Zrobisz, to potem ?

Zrobisz, to potem ?

Daj sobie szanse już dziś, nie leń się, nie bój się porażki, każdy ma naturalną siłę, aby działać i walczyć ze swoimi marami, wyprodukowanymi przez czynniki zewnętrzne … Działaj tu i teraz, ponieważ za chwile, jutro, może być po prostu za późno …

Działaj szczególnie wtedy, gdy czujesz swoim wnętrzem, że właśnie teraz, w tym momencie, nadchodzi twój personalny czas, twoja szczęśliwa chwila, twój Kairos …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

Człowiek wolny się nie nudzi i nie szuka wiedzy, czy pocieszenia, a także atrakcji w innych ludziach, zwierzętach oraz na innych ziemiach, ponieważ łaknienie oraz ciekawość, zawsze będzie pchało zwierze w świat, podczas gdy świadomy swych przywar człowiek, zadawala się tym, co go otacza i cieszy się z tego, co ma i powstaje w wyniku trudu, jego mądrego działania …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

Jeśli z czymś (nawet nierealnym) walczysz, nadajesz temu rzeczywistą moc istnienia. Niekiedy, to właśnie twoje, nierozważne działanie (niezgodne ze myślą i słowem), spowodowane podszeptem, namową, ciekawością … tworzy tezę i antytezę abstrakcyjnej ideologii – hierarchii, państwa, ekonomii, pieniądza, ustroju, czy religii …

Właśnie wtedy (za pomocą siły, podziału …), tworzy się coś realnego z nielogicznego absurdu, pomimo, że jest to niezgodne z prawem naturalnym, personalnym oraz ładem, czasem i bogiem, każdej wolnej jednostki.

Niekiedy wizja, ma za zadanie przejąć wspomniane wyżej – personalne wartości, przekształcając prawo naturalne w licencjonowane prawo natury oraz prawo prywatne w prawo zwierząt.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

Ktoś (szamani) wynalazł i wtłoczyć pomiędzy stada ideologie : fetyszu – palenia, picia, gier, wojny, pieniądza, państwa, małżeństwa, rewolucji, edukacji, religii … i te dziwne, nielogiczne bagna, rządzą naszymi umysłami, wciągając nas, aż po szyje w iluzje cywilizacji, kultury, konsumpcjonizmu i strachu, przed utratą tych fetyszy …

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/28/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2016/05/11/kosumpcjonizm/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

Działaj wtedy, kiedy jesteś młody, działaj wtedy, kiedy wieje tobie wiatr prosto w oczy, działaj wtedy, kiedy srebro przyprószy ci skroń, działaj, ponieważ twój czas, jest tak bardzo ograniczony i tak kruchy, delikatny, jak pajęcza sieć … Działaj, ponieważ strachem zarażają cię, ci, którzy chcą, abyś bał się walczyć o swoje prawa oraz o przejęte przez najemników el-it – dobra naturalne, ziemie i siłę ludzkich rąk i umysłów.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

Jakie znaczenie, ma dla ciebie przebrzmiała już przeszłość i jakie znaczenie, ma dla ciebie przyszłość, skoro przyszłość, jest kreowana tu i teraz. Długofalowe programy zgodne z ideologia cywilizacji, kultury, gospodarki, wyznania … zwane rewolucjami, tworzą tylko ci, którzy opierają swoją iluzje bytu, na ludzkim kapitale i ludzkiej naiwności, która pozwala im tworzyć pieniądze, spekulacje, lichwę, korporacjonizm, biurokracje, czy poczucie winy w oparciu o wasz strach i poprawność polityczną, która tworzy oraz umacnia hierarchiczną cywilizacje, wyzysku człowieka, przez człowieka i natury, przez człowieka.

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

Chwytaj dzień, ciesz się życiem i każdego dnia idź naprzód, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, ponieważ sen i myśl, przez słowa, dążą do prawdziwego, nieprzejednanego działania …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

Nauczmy się żyć obok siebie, nie wchodząc z butami (ciekawość, edukacja lustrzana, dominacja, demoralizacja …) w życie innych. Nauczmy się spoglądać na świat w taki sposób, aby nie żałować niczego (zrobionego, stworzonego zgodnie z prawem naturalnym) i nie krzywdzić nikogo. Nauczmy się przepraszać i naprawiać świat, ze świadomością prawdy, utkwionej w prawie naturalnym …

(Samostanówmy i samoograniczajmy swe mary i marzenia, ponieważ od wolności do ideologicznego podboju innych bytów, jest niedaleko …)

Mimo, że pada deszcz, można cieszyć jego rytmem i szumem, ponieważ warto wybierać to, co logiczne, prawdziwe i nie wymaga wojny ze światem wewnętrznym i zewnętrznym.

