Logos, czyli tożsamość i jej dekonstrukcja —-

Logos, czyli tożsamość i jej dekonstrukcja —-

Świadomy pęd ku szczęściu, musi być ukierunkowany i poparty mocą (samoograniczenia, samokontroli i samoświadomości) i wiedzą tożsamą z duszą ludzką (altruizm, empatia), aby wytworzyć w sobie potrzebę równości i wolności (wolność własnej woli), co z kolei – tworzy mądrość bytu, dążącego do ascendencji (bytu duchowego pozbawionego ciała fizycznego) …

Świat woli pana, pani lub pań i panów, jest światem bez wiedzy, równości i wolności, tworzy zniewolenie popędów i nałogów … monopoli, państw – korporacji narodowych … świeckich i religijnych.

Rzeczywisty świat ludzkiego wnętrza, to sumaryczne, fizyczne cierpienie wielu, istniejących jednocześnie wcieleń, danego bytu.

Dzieje się tak, ponieważ każda forma życia, dąży do pozbycia się ograniczeń fizycznych na etapie ewolucji duchowej, która blokuje kult-ur-a cywilizacyjna, prowadząca do wiecznej – negatywnej karmy.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

Jeśli nie potrafisz być samostanowiącym i samoograniczającym się odkrywcą pozytywnych doświadczeń w różnych wymiarach swego bytu, zatapiasz się w iluzji, która karmi cię niedorzecznościami cywilizacji, kult-ur-y, prawa, podniet, czy nałogów …

( Dekonstrukcja Logosu :

Prawda :

Logos, to tożsamość rdzenna człowieka, pochodząca od duszy oraz doświadczeń powstałych w wielu wymiarach życia, danego bytu.

Logos, pochodzi od starożytnego greckiego słowa λόγος – lógos -mowa, oracja, dyskurs, cytat, opowiadanie, nauka, stosunek, słowo, obliczenie, rozum – i odnosi się do logicznego, wewnętrznego głosu duszy – wielowymiarowego bytu, zwanego człowiekiem (na pewno każdy z was znam powiedzenie : będą z ciebie ludzie).

Logos – oznacza jedność snu-myśli-słowa i działania, jest to pierwotne wyrażenie siebie i swojego ducha w oparciu o prawo naturalne, altruizm, empatię i samoograniczenie własnego ego.

Również słowo slogan – slogos, wyłania się z głębokich przemyśleń wewnętrznych, spłaconych w dzisiejszym świecie do reklamowej formy okraszonej symbolem wiary w dany kult …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/28/schizofrenia-a-glos-wewnetrzny/

Dekonstrukcja wstępna – filozoficzna – ontologia :

W presokratejskiej filozofii przyrody, a także później u stoików, termin logos pojawiał się głównie w podobnym jak u Heraklita, kosmologicznym sensie – jako zasada organizująca, „reguła, według której wszystko się urzeczywistnia, oraz prawo, które jest wspólne dla wszystkich rzeczy i wszystkimi rządzi”, a przy tym „zawiera w sobie rozumność i inteligencję”.

Równolegle uznawano, że logos przejawia się również i w osobie człowieka, zaś życie zgodne z nim jest też życiem rozumnym i racjonalnym.

„Dostęp” do logosu lub też „posiadanie” logosu było, zdaniem niektórych filozofów, cechą wyróżniającą człowieka od innych istot: „Choćbyś wszystkie drogi przeszedł, nie dotrzesz do granic duszy; tak głęboki jest jej logos”, pisał Heraklit.

Dekonstrukcja etyczna, za pomocą struktury etosu i patosu :

Środki przekonywania, uzyskane za pośrednictwem mowy, dzielą się na trzy rodzaje. Jedne z nich zależą od charakteru mówcy [éthos], inne od nastawienia, w jakie wprawia się słuchacza [pathos], inne jeszcze od samej mowy ze względu na rzeczywiste lub pozorne dowodzenie [lógos].

Dekonstrukcja hierarchiczna oparta na wierze, nakazie i sile :

Słowo (kod, niezgodny z myślą i działaniem ) Boże, czyli zasada boskiego rozumu i porządku twórczego (teatr), zidentyfikowana w Ewangelii Jana, jako druga osoba Trójcy (trzecia siła) wcielonej w Jezusie Chrystusie.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2016/12/16/obiecadlo/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

( Ten ma władze, kto jest aktorem i sieje podziw i strach. Ten ma wladze, kto dzieli za pomocą tezy i antytezy i wychodzi z racji trzeciej siły – środkowe wejście tryptyku … _-_ )

Dekonstrukcja psychologiczna :

Manipulacja, dokonana przez Junga, oparta o zasadę poprawności politycznej i zwierzęcego rozsądku i osądu.

