Jaźń Personalna i dekonstrukcje

Jaźń Personalna i dekonstrukcje

Nasze hormony, produkują enzymy niezaspokojonych i nieokiełznanych głodów, marzeń nie do zrealizowania i tęsknot nie do zagłuszenia, ponieważ zbużyliśmy własne światy personalne, żywiąc się fantazjami i ideologiami innych osób – zwierząt, obcych mediów, sprzedających nam iluzje życia (1), dostosowanego do wymogów ludzi, którzy sterują teatrem naszego życia (3) …

Instynkt gada i ssaka (2), jest silniejszy niż cel prawdziwego człowieczeństwa (4), szczególnie wśród tych, którzy przez swoje psychiczne choroby, wynikające ze zezwierzęcenia i ułomności duchowej, uważają się za panów i bogów innych bytów …

Prawdy i kłamstwa

Alegoria Ozyrysa, czy Jezusa … (5), ukrywa za sobą geniusz ludzkiej jednostki, utkwionej w każdej kulturze, cywilizacji i epoce ludzkości.

Przywłaszczenie sobie tej szczególnej idei zarezerwowanej dla każdego wolnego człowieka, dało szamanom (6) możliwość – wykreowania alternatywnej ideologii, czerpiącej garściami z prawa natury (9), co przełożyło się na stworzenie trójdzielnej koncepcji żerowania człowieka na człowieku i człowieka na naturze, ta dekonstrukcja, tworzy schemat podziału, w którym teza i antyteza sterowana jest, za pomocą klinu trzeciej siły (7), co celowo niszczy tryptyk ludzkiej rzeczywistości (RaElIs (8)), utkwionej w dobrze skonfigurowanym mózgu (przez świadomą i odpowiedzialną istotę).

Kult zrównoważonej jednostki, ukryty jest w symbolu tao, krzyża – sześcianu (10) | gwiazdy da-wi-da (da – z / wi – i / ad – do) – heksagramu (1), czy podwójnego pentagramu …

Nie powinniśmy szukać prawdy w Egipcie, Sumerze, Ur, Babilonie, czy w ideologiach innych cywilizacji, kultury, czy religii, ponieważ religie, kultury i cywilizacje, są kreatorami zniewolenia człowieka i podporządkowania człowiekowi – całej natury, co jest niezgodne z ideą wolność, równości (11) oraz samostanowienia i samoograniczenia.

Faraon (ponad 5 tysięcy lat temu), czy Jezus (ponad 2 tysiące lat temu), to alegoria samozwańczego Boga – ciała niebieskiego – archonta (12), nadczłowieka, urodzonego z dziewicy i zmartwychwstałego po śmierci, co przekłada się na alegorie genialnego pomysłu nie naruszającego świętości ciała (dziewictwo – białe rękawice, to czystość, nastawiona na wykorzystanie innych do brudnych celów (33)), poprzez wykorzystanie ideologii niewolnictwa i najemnictwa, do kreowania ideologii karmy negatywnej (13), pozwalającej na ciągły powrót do fizycznego świata wyzysku człowieka, przez człowieka (14).

Jak możecie zauważyć, ludzie noszący przeróżne i absurdalne fetysze tytułu, roli, czy pozycji … posługują się czasem, ładem, prawem, moralnością, niepodległością personalną (15), którą siłą, podstępem … narzucali innym (6b), poprzez własny egoizm, pochodzący od ssaczego i gadziego umysłu (2) oraz brak umiejętność zastosowania samoograniczenia i altruizmu we własnym życiu …

Kreatorzy ( szamani (6)) tej ideologii, wykorzystali schemat licencjonowanego (16) pośrednika i pośrednictwa, ponieważ faraon i jezus, chcieli i chcą – pośredniczyć, pomiędzy bogami – archontami, a ludźmi lub zastępować ich, za pomocą perswazji fizycznej i psychologicznej (17). Dzisiaj licencjonuje (6) się nam prawa naturalne (9), poprzez prawo stanowione zwierząt i konstytucje, licencjonuje się nam wszystko, za pomocą ideologii państwa, czerpiącego zysk z ludzkiego kapitału (18) oraz opłat i podatków, pozwalających żyć elitom i kontrolującym nas najemnikom. Wszystko, tworzone jest na nasz koszt, dzięki sile naszych zniewolonych rąk i umysłów oraz zarekwirowanej własności.

Uczą nas tradycji hierarchicznego zniewolenia, za pomocą ideologii edukacji lustrzanej (19), która przenosi nielogiczny obłęd ludzkich błędów, z pokolenia na pokolenie.

Prostym przykładem tej ideologii, jest modlitwa :

Ojcze nasz , który jesteś w niebie, święć się imię Twoje … Znajdziemy ten tekst w Modlitwie Ślepca (w której znajdziemy też błogosławieństwami Jezusa (*)), która jest starsza od Jezusa o ponad tysiąc lat.

