Kreacja rezydentna i uniwersalna duszy i wiedzy

Krecja rezydentna i uniwersalna Duszy i Wiedzy

Kolejne, niezliczone kopie danej istoty, rodzą się wtedy, kiedy sumaryczny obraz doświadczeń fizycznych – dopełniających proces poznawczy, nie jest jeszcze pełen.

Poznaliśmy już etap zapłodnienia i etapy życia, wpiętego w różne obszary czasu i przestrzeni …

Obszary te, są ujęte w iluzje wielu wymiarów, oddzielonych między sobą fazami falowymi …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/03/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe.html

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/06/prometyka-promieniowanie-mitogenetyczne.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/na-poczatku-byo-szesc.html

Więc teraz, nadszedł czas, na omówienie budowy duszy …

Budowa duszy

W momecie zapłodnienia, powstaje dusza rezydentna, która powstaje z zjednoczonej struktury duchowej – wiedzy tożsamej – matki i ojca.

Struktura duszy rezydentnej, obejmuje całą wiedzę danego wymiaru, do której w chwili porodu, dołącza ogólna baza duszy – zwana uniwersum danego istnienia …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

Owa baza, zostaje przeniesiona za pomocą pola leptonowego, wraz ze śmiercią kopi, innego elementu, danego jestestwa, do nowej powłoki fizycznej, zakorzenionej w innym wymiarze, a tym samym innej fazie czasu i przestrzeni …

To, co jest białym światłem dla umierającego, jest równocześnie aktem poczęcia … nowej kopii naszego ja …

Dopóki żyje, choć jedna – fizyczna kopia, danego jestestwa, nie może nastąpić ewolucja ascendentna, dążąca do stworzenia nowego wszechświata, na wzór zdobytych doświadczeń …

Ewolucja ascendentna, rozpoczyna życie istoty duchowej, poza strukturą czasu i przestrzeni, które są tworzone w momencie kreacji – fizycznego multiuniwersum …

Każdy twór, staje się twórcą … jest to nie uniknione w procesie koła życia i śmierci, w którym jedno, staje się drugim …

…………………………………

Wiara, czyli niewiedza

Wiara, czyli system niewiedzy, prowadzi do zaślepienia i fanatyzmu … ponieważ, tylko ślepcy, mogą wierzyć w nielogiczny podział, poprzez chore ideologie koloru skóry, języka, państwowości, czy wyznania religijnego, czy politycznego …

Każda ideologia podziału, ma tylko jeden cel : osłabienie jedności, równości i wolności – każdego z was …

Ciągną was do grup wybranych, przez pragnienie władzy i wyjątkowości, ale każda wyjątkowość w grupie, staje się zaślepionym fanatyzmem wiary, pozbawionej wolnej i logicznej wiedzy …

Elity, sugerują wam poprzez przeróżne fetysze, przynależność do stad rytualnych, wykorzystywanych w procesie wiary i zniewolenia …

Fanatyzm, powstaje przez powtarzalność rytualnych dźwięków, słów, zapachów … wywołujących mistyczne halucynacje …

Wszystko, czego się dotykacie, a ma charakter stadny i hierarchiczny, jest okultyzmem dla góry, a wiarą religijną i polityczną dla dołu …

Prawdę, trzeba przyjmować z otwartym umysłem, wolnym od schematów zniewolenia …

Wiara religijna i polityczna, przynosi komuś korzyść naczelną, w postaci stad cywilizacyjnych i pośrednią, poprzez rzucanie swoich nieszczęść na innych w postaci klątwy, ponieważ częściej, modlimy się o upadek kogoś znienawidzonego i własny zysk, pochodzący z monopoli, którym oddajemy swoją moc …

Każda forma władzy, to rytualna stagnacja, prowadząca człowieka do uległości, wobec idei władzy cywilizacyjnej …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/03/niech-sie-stanie-czyli-dwa-aspekty.html

Moje słowa, są tak niebezpieczne dla elit i filozofów, że już pojawiło się szereg dekonstruktorów moich słów, przechodzących przez filtr poprawności politycznej …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://trueshopl.wordpress.com
https://pomagam.pl/ligaswiata

Reklamy