Monolit

Monolit

Jedynym problemem dnia dzisiejszego, są elity stojące na drodze zwykłych ludzi do ich szczęścia …

Aby mogło istnieć prawo naturalne, muszą umrzeć Ci, którzy to prawo negują za pomocą tworzenia idei prawa stanowionego i hierarchicznej mocy, tworzenia kontroli przez zjednoczone instytucje manipulacji, nacisku, edukacji, wiary i strachu.

Nie istnieją inne problemy, poza tymi stworzonymi przez tych, którzy z tych problemów tworzą własną siłę, władze i zysk, wychodzący z idei żerowania wolnego człowieka na niewolniku społecznym …

Dzisiejszy strach i dzisiejsze wątpliwości, musicie pochować razem z ciałami tych, którzy sami nigdy nie zrezygnuje z władzy nad człowiekiem i jego życiem …

Jesteście to winni swoim zdekonstruowanym przodkom oraz swoim dzieciom i wnukom, które nie muszą żyć w iluzji platońskiej jaskini i teatru greckiego …

Ta wojna, która już trwa, będzie ostatnią wojną wolnego człowieka i równego wobec siebie społeczeństwa indywidualistów, ukształtowanych na kształt poziomego monolitu samostanowienia i samoograniczenia …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/ligaswiata
https://trueshopl.wordpress.com