Przebudzenie szaleństwa i moralność personalna

Przebudzenie szaleństwa i moralność personalna

Wariaci prowadzą wariatów na rzeź samounicestwienia …

Żadne lustro nie pokazuje prawdy charakteru, lecz każde zwierciadło, pokazuje kłamstwo pozoru, przeglądającego się w nim człowieka.

Formacja ideologiczna dobra i zła nie istnieje, jest to tylko rząd użytecznych kreacji, wpływających na różnorakie formy przetrwania, jakie stosują stada w drodze do obłędu, zgodnego z poprawnością polityczną i wiarą w zewnętrzne czynniki, detrminujące ludzki żywot do szaleństwa w dobie wyzysku człowieka, przez człowieka …

Istnieje tylko nieświadomość lub świadomość własnego bestialstwa, czyli zezwierzęcenia oraz oświecona świadomość i wyższy stopień człowieczeństwa, zawarty w samoograniczeniu własnego samostanowienia.

Tylko wiedzące o tym jednostki, są wolne i nie należą do żadnej formy, stadnego bytowania, przed którą, zawsze wznosi się fasada płonnych nadziei i ideologicznej wiary, tworzącej teatr jaskini platońskiej (1 | 2) …

Prawo moralne nie istnieje

Jest moralność personalna oparta na prawie naturalnym (3) i personalnym (4), ale nie ma prawa moralnego, ponieważ prawo moralne, wymusza na stadzie ideologie tezy i antytezy, ubranej w slogan dobra i zła, w ujęciu hierarchicznym, co zawsze tworzy kreacje karmy negatywnej (5).

Nie może istnieć dobro i zło, a zatem, nie mogą istnieć anioły i demony, ponieważ dla każdej tezy, antyteza jest złem, i dla każdej antytezy, teza również, jest formą zła, choć obie odbierane są w swoich kręgach ideologicznych, jako obraz dobra, prawości i sprawiedliwości.

Celowy, sprytnie skonstruowany podział, tworzy ideologiczne maski, tuszujące szaleństwo ludzkiego stada, ukrywającego się za fetyszami tytułów, ról i stanowisk, co wynika z rozwarstwienia ludzkiej duszy, rozszarpywanej przez niemoralne i nielogiczne emocje, tworzące obłęd ludzkiej jaźni, pod dyktat werbowników, mentorów (6) oraz naginających prawdę do swoich wymogów i celów – oratorów (7).

Prywatne mary i marzenia, tworzą nadmierne łaknienie (8), w którym nieodparta chęć posiadania czyichś dóbr, nazywana jest interesem, opartym na ideologii zbiorowej indoktrynacji, edukacji lustrzanej (9), spekulacji, lichwy, grabieży, zniewolenia, czy podporządkowania hierarchicznego … , które zmuszają ludzi przez strach (10), do obcej im wiary w obce, narzuconej im czynniki prawne, społeczne … , które tworzą kontrole i ład społecznego chaos i amoku oraz grupowego bestialstwa, usprawiedliwionego wyższym celem społecznym, którego przestępstwo, powstało w głowach elit oraz jest realizowane, za pomocą kontroli najemnej i sił fizycznych oraz umysłowych – kast zniewolonych (11).

Tylko świadomość oparta na prawie naturalnym (3) i samoograniczeniu swego samostanowienia, tworzy moralność personalną, dążącą do altruizmu i ewolucji duchowej, zwanej karmą pozytywną.

Tak naprawdę, nie ma żadnej różnicy, pomiędzy śmiercią osoby winnej i nie winnej, ponieważ każda forma bestialstwa dokonanego ludzkim umysłem, jest formą nadmiernego łaknienia oraz zastąpienia czyjegoś prawa i ładu (4 | 12) – prawem zwierząt (3).

Upadek personalnej moralności rodzącej naturalny dla rodzaju ludzkiego – altruizm, stworzyło przeniesienie odpowiedzialności personalnej na strukturę władzy, która przywłaszczyła sobie prawo naturalne oraz boga (14), prawo, ład oraz czas personalny (13), w celu zepchnięcia czlowieka do roli użytecznego zwierzęcia, kontrolowanego za pomocą prawa zwierząt.

Każde przestępstwo opiera się na realiach dżungli, nazwanej z ironią cywilizacją kulturalną, której kult, opiera się na żerowaniu (15) silniejszego na słabszym.

