Zaćmienie, czarna gwiazda oraz je-ze-us, czyli rytuał płodności i odrodzenia

Zaćmienie, czarna gwiazda oraz je-ze -us, czyli rytuał płodności i odrodzenia

Jak w górze, tak i na dole

Zatopić się w ostatni sen, ostatni mrok i przebudzić się w absolutnej ciemności aby poprzez realne działanie wytworzyć pierwsze światło będące chaosem nowego życia …

Strach, emocje, odruchy … są tylko cieniem tego, co nazywamy przemyślaną decyzją …

Największym chaosem, jest zapłodnienie będące częścią połączenia dwóch odmiennych od siebie duchowo sił …

( Fizyczność nie ma znaczenia, ponieważ fizyczność rodzi się z natury jaźni (duszy) i pozostaje jej wierne lub zostaje zdekonstruowane poprzez teatry gry ( wynaturzenie ukrywa prawdę, za dobroną do gry maską, którą zakłada całe społeczeństwo, wczuwają w się w role cywilizacyjno kulturowe ), rodzącej egoizm będący w istocie kłamstwem … )

Kiedy srebro spotyka się ze złotem powstaje czerń, która jest odpowiednikiem śmierci – przekształcenia, które prowadzi do nowego życia, zwanego wielkimi wybuchem i nowym początkiem.

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/07/aby-naprawde-istniec.html

( Zdekonstruowane jestestwo za pomocą funkcji egocentryzmu, dąży do samolubnego ratowania siebie kosztem innych oraz wywyższenia swego szczęścia i nieszczęścia ponad inne sztucznie tworzone problemy.

Natomiast altruizm, jest nakierowany na mnożenie myśli będących rozwiązaniem problemu ludzkiego istnienia – bowiem podstawą mądrości, jest samopoświęcenie siebie dla dobra ogółu i własnego wnętrza …

Gra egocentryzmu przekłada się na fizyczne pokolenia, podczas gdy altruizm, kończy wszystkie teatralne gry, dążąc do prawdziwej ewolucji duchowej – ascendencji … )

Czarna gwiazda

W rzeczywistości księżyc, jest tej samej wielkości co słońce, w momencie zaćmienia tworzą one czerną gwiazdę, będącą odpowiednikiem kopulującej pary, ich neutrina tworzą energię zdolną do wytworzenia nowego życia …

Czy życie powstało na skutek zamierzonego działania ?

Siła wybuchu równego z siłą wybuchu jądrowego, przy odpowiedniej ilości zmutowanych neutrin oraz odpowiedniej zawartości pierwiastków w glebie (mężczyzna) i wodzie (kobieta) powołało do życia człowieka …

( Więcej o czarnej gwieździe : http://swiatowaliga.blogspot.com/2017/05/x-syria-osirius-isis-czyli-sposob.html )

Czarna gwiazda

Maria, czarna Madonna, czarna materia, czarna matka, ISIS, Lilith – to matka rodzaju ludzkiego – czarna gwiazda, składająca się z czynnika żeńskiego – księżyca i męskiego – słońca …

Czarna Madonna symbolizuje wszechświat dotknięty ręką istoty ascendentnej (działanie będące wynikiem myśli i słowa – dźwięku) zwanej bogiem.

Wszechświat, to kosmiczne łono – ciemna materia, z której ładu powstaje chaos życia. Czarna Madonna, to bogini nieba zwana ISIS.

Druga strona księżyca, jest ciemna co symbolizuje nicość – czarną dziurę – łono – waginę – otchłań z której wyłonił się wszechświat.

( Wszechświat rozpłynął się jak jajko wylane z rozbitej skorupki (galaktyka).

Ze statecznego ładu wyłoniło się olbrzymie jajo (idea, myśl rozbita słowem na tysiące emocji), z którego wykluł się wszechświat.

Kosmiczne jajo, to jeden z najstarszych i najbardziej popularnych symboli. W wyobrażeniach wielu ludów pierwotnych wszechświat był monstrualnym jajem, które uformował wszechmocny i niewidzialny Bóg.

Jajo pojawia się również w mitach śródziemnomorskich, oznaczając nieboskłon, na który składa się siedem sfer. Zmienione przez Noc jajo wydało Erosa.

