Symbolizm, język tajemnic i senne mary

Symbolizm, język tajemnic i senne mary

Ucz się, po wielkiemu cichu, nie szukaj łatwych sposobów i skrótów myślowych, prowadzących donikąd …

Filozofia, umiłowanie wiedzy, inspiruje i zmusza do większego wysiłku w doskonaleniu samego siebie.

Symbolizm, a także alegoryzm, jest językiem, wszelakiego rodzaju tajemnic, ukrytych za murem naszych nie do końca, zrozumiałych dociekań …

Moc prawdy, leży w odkryciu każdego przypuszczenia i badaniu, jego logicznych podstaw …

Aktywne prawo mocy, skupione w myśli, słowie i działaniu, wychodzi z tajemnicy mary i snu, kreującego myśli, pomijające ograniczenia języka, dążąc, do realnego działania, które było już kiedyś – zrealizowane przez nas, w innym wymiarze …

Dusza – komunikuje się poprzez sny z innymi wymiarami naszego jestestwa – dzięki czemu poznajemy światy alternatywne i równolegle, ukazujące nam przeszłość, przyszłość i alternatywną teraźniejszość oraz możliwe zdarzenia, mogące się zdarzyć w naszym życiu …

Nazywamy to medytacją lub senną inspiracją …

Wydzielanie podczas snu – dmt w szyszynce, ułatwia proces ściągania danych z wielu źródeł jednocześnie, dopasowując transfer, do możliwości mózgu, który nie dałby sobie rady z jednoczesną obsługą wielu milionów wątków i strumieni …

Dosłownie, jest to medytacja podglądowa – pojedynczego wątku życia w innym wymiarze.

Tylko osoby zaznajomione, z tym tematem, mogą dowolnie koordynować proces ściągania i podglądu danych z innych wymiarów.

DMT (Dimetylotryptamina), wygasza podgląd u osób podatnych na szok przyszłości lub przeszłości …

DMT, kontroluje taktowanie snu – częstotliwość pracy mózgu, podczas synchronizacji danych – większość z tego, co widzimy kreowane, jest w ciemności snu i wyświetlane nam podczas dnia, w formie jawy lub marzeń (mar) …

( Uwaga, zażywanie sztucznego narkotyku, powoduje całkowitą dekonstrukcje, idąca w kierunku paranoi, schizofrenii i psychopatii …

Tabu, napędzane ludzką głupotą, powoduje zapotrzebowanie na tego typu narkotyk …

Rozumiesz, przez brak wysiłku umysłowego, bez trudu zdobywania wiedzy, pragniąc iść na skróty do wiedzy, której w ten uproszczony sposób nie zdobędziesz i nie zrozumiesz – zwariujesz, z powodu zbyt dużej ilości emocji i doznań …

Również wirtualizacja bodźców emocjonalnych, powoduje wytworzenie tego narkotyku – stąd masakryczna ilość samobójstw, uzależnień i morderstw … po grach, transowych imprezach tanecznych – amok … )

Jawa, to realny sen, składający się z mar – marzeń – innych naszych wcieleń, objawionych w formie naszych myśli … nasze myśli, napędzają realne sny, innych naszych wcieleń …

Jesteś jednym z miliardów – ja, tworzącym jedność poznawczą w celu ewolucji duchowej …

Każda dusza, realizuje plan wspólnego trudy – pracy – poznania życiowych doświadczeń, zależnych od postępowania naszych wcieleń w innych wymiarach …

Spójność snów i myśli, umożliwia, stworzenie umiejętności kreowania jednolitego i przemyślanego działania, wszystkich żyjących w danej chwili wcieleń …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/12/niech-siec-stanie-czyli-dwa-aspekty-modlitwy/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

Ten oświecony akt, prowadzi nas do wyzwolenia osobistego i zniszczenia jakichkolwiek przejawów ignorancji w stosunku do siebie samego i otaczającego nas świata.

Ignorant, nie może, nie potrafi w cywilizacyjnym świecie, dostrzec wielkiego więzienia, składającego się z wielu jaskiń platońskich, uczących posłuszeństwa plebsu, względem elit …

W każdy więzieniu – szkoły, pracy, służby, wyznania, idei … dzięki zasadom prawa i kultury, gniją ptasie gniazda, tworzące zamiast niebieskich ptaków – niewolników, wierzących w lustrzane odbicia …

https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2016/06/22/%EF%BB%BFautoportret-syndrom-lustrzanego-odbicia/

Światło wabi i oślepia, zniewolone ptaki … Jednak tylko te wolne, zainspirowane są ciemnością, bowiem w ciemności człowiek skupia się na sobie i swojej duszy, na snach i marzeniach, które z czerni, tworzą kolory myśli, słów i działań …

Tworzymy fizyczne symulacje, kreujące – doświadczenia duszy w wymyślonym przez nas świecie …

Wszystko to, po to, aby wykreować istotę ascendentną, łącząca wszystkie fragmenty naszej duszy … oto kreacja Boga, węża i nowego uniwersum …

Z mar twych powstałeś …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://czuwajacy.blogspot.com/2017/06/prometyka-promieniowanie-mitogenetyczne.html

(P)oświę(e)ć się … Bądź tym, który widzi, rozumie, myśli i kocham, w sposób świadomy …

Tajemnice to, wyzwania, to trud dążący do samostanowienia, samoograniczenia i stabilizacji …

Prawda, jest Prawem. Wszystko, co należy czynić, to emanować Prawdą,
postępować zgodnie z Prawem moralnym, powołać innych do Prawa moralnego i poddać się działaniu Moralności, ponieważ, jest to jedyne obowiązujące prawo – prawo naturalne …

Silna jednostka, nie potrzebuje rządu, elit i hierarchii. Wolność i prawda, czynią z człowieka kreatora swojego świata, nieograniczonego sztucznymi nakazami i prawami.

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/02/tajemnica-o-swiecenia-cz-1/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/05/tajemnica-o-swiecenia-cz-2/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/04/09/tajemnica-o-swiecenia-cz-3/

I na koniec, bardzo ważna kwestia, jeśli tego wszystkiego nie rozumiesz, nie pojmujesz, zaczynasz żyć w teatrze sennych marzeń, innych osób, realizujących swój spektakl za pomocą waszych zdekonstruowanych głów, przejmujących jak lustra – idee innych ludzi, świadomych siebie elit …

Interesuje się mną zbyt wiele osób, twierdzących, że łamie zasadę hierarchicznego tabu …

Jednak dla mnie prawda, jest dobrem publicznym … i jako przeciwnik indoktrynacji edukacyjnej i cywilizacyjnego kłamstwa, będą udostępniał wam prawdę, ukrytą w metaforycznych tajemnicach …

Mektub

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/dydymus
https://pomagam.pl/afd
https://trueshopl.wordpress.com

Reklamy