Co z tego wynika ? Wynika z tego niezbity fakt logiczny, że każde przestępstwo, morderstwo … , jest, dziełem trzeciej siły (16), tworzącej ideologie tezy i antytezy, co przekłada się na stworzenie takich negatywnych czynników życia, które tworzą z ludzi chore psychiczne struktury, nie mogące się wyzwolić z obłędu wewnętrznego podziału.

Każda forma przemocy, oszustwa, kradzieży, gwałtu … , jest pochodną zaszczepionego w człowieku egoizmu, dążącego do prymitywnych i podstawowych form bytowania. Egoizm, w przeciwieństwie do altruizmu, pomija umysł wyższy i skupia się na mózgu gadzim i ssaczym (17), tworzącym użyteczne dla władzy mary i strachy oraz różnorakie formy łaknienia, opartego na zaspokojeniu głodu, potrzeb seksualnych oraz na chciwości, zazdrości, a także na sadomasochistycznej potrzebie władania i ulegania innym jednostkom (18) …

Powtórzę : Istnieje tylko nieświadomość lub świadomość własnego bestialstwa, czyli zezwierzęcenia oraz oświecona świadomość i wyższy stopień człowieczeństwa, zawarty w samoograniczeniu własnego samostanowienia.

Jestem pewny, że większa część społeczeństwa, jest nieświadoma czynników psychologiczny i chemicznych, wpływajacych na dezaktywacja mózgu wyższego i aktywacje mózgu ssaczego i gadziego (17). Tylko świadomość i odpowiedzialność za własny byt i własne otoczenie, ogranicza łaknienie, strach, pobudzenie … , co wynika z człowieczeństwa i personalnej moralności.

Łatwo jest zepsuć człowieka i jego mechanizm równowagi duchowej i psychofizycznej, jeśli nie zapewnimy sobie świadomej odpowiedzialności za swój byt.

Łatwo jest sprowadzić człowieka do roli naiwnego zwierzęcia, w wyniku nagłych zmian klimatycznych i pogorszenia warunków bytowych, opartych na uzależnieniu stada, od systemu nielogicznej hodowli, w której nie istnieje bezpieczeństwo personalne oparte na personalnym trudzie (19), lecz na uzależnieniu ignorantów od siły władzy, która może się pozbyć niechcianych już niewolników, w każdym momencie, za pomocą wojny, rewolucji (20), kryzysu, deprawacji, depopulacji i znajomości astronomii i faz ziemi, doprowadzających do planetarnego resetu (21).

Ten, kto posiada wszystkie zasoby ziemi i fetysz pieniądza, może ten reset przetrwać i poprowadzić upadający gatunek ludzki, tą samą, powtarzalną drogą hierarchicznego wyzysku …

Świadoma ignorancja

Coraz częściej, spotykam się z pojęciem świadomej ignorancji, ponieważ na tą ideologie, składając się wszystkie środki, pozwalające zniszczyć samoświadomość człowieka, za pomocą edukacji lustrzanej, wykreowanej wiary, strachu, poczucia winy, zmodyfikowanego pokarmu, leków, mediów, wyrzucanych odpadów za pomocą rozpylania (smog), szczelinowania, czy sztucznych awarii (22) …

Jednym z czynników świadomej ignorancji, są media, a wśród nich prym wiedzie kino, internet i telewizja. Jeśli chcesz ukryć mordercę w dżungli cywilizacji, budujesz szpitale, psychiatryki i gabinety lekarskie … Jeśli chcesz ukryć zdolnego do wszystkiego psychopatę, budujesz na masową skale kina i montujesz niezliczoną liczbę telewizorów, monitorów i telefonów w ludzkich domach i kieszeniach (23) …

Zadam ci pewne pytanie, czy znasz powód dla którego zakony, wywiady, laboratoria, instytuty interesowały i interesują się wpływem snu na ludzki organizm ?

Istotną role na odbiór rzeczywistości, odgrywa światło oraz dzwięk o odpowiedniej częstotliwości fal … Władza człowieka nad człowiekiem, nigdy nie była zainteresowana utrzymaniem człowieka w dobrej kondycji psychofizycznej, ponieważ świadomy siebie człowiek, jest na tyle odpowiedzialny (24), że nigdy nie wybierze sobie reprezentanta, przewodnika i pana, żerującego na jego trudzie i dobrobycie.