Z jaja powstała Ziemia, ze skorupy Niebo. Także z jaja, jakie zniosła uwiedziona przez Zeusa Leda, wykluli się Dioskurowie, Helena Trojańska i Klitajmestra. )

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/08/mija-i-twoja-tozsamosc.html

Wiele grafik, obrazów, rzeźb … przedstawia ludzkość wychodząca z mroków skorupy jaja – ciemnej strony księżyca (mówimy tutaj o pierwotnej formy ludzkości) …

Mózg

Mózg każdej istoty, dzieli się na dwie połowy której jedna cześć (męska), zasilana jest energią neutrin słońca, a druga (żeńska) zasilana jest neutrinami księżyca.

O prawidłowy rozkład sił dba szyszynka, zwana trzecim okiem. Zakłócenie tego organu wywołuje zaburzenia psychiczne, prowadzące do wykolejenia (dekonstrukcja) gatunku ludzkiego poprzez przerost egocentryzmu nad altruizmem.

We wnętrzu szyszynki wirują dwa skupiska neutrin, których okresowe połączenie, tworzy czarne słońce, to wyjątkowe połączenie, wiąże się z tak zwanym przełomami w naszym życiu, jednak tylko nieliczne istoty, potrafią z tego we właściwy sposób skorzystać …

Zaćmienie umysłu trwa krótko i w jego następstwie następuje chwilowe oświecenie dążące przez myśl do słowa i efektywnego działania.

( Zaćmienie pokazuje film z 1907 roku, nakręcony na zlecenie loży Wielkiego Brzasku : https://youtu.be/jmLkKGgdHM4 )

Świat logiki

Świat logiki, zakończyłyby życie oparte ma mnożeniu za pomocą jednej generacji, która dzięki mądrości dążyłaby do ewolucji duchowej – mnożeniu idei mądrości.

( Zauważ czytelniku, że mnożenie fizyczne, jest formą szerzenia się zabójczego wirusa, dążącego nie do ewolucji duchowej, lecz do zniszczenia otoczenia owego wirusa.

Mini wybuchy jądrowe związane z kopulacją oddalają nas od zmiany formy bytu z fizycznej na rzecz formy rzeczywistej – ascendentnej …

Twór staje się twórcą, poprzez myślenie – słowo – dźwięk i działanie, dążące do ewolucji bytu, podczas gdy elity pragną zastoju, którego celem jest, wykorzystywanie wirusa gatunku ludzkiego ( kontrola i zniewolenie) … )

Zatrzymano was w piekle mnożenia, które służy tylko jednemu celowi – pracy na rzecz tych, którzy was wykorzystują i tworzą teatr płodności oraz gry władzy.

Kim, a właściwie czym jest Jezus …

Jezus, to zbitek słów, zdekonstruowane zdanie, które w oryginale oznacza : jestem ze-us, Ze – us, to postać zbiorowa (Ze-Us – jestem jednym z Wielu Mnie) odnosząca się do sformułowania : jest nas wielu, ale posiadamy jedną rozdzieloną duszę …

O co chodzi, wielokrotnie od wielu, wielu lat powtarzam wam jedno ważne sformułowanie : człowiek rodzi się tylko po to, aby byt doświadczył kreacji fizycznej.

Kreacja fizyczna, to iluzja czasu i przestrzeni, dlatego każdy z was istnieje, będzie istniał … jednocześnie w różnych wymiarach i ich alternatywach. Sen służy komunikacji oraz gromadzeniu informacji z różnych wymiarów, różnych czasów …

Dziewica

Dlaczego mówi się wam, że dziewica narodziła, tak zwanego Boga ?

Ponieważ, mądra idea płodzi – rodzi ( myśl, słowo – działanie ) dążność do wolności jestestwa.

Bóg uruchomił proces, na skutek którego z łona czarnej materii narodził się chaos życia …

Nie niesiemy wam teatru i gry, lecz prawdę, dążąca do logicznej i świadomej transformacji pozafizycznej.

Dzięki tej wiedzy, strach zacznie zanikać robiąc przestrzeń życiową dla mądrości i odpowiedzialności, za los jednostki, której przemyślenia poprzez sen dotrą do innych form waszego jestestwa.

Technologia, tradycja i strach przyćmiły waszą tożsamość, nie wiecie skąd przyszliście i dokąd zmierzacie … oto uchylamy wam drzwi do prawdy …

http://ligaswiata.blogspot.com/2017/08/mija-i-twoja-tozsamosc.html

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata