy ateista nosi Boga i jego królestwo w sobie, a wszyscy Ci, którzy wierzą w ideologie religii, są równie daleko od Boga, jak wyżej wymienieni ateiści, ponieważ poszukują oni sensu życia, drogę do życia wiecznego, nie zdając sobie sprawy z ewolucji duchowej ciała ( ciał – bowiem człowiek żyje podzielony na wiar i czas ) fizycznego dążącego do ascendensji … Wielu staje się jednym … ( sny dają nam rzeczywisty podgląd w inne wymiary czasu i przestrzeni … dopełnienie ewolucji następuje w monecie śmierci ostatniej kopi nas samych … )

Wierząc w Boga, większość wierzy również w postęp i naukę, ponieważ poprawność polityczna trzyma zdekonstruowanego potworka na linie zniewolenia duchowego i świeckiego.

Iluzja, miesza się z dramatem i tragedią teatru greckiego oraz jaskini platońskiej, doprowadzając widza do depresji, obojętności i bez sensowności idei życia konsumpcyjnego, opartego na nauce posłuszeństwa, niewolniczej pracy, profesjonalizmie, tolerancji wobec zła i poprawności politycznej, która obejmuje również aspekt tej, czy innej wiary hierarchicznej …

Świątynia wiary

Alegoria zakazu handlu w świątyni mówi nam, że nie wolno kupczyć duszą i umysłem, znajdującymi się w świątyni ciała ludzkiego – czaszce.

( Więcej w temacie : http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/ego-i-samo-ukrzyzowanie.html i http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/porod-i-podnosc.html i http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/07/mysl-sowo-dziaanie.html )

Wszyscy nosimy w sobie rogi Ammona

Róg Ammona, to inaczej hipokamp lub hipokamp właściwy, anat. parzysta struktura należąca do węchomózgowia, położona w przyśrodkowej ścianie komór bocznych.

W hipokampie znajduje się sklepienie naszej świątyni.

Sklepienie (łac. fornix), to struktura anatomiczna mózgowia, część układu limbicznego.

Stanowi ono jedno z najważniejszych połączeń śródlimbicznych, łączących zespół hipokampa (hippocampus) z ciałem suteczkowatym (corpus mamillare), jądrami przegrody (nuclei septi) oraz jądrem przednim wzgórza (nucleus anterior thalami).

Świątynia Boga – dom duszy, znajduje się w szyszynce pod rogami diabła (hipokampem) .

( Dla dociekliwych : Szyszynka (łac. Corpus pineale, syn. glandula pinealis, syn. epiphysis cerebri) – jeden z gruczołów wydzielania wewnętrznego, leżący pomiędzy wzgórkami górnymi blaszki pokrywy.

Gruczoł znajduje się w zagłębieniu, pod blaszką czworaczą, kontaktując się z kresomózgowiem szypułą szyszynki. Ma stosunkowo niewielkie rozmiary – długość 5–8 mm, a szerokość 3–5 mm. )

Dusza poprzez narząd wzroku kreuje rzeczywistość, która jest sposobem zbierania doświadczeń, w różnych wymiarach czasu i przestrzeni.

Religie, staranie ukrywają fakt istnienia cząstki Boga w nas samych, aby móc zagospodarować zdekonstruowanego strachem niewolnika, który nie pojmuje kreowania aspektu równości w życiu tych, którzy dążą do wolności …

Klucz do liczby 33

Liczba 33, wiąże się z liczbą rdzeni kręgosłupa, ale również z popularnym powiedzeniem – jak w górze, tak i na dole (prawo wibracji).

Hipokamp przypominający rogi barana, obrócony pod kątem 90 stopni przyjmuje kształt liczby 3, poruszając się po lini kręgosłupa docieramy do kobiecego układu rozrodczego (reprezentowanego przez barana), który również ma kształt liczby 3.

( Zwróć na ten przykład czytelniku uwagę na symbole poznania, dwa bodące się kozły będące odwzorowaniem walki o płodność samicy z geniuszem ludzkiego umysłu … )

Jak w górze, tak i na dole, człowiek tworzy ciałem lub umysłem, człowiek jest płodny ponieważ myśli, mówi i działa i nie wolno zapominać o kolejności podejmowanych działań w procesie adoracji spójnej i nierozerwalnej trójcy, tożsamej z tożsamością pierwotną człowieka …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/porod-i-podnosc.html

Jeśli nie powiemy tego my, nikt inny się nie odważy się wyjść z niewoli poprawności politycznej i religijnej, ponieważ większość pseudo przebudzaczy będzie przeciągało was na stronę tezy lub antytezy procesu dekonstrukcji rasy ludzkiej …

Na świecie jest niewielu ludzi, którzy posiadają wiedzę łączoną na temat medycyny, filozofii, religii, okultyzmu i poganizmu … , nikt nie łączy przeciwstawnych sobie realiów, ponieważ właśnie po to, podzielono świat na liczne tezy i antytezy kontrolowane przez trzecią siłe, która umie rozparcelować licencje zawodowe pomiędzy uległych, zniewolonych niewolników pragnących tylko jednego : kłamstwa przynoszącego im iluzoryczne fetysze, chroniące w sposób idealny kłamstwo najemników, wspomagających utopijny system …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie

https://rzadkontraktowy.wordpress.com/2017/07/21/kodeks-zycia-spolecznego-33-reguly-kregoslupa-moralnego/