Kundabuffer i Kundalini, czyli ideologia podziału trzeciej siły

Kundabuffer i Kundalini, czyli ideologia podziału trzeciej siły

Czytać, znaczy analizować, dociekać i łączyć ze sobą na pozór odmienne fakty, jednak codziennie spotykam się z ignorancją i analfabetyzmem ludzi, którzy chcieliby mieć i wiedzieć wszystko, za pomocą jednego tekstu, jednego cytatu i jednego zdania.

Aby zrozumieć danego człowieka, autora, kreatora, musisz poznać jego cały dorobek, ponieważ zdanie wyjęte z kontekstu, jest formą manipulacji, która stosuje każdy analfabeta w celu osiągnięcia zamierzonego celu propagandowego. Cel ten, ma pokazać innym zdekonstruowanym jednostkom, wyższość czytelnika nad autorem.

Celem drugorzędnym, jest celowe wyprowadzenie autora z równowagi, jednak budzi to tylko śmiech politowania, bowiem świadomy siebie człowiek, nie daje się sprowokować zwierzęciu, którego ego góruje nad logiką i rozumem.

Posłużę się tutaj następującym przykładem.

Artykuł sprzed kilku dni, spowodował zaciekły atak luster, powtarzających schematy kulturowe o charakterze mody na obrzędy rytualne o charakterze pseudo duchowym.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/08/karmienie-spiacego-weza.html

Jednak większość ignorantów zapomniało o głównym przesłaniu towarzyszącym każdej istocie, dążącej do prawdy.

W każdej ideologii kłamstwa, napotykamy tezę i antytezę działania tworzonego przez trzecią siłę.

Teza i antyteza, czyli kontrolowany dualizm, jest obecnie znany pod nazwą dezintegracji pozytywnej i negatywnej.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/08/rownowaga-oraz-dezintegracja.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk.html

Więc, dobry wąż nazywany energią Kundalini, jest przeciwieństwem złego węża o nazwie Kundabuffer.

Jednakże, obie te siły, nie wnoszą w życie człowieka nic dobrego, bowiem ego tworzone na bazie mózgu gadziego i ssaczego, niszczy tożsamość człowieka uduchowionego, świadomego, którego głównym atutem, jest wiara we własnego ducha ukrytego w szyszynce, będącej częścią mózgu wyższego, którego 99 % społeczeństwa nie potrafi rozbudzić i wydobyć z otchłani ignorancji.

(Dowody :

Decydującym czynnikiem postępu, rozwoju i ewolucji Kundalini jest etyka.

Samael Aun Weor

Kundartiguador

Kundabuffer, to siła mechaniczna, która w naturalny sposób przenosi naszą energie seksualne w stronę materializmu.

Jednym słowem egocentryzm kundalini łączy się z materializmem Kundabuffera.

Dzięki czemu głos duszy i mózgu wyższego, jest niwelowany do sporadycznego szeptu wyrzuty sumienia …

Magia manipulacji i wyobraźni dalekiego wschodu dołączyła do alchemii mistycznego zachodu, co pozwoliło elitom stworzyć wielowymiarowy obraz iluzji, która zastąpiła rzeczywistość.

Co więcej, wraz z wydaleniem energii seksualnej, w człowieku rozrasta się bierność wzmacniająca sceptycyzm, utratę wiary w tożsamość i świadomość.

Wyzbycie się inspiracji i intuicji, jest efektem kultywowania ideologi ciała, mnożenia i nałogu, dążącego do przyjmowania iluzji świata, jako pustej rzeczywistości, zagospodarowanej przez architektów cywilizacji elitarnej władzy.

Każde kłamstwo, oparte jest na dwóch przeciwstawnych sobie siłach tworzonych przez trzecią siłę, udającą Boga lub autorytet, władający siłą i magią podziału.

Jest to zwykła magia liczb wspomagana kodem alfabetu.

Drogą wolności jest równość, samostanowienie, ale przede wszystkim samoograniczenie pragnień mózgu gadziego i ssaczego.

Kundala oznacza zwoje węża, które naciskają na elementy erotogenne, budząc ukierunkowane pożądanie i pragnienie tworzone na bazie ideologii fetyszu. )

Czytając moje wcześniejsze wpisy, powinniście to wiedzieć i rozumieć oraz reagować na tego typu przesłania cywilizacyjno kulturowe, zakrapiane manipulacją podprogową, tworzącą przeciwstawne sobie elementy gry teatralnej, dostrzegalnej w jaskini platońskiej, którą czas już opuścić.

Kiedy, powstawała firma Puma powstała i firma Adidas, kiedy powstawała poprzez przekształcenia Platforma Obywatelska (PZPR – UW), w taki sam sposób powstało Prawo i Sprawiedliwość (PZPR – KOR – PC), kiedy powstało chrześcijaństwo, ta sama siła wykreowała islam, trzecia siła kreuje podział, aby niszczyć naturalne interakcje społeczne drzemiące w jedności …

Teza i antyteza, prowadzona ręka trzeciej siły, jest tylko dzielącym was dualizmem, w taki sposób, można kontrolować każdy aspekt ludzkiego życia i wybranych jego fragmentów, związanych ze zdrowiem, religią, okultyzmem, mediami, edukacją, seksem, czy polityką …

Jeśli tego nie rozumiecie i szukacie w sposób chaotyczny prawdy po omacku, nigdy nie pozbędziecie się z siebie lustra poprawności politycznej, bowiem to lustro wyposaża was w wiarę w fetysze, które urzeczywistniają iluzje rzeczywistości, której przestrzeni boicie się opuścić …

Dlatego mnożycie zastępy niewolników i dóbr materialnych, nie zwracając uwagę na duchowy aspekt życia, dążący do ewolucji duchowej i stanu ascendencji, w którym człowiek mnoży swoje marzenia, budując swój własny wszechświat.

Dla dociekliwych podaje przykład kłamstwa zatopionego w teorii naukowego bełkotu : E = mc2 i przykład ukrywanej prawda : Eu = muC2+Ti x fu / ti x Fu + ft x Eu / Ti , wędkę już macie, więc czas na ryby …

I żaden nacisk, foch lub złośliwość nie sprawi, abym wykonał za was dzieło waszego życia, ponieważ zadaniem każdego przebudzonego człowieka, jest trud zdobywania wiedzy odbudowującej jego rdzenną tożsamość.

Jeśli chcecie pełnić role – funkcję awatarów oraz niewolników i mnożyć się w iluzji kultury cywilizacyjnej, róbcie to, tworząc kłamstwo własnego życia.

Jednak, są na tym świecie wolni ludzie, którzy nie chcą być odbiciami swoich przodków, mistrzów, panów i idoli … i tylko tych ludzi, zapraszam do mojego świata …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie