Gad, ssak, człek i oświecony bóg

Gad, ssak, człek i oświecony bóg

Na początku istnienia gatunku ludzkiego, człowiek nie posiadał narządów rodnych i dysponował jednolitym emocjonalnie oraz płciowo mózgiem, co upodobniło go do odzwierciedlających go prabytów – archontów – ciał niebieskich.  

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

Jednak wraz z biegiem czasu i licznymi katastrofami naturalnymi, powstawały liczne hybrydy, posiadające jednocześnie, tak jak współczesny człowiek, męską i żeńską półkule mózgu, organy rozrodcze oraz trzy zespolone ze sobą mózgi, tworzące z człowieka hybrydę lub chimerę gada, ssaka i człowieka, mogącego dążyć do zezwierzęcenia lub wyższego aspektu duchowego … , co dziś nazywamy wolną wolą …

Zespół R

Egoizm, czyli dlaczego większości populacji bliżej do ssaków i gadów, niż do człowieka …  

Egoizm, czyli tak zwane zło, powstało na bazie wykorzystania przez szamanów – zespół R, zwanego gadzim mózgiem. 

Zespół R, został zdekonstruowany, ponieważ zamieniono jego funkcje ostrzegawczą, w konkretne funkcje pseudologiczne, wpajane za pomocą alchemii, farmacji, psychologii, a potem technologii … deformującej – impulsy elektromagnetyczne docierające do zespołu R.

Gadzi mózg, służy m.in. do wykonywania nieuświadomionych czynności życiowych ( układ reproduktywny i układy regulacyjne ) tj. oddychanie, informowanie o zagrożeniach, czy regulowanie pracy serca i narządów … 

Przez wiele tysiącleci, gadzi mózg ostrzegał nas o zagrożeniu życia, zdrowia, czy o instynktownym niebezpieczeństwie, przez napięcie mięśni, czy podniesienie ciśnienia krwi …

Zespół R ( Najemny Król – Rex – Reptilian), jest kreatorem ludzkich egoistycznych myśli, fantazji, emocji, tworzących teatr iluzorycznej rzeczywistości, opartej na ideologii hierarchii, kreującej – jaskinie platońską, w skład której wchodzi : 

a. Terytorialność, która tworzy śmieszną, zwierzęcą – ideologie państwa, granic, agresji terytorialnej, jest to cześć prawa zwierząt, które  stała się prawem stanowionym zwierząt – gadów i ssaków, co niszczy prawo naturalne człowieka.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

b. Współzawodnictwo, tworzy hierarchiczność, rywalizację, tytularność, ideologie władzy, nauki, sportu …,  jest to kolejny element prawa stanowionego zwierząt, żerowania wybranych istot na innych istotach … Rywal posiadający wyższy aspekt człowieczeństwa, jest likwidowany, przez stada bestii, chroniących interesy jednostki i jego stada …

c. Posiadanie, jest elementem prawa stanowionego zwierząt. Zwierze, przejmuje terytoria innych – słabszych zwierząt, w celu stałego żerowania i życia na koszt trudzących się istot … 

d. Zaborczość, to bogacenie się kosztem innych i osiągnięcia zysku, kosztem wyzysku społecznego, jest to również element prawa stanowionego zwierząt …

e. Hierarchizacja, tworzy potrzebę władzy, wyzysku i skłonność do podporządkowania sobie jednostek, będących częścią stada, za pomocą w/w elementów, co kreuje ideologie struktur oraz podziałów, niosących za sobą akceptację narzuconego stanu rzeczy … i tworzy prawo stanowione zwierząt …

f. Niepohamowane żądze, za pomocą powyższych elementów, powstają niepohamowane żądze zwierząt, dążące do władzy, posiadania, chciwości, a także do posiadania cielesnego …  co wychodzi z reguł prawa natury zwierząt i tworzy niepisane – prawo stanowione zwierząt … 

g. Chciwość, zachłanność – Niepohamowane żądze, dążą do wzrastającej chciwości i zachłanności – ponieważ zwierze, posiadające władze – nie zabija już z głodu -tylko dla rozrywki, czy okazania siły, mocy fizycznej, seksualnej (relacja pan – niewolnik – sadyzm – masochizm), co tworzy znane wam już prawo stanowione zwierząt, przykładem tego typu zachowań, są kreacje tworu zwanego Ameryką, czy Rosją …  

h. Rytualność, to cywilizacyjny – kult-ur-owy –  przymus zachowań – tworzący kult-urę – cywilizacyjną, opartą na rytuałach – obrzędach teatralnych, kreujących ideologie – oddawania czci zewnętrznym bóstwom, przedstawionym w formie alegorycznych zwierząt i ciał niebieskich. Artyzm – sztuka – jaskinia platońska, to również element prawa stanowionego zwierząt …  

i. Uzależnienia. Wszystko to wychodzi lub prowadzi do uzależnień, które cechują się okrucieństwem, agresją, przemocą, szałem, amokiem, tworzącym – wojnę, spór wewnętrzny i zewnętrzny, podział – wewnętrzny i zewnętrzny, rewolucje, zwadę … co również jest częścią – prawa stanowionego zwierząt …

 

liga gad

 

 

Dlaczego człowiek zachowuje się jak gad lub ssak ? 

Ponieważ el-ity, stawiają owego człowieka w wykreowanej nagle sytuacji, w której wystraszone i podzielone człowieczeństwo, musi zejść z człowieczeństwa do ssaczej lub gadziej formy bytowania, co jest sprzeczne z duchowymi przejawami człowieczeństwa wyższego rzędu …  

Jak widzimy … doprowadzono celowo do sytuacji, w której pozbawiono człowieka – ludzkich zahamowań, za pomocą uruchamianego w człowieku – egoizmu, opartego na skrajnych, zwierzęcych emocjach, wynikających raz z naturalnego wpływu archontów na ludzkie ciało i umysł i dwa -zwielokrotnieniu tych emocji, za pomocą psychologii, manipulacji, farmacji, a także technologii, doprowadzającej ludzi do prostych ssaczych i gadzich odruchów… 

Więc, jeśli szukasz gada, jaszczura, nie szukaj go wśród cwanych szamanów i najemnych el-it, lecz w sobie samym … 

Dekonstrukcja psychologiczna, farmakologiczna oparta została na połączeniu medycznej chemioterapii (leki, szczepienia …) wychodzącej z nowych form pojenia, karmienia, szczepienia … niewolników – stad ludzki … z elektromagnetycznym wpływem na zespół R, za pomocą archontów – ciał niebieskich i zwielokrotnianiem tych wpływów za pomocą mediów (tv, radio …), telekomunikacji (telefonia przenośna, bezprzewodowe urządzenia domowe …) oraz urządzeń o wysokiej radiacji falowej i struktury nadawczo – odbiorczej … 

Człowiek skupiony na zespole R, amoku iluzji życia w świecie zwierząt (jaskini platońskiej), zapomniał o mózgu ssaczym i wyparł wiedzę o wyższym mózgu duchowym … 

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

Co to oznacza !

Oznacza to, to, że człowiek, którego życie oparte jest na zwierzęcej, gadziej egzystencji, staje się wraz z biegiem czasu gadem – wykorzystującym do życia tylko 10% potencjału swojego DNA (w ludzkim DNA, jest aż 10% gada), co przekłada się na 4% potencjału ludzkiego mózgu …  

Ogon i skrzela 

W okresie zarodkowym posiadamy, tak jak każdy gad – ogon (4-8 tydzień ciąży – do 70 dnia ciąży, potem zarastają go pośladki) oraz skrzela. Do 7 dni od zapłodnienia, jesteśmy jaszczurką – hybrydą praczłowieka i gada – o czym świadczy kolejność dekodowania fundamentalnego DNA – ludzkiej hybrydy, dostosowanej do warunków życia pod trzema łukami ziemi *  … 

* o tym niebawem 

Skóra 

Człowiek, tak jak gad, poddawany jest łuszczeniu płytkowanej skóry, a symbolem ludzkiego archonta, Boga jest człowiek, będący alegorią węża … , co więcej, alegorią zachodzących w ludzkim mózgu, reakcji elektrycznych (powstających pod wpływem – archonta – Urana), jest wąż, symbolizowany – symbolem – błyskawicy … , która z kolei jest symbolem boskiej mocy pochodzącej wprost od człowieka i jego Boga personalnego …

 

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Układ trawienny 

Jama gębowa – język – gardziel – przełyk – żołądek – jelito cienkie – dwunastnica – pętla – trzustka – wątroba – woreczek żółciowy – jelito ślepe – jelito grube – kloaka … To budowa człowieka, czy gada … ?!  A jeśli jedno, jest drugim … ?!

Różnica między człowiekiem a szympansem dla tak zwanych naukowców, jest znikoma … Ale … w rzeczywistości, jeden procent niezgodności genetycznej, oznacza ponad czterdzieści milionów różnic. Już sama różnica w objętości mózgu 1350 cm – 400 cm sześciennych, oznacza drastyczne różnice gatunkowe, różnica długości rąk i nóg, ilości mięśni twarzy (54-30), kształt kręgosłupa (S – człowiek (5 kręgów) | C – małpa), ilość kręgów lędźwiowych (4 u małp) … wszystko to – logiczny dowód – braku pokrewieństwa międzygatunkowego …

 https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/01/19/mit-wiary-naukowej-czyli-autorytrt-i-nakaz-wiary/

Kość krzyżowa u wszystkich małp jest prosta i znajduje się w pozycji równoległej względem kręgosłupa, u ludzi jest zaokrąglona i szeroka. Klatka piersiowa, również wykazuje zdecydowane różnice w obu przypadkach, ponieważ u ludzi ma kształt beczkowaty, a u małp lejowaty. Dłonie u małp i człowieka także zasadniczo się różnią, ponieważ małpi kciuk jest krótki i słaby, a palce są zakrzywione. Owłosienie u małp występuje na całym ciele, samice pozbawione są włosów łonowych, a u samców, nie występuje owłosienie nad górną wargą …

Wśród małp znacznie szybciej rosną paznokcie oraz wyróżniamy mniej gruczołów potowych. Małpy wrażliwe są na częstotliwość od 1 do 8 kHz. Ludzie odbierają częstotliwości w granicach: 2-4 kHz. Ciekawa jest też sprawa rodzenia potomstwa. U małp poród, jest bezbolesny, tymczasem u kobiet wąska miednica przyczynia się do bardzo bolesnego porodu. Poza tym u małp, nie występuje menopauza …

Kreacja – zniewolenia  

Kreacja pochodzenia człowieka od małp, pozwoliła uczynić z agresywnego, zdekonstruownego gatunku – ułożonego woli szamanów i agresywnych el-it – aktora, dostosowanego do ssaczej, zniewolonej roli społecznej i biernego obserwatora – kreacji gadziej – boskiej, tworzącej siłę władzy …  

El-ity (najemnicy), mają za zadanie upodobnić się do węży, smoków, krokodyli, jaszczurów, aligatorów … aby hodować niewolników – barany, byki, krowy, jagnięcia … podczas gdy oświeceni, którzy obudzili w sobie wyższy aspekt człowieczeństwa obserwują lub koordynują ( trzecia siła – tworzy tezę i antytezę, wszystkich aspektów, teatralnego życia ) zoo z odległości … 

Nie trzeba szukać teorii spiskowych, aby wyciągnąć logiczne wnioski z umiejętności przebudzenia i usypiania konkretnych warst mózgu, za pomocą szamanizmu, astrologii, a także alchemii –  psychologii, farmacji, technologii, czy medycyny lub połączenia tych elementów …   

