Archetyp własnej osobowości

Archetyp własnej osobowości

Hierarchia, nie reprezentuje żadnego Boga, tylko ideologie fetyszu własnego zysku i pozycji utrzymywanej, poprzez idee strachu i poprawności politycznej, zamkniętej w tradycji lustrzanego odbicia, przekazywanego z pokolenia na pokolenie plebsu, celebrującego elity, jako archetyp Boga i czarnej gwiazdy, która skłania społeczeństwa, do powtarzania autorytarnych modlitw, będących źródłem podstaw pseudo nauki i edukacji, wykorzystującej plebs, jako naturalne źródło dobrobytu, które można dowolnie kształtować przez zanik altruizmu i wytworzenie egoizmu i podobieństw odbić lustrzanych …

Wszyscy, jesteście lub chciecie być kimś lub czymś innym, aktorzy pragną innych ról i wizerunku innych ludzi, bowiem tradycja odbić lustrzanych i powielania słów, zachowań i fizycznych aspektów kreacji jestestwa, zabiła tożsamość człowieka, jako wolnej i równej istoty, kreującej swój własny, wielowymiarowy wszechświat, którego ziarna, tworzą jednolitą bazę ewolucji, stanu fizycznego w stan astralny …

Ideą wolności i równości, jest celebrowanie archetypu własnej tożsamości, a ta powstaje w samotności bytowania i kreowania własnej legendy, odpornej na edukacje i wychowanie lustrzane …

Autorytet, nie może istnieć w waszych głowach, bowiem jego jedyną rolą, jest dostosowanie niewolnika przez strach, fetysz i ciekawość orać chciwość, do poprawności politycznej, odbijającej się od owego autorytetu, czarnej gwiazdy i poprzednich pokoleń, wkomponowanych w świat pasożytniczej ideologi władzy człowieka nad człowiekiem.

Człowiek rzeczywisty, od człowieka zdekonstruowanego, różni się tym, iż ten pierwszy, kreuje sam siebie na podstawie wewnętrznych dociekań, podczas gdy ten drugi, jest kształtowany, szlifowany, ciosany … na bazie edukacji, tradycji i lustra zniewolenia poprzednich pokoleń, żyjących w obozach cywilizacyjnych.

Autokreacja, polega na uświadomieniu sobie umiejscowienia Boga w sobie, co automatycznie, odcina nas od wiedzy pozyskiwanej z zewnątrz …

Pozyskiwanie wiedzy z zewnątrz, jest dobrowolnym scedowanie wolności i równości, na rzecz władzy elit nad naszym życiem, co objawia się pozyskiwanie nauki potrzebnej do budowania raju dobrobytu, dla elit, kosztem swego istnienia i auto poświęcenia, napędzanego strachem i chęcią posiadania fetyszy, zastępujący wartości duchowe i dobra naturalne, należące do waszych właścicieli …

Jeśli pewna cześć mózg, jest Twoim osobistym bogiem, to dlaczego zabijasz go uczestnictwem w świecie dekonstrukcji, akceptując fikcje życia. ?

Im wcześniej zrozumiesz, iż egoizm, jest formą powszechnego i wyuczonego wampiryzmu, hodowanego na potrzeby wykorzystywania człowieka przez człowieka, tym wcześniej zrozumiesz, że świat bez altruizmu, to odgórnie wykreowany podział, wszystkich aspektów życia …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/afd