Ponadczasowość

Ponadczasowość

Każdy milimetr wszechświata, jest moim, naszym wspólnym domem, każdy milimetr ziemi, jest moim, naszym wspólnym ogrodem.

Nikt, nie powinien wyciągać rąk, po to, co nigdy do niego nie należało, a jest naszym wspólnym dobrem, niszczonym w imię mar i obsesji, chorych psychicznie zwierząt, bestii i tyranów, którzy wymyślili sobie sposób, na wygodne i dostatnie życie na nasz, społeczny koszt (1) …

Prawi, wymagają tylko od siebie, kłamcy wymagają od innych, sami nie czyniąc nic dla siebie i innych. Kto przekracza idee personalności, przekracza nieprzekraczalną granice wolności, równości, samostanowienia i samoograniczenia (2).

Czy, można odróżnić prawdziwego, kierującego się altruizmem i własną drogą człowieka, od zwierzęcia, którego byt, oparty jest na ideologii egoizmu, skopiowanego (zaczerpniętego) od mistrza i mentora, tworzącego niebezpieczne wizje fetyszy oraz strachu, przed ich utratą ?

Kto boi się utraty iluzji, ten akceptuje istnienie czegoś, co nie istnieje, a mimo to zaczyna nabywać wartości oraz rzeczywistego kształtu i formy, przekształcającej społeczeństwo w stado posłusznych zwierząt, żyjących na bazie prawa zwierząt (7a).

Kto codziennie unika trudu i żeruje na trudzie innych, ten kłamie, iż czyni coś dobrego dla kogoś, czyniąc dobrobyt samemu sobie (3) … ten jest zwierzęciem, respektującym prawo zwierząt, prawem naturalnym gardząc (4) …

Tak, to demiurg, ziemski archont, szaman, roztacza wdychaną społecznie mgłę mar i iluzji, która zmusza niewolnika i najemnika, do kultywowania pana oraz powielania schematu, opartego na wymuszeniu – zainteresowania swoją osobą innych, słabszych bytów, które małpując, pragną celebracji i wykorzystania innych istot – narzędzi, dla swoich celów, będących w istocie celem pana oraz jego ładu, prawa i systemu (5).

Negatywny, chory, zdemoralizowany przykład, układ, zawsze idzie z góry, ponieważ schemat hierarchiczny, zniszczył wszystkie płaskie struktury społeczne, budujące równowagę rzeczywistości, wolności, równości, samostanowienia i samoograniczenia (6) …

Każda forma narzucania obcym (różnym od nas) istotom swoich wizji, marzeń i mar, mających na celu wytworzenie w tych bytach – lęku, przed utratą owych wizji i marzeń, jest formą manipulacji, terroru, tyranii i fanatyzmu (7).

Wizja sama w sobie, nie jest zła, złe jest zarażanie innych – swoimi ideologiami, które nie są ani lepsze, ani gorsze od wizji innych bytów. Złe jest podstępne wykorzystywanie innych bytów i natury, dla własnych, nie raz obłędnych celów, bez przemyślenia konsekwencji, takiego działania w skali czasu … Na ten przykład, to, co się dzieje dookoła nas w przyrodzie, jest winą ludzi, wykorzystujących innych ludzi, do niszczenia przyrody w imię cywilizacji, postępu i poprawności politycznej, pozwalającej małej grupce dewiantów, żyć na koszt natury oraz zniewolonych społeczeństw całego świata, kręcących się w kółko na kole karmy negatywnej (8).

Wystarczy tylko celowo, zniszczyć równowagę ziemi, aby przyroda doprowadziła do resetu planety i depopulacji czynnika ludzkiego, o czym bardzo dobrze wiedzą szamańskie el-ity, budujące od lat przemysł lotniczy i podziemne schrony, w celu przetrwania i kontynuowania hierarchicznej ideologii władzy człowieka, nad ponownie uzwierzęconym człowiekiem (21).

Nikt, nie przychodzi na świat, aby za was żyć, myśleć i was wyręczać, czy odciążać od myślenia i działania, dążącego do samostanowienia, dobrobytu i samoograniczenia. Nikt, nie da wam bezpieczeństwa, jeśli sami (świadomie (głupota, ignorancja), lub nieświadomie (naiwność)) pozbędziecie się tego bezpieczeństwa, poprzez bezsensowne oddanie odpowiedzialności za swój byt i przelanie tej odpowiedzialności na inne istoty lub grupy istot, pragnących przekształcić waszą naiwność i użyteczność dla swojego celu, jakim jest życie człowieka, na koszt natury i innych istot (9).

