Głębia oceanu – naszego wnętrza

Głębia oceanu – naszego wnętrza

Duchowość, tworzy zwartą i pełną idee umysłu (snu, myśli, słowa, działania), tożsamego z duchem istnienia, co przekłada się, na istnienie Boga personalnego, ukrytego wewnątrz bytu człowieczego …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/02/logika-dualizmu-a-istota-boga-personalnego/

Jest, to symbioza symbiontu duchowego, umiejscowionego w szyszynce, kreującego zewnętrzną otoczkę fizyczną, za pomocą światła – biofotonów, w celu symulacji i stymulacji wielowymiarowego życia i płynących zeń doświadczeń w czasie i przestrzeni.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

Skąd, ten z goła absurdalny pomysł ?

Ponieważ, tylko doświadczenie fizyczne, pozwala tworzyć istocie ascendentnej – owo fizyczne życie lub dążyć do zaniechania owej kreacji, mogącej w wyniku idei negatywnej karmy, stworzyć zamknięty świat wolnej woli wybranych jednostek, przejmujący kontrole, nad życiem duchowym większości, za pomocą dekonstrukcji …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

Dekonstrukcja, tworzy zamiast tożsamości – ewolucji duchowej, ideologie iluzorycznego istnienia, opartą na czynnikach zewnętrznych i autorytarnych, tworzących nowy sens jestestwa bytu, zagubionego w bezsensie strachu i własnej pustki, wypełnionej egoizmem trwania i tworzenia egoistycznej sztuki dla sztuki, w której wybrane jednostki, za pomocą ideologii strachu, siły i fetyszu (mamon, tytuł, ranga …), tworzą ideologie władzy i wyzysku jednostek świadomych, nad nieświadomymi i zagubionymi tworami, pozbawionymi tożsamości i ewolucji duchowości w świecie wiecznej, negatywnej karmy.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

Umysł jednostki, pozbawionej wglądu we wszystkie części swej wielowymiarowej duszy, za pomocą świadomego snu, żyje w świecie niepokojącego deja vu i rozproszonych, chaotycznych snów i myśli (niezgodnych z słowami i działaniami, objętymi procesami edukacyjnymi), niedających się wytłumaczyć i scalić w świadome świadectwo istnienia, owej wielowymiarowej duszy.

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2018/08/swiadomy-sen.html

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

Żaden, przychodzący z zewnątrz bóg i żadna otaczająca go hierarchiczna i autorytarna religia, polityka – ogólnie rzecz biorąc – ideologia …, nie jest w stanie, wytłumaczyć człowiekowi, głębi oceanu, jego wnętrza … , tworząc chaos przypuszczeń i nieśmiałych, negowanych pytań, odbiegających od poprawności politycznej – nowego porządku świata.

Tylko tchórz, nieudacznik, niewolnik, ignorant i wierny sługa …, potrzebuje przewodnika, reprezentanta, nauczyciela i władcę, który poprowadzi i doprowadzi go, do wyedukowanej, lustrzanej użyteczności, ponieważ na mądrość i wiedzę, jest on po prostu, za głupi i zbyt wystraszony …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/17/nowy-technokratyczny-mesjasz/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/26/nakaz-odbicia-kulturowo-cywilizacyjnego/

Bądź, jak cierpliwa, spokojna, zdobiąca woda, scal swe sny, myśli, słowa, działania w duchową tożsamość, będącą prawdą wewnętrznego istnienia.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/Dydymus

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://pomagam.pl/wpz

https://trueshopl.wordpress.com