(* 1. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

2. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

3. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

4. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

5. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

6. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

7. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

8. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

9. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Dekonstrukcja tych fraz, doprowadziła do celowej manipulacji i złego zrozumienia personalnego wnętrza … Podstaw, pod owe wersy idee prawa, ładu, moralności, niepodległości, czasu personalnego (15), dodając do całości samostanowienie, samoograniczenie i altruizm zwalczający egoizm i nadmierne łaknienie świata zewnętrznego … Znaczenie ma też, odwrócenie uwagi od jaźni – Boga wewnętrznego, zastępowanego archontami – ciałami niebieskimi i ich ludzkimi odpowiednikami, licencjonującymi prawa naturalne … )

Cały nowy i stary testament, jest kopią pism monoteistycznych i mistycznych, powstałych za czasów faraona Echnatona (Akhentona – Amenhotep-Neczer-Heka-Junu (*)), żyjącego ~ 1360 lat, przed Chrystusem.

( W jego symbolice, znajdziemy okrąg z punktem, sowę, x, laskę, pszczołę (35), byka (36), trzy kreski, czy łuk (konstrukt (7)) … )

Elity szamańskie (6), żyją według reguł Teogamii (20), zwanej bożym małżeństwem (odwrotność Hieros Gamos (21)), w którym oświecony król zapładnia królowa, aby ta, urodziła nowego władcę świata (w dowolnej skali), w którym prywatny interes podporządkowuje ludzkie stada.

W Opowieści Satmiego (Satmi – ten, który czci Boga personalnego – Sprawiedliwy), starszej od Jezusa o ~ 550 lat, czytamy :

Cień boga, pojawił się przed Mahitusket (Łaski Pełna – Będąca w Ciąży) i oznajmił jej – Będziesz miała syna, którego będą zwać Si – Osiris ( Si – Syn Boga – Osiris) … Później dostosowano tą ideologie do nowych czasów (Jezus, Maryja, Jezus, czy Herod, będący odpowiednikiem Seta – pragnącego zabić Horusa …), ponieważ cień Boga, stał się aniołem ze zwiastowania.

Alegoria (22), pogania alegorie ukryte w emanacjach, ponieważ złoto, było ciałem, kadzidło – zapachem, a mirra – nasieniem Boga archonta, zwanego Ra. Ra, ponieważ nic z taką perfekcją, nie zaślepia głupców, niż ideologia słońce (fetyszu), ukrywającego za alegoryczną tarczą (pozorną wartością) – szamanów, sterujących ludzkimi emocjami, myślami i marzeniami.

Obrzezanie Jezusa, czy Ozyrysa … , wiąże się z szamańską tradycją wstąpienia w poczet świątynnych mędrców (6c), co było dopełniane chrztem w żywej wodzie rzeki, jeziora, morza, czy oceanu, będącego alegorią miejsca narodzin człowieka i całego ludzkiego gatunku.

Zwierzęcy seksualny – egoizm, identyfikujący się w postaci Męskiej – Ra (patriarchat) lub Żeńskiej – Is(ydy) (matriarchat) części mózgu, kusi szyszynkę – jaźń – duszę, Boga personalnego (24), do czerpania z zewnętrznych, obcych ideologii (1), dzieje się tak, ponieważ brak jedności umysłu (sześcian w postaci krzyża, heksagram bez sześcianu na środku (10)), wychodzi z zaprzedania odpowiedzialności za swój byt, przejmowany na mocy prawa zwierząt, przez ręce obcej – trzeciej siły (7), zastępującej tryptyk świadomego i wolnego (wolne, niespieszne, logiczne rozważanie w czasie personalnym(15)) umysłu (8).

Widać to, na starszym o ~ 300 lat od Jezusa, obrazie – korzenia się króla – najemnika – Ptolemeusza, przed Izydą (Is-żeńska cześć mózgu / matriarchat), która podszeptuje mu : Dam ci wszystkie królestwa Ziemi … , a co mówi satan do Juzusa w ewangeli … ? Dokładnie to samo … Kreacja naprzemiennego patriarchatu i matriarchatu (37), jest podstawą podziału społecznego i osobowego …

Cała ta zwierzęca kreacja, oparta na zaprzedaniu własnej jaźni obcej ideologii, opiera się na biologicznej strukturze życia zwierząt, ponieważ naczelną wartością życia, jest domena szamanów (cesarstwo lub nad-królestwo), natomiast królestwo, skupia – typy, gromady, rządy regionalne, rodziny, rodzaje i gatunki … Nie oszukujmy się, tak wygląda rzeczywistość oparta na logice …

Znając ludzkie słabości i zależność ludzkiego umysłu i ciała od ciał niebieskich – archontów (12), można wytworzyć narzędzia psychologiczne oparte na wierzeniach, marzeniach, marach, lękach, czy pragnieniach … podporządkowujących ludzi – obcym ideologiom, których korzenie czerpią z ssaczej naiwności i strachliwości (23).

Ludzie oczekują cudów od swoich bogów – panów i władców, ponieważ ten, który oddał wiarę w samego siebie, potrzebuje sensu życia – dostarczanego z zewnątrz, w postaci angażującej jego umysł, ciało i ducha ideologii (25).