Szamani (25) wraz z rozwojem mas społecznych, zrozumieli, że nie są wstanie kontrolować populacji za pomocą psychologii, manipulacji, narkotyków, czy alkoholu oraz strachu i metodologii poczucia winy.

Obserwacja archontów – ciał niebieskich (26), określiła przekonstruowanie metodologii kontroli nad ludzkim ciałem i umysłem. Archonty wpływają na ludzkie ciało i umysł, za pomocą struktury biochemicznej, częstotliwości barw, fal dźwiękowych oraz różnego natężenia światła widzialnego i niewidzialnego, napędzającego ludzi byt …

Wojskowe eksperymenty z brakiem snu, doprowadziły do powstania ideologii kina i telewizja oraz bezprzewodowego internetu, telefonu, a także systemu sztucznego oświetlenia o odpowiednim natężeniu.

System propagandy (27) został wzmocniony manipulacją emocjonalną, prowadząca do zablokowania lub wyłączenia mózgu wyższego i aktywacji mózgu ssaczego i gadziego (17).

Niestabilność emocjonalna zauważana u telemaniaków, kinomaniaków, internautów, użytkowników routerów i telefonii mobilnej … prowadzi do zaburzeń fizycznych i psychicznych oraz do nagłych, niekontrolowanych skoków nastrojów, prowadzących do depresji (28), psychopatii, manii wielkości, agresji, czy skrajnej nadwrażliwości (29 | 30)…

Szyszynka, tworzy widzialną rzeczywistość i łączy świadomość poprzez świadomy sen (32) z wielowymiarowym światem doświadczeń duszy, dążącej do ewolucji (31) tworu, bytu fizycznego w świadomego twórcę.

Szyszynka, to naczelne centrum integracji informacji, pochodzącej od czarnego pentagramu (33) tworzącego rzeczywistość (RaElIs (34)) naszego bytowania w danym wymiarze. Trzecie oko łączy doświadczenia pochodzące z wszystkich wymiarów za pomocą świadomego snu. Trzecie oko, reguluje rytm naszej doby, za pomocą melatoliny, serotoniny oraz dimetylotryptaminu ( DMT ), co pozwala nam korzystać z wielowymiarowego dysku doświadczeń w czasie świadomego snu.

Dużo mówi się o tzw. aktywacji szyszynki, czy diamentu w koronie człowieka, ale szyszynka, jest ciągle aktywna i kreuje naszą rzeczywistość w danym wymiarze. Ludzie mylą aktywacje ze świadomością istnienia innych wymiarów, co doprowadza do komicznych fantasmagorii …

Szyszynka, to brama (35) pomiędzy rzeczywistością naszego wymiaru, a wymiarami innych rzeczywistości, do których mamy dostęp za pomoca świadomego snu (32).

Tożsamość, to wrodzony system wiedzy o tzw : wszechświecie, zakodowany w biofotonach (36) i polu leptonowym, które tworzą iluzje świata fizycznego, którego celem, jest dostarczanie wielowymiarowych doświadczeń, istocie ascendentnej na przestrzeni idei – wykreowanego czasu i przestrzeni …

Biofotony i leptony, jako elementarne cząstki światła (tuż obok elektronów, neutrin …) – tworzą na bazie punktów rozciągniętych w przestrzeni – macierz – iluzji życia fizycznego.

Jeśli jesteśmy tego świadomi, musimy zrozumieć, że manipulacja źródłem światła za pomocą telewizji, kina, internetu, telefonów, powoduje zaburzenia snu, zniszczenia świadomego snu, uśpienia szyszynki i mózgu wyższego, w celu wykreowania pierwotnych leków, mar i nierealnych marzeń, opartych na podsuwanych treściach podprogowych, wpływających na strukturę mózgu ssaczego i gadziego, co generuje nadmierne łaknienie oraz lekceważenie odruchów duchowych, przy całkowitej ignorancji względem wiedzy tożsamej.

Szamani przejęli i zdekonstruowali rzeczywistość, tworzoną za pomocą równowagi człowieka ze wszechświatem.