Iluzja wykreowana za pomocą alegorii Jezusa, czy Buddy … , jest celowym przejawem wdrożenia w człowieka wiary w model hierarchiczny oparty na alegorii archontów (ciał niebieskich), które zostały przełożone, na schemat władzy człowieka, nad człowiekiem i człowieka, nad naturą. Powtarzam, nikt, nawet największy altruista, nie rodzi się po to, aby przeżyć za was, wasze życie, ponieważ wolna istota szanujący cudzą wolność i równość, nie zgodzi się na odebranie wam odpowiedzialności za wasze życie … Jeśli pojawia się mesjasz, król, cesarz, papież … mówiący o pasterstwie, siewie, przewodnictwie, oznacza to niewypowiedzianą chęć przejęcia nad wami kontroli, opartej na przetransferowaniu cudzego ładu, prawa, czasu i Boga, w waszą jaźń, która pozbywa się swojego czasu, ładu, prawa i Boga, zostając na łące cudzych ideologii oraz obawy o ich utratę.

Niebezpieczeństwo i przeciwieństwo naszego wnętrza, zawsze przychodzi z zewnątrz w postaci obcych i wrogich nam ideologii (10)… Wszystko, co cię otacza, jest kłamstwem, bluźnierstwem i przeciwieństwem twojego bytu … Kłamstwem jest religia, państwo, technologia, hierarchia, cywilizacja, fetysz tytułu, mamona, pozycji, oceny … ponieważ każda z tych rzeczy, wywyższa człowieka, ponad człowieka, oraz człowieka, ponad naturę i dzieli człowieczeństwo, w każdej skali …

Każde zwierze, posługujące się zarazą egoizmu, zburzy życie kogoś innego, za pomocą podziału i ideologii, dążącej do wykorzystania kapitału dla swoich celów (11).

Zwierze, wykorzystuje swój egoizm, jako ideologie Boga (ziemskiego archontu, klinu), na którego można (zawsze) przerzucić winy, za swoje niemoralne, obsceniczne, zakłamane działania … W imię tego Boga się zabija, głodzi, kłamie, dzieli, manipuluje i tworzy fetysze (12)…

Bogowi, archonci, cesarze, papieże, królowie … kreatorzy tytularnych fetyszy, chcą tylko i wyłącznie władzy, siły i kontroli nad zniewolonym ludzkim kapitałem.

Czym cię straszą ? Czego się boisz ? Śmierci ? Przecież jesteś duchowo nieśmiertelny, nie możesz ulegać podstawowemu podziałowi, ponieważ, nie jesteś ani kobietą, ani mężczyzną, ten przerysowany podział, prowadzi cię do zguby lub logiki i zespolenia tych czynników w duszy, szyszynce, aby wytworzyć równowagę rzeczywistego życia (RaElIs (13)).

Czego się boisz biedy, głodu, wojny … ? Czyż tych rzeczy nie tworzysz sobie sam, przez oddanie odpowiedzialności za samego siebie w obce ręce, które stopniują i manipulują twoim żywotem w celu osiągnięcia całkowitej władzy na twoim ciałem i duchem (14), a tym samym potrzebami i uczuciami, a także emocjami ?!

Nie utożsamiaj swej nieśmiertelności z karmą negatywną (8) i wiecznym, nieświadomym życiem fizycznym, ponieważ życie fizyczne, ma tylko jeden, wyjątkowy cel, a celem tym jest, złączenie poprzez wymiary – przeszłość i przyszłość w teraźniejszości w celu zdobycia pozytywnych doświadczeń, prowadzących cię do ewolucji duchowej, czyniącej cię z tworu – twórcę.

Przestań być czystym dyskiem, który zapisuje dyktowane tobie przez nauczycieli, rodziców, zniewolone społeczeństwo oraz mistrzów i mentorów treści (15), ponieważ, jest to szalenie niebezpieczne, to, co przyswajasz wymazuje to, co już wiesz i to, co mógłbyś wiedzieć, przypomnieć sobie, dzięki rdzennej tożsamości, tworzonej za pomocą świadomych snów (16) oraz zespolenia myśli, słów i działań.

Świadomość, to broń, przeciw obcym bogom, archontom, której boi się władza, tworząca te twory, dla swojej korzyści … Personalny bóg, dąży poprzez świadomość personalnego czasu, ładu i prawa, do przeistoczenia wszystkich wielowymiarowych części bytu fizycznego (żyjącego w iluzji czasu i przestrzeni) w twórcę (17).

Fałszywie bogowie, za pomocą edukacji lustrzanej (18), tworzą łatwy, zakłamany sposób istnienia, ale nie jest to rzeczywiste życie, lecz urojenie, ponieważ życie, to umiejetność odróżnienia prawdy od kłamstwa oraz doświadczenie, dążące do prawdy samostanowienia, dobrobytu i samoograniczenia.

Żaden wszechświat, nie istnieje na bazie reguł innego wszechświata. Więc dlaczego męczysz się i wierzysz w zakłamane słowa, książki …, będące dziełem zakłamanych mentorów (15), pragnących wykorzystać twój wszechświat ?

