Ge-nii (G), prawda i dekonstrukcja

Ge-nii (G), prawda i dekonstrukcja

Nie ma czegoś takiego, jak geniusz i genialna myśl, istnieją tylko właściwe chwile oraz leniwi idioci i to właśnie oni, tworzą przez swoją uległość, tych, tak zwanych geniuszy oraz ich autorytarne zabawki – fetysze.

Zacznijmy od prostego sformułowania, które mówi nam, iż :

Rodzimy się we wszystkich wymiarach równi sobie, a nasze kopie, zdobywają wiedzę, trafiającą do wspólnej, duchowej bazy danych, dostępnej dla świadomych siebie i swojej tożsamości bytów.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

Tylko równość, jest jednoznaczna z wolnością, ponieważ każdy przejaw uhierarchicznienia, prowadzi do zniszczenia wolności, za pomocą zniewolenia przywileju równości i prawa naturalnego.

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

W jednym wszechświecie, jesteś zmuszony do gry i stajesz się biedakiem, w innym, jesteś bogatym celebrytom, w jeszcze innym, jesteś leniwym idiotą, a w następnym geniuszem … ale w większości wszechświatów po prostu grasz tylko swoją role …

Otacza cię kult-ur-a cywilizacyjna, tryptyk teatru jaskini platońskiej …

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/25/trojca-tesseract-i-tryptyk/

Jeśli, jesteś naprawdę mądry i umiesz przenieść zasoby własnego świadomego snu do rzeczywistości w której buntujesz, to zrozumiesz także, że poziom twojego iq, nie ma znaczenia, to iluzja, ponieważ wystarczy połączyć sen, myśl, słowo i działanie, aby zgromadzone w duszy różno-wymiarowe doświadczenia, stanęły przez nami otworem.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

Z owych doświadczeń, możemy czerpać każdego dnia bez potrzeby uczenia się, powtarzania lustrzanych błędów, czy studiowania …

( O ile samo ograniczamy własne wnętrze : https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/28/schizofrenia-a-glos-wewnetrzny/ , https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/10/niebezpieczenstwa-zastosowania-swiadomego-snu-przez-profanow/ )

Potrzebna jest nam tylko szalona odwaga, aby mówić prawdę o naszych świadomych snach, myślach i działać, aby ktoś inny, nas po prostu, nie wyprzedził, ponieważ wielowymiarowość, pozwala nam wprowadzić w tym wymiarze, to, co już odkryliśmy, wymyśliliśmy, czy stworzyliśmy w innym zamieszkałych przez nasze kopie wszechświatach (jako ludzie, cyborgi, inne gatunki) …

Pamiętaj jednak, że inni, też mają taką możliwość, ponieważ to, co zobaczyłeś w swoich myślach, snach, może zobaczyć każdy inny, wolny i równy tobie – byt, którego kopia w innym wymiarze stworzyła taka samą myśl …

W tej utopijnej rzeczywistości, otaczają nas autorytety, nauczyciele, eksperci, kreatorzy, demiurgowie … tworzący władze i prowadzący proces edukacji lustrzanej, polegającej na zrównaniu wiedzy, do średniej, dopasowujące niewolników do danej, użytecznej elitą, roli społecznej …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/26/nakaz-odbicia-kulturowo-cywilizacyjnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/14/rozwoj-dziecka-czyli-jak-uniknac-kreacji-listrzanej/

Świadomość, mądrość i wiedza, jest nauczycielką szczególnych myśli, słów, działań pochodzących od magazynu zjednoczonych doświadczeń (do którego mamy dostęp poprzez świadomy i samoograniczający się sen), wszystkich tworów, jednego bytu.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/09/04/logos-czyli-tozsamosc-i-jej-dekonstrukcja/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/09/07/przelamie-ograniczen-jezykowych-za-pomoca-obiecadla-i-dekonstrukcji-symboli/

Jedynym ograniczeniem snu, myśli oraz słów i działania, jest czas w którym dany sen, myśl, słowo i działanie powstanie … , ponieważ aby stworzyć jeden cudowny pomysł, muszą powstać inne towarzyszące im przełomowe rzeczy.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/10/niebezpieczenstwa-zastosowania-swiadomego-snu-przez-profanow/

Systemy porządkowe – ustrojowe, religijne, ekonomiczne … ograniczają nasze byty, przez kontrole naszej równości i wolności … ,ponieważ główną funkcją systemu, jest zajęcie niewolnikowi czasu, aby ten, nie mógł dojść do przełomowych myśli, dążących do świadomego snu i spójności snu, myśli, słów i działań.

Rządzące wami elity, mają wystarczająco dużo, wolnego czasu, aby dość do odpowiednich przemyśleń, dających im, ich dzieciom, wnukom … przewagę intelektualną, za pomocą której, kreuje się kastę geniuszy i kastę ich wyznawców.

Prekultura, kształtowała kreatywizm i artyzm, za pomocą świadomego snu.

Przed dekonstrukcją, słowo ge-nii (g), oznaczało kierowanie się altruizmem duszy, łączącej fizyczny byt mnogi, rozsiany pomiędzy wymiarem czasu i przestrzeni, dążący do ewolucji ascendentnej – duchowej.

Dziś, dążycie tylko i wyłącznie, do użytecznego koła życia fizycznego, spowodowanego ideologią negatywnej karmy – wykreowanej przez system kult-ur-y cywilizacyjnej.

( Jak się to robi : https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/ , https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/, https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/ )

Idea pochodząca z ge-nii, została przekształcenia w sprytną, ideologie geniuszu, wychodzącego z ideologii hierarchii, tworzącej państwa, unie, korporacje, urzędy lub rządy …

Geniusz nie Ge-nii (G), to ideologia, dostępna dla tych, którzy mają czas, siłę oraz wymyślone przez siebie fetysze, za którymi biegają nieświadomi idioci, wyznawcy geniuszy, wierzący w religie, państwa, dualizmu, podziały, ograniczone wybory oraz prawo stanowione …

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

Miej czas, będziesz miał wiedzę i mądrość, a wtedy odzyskasz swoją tożsamość … oto prawda …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/afd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://pomagam.pl/Dydymus

https://trueshopl.wordpress.com