Świadomość Ciała

Świadomość ciała

Jedyną władze jaką mają nad tobą inni ludzie, to, ta forma władzy, którą sam/a im wręczysz, poprzez pozbycie się własnej godności, tożsamości i odpowiedzialności, za samego siebie (1).

Bardzo łatwo jest dostosować się do tego, co mówi ci rodzina, społeczeństwo i kasta ślepych nauczycieli (mentorów), kultywujących ideologie edukacji lustrzanej (2), przekazującej błędy kult-ur-owe z pokolenia na pokolenie. Jest to pozornie bezpieczny i łatwy sposób istnienia, ale w rzeczywistości, nie jest to życie, ponieważ życie, to wiedza, dążąca do prawdy, niezawierające w sobie chorobliwej ideologii podziału zewnętrznego i wewnętrznego rozdzierającego nasz światopogląd na drobne, pozbawione logiki strzępy ideologiczne, oparte na strachu (3) przed władzą i światem.

Ludzie światli, uważają nieświadomą, przekazywaną (z pokolenia na pokolenie) za pomocą edukacji lustrzanej – seksualizację i useksualnienie (4) wszystkich wątków ludzkiego życia, za największą zarazę, jaka toczy nasz zdemoralizowany światek i rodzaj, upodabniający nasze bytowanie, do zwierzęcej, agresywnej i perwersyjnej egzystencji.

Szamani (5) (trzecia siła (6)), zepchnęli człowieka do roli kapitału (7), aktywnej lub biernej tezy i antytezy, siły reprodukcyjnej oraz zwierzęcia, widzącego cel życia w najprostszych i bezsensownych potrzebach, przyprawiających światłych i wolnych o zawrót głowy.

Religia (8), pcha nas do bezmyślnej prokreacji, a rządy, urzędy (24), szkoły i media do tolerancji, względem całkowitego i bezmyślnego zepsucia (4).

Egoizm, wykreowany w gadzim i ssaczym mózgu (9), tworzy zwierzęce mary, oparte na celowym i przewrotnym sadomasochizmie (10).

Człowiek, który oddał odpowiedzialność za samego siebie w ręce obcych ideologii, automatycznie pozbawiony zostaje swej duchowości oraz tożsamości, która w zdrowym świecie, prowadziłaby go, do świadomego samostanowienia i samoograniczenia.

To swoiste obdarcie człowieka z odpowiedzialności za swoje życie, ma swoje implikacje w rozwoju hierarchicznej ideologii władzy człowieka nad człowiekiem.

Umiejetność samoograniczenia opartego na prawie naturalnym i personalnym (11), pozwala na zatrzymaniu swego rozpasania, jednakże do tego, potrzebna jest odpowiedzialność za swój byt i otaczający nas świat, do czego nie dorosło 99% populacji, bezmyślnie żerującej na bogactwach matki ziemi, wykorzystywanych do kreacji ideologii, bezsensownego konsumpcjonizmu (12), który podbija i tak już galopujące łaknienie, zezwierzęconej populacji, zapatrzonej w fascynujące cienie – platońskiej jaskini (13).

Istnieją także ludzie, których siła woli, moralność, nie potrafi ograniczyć ich nadmiernych, patologicznych popędów, ale potrafi to zrobić medycyna i farmacja, zajęta agresywną, dekonstrukcją ludzkiego ciała. Siła woli została zasypana powszechnie akceptowanym łaknieniem, który tworzy iluzje, fałszywej wolności, stworzonej przez ludzi, pragnących władzy nad oszalałym stadem, które potrzebuje chaosu, aby ukryć w nim – zwierzęcą ułomność i zwierzęce mary, pełne krwawej i seksualnej rewolty, dostrzegalnej w programujących człowieka – mediach oraz relacjach społecznych i zawodowych …

Masoński gest ciszy (shhh) (14) i ignorancji, usprawiedliwia istnienie między gatunkowej oraz między kastowej rzeźni, prowadzącej rodzaj ludzki do karmy negatywnej (15) i krwawego rytuału prokreacji fizycznej, tworzącej wieczne koło świadomego i nieświadomego powrotu jaźni do nowego ciała, wykorzystywanego do rozwoju ideologii władzy człowieka nad naturą i człowieka nad człowiekiem.

Ta cisza, ma zamknąć wam oczy na cierpienie innych istot, abyście grali i udawali, że niczego niewłaściwego nie dostrzegacie. Oddaliście swoją wolności i odpowiedzialność, aby zrzucić role człowieka na władze i przyjąć role nieświadomego ignoranta, żyjącego wedle zasad prawa zwierząt (11a, 25).

Jeśli poprzez kult-ur-ę cywilizacyjną i tolerancje względem głupoty, cierpią struktury naturalne, zwierzęta i ludzie, to winna, leży w każdej ignorującej prawdę jednostce.

Powszechna głupota, jest nieświadoma swej pogłębiającej się ułomności, ułomności spowodowanej niedostatkiem żywności, odzieży, schronienia (17) oraz bezpieczeństwa i miłości.

Wszystkich tych wartości, wyzbył sie każdy z nas, poprzez strach, przed utratą pozornej, sfetyszowanej siły, którą wymyśliła ideologie dekonstrukcji, zastępująca wartości – fetyszami, wraz z którymi, wyparty został ludzki altruizm, na rzecz zarazy egoizmu.

Klucz

Nie ukrywajmy prawdy, gdybyśmy odrzucili fetysze oraz ich twórców, powróciłby logiczny ład (16) naszego życia, a także spokój odpowiedzialności za własny dobrobyt, ubrany w trud zdobywania pokarmu, schronienia i odzienia (17) …

Każdy akt odpowiedzialnego samostanowienia, poparty jest samoograniczeniem, dążącym do równowagi ludzkiego łaknienia z łaknieniem innych jednostek, co pozwala odrodzić się naturze i zmniejszyć stopień zniszczenia planety, poprzez zmniejszoną liczbę ludzkiej populacji i rozbudowę struktur naturalnych.

Zauważ, że bez odpowiedzialności i samoograniczenia, nie ma rzeczywistej miłości oraz współczucia. Co najwyżej, istnieje rozczarowanie gatunkiem ludzkim i jego działaniami …

Dowodem, naszego zezwierzęcenia i wyzbycia się ludzkich wartości, jest akt zwierzęcego służenia ideologii hierarchicznej, wykorzystującej byt ludzki do kreacji chaosu i żerowania człowieka na naturze i innych ludziach. Wszystko to odbywa się za pośrednictwem bezmyślnej, kastowej kreacji pasożytowania silniejszego na słabszym, przy pomocy prawa zwierząt i kast najemnych, wykorzystującego nieświadomej swej roli niewolników do wojen, rewolucji (18) i bitew, poszerzających aspekt prywatnego wpływu – manipulatora, będącego twórcą trzeciej siły oraz użytecznej tezy i antytezy.

Nie interesuje mnie, jaką szkołę ktoś skończył oraz jaki dyplom i tytuł … posiada, ponieważ jest to tylko fetysz i przejaw egoistycznego wywyższenia zwierzęcia ponad człowieka. Nie interesuje mnie, sposób w jaki się modlisz i medytujesz (19), ponieważ, jest to nieświadomy gest, który zamiast wzmacniać ciebie, celebruje zewnętrze siły, które tobą manipulują … Nie interesuje mnie, zasób twoje wiedzy teoretycznej oraz znajomość technik jogi, tantry, czy reiki …, ponieważ, jest to przejaw podporządkowania się mistrzowi i mentorowi (20) oraz jego ideologii, nie wnoszącej niczego wartościowego do twego wnętrza … Nie interesuje mnie, twoja droga rytualna, ceremonialna i podroże do miejsc świętych, ponieważ jest to przeniesienie wiary ze swojego wnętrza (26) do zewnętrznego świata, pozwalającego żerować człowiekowi na człowieku …

Wszystkie te marne środki, fetysze, techniki … stworzyli szamańscy mistrzowie i ich dzieci …, pragnący żyć na twój koszt i na koszt twoich dzieci (5) …

Interesuje mnie tylko to, jakim jesteś człowiekiem i jak samo-stanowiasz i samo-ograniczasz samego siebie, dążąc do swego dobrobytu, odrzucając ideologie egoistycznej gry, wywyższenia bytu – jednostki ponad inny byt i jednostkę. Interesuje mnie, abyś stał się najlepszą wersją samego siebie i przeszedł od koła karmy negatywnej do ewolucji karmy pozytywnej. Wszystko w kult-ur-ze cywilizacyjnej, jest iluzją i grą, jedyną prawdą, jest dobro twojego wnętrza … Jak Ty, Bogu Personalnemu, tak Bóg Personalny – Tobie (21) …

Przełamać swoją zwierzęcą cielesność i seksualność, jest niezwykle trudno, ponieważ większość zdekonstruowanego i sprowadzonego do roli użytecznego zwierza – społeczeństwa, rozładowuje stres, łaknienie i agresje, za pomocą prostych zachowań seksualnych, a także przerzuca sensu swego istnienia, życia na wykreowaną ideologie atrakcyjności i prokreacji, jako ogólnie wypromowanej metody, przenoszenia swego jestestwa genetycznego i fetyszy majątkowych, na następne pokolenie w aspekcie czysto fizycznym.

