Schizofrenia, a głos wewnętrzny

Schizofrenia, a głos wewnętrzny

Od dziecka, wszelakiej maści autorytety, poprzez poprawność polityczną i wiarę, wpajają nam, że słuchanie wewnętrznego głosu, to przejaw schizofrenii lub opętania.

Podczas, gdy tak naprawdę – słuchanie wewnętrznego głosu, to świadoma wymiana doświadczeń, pomiędzy wcieleniami tej samej wielowymiarowej istoty, w trybie rzeczywistym, pomimo narzuconej nam ideologi edukacyjnej czasu, wymiaru i przestrzeni …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

FullSizeRender_2

Byty (a właściwie jeden byt duchowy), nie prowadzą ze sobą konwersacji werbalnej, lecz przekazują poprzez myśli i sny doświadczenia – impulsy wizualne – cele sprawcze, będące zaczątkiem wszystkich naszych myśli, słów i działań, tworzonych na wielowymiarowej płaszczyźnie.

( Płaszczyzny, oddzielone są za pomocą biofotonów o różnej prędkości stałej, cechującej dany wymiar. )

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/07/30/paradoksy-wiary-i-magia-intencyjna/

Każdego dnia, słuchacie nauczycieli, rodziców, dziadków, kierowników, którzy słuchają dyrektorów, profesorów, swoich rodziców, dziadków, prezydentów, papieży i inne pseudo autorytety – mistrzów, panów … , żyjących we własnej zdekonstruowanej schizofrenii.

Głos wewnętrzny, nie wychodzi, poza ramy empatii i altruizmu, tożsamego z samostanowiącym i samoograniczającym się człowieczeństwem.

O dekonstrukcji danej jednostki, świadczy, życie w świecie skonstruowanym, za pomocą czynników przychodzących i pochodzących z zewnętrz.

( Zarażanie innych swoimi pomysłami, jest sprzeczne z ideą życia duchowego, odrzucającego ideologie egoizmu będącego zarażą lub wirusem … Podstawą konstruktu – równowagi, jest nienaruszalność relacji człowiek – natura i człowiek – człowiek …)

Człowiek, jest wewnętrznym bytem wielowymiarowym, którego wewnętrzny wszechświat, wewnętrzna czarna gwiazda, nie może podlegać ideologii zewnętrznej kreacji – najemnej i niewolniczej, sprowadzającej człowieka, do roli użytecznego, szkolonego za pomocą ideologii wielopokoleniowego lustra – zwierzęcia.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/21/pieklo-zezwierzecenia/

FullSizeRender

Egoizm mistrza – autorytetu, wykorzystującego podległe mu marionetki, tworzy egoizmu najemnika i niewolnika, co kreuje z kolei – kolejne urazy psychiczne, w tym manie wielkości, paranoje, lęki, czy natręctwa i urojenia …

Mistrzowie, mówią wam o ideologii wypełnienia, własnego przeznaczenia, jednak przeznaczeniem ucznia, najemnika, niewolnika … w strukturze hierarchicznej – nie jest równość i wolność, lecz, spełnienie mistrza i kontynuowanie ideologii nauczania lustrzanego …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/26/nakaz-odbicia-kulturowo-cywilizacyjnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/14/rozwoj-dziecka-czyli-jak-uniknac-kreacji-listrzanej/

Strach, przed odrzuceniem sztucznego środowiska bytowego, tworzy strach, przed chorobami psychicznymi i właśnie to, nie pozwala dostrzec zniewolonej jednostce – własnej tożsamości, odrzucanej przez poprawność polityczną oraz sztuczny ład edukacyjny, środowiskowy, czy religijny …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://samostanowienie.wordpress.com/2016/07/26/wiedza-a-edukacja-autorytatywna/

FullSizeRender_1

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/Dydymus
Liga Świata
Samostanowienia i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/wpz
https://trueshopl.wordpress.com