Należy wierzyć w siebie i wierzyć w ogół, składający się z wolnych i równych sobie jednostek, niepodległych żadnej hierarchii i ideologii …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

Wierze w pokonanie utopi hierarchicznej, aby chaos przyrody, mógł nas i cały ten świat uratować, przed chęcią zawłaszczenia życia, przez ideologie żerowania człowieka na człowieku oraz człowieka, na naturze …

Przekroczenie idei personalności oraz odrębności, jest najgorszą formą zarazy i pleniącej się choroby psychicznej, na tym świecie …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

Co masz zrobić jutro, zrób już teraz

Ledwie pierwszy raz otwarłem oczy, ledwie wykonałem pierwszy krok, ledwie rozpoczął się poniedziałek, a już trzeba nazwać go piątkiem …

Mija tydzień, kończy się miesiąc i już minęło ponad czterdzieści pięć lat mojego życia, odchodzą pradziadkowie, dziadkowie, wszyscy się starzeją, a rano tuż przed przebudzeniem bałem się czegoś niewysłowionego i sprawdzianu w pierwszej klasie …

Życie mija nam zbyt szybko, rozumieniem to jak zwykle zbyt późno, popełniamy błędy, tracimy szanse rozmowy z kimś ważnym lub interesującym, niekiedy, jest za późno, aby do kogoś i do czegoś wrócić lub aby zająć się czymś, czego zawsze pragnęliśmy …

Warto poznać i zrozumieć czas personalny, aby jak najlepiej wykorzystać nasze życie, tworzone na bazie ładu i prawa personalnego oraz naturalnego.

Przestańmy żyć według ideologi poprawności politycznej, ponieważ każda, pochodząca z obcego źródła ideologia, tworzy z nas użyteczne komuś – tezy i antytezy, przepełnione zniewoleniem, strachem i kontrolą, sprzeczną z regułami prawa naturalnego i personalnego.

Te zagrażające naszemu życiu, równości i wolności ideologie, tworzą w nas strach, przed samym sobą oraz własnym cieniem, ponieważ podzielony zewnętrzne, jak i wewnętrznie człek, zaczyna tworzyć w sobie wyrzuty sumienia i strach, przed tezą lub antytezą szalejącej dookoła nas utopii.

Szczególnie bolesny jest strach, przed obcymi ludźmi, ponieważ podział tworzy zawiść, łaknienie, pożądliwość, a nawet szaleństwo, dążące do ideologii złego oka …

Tym ludziom trzeba pomóc wyzwolić się z słabości, chciwości, złośliwości i zazdrości … a głupków, dekonstruktorów personalnego życia innych jednostek, demoralizatorów, zboczeńców, sadomasochistów, nałogowców, trzeba izolować, aby poprzez własne mary i obłęd, nie tworzyli chorych ideologii ustrojowych, kulturowych, seksualnych, ekonomicznych, czy religijnych …

Nie zwlekajmy z realizacją własnych, personalnych marzeń, ponieważ każdy dzień, jest dobry, do osiągnięcia własnego celu, pragnienia i szczytu …

Pamiętaj, że personalne marzenia, nie wynikają z edukacji lustrzanej, pamiętaj także, że nie nabywa się inspiracji, poprzez słowa, zdjęcia, książki, filmy, rzeźby … innych ludzi, ponieważ, jest to tylko spełnienie marzeń ich personalnego życia, które w żaden sposób, nie można łączyć w całość z naszymi marzeniami i obawami, przed życiem, którego reguły, są proste w sensie duchowym.

Właśnie ten apekt, należy przełożyć nażycie fizyczne i kontakty między ludzkie, ponieważ: nie czyńmy drugiemu, co nam nie miłe …

Dlaczego nie wolno czerpać z działań innego bytu ? Ponieważ wtedy stajemy się niewolnikami obcych inspiracji i łatwo nas przekonać do realizacji cudzych ideologii, myśli, pomysłów, wojen i działań, niezgodnych z naszą duszą i duchowością …

Napewno naśladownictwo i kopiowanie cudzego życia, zachowań, słów, myśli, pragnień, edukacji, drogi, wakacji, słów, muzyki … , nie jest zachowaniem ludzkim, lecz małpowaniem, do czego zachęca nas cywilizacja jaskini platońskiej, obłędu, kreowana za pomocą prawa zwierząt, w którym dzili się ludzi na użyteczne kasty, zawody, tytułu, role, stanowiska, funkcje … tworząc obozy dla kontrolowanych i podporządkowanych stad …

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/07/bog-personalny-i-bog-zlosliwego-oka/

http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

Cały, otaczający nas teatralny świat, nie jest niebezpieczny, jest po prostu śmieszny, ponieważ narzuca, niepotrzebne nam kolory, tworzące tęcze utopijnych wyborów oraz podziałów, które nas dzielą i niszczą nas świat.

