Krótki wykład o wirusie cywilizacji

Krótki wykład o wirusie cywilizacji

Zdekonstruowany człowiek, to cwane, głupie, wystraszone, dwunożne zwierzątko o inteligencji wystraszonego ( i wytresowanego ) lub buntującego się oraz podkradającego psa, które celebruje swoje zezwierzęcenie i dekonstrukcje, za pomocą nic nie wartych fetyszy, (mamon, tytuł, status, rola społeczna …) mających status nowych „wartości”, wspieranych ideą tradycji władzy elit nad plebsem.

Ego-zwierz podbudowuje swoje zdekonstruowane i niszczone chemią wnętrze oraz rozdmuchane (przez manię wielkości) do granic absurdu ego, za pomocą tego, czy innego fetyszu, który ma wywyższyć niewolnika ponad innego, zniewolonego osobnika, za pomocą iluzji mocy i władzy posiadania rzeczy oraz pozycji tytularnej …

Dzieje się to, kosztem zanikającej równości, wolności oraz zanikającego altruizmu i zniszczonej tożsamości, której miejsce zajęła tradycja historyczna i edukacyjna, oparta na hierarchicznej iluzji dnia codziennego.

Najemnicy iluzorycznej władzy, akceptują idee dekonstrukcji rodzaju ludzkiego, ponieważ przynosi im to wyimaginowane korzyści, w postaci idei władzy (wywyższenia poprzez fetysz – status, pozycję, stanowisko, moc wykonywania wyroków …), wspierającej ego-zwierze, pragnące karać nielojalność i nagradzać lojalność gladiatora i niewolnika, względem najemnika kasty rządzącej – filozofów, będących rzeczywistymi architektami utopi – iluzorycznej sceny, na której realizowana jest sztuka życia – cywilizacyjno – kulturowego, opartego na grze kłamstwa, wymieniającego się na przemian ze standaryzowanym zachowaniem, wczepionym w schemat bytu – rodzaju ludzkiego …

Systemy, takie jak polityka, czy religia, nie służą nikomu ) poza ich konstruktorom ), a ego zdekonstruowanego człowieka, twierdzi że śmiertelnik za pomocą nauki (alchemii – metamorfozy), może stać się nieśmiertelny poprzez ideologie transhumanizmu, genetyki, cybernetyki i eugeniki, jednak jakakolwiek zmiana gatunkowa zmieniająca formę egzystencji w nowy zależny od władzy byt, nie ma nic wspólnego z człowieczeństwem, czy równością i wolnością …

Świat cywilizacyjny, to fasada, za która kryją się mechanizmy teatralnej manipulacji i narzuconych schematów – ról społecznych.

Kolejnym krokiem dekonstrukcji, było powstanie gatunku lustrzanego, powtarzającego błędy swoich przodków, kultywujących schematy hierarchiczne, oparte na władzy człowieka nad człowiekiem.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/02/cien-i-lustro/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/26/nakaz-odbicia-kulturowo-cywilizacyjnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/17/puste-zbieractwo-i-trzej-wladcy-ideologi-dekonstrukcji-mysli-slowa-i-dzialania/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/06/jak-wyjsc-z-jaskini-platonskiej/

Człowiek, zamiast dążyć do rewolucji osobowej, dąży do bycia użytecznym narzędziem wykorzystywanym przez innych ludzi, na scenie iluzorycznego, teatralnego życia społecznego, zwanego teatralną wojną bytów (dramat, farsa, komedia, thriller …, którego częścią jest krew, życie i śmierć – bowiem sztuka kreacji, wymaga ofiar, poświęceń i ideologii, wchodzących w skład teatralnej sztuki zdekonstruowanego życia) .

Odpowiedzią na pytanie o sens życia, jest dążenie człowieka do tożsamości, wyższego aspektu człowieczeństwa, duchowości i ewolucji ascendentnej …

Jeden zdekonstruowany i sterowany za pomocą manipulacji człowiek, ciągnie za sobą na dno inne jednostki ( poprzez ego ), nawet jeśli są to jego własne dzieci, ponieważ zostały one zrodzone ze zdekonstruowanej chęci życia wiecznego, wspieranego przez egocentryzm i przekazywanie fetyszy (z pokolenia na pokolenie) tradycyjnych, będących formą zastępczą dla ludzkiej tożsamości (tożsamość, nie uzależnia się od fetyszy, ról czy póz …) …

Człowiek wyzwolony – wolny, musi trzymać się jak najdalej od stada zainfekowanego śmiertelnym wirusem dekonstrukcji i poprawności polityczno – religijnej, aby ewoluować na drodze ascendencji i kultywować własną tożsamość, wolną od wirusa cywilizacyjno – hierarchicznego …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata

” Krótki wykład o wirusie cywilizacji ” 2015, copyright by dydymus 1999-2017

Reklamy