Dekonstrukcja symboliczna – rozkład :

Logos, stało się wartością, ukrytą w wyznawanym symbolu religijnym, politycznym, korporacyjnym, czy organizacyjnym. Stało się to w 1930 roku, kiedy słowo logogram, stało się równoznaczne, ze słowem logotype. )

Logika

Logos, to świat logicznego umysłu, nie jest to koncept kult-ur-alny, lecz wiedza wychodząca z logiki tożsamości, będąca drogą mądrości.

Jeśli – Logos, tworzy mądrość, symbolike obiecadła, spójność snu, myśli, słowa i działanie, to alfabet i tworzony na jego podstawach kłamstwo cywilizacyjne – religii, kult-ur-y, polityki i edukacji, tworzy niewolników – prywatnych ideologii.

Świat, będący w ruchu, zależny jest od broni – mocy seksualnej ( Przekazywanie życia – kobieta tworzy akcje, mężczyzna reakcje, kobieta rodząc – rządzi, mężczyzna zapładniając – rządzi. Kiedy kobieta, robi to dla przyjemności, nie dążąc podświadomie do prokreacji, jest nierządnicą, czyli nie rządzi sobą, lecz, jest narzędziem męższczyzny, kobieta rządzi, mając mężczyznę w formie niewolnika, pragnącego trochę tzw. zdekonstruowanego – szczęścia … ), która zniewala, ogłupia, oczarowuje … ludzi, poprzez celowe pobudzenie, wyciągnięte na zewnątrz naszego jestestwa, w formie fetyszu prowadzącego do karmy negatywnej (rozrywka – film, muzyka, plaża – koedukacyjna, pornografia …).

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2018/01/05/wwd-swiatowa-wojna-dekonstrukcji/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2018/03/04/modeling-czyli-prostytucja-rytualna/

FullSizeRender-42

Moc seksualna

Świat energii – mocy seksualnej, nie jest światem – świadomego związku – świadomych bytów, tylko formą nieświadomego, dążenia, do wypalenia miłości duchowej, zastąpionej dekonstrukcją zwierzęcego popędu …

Kobieta, czerpie z ziemi, dlatego powinna nosić długą spódnice – suknie, natomiast mężczyzna czerpiący z łuku, nigdy nie powinien zakrywać głowy …

Natomiast sukienki mini i inne tego typu ubiory, stworzyli ci, którzy chcą handlować energią seksualną, która się wypala, bez świadomej miłości …

Kapelusze, czapki … stworzyli ci, którzy pragną odcięcia duszy i umysłu od natury …

Szanujcie się kobiety, jeśli chcecie być szanowane, waszą pierwotną energią, bawią się twory, kreujące z waszej miłości, seksualną moc pobudzenia – zezwierzęcenia.

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/10/kamstwo-doswiadczenia-seksualnego-kobiet.html

Synergia

Równowaga energetyczna bytów, musi dążyć do synergii, dlatego ani mężczyzna ani kobieta, nie powinni stawać się wampirami-kolektorami energii seksualnej (fizycznej), ponieważ każdy nadmiar lub w niektórych przypadkach niedosyt energii, prowadzi do wyładowań, dążących do braku spójności snów, myśli, słów i działań, a tym samym do zdrad, zazdrości, chwiejności umysłowej, kłamstw, zbrodni, gwałtów, czy manipulacji i urazów psychicznych …

Mentalizm, tłumaczy że wszystko co nas otacza, jest tworem boga personalnego – duszy, będącej częścią człowieka, dążącego do ewolucji duchowej – samego siebie poprzez idee wymiaru, czasy i przestrzenie.

Równowaga

Zgodność logiczna, mówi o istnieniu egocentryzmu i altruizmu, dążącego do równowagi życia o ile jedna z opcji nie stara się przeważyć szali równowagi.

Mówi o tym idea równoważącej się klepsydry : jak w górze, tak i na dole, cząstka – mężczyzny w kobiecie, cząstka – kobiety w mężczyźnie …
To samo przekazuje nam symbol nieskończoności – wieczności, tao, czy heksagram. Idea klepsydry dotyczy bytu fizycznego i reinkarnacji – karmy negatywnej, a także karmy pozytywnej, kiedy byt duchowy – ascendentny, staje się cząstką, stworzonych przez siebie bytów fizycznych.

