Równowaga oraz dezintegracja

Równowaga oraz dezintegracja

Równowaga, nie ma prawa istnieć, równowaga, to teza i antyteza każdego założenia, równowaga, to małżeństwo skrajnych poglądów dążących do podziału.

Oliwy do ognia dolewa idea kompromisu, rozrywająca tożsame poglądy na strzępy, ponieważ zatamowane koryto rzeki wreszcie przeleje się przez wał pozorów, krusząc wraz z biegiem czasu zaporę kompromisu.

Aspekt opóźnienia, jest częścią wojny podziału jednostek, które poprzez brak logiki przekładają fascynacje, pożądanie, ciekawość nad własną duszę i spójność myśli, słów i działań …

Aby zniszczyć równowagę iluzji, należy myśleć, mówić i działać w taki sposób, aby założenie pierwotne (monolit poziomy) już w fazie myśli, niszczyło tezę i antytezę danego założenia opartą na odmienności słów i działań od myśli pierwotnych i podświadomych.

( Trudne ? Jeśli, nie potrafisz zwalczyć odmienności postępowania, wypowiadanych słów od procesu myślowego, nie będziesz wstanie odkryć własnej tożsamości, bazującej na monolicie poziomym.

Każde kłamstwo powstające na lini myśl, słowo, działanie (struktura pozioma rotująca w przestrzeni prawdy duchowej), tworzy długofalowe konsekwencje, wypychające spokój duszy w stronę kłamstwa i zaburzeń psychicznych, montujących alternatywne możliwości zdarzeń z którymi będzie dane się spotkać na wypadek kłamstwa niezgodnego z procesem myślowym. )

Niszcząc tezę i antytezę, niszczysz także ich twórcę, jaką jest trzecia siła kontrolująca przebieg iluzji gry.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/06/06/jak-wyjsc-z-jaskini-platonskiej/

Zdziwiony ?

Pojęcia cywilizacyjno kulturowe, zostały utworzone przez elity, po zniszczeniu naturalnego obiecadła, w którym myśl, przekładała się na mowę symboliczną i realne działanie, zgodne z duchowym pragnieniem człowieka.

Od 15 lat przyglądam się dokonstrukcji człowieka, jego otoczenia i opisującego go słownictwa. Alfabety teatralne, zamknęły człowiekowi drogę do zrozumienia logiki spójności wyrażeń, takich jak równości, czy wolności.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/12/obiecado.html

Równowaga (nawet pyłek na szali zmienia równowagę sił) zastąpiła równość, struktury poziome, zostały zastąpione strukturami pionowymi, hierarchia zastąpiła byt społeczny …, wszystkiemu nadano nowe wartości opisowe, niszcząc tożsamość myśli, słowa, działania, a tym samym wszechświata, świata, człowieka i natury.

Teatr w teatrze, kostka w kostce, teatr Grecki w jaskini platońskiej …

Człowiek, który zaczyna rozumieć wewnętrzny dualizm zdekonstruowanej istoty, zaczyna bać się cyrku domu wariatów, który dąży do samozagłady.

Kolejne pokolenia, wpychają własne potomstwo w niekończące się kierat obłędu, nazywanego naukowym postępem, zamkniętym w obłędzie tradycji, poprawności politycznej oraz religijnej wiary …

Jeśli, obiecadło opisujące myśli w najdrobniejszym szczególe prawdy, jest tobie dalekie, nie jesteś w stanie wyrwać się z fizycznego stadium rozwoju, ponieważ ewolucja duchowa, wymusza dzielenie się własnym wnętrzem z innymi jednostkami, a to oznacza brak kłamstw, sekretów, tajnych związków, ukrytych pragnień …

Elity, pragną rozwoju hybrydowo – technologicznego (transhumanizm), ponieważ ta forma ostatecznego zniewolenia, położy kres spójności myśli, słów i działań, a to z kolei, przełoży się na kres ewolucji duchowej – ascendencji …

Z powodu wprowadzenia przez filozofów celowej dekonstrukcji człowieka, powstały dziedziny zwane psychologią i psychiatrią, które obserwują, nakierowują i badają dezintegrację negatywną i pozytywną niewolników, nieświadomych swej roli w procesie manipulacji.

( Dezintegracja pozytywna, to rozwój wewnętrzny w kierunku wszechstronnego rozumienia iluzji, przeżywania, odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości ( zakazane jest tworzenie struktury poziomej – realnej ) i wartości aż do konkretnego ideału indywidualnego i społecznego poprzez procesy dezintegracji pozytywnej i cząstkowej integracji wtórnej.

Dezintegracja negatywna, burzy wszystkie aspekty jestestwa, natomiast dezintegracja pozytywna burzy ład społeczny, za pomocą dekonstrukcji sformułowań, myśli, słów i działań, dzięki czemu wszystko co nowe, jest już ludzkości znane choć ubrane w nowe szaty nazw …

Dezintegracja negatywna, jest antytezą religii, podczas gdy dezintegracja pozytywna wspiera ideologie wiary …

Wniosek, sformułowanie tezy i antytezy, zostało ukryte i zdekonstruowane za pomocą pojęcia dezintegracji pozytywnej i negatywnej … )

Elity (El) manipulują społeczeństwami na mistrzowskim poziomie, a ci którzy błądzą we własnej dekonstrukcji, napędzają was do różnych przeciwstawnych opcji rozgrywki, wychodzącej z założenia tezy i antytezy, czyli dezintegracji pozytywnej i negatywnej.

Żeby zrozumieć prawdę, musisz zrozumieć swoją tożsamość, ukrytą w odmętach bytu pierwszych istot zamieszkujących ziemską enklawę …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie