Kto na bezprawie pozwala, sam bezprawiem będzie dotknięty …

Kto na bezprawie pozwala, sam bezprawiem będzie dotknięty …

Ukrytym symbolem tzw. kasty sędziów (kasta najemna chroniąca władze), jest piramida (również w formie schodów) noszona pod szyją, wskazująca wierzchołkiem szyszynkę.

( Piramida, jest formą boskich schodów lub drabiny jakubowej, symbolizującej dążenie do boskości ukrytej w człowieku. )

Każde pokolenie wymuszonej władzy, kontynuuje rewolucje, której nie ma końca, ponieważ piramida władzy jest ciągle żywa, zawsze rośnie i ewoluuje w nieskończoność, dążąc do boskiego ideału władzy absolutnej …

Niedokończona praca, niedokończona piramida, symbolizuje dążenie elit do owej władzy absolutnej, której elementem jest utopijna władza sądownicza.

Państwo handlowe, jest jak iluzoryczny rodzic opiekujący się swoim utopijnym potomstwem miastami, wioskami, gminami, korporacjami, kościołami … Ale tylko niektóre rody mogą żyć w szczęściu na koszt reszty społeczeństwa, bowiem wolność wybranych kast okupiona jest niewolą całego społeczeństwa.

Architekci tych państw położyli fundamenty pod wieczną władze elit, piramida hierarchii z pokolenia na pokolenie powiększa średnice fundamentu owej zawsze niedokończonej piramidy.

Piramida trzynastu kroków ( straty – dla społeczeństwa ) oznacza siłę i niekończący się czas (trzynaście to symbol czasowej nieskończoności) jej trwania.

Kasta najemniczo – sędziowska, jest farsą z obywatela, ponieważ grupa wiejskich głupców zależnych od fetyszu pseudo władzy, pieniądza, tytułu i stanowiska, kreuje nielogiczne stwierdzenia na podstawie ideologi prawnej (która prawem nie jest i nigdy nie będzie), będącej tarczą władzy i kast uprzywilejowanych (licencjonowanych) wspierających się wzajemnie na wszystkie możliwe sposoby, w celu ochrony ideologii władzy nad społeczeństwem.

Logicznym postępowaniem człowieka, jest brak uczestnictwa w grze, narzuconej mam przez teatr władzy i zmuszenie kasty najemniczej do przyjmowana opinii zwanych dziś wyrokami (równość będąca podstawą wolności, zakazuje czynów niezgodnych z prawem naturalnym) zgodnych z prawem naturalnym.

https://nowypoczatekswiata.wordpress.com/2017/07/21/kodeks-zycia-spolecznego-33-reguly-kregoslupa-moralnego/

Upadek kolejnych kast położy kres jaskini platońskiej, czyli kulturze cywilizacyjnej, stworzonej przez elitarnych mędrców, siłę i strach (teatralnej jaskini platońskiej ) …

Ten, kto walczy o demokracje, chrześcijaństwo, religie, kasty uprzywilejowane, państwo prawa … wspiera ideologie dyktatury, terroru, które są przeciwstawne ideologii równości i wolności oraz samostanowieniu i samoograniczeniu wolnego, myślącego człowieka, kierującego się regułą myśle, mówię, działam.

Jeżeli sędzia kapłan, ksiądz, urzędnik i inni najemnicy filozofów i marionetek władzy, mają decydować w imieniu elit o losach społeczeństwa i zwykłego człowieka, to czym w istocie jest bóg, prawo naturalne i siła zjednoczonego plemienia … ?!

… Otóż, są tym, czym z własną wiedzą, mądrością i siłą uczyniliście.

( Co uczyniliście ? Dopuściliście do dekonstrukcji tych naturalnych form tożsamości, elita (El) stała się bogiem, prawo naturalne, stało się prawem natury, a zjednoczenie plemiona zostały podzielone i nastawione przeciw sobie poprzez mamona i przeróżne formy fetyszu, odbierającego zwierzętom rozum … I tak oto poprzez podział, prawo natury stało się faktem, w którym elity objęły władze nad dążącymi donikąd stadami niewolników … )

Jeśli przeniewierzasz własną moc w zamian za iluzoryczny fetysz mamona, tytułu, stanowiska … i oddajesz ją, w ręce ludzi, którzy tą władze wykorzystają przeciwko tobie za pomocą siły i strachu, oznacza to, że zostałeś zdekonstruowany i przekształcony w awatar niewolnika, wierzącego w ideologie hierarchii, kładącej kres człowieczeństwa, a tym samym równości i wolności.

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/czym-jest-rzad-czyli-budowa-lozy.html

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie

P.s

Powiem wam szczerze, jestem kuresko zmęczony, zamiast czuć spokój i powoli powracać do zdrowia, czuje każdego dnia, ciężki oddech nagonki na plecach.

Brak logiki władzy, podyktowany jest chęcią zniszczenia człowieka, będącego antytezą kłamstwa i źródłem kłopotów, które mogą te kłamstwa zniszczyć.

Każda religia (w tym także ideologie polityczne), ma wkład w cywilizacje kulturową, króla uważa mądrych ludzi za czarownice, antychrystów …, mogących cofnąć czar rzucony na zdekonstruowanych i wystraszonych ludzi, błądzących w oparach absurdu.

Problem nie leży w ziemi, wodzie i jedzeniu tylko w tym, że przekazałeś władze nad tymi wartościami psychopatom, którzy za pomocą pieniędzy i innych fetyszy, uczynili te wartości swoją prywatną własnością, chronioną przez różne formy licencjonowanego najemnictwa.

Jeśli mistrz i jego najemnik sędzia, generał, urzędnik, biznesmen, naukowiec, lekarz, ksiądz, polityk, piłkarz – gladiator, celebryta …. zarabia więcej od rolnika, budowniczego i krawcowej, oznacza to, że świat został zdekonstruowany i podporządkowanych idei totalitarnej hierarchii, która istnieje ponad czasem i przestrzenią …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://pomagam.pl/ligaswiata