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/12/11/terroryzm-nie-istnieje-czyli-teatr-utopi-jaskini-platonskiej/

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2017/03/07/panseksualizm-i-szesc-krokow-do-spolecznej-akceptacji-ruchow-lgbtq/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

Najwyższym dobrem czasu, którym nam pozostał, jest spokój i cisza naszego personalnego ładu …

Najważniejsze jest, aby już dziś przestać bawić się słowem : potem, ponieważ logika mówi nam, że : potem, tego nie zrobisz lub potem, może nigdy nie nadejść …

… a więc, nie zrobisz tego potem, nie powiesz o tym później, nie pomyślisz i nie stworzysz tego potem … , ponieważ potem, jest twoim odwiecznym wrogiem, zabierającym nam prywatny czas i ład oraz możliwości, które potem, już nigdy do nas nie wrócą z taką łatwością, jak właśnie dziś …

Zrób wszystko teraz, w tym momencie, ponieważ „potem”, może już nie należeć do nas … Myśli i chwile uciekają, możliwości przepadają, pomysły podbiera nam ktoś inny …

Potem, ktoś inny wymyśli doskonały pomysł, potem, ktoś inny skorzysta z utraconych przez nas szans, potem, ktoś inny pozna kobietę lub mężczyznę o której lub którym marzymy, potem, obiad jest już zimny, potem, priorytety się zmieniają, potem, mija kolejny dzień, tydzień, a potem kończy się rok i życie, potem, nie mamy już zdrowia, potem, obietnica traci swe pokrycie, potem, ludzie od nas odchodzą, potem, zapominamy – nie zapisane sny i pomysły, potem, dziadkowie i znajomi umierają, a potem, jest już najczęściej za późno … na wszystko …

Niczego nie zostawiaj na potem, na jutro, tylko korzystaj z okazji, z dnia, bowiem okazja, jest częścią twojego personalnego czasu, który daje ci szanse w tej właśnie chwili, która później już nigdy do nas nie wróci … Czasu i utraconych szans nie uda się odzyskać i zawrócić, dlatego wszystko zależy od was i waszej umiejętności obserwacji …

Nie warto żyć wyrzutami sumienia i utraconymi szansami oraz marzeniami … realizuj wszystko co dobre dla naszego bytu – tu i teraz, ponieważ przeszłość i przyszłość najnormalniej w świeci nie istnieją, jako przyczyna wyrzutów sumienia i nadziei, która jest matką głupców.

Wyrzuty sumienia, zwalcza się działaniem, które zamienia nadzieje w czyn.

Jeśli chcesz działać obierz cel, znajdź trudną, ale uczciwą (wedle zasad prawa naturalnego) drogę i idź … nie szukaj problemów i wymówek, ponieważ tak kończy większość społeczeństwa, w obozie koncentracyjnym poprawności politycznej i kloace strachu i wyrzutów sumienia.

Dziś, teraz, jest ta chwila, to mgnienie, ten czas, aby spełniło się właśnie to i tamto marzenie. Niestety, rozumiemy to dopiero w tym wieku, kiedy nie można już niczego odłożyć na jutro lub później …

Nie odkładaj zmian na jutro … Realna zmiana, to myśl lub sen, które bez słowa, dąży do działania. Dlaczego bez słowa ? Ponieważ, są dookoła nas, tacy ludzie, którzy nic nie robiąc, szkodzą – złym okiem, tym, którzy mają odwagę, zrobić coś dla siebie i innych …

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

P.s

Uważajcie, aby wasza smierć, nie stała się momentem waszej komercjalizacji, ponieważ ci którzy za życia walczyli przeciw systemowi wyzysku człowieka, przez człowieka, po śmierci stają się częścią owej użytecznej ideologii walki mniejszości z naiwną większością …

Wielokrotnie wyrażałem opinie, że po mojej śmierci moja idea, stanie się ideologią dzielącą społeczeństwa i dlatego ustanawiam strażników mojego przesłania i dziedzictwa :

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/12/01/nowy-poczatek-swiata-kierunek-akademii-filozoficznej-dydymusa/

Zobaczcie, co robi system z brutalnie zamordowanym Andrzejem Lepperem ! Otóż systemowe – szmatławce, wykorzystują jego słowa, aby dzielić społeczeństwo na tezę i antytezę … Za życia wyśmiewany, po śmierci wykorzystywany, przez swoich oprawców, którzy nadali mu formę systemowej wróżki i autorytetu, robiącego dobrą robotę raz dla tezy, raz dla antytezy …

https://archiwaipnpolska.wordpress.com/2017/01/14/dlaczego-zabito-leppera/