Autorytet i inteligencja kontra mądrość

Autorytet i inteligencja kontra mądrość

” Miłość, to droga mądrości okupiona trudem dążenia do prawdy, miłość to trud samostanowienia, odpowiedzialności i samoograniczenia.

Płynie z tego jeden wniosek praca (zniewolenie) i fizyczność istnienia, są kłamstwem, wykorzystywanym w wojnie przeciw wam samym, bowiem istnienie ma być użyteczne nie dla was, lecz dla idei władzy elit nad plebsem … ”

Wszelakiego typu autorytety neguje się, ponieważ są niespójne z prawdą logiki, której zasada wolności mówi, że wszystkie żywe jednostki, są równe względem siebie, wedle prawa naturalnego u ludzi i prawa natury wobec zwierząt.

IMG_0258.JPG

 

Istnienie autorytetu i idei hierarchizacji wyklucza logikę umysłu wyższego, skazując ludzi na wysublimowaną niewolę opartą na dekonstrukcji i uwstecznieniu duchowym.

Ta psychologiczna niewola, cechuje się reakcjami emocjonalnymi, tworzonymi w zdekonstruowanym i aktywowanym za pomocą strachu i kontrolowanej agresji mózgu ssaczym i gadzim.

Zniewolone jednostki bez szemrania wykonują niezgodne z logiką i sumieniem rozumu wyższego haniebne rozkazy (nagradzane licznymi bezwartościowymi fetyszami), sprzeczne z logiką prawa naturalnego, ponieważ prawo stanowione, jest próba przeniesienia prawa natury, na rodzaj ludzki, co powoduje zezwierzęcenie rodzaju ludzkiego, poddawanego kontroli i wyrafinowanej hodowli, za pomocą ufności w tradycje i wiarę w pasterzy, żyjących na koszt hodowanego, manipulowanego i sterowanego stada.

Pasterze karzą i nagradzają oraz namawiają do użytecznego dla nich mnożenia oraz dzielenia społecznego.

Dzielenie społeczne osadzone na kulcie ciała i krwi, jest użytecznym sposobem zabijania jednostek podważających etos kultury, nauki, medycyny, kultury … , czyli cywilizacji, która dopasowuje ludzi do użytecznych form najemnych i niewolniczych.

IMG_0257

 

Człowiekowi, wydaje się że życie jest realnym przejawem istnienia, podczas gdy życie, jest tylko teatrem, jaskinią platońską, w której elity zatrzymują społeczeństwo obserwujące spektakl odbierający człowieczeństwu godność i równość będące podstawą wolności.

Dzielenie społeczne tworzy z rozemocjonowanych jednostek użytecznych najemników, którzy wierzą w realia otaczającego ich świata teatru, w którym zdekonstruowane zwierzęta, powtarzają jak lustra zachowania stadne, przekazywane z jednego zniewolonego pokolenia na następne …

Konstrukcja społeczna stada, jest prosta i polega na wytworzeniu w jednostce oraz stadzie podziału wewnętrznego poprzez wprowadzenie dualnych idei, których tezy i antytezy prowadzą do odwiecznego podziału grup społecznych i wnętrza jednostek, których mózg pozbawiony został cech mózgu wyższego i skupił się na obserwacji walki mózgu gadziego z mózgiem ssaczym.

(Zdekonstruowany i uwięziony w chaosie mózg wyższy patrzy, będąc bezradnym wobec ignorancji mózgu gadziego i ssaczego, które pragną fetyszy zaspokajających głód fizyczny oraz głód mentalny ich zwierzęcego egocentryzmu …)

Moglibyśmy zachować wiedzę dla siebie opóźniając ewolucje ducha o tysiące lat, jednak brak świadomości, prowadzi do wynaturzeń, których ofiarami są nowo narodzone istoty, ładowane do systemu jako akumulatory, utrzymujące elitarną cywilizacje niewolniczą przy życiu …

Inteligencja w rzeczywistości, to schemat, wytworzony na bazie cywilizacyjnego cwaniactwa dopasowującego jednostkę do stada, a tak naprawdę ważne jest, aby nasza mądrość (nie inteligencja) przekładała się na altruizm pozbawiony egoizmu rodzącego się w mózgu gadzim i ssaczym.

Cywilizacja hierarchiczna pełna nakazów i rozkazów, to cywilizacja obozowa dążąca do wiecznej władzy człowieka – Boga – bestii nad zwierzęciem, który ironicznie nazywany jest człowiekiem, natomiast prawdziwych ludzi dążących do wyższego stopnia człowieczeństwa i ewolucji duchowej, jest niewielu, ponieważ, zwierzęta boją się prawdy, śmierci i trudu rzeczywistych działań, przynoszących rzeczywisty zysk rasie ludzkiej.

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie