Tajemnica o-świecenia, cz.3

Tajemnice o-świecenia, cz.3

Jajo i szyszynka

To czyn – żyje we mnie …

Kosmiczne lub zwykle jajko, to temat wielu legend, opowieści, bajd i mitów, składających się na tajemnice istnienia świata, zwanego dziś ziemią, gają lub zion-em.

Każde jajo, wiąże się nierozerwalnie z początkiem czegoś nowego, i jest swoistą wylęgarnią pierwotnego życia, wykreowanego na bazie idei sześciu wymiarów stworzonych ręką Boga …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

FullSizeRender

 

Ręka Boga – I – ukryta dłoń, jest ideą kreacji bytu wszelakiego, co łączy siłę męskiej idei, z żeńską płodnością, dlatego bóg, jako istota ascendentna, nie ma płci i nie wynika z tego żadna nadrzędność płci, a tą nadrzędność, chce wam zaaplikować każda religia i kult, będący wylęgarnią metafor, matactw i kłamstw, pozwalającej sitwie panować nad plebsem.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/04/28/porod-i-plodnosc/

IMG_3214

 

Pierwotny ruch, opartu na idei toru, tworzy widzialną rzeczywistość, reprezentowaną przez kosmicznego węża, wijącego się dookoła pierwotnego jaja, w którym rodzi się aspekt życie, będący kopia doświadczeń istoty ascendentnej, której fragmenty duszy zgromadziły materiał porównawczy, mogący wytworzyć kolejny, widzialny świat doświadczeń, emocji, piękna i altruizmu …

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/03/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe.html

IMG_3209

 

Wolna wola istot zrodzonych z zamysłu stworzenia, może pod wpływem rozwijających się doświadczeń, obrać naturalną drogę altruizmu lub zmyślonej dekonstrukcji – zwanej egoizmem.

Altruizm, rozwija się na bazie tożsamości myśli pierwotnej, podczas gdy egoizm, jest formą choroby psychicznej wybranych jednostek, przenoszących teatr swoich mar, wizji i lęków … na społeczeństwo, które musi być kontrolowane za pomocą idei – hierarchicznego strachu, aby nie zagrażało ono w żaden sposób – sitwie …

IMG_3205

 

Dzisiaj, po upływie wielu tysięcy lat, choroba psychiczna, tworząca skrajne anomalia życia społecznego, przeniosła się z nosiciela na ofiarę, której geny, dopasowały się do stanu chorobowego, zwanego poprawnością polityczną.

Urojenia, biorące się z manii wielkości, to, to, co może zaakceptować ciało, ale nie może być udźwignięte, przez umysł i duszę, których rozpad, widoczny, jest gołym okiem …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/01/07/archetyp-wlasnej-osobowosci/

https://czuwajacy.blogspot.com/2017/10/bracia-egoizmu-czyli-czym-jest-lucyfer.html

IMG_3168

 

Jajo

Jajko, jest dziełem Boga i reprezentuje duszę pierwszego, wolnego filozofa, potrafiącego korzystać z wiedzy tożsamej z gatunkiem ludzkim … , to samo jajo, jest symbolem odrodzenia duchowego, ponieważ – nowy świat, zrodził się z myśli duszy, przeobrażonej w istotę ascendentną, znającą każdy aspekt fizyczności i zamkniętej w niej duchowości, posiadającej wolną wole …

IMG_3183

 

Jaskinia Patońska – Jaskinia Trzeciej Komory – Tryptyk

Bardzo ważną mataforą jaja, jest jaskinia platońska … w mózgu znajduje się obszar o nazwie : jaskinia trzeciej komory – co w architekturze teatralno – religijnej i teatralno – politycznej, reprezentowane jest – przez tryptyk.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/05/28/nieodrobione-lekcje-slepego-tlumu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/jaskinia-platonska/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/25/trojca-tesseract-i-tryptyk/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/05/balans-dualizm-przeciwienstwo-i-tryptyk/

IMG_3203

 

Każdy oświecony człowiek, po śmierci i za życia, wychodzi z trzeciej, środkowej komory z ciemności, na światło wiedzy, ewoluujące do mądrości, na skutek zdobytych doświadczeń alegorycznych i symbolicznych …

Trzecia komora, to dom Boga – mój dom – to dom duszy – szyszynki …

Oświecenie za życia, uświadamia nam, iż po śmierci, po zjednoczeniu wszystkich cząstek naszej duszy, staniemy się nieśmiertelni, jako kompletna istota ascendentna.

IMG_3195

 

Energia, zawsze podąża za uwagą, czyli, to o czym myślisz i mówisz, nabiera mocy sprawczej i w wyniku działania – czynu, staje się faktem … tworzącym aspekt realnego życia …

Kontrola hierarchiczna, tworzy strach oraz poczucie winny i to poczucie winy, nie daje wam myśleć, tworząc z życia piekło …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

IMG_3196

 

Słowa, tworzą rzeczywistą spójność lub iluzje, kiedy słowa, nie są spójne z myślami i działaniem …

Thotem, Ptah, Jezus … lub Hermes Trismegistos, to symboliczna personalizacja powszechnej świadomości zbiorowej / myśli uniwersalnej, znanej również, jako umysł roju, umysł masowy lub umysł społeczny.

https://dydymusteorie.wordpress.com/2016/02/20/mega-roj-proces-przeksztalcania-ludzkosci/

IMG_3193

 

Ta manipulacja, służy skupieniu roju, na wiedzy, tworzonej przez filozofów, w celu kontroli społecznej i wszystkich przejawów wolnej, indywidualnej myśli …

Jeśli damy społeczeństwu tematy do licznych urojonych i wielowątkowych przemyśleń, to tylko garstce, uda się dosięgnąć idei wolności, równości, oświecenia i prawdy …

Widzę, jak biegacie od punktu do punktu i nie możecie zaznać spokoju, ponieważ tak został zorganizowany wasz świat, świat podróży od pustki do pustki …

IMG_3176

 

Za pomocą emocji, podziału i amoku, można wami sterować i naprowadzać was na nowe ścieżki lęku i euforii, wiodące znikąd do nikąd …

I dzięki temu wszystkiemu – sitwy, mają bardzo dużo czasu, na własne działania przeciw wam – skupionym na odkrywaniu praw nierealnych i nielogicznych … a kiedy już się po części zbudzicie, to wojna zabije tych którzy już coś wiedzą, a reszta zostanie zreedukowana, poprzez strach, lęk i niewolniczą prace, na rzecz elit i tzw : ojczyzn władzy i fetyszu …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2018/04/dekonstrukcja-struktur-poziomych-za.html

IMG_3187

 

Jesteście skrajnie podatni na manipulacje, ponieważ altruizm, jest tożsamy z naiwnością … przez strach i krzywdy, chce się, stworzyć z was -istoty egocentryczne, podłe i gotowe do wojny z każdym, kto jeszcze nie wszedł na drogę poprawności politycznej …

Jeśli ego, samo będzie pilnowało swoich fetyszy, to cywilizacja, nigdy nie upadnie, ponieważ będzie broniona przez potwory, występujące przeciw życiu, miłości, równości i wolności oraz (p)oświeceniu …

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/afd
https://trueshopl.wordpress.com

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/02/tajemnica-o-swiecenia-cz-1/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/05/tajemnica-o-swiecenia-cz-2/