Wibracja

Wibracja, tłumaczy, że to co nas otacza i co tworzy nas umysł, jest dziełem wibracji – ruchu falowego oraz biofotonów, tworzących kreacje widzialnego życia.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

Biegunowość równowagi

Wibracja, tworzy rytm życia – uwalniający idee powtarzalności, tak powstaje wahadło życia, za pomocą którego można manipulować życiem, zniewolonych i zatrzymany w karmie fizyczności – bytów …

(Wahadło, jest odwrotnością łuku – arch : https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/ )

Wystarczy tylko nadać wahadłowi życia – zbyt szybki, wychylającym się bieg, prowadzący do tragedii duchowej, psychicznej i fizycznej … Wahadło będące we władzy ideologii, zamienia idee życia w hierarchiczny, egoistyczny wyścig szczurów, pragnących fetyszy, zamiast wartości …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

Synergia, a byt wieloraki

Synergia – wspólnego myślenia, nigdy nie nastąpi w kolektywie, czy grupie, synergia, to stan wewnętrzny danego bytu lub wydarzenie, następujące po zetknięciu kobiety i mężczyzny, dążących do tego samego celu tworzenia, przez sen, myśl, słowo i działanie.

Przyczynowość i skutki

Życie, będące powtarzalnym rytmem, wibracją, świetlną energią, jest w istocie muzyką, więc metronom – zwany wahadłem życia, wciąga nasze byty w radość i smutek, dzień i noc, śmierć i życie …

Niszczenie metronomu życia

Aby wprowadzić człowieka w negatywną karmę oraz zniszczyć jego wibracje i rytm, należy zadać mu ból, zmusisz go frustracji, amoku, złości … do pracy lub działań, sprzecznych z myślą, słowem i działaniem, a przede wszystkim sprzecznych z prawem naturalnym.

Strach, niszczy spokój, praca, niszczy trud, budowania swojego prywatnego – duchowego życia …

Czy, nie mam racji, pisząc : unikajcie klubów i pewnych form rozrywki – muzyki, niszczącej wasz naturalny rytm i synergie świetlną, czy, nie mam racji pisząc : unikajcie masaży, nagości, romansów, przygodnego seksu, relacji koedukacyjnych u lekarza, psychologa .. unikajcie nagości, fotografii, pustki bytu zakorzenionej w komercji … wszelakich, sztucznych form pobudzenia seksualnego i mentalnego …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2018/01/wwd-choroba-dekonstrukcji-w-ujeciu.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/11/07/ja-selfie-narcyzm-i-choroba-psychiczna-zwana-dysmorfofobia/

To, co kiedyś było regułą wojny, gwałtu, tortur, zniewolenia i rozboju … , dziś jest regułą profesjonalistów, dekonstruujących, wasze wnętrza, ciała, dusze i umysły …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

Niszczenie domu, poniżanie rodziny, kobiety, mężczyzny, dekonstrukcja własność, przyrody, spokoju, ciszy, trudu … , to standard kultu cywilizacji, niszczącej rytm, waszego iluzorycznego życia.

Rozbudzają was w niewłaściwy sposób, pobudzają was nałogami i popędami, muzyką, obrazem, niszczą was hałasem, a wahadło życia, zaczyna się niebezpiecznie wychylać i pchać was w stronę depresji, a zaraz potem amok, złości, czy frustracji …

https://manipulanci.wordpress.com/2016/03/14/historia-manipulacji/

Świadomość zagrożeń

Na człowieka, nie powinny działać zewnętrzne bodźce, niszczące jego wewnętrzny metronom duszy, a tym samym nie powinny istnieć państwa, kulty – kult-ur-y, korporacje, religie, monopole – po prostu hierarchie …

Izolacja, jest trudna, ale nie, nie możliwa … wszystko zależy od siły jaką włożycie w wędrówkę, w stronę ciszy, spokoju – własnego wnętrza.

Na czym polega nowy porządek świata, porządek zaprogramowanej śmierci i strachu ?

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

Na prostej regule trzeciej siły, wahadło życia, regulowane jest za pomocą trzeciej siły, kreującej tezę i antytezę waszego iluzorycznego życia …

Siła logiki umysłu, pozwala duszy na odważną drogę w stronę ewolucji duchowej, słaby umysł, niszczy duszę, poprzez poprawność polityczną tezy lub antytezy, pokładającej wiarę w nakaz tworzony przez trzecią siłę …

Jesteśmy jedyną i ostatnią – ostoją – prawdy w zdekonstruowanym i podzielonym świecie amoku …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/08/kundabuffer-i-kundalini-czyli-ideologia-podzialu-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/tag/trzecia-sila/

Dydymus
Akademia Filozoficzna Dydymusa
https://pomagam.pl/Dydymus
Liga Świata
Samostanowienie i Samoograniczenie
https://pomagam.pl/wpz
https://trueshopl.wordpress.com

P.s

Symbol logosu, tworzą cztery zsynchronizowane punkty : snu, myśli, słów, działania, zależne od prabytu – archantów i wahadła życia.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/