Wszystko to, prowadzi do fizycznego polowania, kłamstwa i gry, ponieważ naturalne marzenia, zostają w systemie hierarchicznym, zamienione na strachy i mary, kreujące wizje nowego prostego świata, za pomocą ideologii, zmieniającej człowieka w drapieżnika i zdobywcę (22).

Wielcy myśliciele byli aseksualni i osiągali to na różne (nieraz drastyczne) sposoby, wychodząc ze założenia, iż seksualność przeszkadza umysłowi w oświeceniu i prokreacji umysłowej, a także duchowej (23).

Wszystkie tragedie oraz nieszczęścia tego świata, wynikają z nadmiernego łaknienia, na początku którego stoi egoizm i popęd seksualny, dlatego świadomość – zduszenia zwierzęcych instynktów, musi być uświadamiana dzieciom od najmłodszych lat, czego w żadnym państwie świata się nie czyni, lecz pcha się małe dzieci w łapy galopującej deprawacji (27), która odbiera im tożsamość, duchowość i odpowiedzialność za własny los, zdany na łaskę ideologi żerowania człeka na człeku.

Gdziekolwiek, pojawia się proste pragnienie i nadmierne łaknienie, tam z biegiem czasu pojawia się także cierpienie. Więc aby unikać cierpienia, należy bezwzględnie unikać nałogowów i popędów oraz nadmiernego łaknienia, a to uczyni cię wolny od uzależnień i lokowania nadziei w iluzji własnych mar. Niepragnienie, to droga do prawdy i wolności …

Ludzie mają telefony, karty, gadżety, miliony fetyszy, mających ich uczynić lepszymi w oczach innych ludzi i bytów … , ale nie mają godności, honoru, wstydu i odpowiedzialności za samych siebie oraz za otaczający ich świat …

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

P.s

Poprawność naszego myślenia, wyciągnąć można z wniosku obserwacji naszych poczynań, przez wszystkie największe loże masońskie i agentury rządowe i ponadnarodowe.

Prostujemy błędne alegorie, co zaciekawia wielu mistrzów masońskich i prowadzi ich tok myślenia do zakłamania instytucji, która ich wynajęły do kreowania ideologi władzy człowieka nad człowiekiem.

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/17/wlasna-wizja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/20/demony-ludzkiego-egoizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/25/mysli-wyjete-z-jazni/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

3. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/04/ikea-i-inzynieria-spoleczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/14/tajemnica-rytualu-amora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/11/w-pogoni-za-rozumem-mechaniczny-swiatopoglad-oraz-sapioseksualizm-w-starciu-z-panseksualizmem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/27/dekonstrukcja-przez-otwarty-seksualizm/

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/rewolucja-seksualna.html

http://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/04/aborcja-i-feminizm-masonski.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/03/07/panseksualizm-i-szesc-krokow-do-spolecznej-akceptacji-ruchow-lgbtq/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/20/cel-zycia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

9. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/29/sadomasochizm-spoleczny-aspekt-podniety-seksualnej-w-kontroli-spolecznej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/04/rzesza-i-plebs/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

12. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/konsumpcjonizm.html

13. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/shhh-szeptem/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

18. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

21. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/28/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

22. http://depopulacja.blogspot.com/2016/02/czarna-psychologia-internetu.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/04/26/pato-plankton-i-niespieszne-niszczenie-prawdy/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

23. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/04/28/porod-i-plodnosc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/24/mnozenie-liczbowe-czyli-swiat-napedzany-prokreacja/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2019/01/10/swiadomosc-kreacji-ciala-i-prokreacji-czyli-potwierdzenie-idei-telegonii/

24. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/10/rzad-i-iluzja-urzedu.html

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/30/oto-logika-tego-szalonego-swiata/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

27. https://depopulacja.blogspot.com/2016/06/who-demoralizacja-dzieci-dowody.html

https://www.wattpad.com/story/187837017-pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawd%C4%99