Szamani od tysiącleci, potrafią zatrzymać władze w swoich rękach, ogłaszając ten stan, dzięki alegorii mistycznej, ukazującej władze oświeconych bogów oraz najemnych gadów, smoków, skorpionów, lwów, orłów nad bykami, baranami, czy owcami …  

Niekiedy władzam szamanów nad ludźmi, przedstawiana jest w formie chimery, odnoszącej się do czterech stopni rozwoju człowieka – byka – człowieka – lwa – orła (skorpion lub feniks, gryf … ) …

„ Chimajrę niepokonaną, która swój ród wywodziła od bogów, a nie od ludzi. Z przodu lwem była, od tyłu wężem, a kozą pośrodku, strasznie zionącą potężnym, płomiennym ogniem zagłady. „

(Iliada 6,180-182)

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Jeśli umiesz zrozumieć to, o czym pisze i zdołasz wyłączyć mózg gadzi i ssaczy, pozostając tylko w sferze ludzkiego oświecenia, zdołasz przejść przez labirynt byka, etap egoizmu człowieka, lwiego zapatrzenia na władze, orlego spoglądania z wysokości na teatr, to dojdziesz do tryptyku i właściwego wyboru drogi … 

Wracając do pierwotnej formy człowieka. Człowiek z powodów naturalnych (zderzenia archontów, powtarzalne zmiany klimatyczne …) przeszedł od wiecznej struktury bytowania, do schematu karmicznego, w którym zaistniała – zwierzęca forma prokreacji …  

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/28/zagadka-symbolu-t-tau-tor/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/31/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

Działo się do w czasie oderwania pierwotnego słońca – Saturna od ziemi, czy ok. 60 tysięcy lat temu … W tamtym okresie, ludzki umysł, został zespolony z mózgiem ssaka i gada, co przyniosło za sobą możliwość przetrwania w nowym środowisku bytowym, a jednocześnie uczyniło z człowieka skomplikowaną i zagubioną w sobie samej istotę, poszukująca swych pierwotnych korzeni, drogi życia i drugiej połówki własnego mózgu …   

https://vigilinclinaverat.wordpress.com/2016/05/05/kult-smierci-i-60-tysiecy-lat-klamstw/

Z dwóch istot o jednolitym umyśle żeńskim i męskim, stworzono dwie istoty, będące nosicielami żeńskiej i męskiej części mózgu … przez co nowa hybryda już zawsze, będzie poszukiwała własnego dopełnienia … 

Społeczeństwo cywilizacyjne, kultywuje własne zezwierzęcenie i boskość leżąca poza ich zasięgiem … te społeczeństwa, to ślepe, obłąkane stada i dzikie stawiające na manie wielkości wężowiska … , które mądry człowiek, omija z daleka, tak jak wszystkie przejawy egoistycznej wiary cywilizacyjno – kult-ur-owej, dążąc do altruizmu, samostanowienia, samoograniczenia, oświecenia i ascendencji …       

Trzy mózgi : gadzi, ssaczy i człowieczy, zależne są od domu duszy – szyszynki … która przez świadomy sen, łączy nas z wszystkimi kopiami jednego bytu, przyjmującego różne formy dostosowane do personalnego czasu, wymiaru i przestrzeni … 

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

Wszystkie te elementy, służą człowiekowi do budowania i zdobywania doświadczeń, przeradzających się w karmę pozytywną i ewolucje duchową, lub w karmę negatywną i kolejny krąg życia fizycznego, będącego piekłem niewolnika lub rajem pana, korzystającego z niewolników … 

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa 

https://pomagam.pl/ligaswiata

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

Zbiórka na działanie Ligi Świata 2019/20 : https://zrzutka.pl/94z6z8 , https://paypal.me/dydymus