Ponadczasowość twojego bytu, to wehikuł czasu, z którego tylko ty, możesz czerpać prawdę, poprzez dostęp do rzeczywistych, wielowymiarowych doświadczeń, dążących do kolejnych doświadczeń, bazujących na zjednoczeniu myśli, słów i działań, co tworzy doświadczenia dostępne, dla wszystkich kopi, danego bytu.

Starożytne tajemnice – misteria, zwoje, księgi i naskalne opisy, umiejscawiają osobliwość, zwaną niekiedy Bogiem personalnym, pomiędzy ludźmi (jednego istnienia) w ujęciu bytu, opartego na międzywymiarowym istnieniu, co łączy teraźniejszość z przeszłością i przyszłością.

Bóg, a tym samym świadomy byt ludzki, jest dualny, bezpłciowy (ponieważ świadomy sen, myśl, słowo i działanie, jest tym samym, co poznanie nieznanego, zapłodnienie, ciąża i poród) i ponadczasowy, ponieważ dusza – bóg personalny, tworzy warunki bytowania, potrzebne do powstania wszystkich form doświadczeń, opartych na czasie, przestrzeni, czy formie.

Świadomość ukrytego (amun), nieforemnego bytu zwanego Bogiem (bo bogaci, ubogaci nasze wnętrze), bytem, Neter Neteru, El, Jahwe … , może być nieświadoma lub świadoma i nie odkryta, aż do czasu, kiedy poprzez ewolucje duchową, twór, zajmie miejsce swego twórcy.

Kiedy zrozumiemy, że ponadczasowy duch, jest w nas, wtedy zrozumiemy także, że archonty (19) nie są bogami, lecz naszymi ojcami i matkami, które za pomocą praw natury i sił wszechświata (20), kreują nasze emocje, przez reakcje chemiczne i fizyczne, co zmusza nas do świadomego snu, myślenia, mówienia oraz działania, w celu zdobycia, potrzebnych nam doświadczeń.

Archonty, to bezpłciowe formy bytu, a jednocześnie prawdziwi (chemiczni i fizyczni) rodzice gatunku ludzkiego.

Ojciec i matka ludzkiego bytu, kierują się naprzemian zasadą żeńską (otrzymującą) i zasadą męską – iskrą (obdarowywania), co przekłada się na dualne, funkcjonowanie ludzkiego umysłu, który poprzez świadomość, powinien stać na straży celowego podziału fizycznego, będącego rodzajem ekstremalnego doświadczenia, który ma postawić byt, po stronie świadomego człowieczeństwa lub nieświadomego zwierzęcia, które kieruje się w życiu, najprostszymi potrzebami.

Z zaawansowanego punktu widzenia, bóg to dusza i twórca dualnych archontów – ciał niebieskich, stojących za stworzeniem warunków, do wykreowania fizycznego nosiciela bytu duchowego.

Wielowymiarowych wszechświatów, jest tyle ile bogów personalnych, którzy ewoluują do chwili kiedy bóg, nie zechce wytworzyć kolejnego wszechświata za pomocą doświadczeń, wiedzy, myśli, dźwięków – słów i działań, zatapiają się we wiecznym rozważaniu – śnie.

Źródło ożywione (tor) lub nieożywione i koncepcja najwyższego bycia – bytu, wykraczają poza zrozumienie ograniczonych umysłów, które tylko w wyjątkowych warunkach, przejdą ze świata ludzkiego kapitału, do świata świadomości.

Wiara w siebie, jest największa wartością i cnotą, jaką może dać człowiek – samemu sobie, a jeśli będziesz także kontrolował samego siebie, to pojawiająca się odpowiedzialność, pozwali wyzwolić wolność oraz świadomość, z nieracjonalnego jarzma zniewolenia i strachu.

Życie fizyczne, kończy się wraz z ostatnim blaskiem oczu, natomiast życie wieczne, zaczyna się z blaskiem pierwszej iskry w naszym wszechświecie.

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/29/plaska-a-hierarchiczna-struktura-bytu-na-przykladzie-dekonstrukcji-starozytnej-lechii/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/28/holokaust-i-zniszczenie-struktur-plaskich-na-przykladzie-indian-kanadyjskich/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/30/oto-logika-tego-szalonego-swiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/11/list-otwarty-do-fetyszu-wladzy-tytulu-i-pozycji/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/26/uzbrojenie-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/20/cel-zycia/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/26/ja-sie-nie-nawroce-ja-zawroce-do-krolestwa-wlasnego-jestestwa/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/26/uzbrojenie-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/11/list-otwarty-do-fetyszu-wladzy-tytulu-i-pozycji/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/28/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/20/wymiary-i-sily/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/