Nie ma czegoś takiego, jak śmieciowe dna, te śmieci, to pierwotna tożsamość każdego z nas, która jest dekodowania przez naszą szyszynkę, która nawet nieświadomej osobie, podpowiada jak żyć, zgodnie z regułami prawa naturalnego, co jest lekceważone przez większość społeczeństwa, cierpiącego z powodu brak czasu personalnego.

Obecnie, można zdekonstruować ten obszar naszego dna za pomocą tak zwanych wypełnień, czyli lęków i mar zgodnych z propagandą poprawności politycznej. Proces ten, jest kontrolowany za pomocą ciągle rozwijające się technologi kontroli, ubranej w fasadę gadżetów, tworzących falowe więzienie naszego ciała, organizmu i umysłu …

Przebudowa genetycznego interfejsy, zmienia ludzką fizyczność oraz system neurologiczny i neurochemiczny, co wpływa na fałszywe odczytywanie rzeczywistości i powstanie nielogicznych lęków, przez uciszenie świadomości i wyniszczenia pragnień o świadomym śnie.

Wszyscy, jesteśmy potrzebni szamańskim bestiom, które nie chcą, abyśmy ewoluowali duchowo, a co najwyżej ewoluowali w stronę pełni kontrolowanej maszyny, zależne od poprawności politycznej generowanej przez media i sztuczną inteligencję (37), co przeciąży nasz system informacji za pomocą, nic nie wartych danych (38) …

Ludzie zapomnieli, że na każde pytanie (39), może odpowiedzieć ich dusza i świadomy sen …

Znajomość cymantyki (40) w tym częstotliwości solfeżowych, czy wpływu archontów na ludzki umysł, ciało i strukturę dna, za pomocą biofotonów, to podstawa wiedzy, od której odcięto większość społeczeństwa, żyjącego w ciemności obcych mar i zwierzęcych lęków.

Przyszłość człowieka, jest zaprogramowanym strumieniem szaleństwa, spowodowanego wyjałowieniem ludzkiej duszy, uciekającej od świadomego snu i własnego wnętrza.

Już niedługo nasze zaślepienie, przerodzi się w ciemność rodzącą bestie, które kiedyś, były nami … Zjemy samych siebie i swoje marzenia, ponieważ obce nam mary, zjedzą nasz organizm od środka …

Jeśli samostanowienie i samoograniczenie, nie staną po stronę odpowiedzialności i świadomości, nigdy nie powrócimy do świata personalności i prawdziwej równości i wolności (41) …

Liga Świata

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

P.s

Jeśli do piątku (25.10), nie uda mi się uratować budynku AFD, będę zmuszony opuścić Polskę i kontynuować moje dzieło przemieszajac się z punktu do punktu …

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

2. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

https://ligaswiata.blogspot.com/2019/03/obalenie-systemu-jaskini-platonskiej.html

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/10/to-cos-co-nie-daje-zyc/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

10. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

14. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/28/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/29/sadomasochizm-spoleczny-aspekt-podniety-seksualnej-w-kontroli-spolecznej/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

20. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/23/kartel-czy-wspolny-front-tajnych-sluzb-urzedow-rzadow-bankow-lichwiarzy-i-sadow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/21/implant-i-kontrola/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/28/szanowni-obywatele-wierni-i-wyborcy/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

29. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

30. http://depopulacja. blogspot.com/2016/02/czarna-psychologia- internetu.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2018/04/26/pato-plankton-i-niespieszne-niszczenie-prawdy/

31. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

34. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2019/04/16/spokoj-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i-zespolenie-wlasnego-ja/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/22/wrota/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2019/04/11/karma-rzeczywista-i-swiadomy-sen-oswieconych/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2019/01/10/swiadomosc-kreacji-ciala-i-prokreacji-czyli-potwierdzenie-idei-telegonii/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/28/schizofrenia-a-glos-wewnetrzny/

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/03/fake-fakty-od-afp-czyli-weryfikacja-poprawnosci-politycznej-na-facebooku/

39. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/11/jesli-masz-pytania-najpierw-zadaj-je-sobie/

40. https://archiwaligiswiata.wordpress.com/2018/09/18/wzywam-wszystkich-madrych-ludzi-do-realnego-dzialania/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/20/cymantyka-i-mistyka-dla-zaawansowanych-czyli-czym-jest-jezyk-dzwiek-rozdzka-berlo-fletnia-pana/

41. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/