Najlepiej obrazuje to starszy od Jezusa o 1500 lat, grób egipski z Paheri, na którym pokazano jak faraon zamienia sześć dzbanów wody w wino, ta sama alegoria cudu, została ukazana później na kartach Biblii. W liczbie sześć, tkwi alegoria sześciu wymiarów ludzkiego umysłu / rzeczywistości (26), zobrazowanej za pomocą symboliki – heksagramu lub sześciokątu, który po rozłożeniu tworzy – krzyż (5) wiary w cuda, produkowane na potrzeby władzy człowieka nad człowiekiem.

Cud ukazany w Paheri, jest równoznaczny z cudem w Kanie Galilejskiej, natomiast rozmnożenie chleba i ryb, zostało zaczerpnięte z Tekstu Piramid, starszego o trzy tysiące lat od Jezusa. Jezus, Sinhue, Ozyrys, czy Sobk, dający ludziom chleb i ryby nad brzegiem jeziora Faiun, tworzy nieprzerwany ciąg magicznej iluzji, pozwalającej żerować człowiekowi na innych ludziach.

Rybak, rozmnażający ryby, jako alegorie stad ludzkich, ukazuje zależność istnienia dobrobytu – chleba od ilości ryb, czyli ludzkiego kapitału (18).

Ideologia Boga, któremu oddaliście odpowiedzialność za swoje życie, przekłada się na ideologie władzy ciał niebieskich (archontów) nad człowiekiem lub szamanów, wykorzystujących najemnych magów do sterowania ludzkimi stadami.

Szamani, wybierający najsłabsze jednostki na wodzów (27), prezydentów, prezesów, czy liderów … , kreują w nich ideologie kompleksów, zysków i strachu, przed utratą iluzorycznej władzy, opartej na teatralnych fetyszach i artefaktach.

Obrazuje to – Opowieść o Sinhue, który cztery tysiące lat temu, bał się objąć władze nad ludem, więc na ośle – alegorii Seta ( który zabił Ozyrys, pokonał jego syna – Horusa i dosiadł go jak osła …), udał się na pustynie między Beduinów, aby wytworzyć z nich użyteczną siłę najemną, poskramiającą wolność ludzi (28).

Alegorie tą dostrzegamy w triumfalnym wjeździe króla Jezusa do Jerozolimy, dla którego idea powszechnej wolność, stoi na drodze władzy człowieka, nad człowiekiem.

Idąc dalej w naszych rozważaniach, docieramy do alegorii ostatniej wieczerzy. Ozyrys, jako bóg zboża, umiera wraz z zakończeniem żniw i pozwala ludziom, żywić się swoim ciałem, czyli chlebem. Tutaj cofnijmy się do zdania :

Rybak, rozmnażający ryby, jako alegorie stad ludzkich, ukazuje zależność istnienia dobrobytu – chleba od ilości ryb, czyli ludzkiego kapitału (18).

Ozyrys (Ra – Ozyrys – pan życia i śmierci, planeta spoza układu słonecznego, zajmująca miejsce Saturna), jak bóg zboża, zwany jest także w Tekstach z Piramid – panem wina, a co za tym idzie, daje on Izydzie (Is – Izyda / Iset – Wielka Macierz, płodność) kielich swojej krwi, aby alegorycznie (potomstwo) pamiętała o nim po jego śmierci.

Zależność, to podstawa równowagi, mózg, to dualizm – tworzący tryptyk, dna, to dualizm – tworzący tryptyk, związek hieros gamos, to dualizm, także tworzący tryptyk … rzeczywistości – RaElIs. Każdy ma przy sobie króla i królową, którzy tworzą świątynie – wszechświat – szyszynki, Boga personalnego …

Jedność dwóch półkul mózgu, jedność dwóch płci, jedność struktury dna, jedność człowieka i natury, człowieka i archontów, to tabu prawdy naczelnej, naruszanej przez bestie, udające ludzi, w celu kreowania ideologii dekonstrukcji, kontroli i władzy człowieka, nad człowiekiem …

Z mar swych powstań, a zmartwychwstaniesz, odzyskując odpowiedzialność za swoje życie. Samo-stanów i samo-ograniczaj swoje łaknienie (30), trzymając się z dala, od obcych twojemu wnętrzu ideologii, sprzedawanych przez szamanów, kreujących iluzje jaskini platońskiej (29), kontrolowanej przez najemników, tworzących i rozwijających kreacje fetyszy i artefaktów, uzależniających ludzki kapitał, od zależności od podziału (teza|antyteza), strachu, licencjonowania i nadmiernego łaknienia …

Oryginał ewangeli zostały spisany przez uczonych szamanów ze świątyni Serapisa w Sakkarze, tylko po to, aby wykreować pogłębiające się relacje hierarchiczne i idące za nimi użyteczne podziały (38) … Unikajcie karmy negatywnej, ponieważ ideologia mnożenia fizycznego, wpycha nas raz za razem do piekła życia w hierarchii (34) …

Życie personalne (15) i magia intencyjna (32), daje wam wybór trudnej drogi – karmy pozytywnej (31), która tworzy ze świadomego tworu, twórcę i kreatora nowego życia.

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

2. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/20/cel-zycia/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/15/ego-i-samo-ukrzyzowanie/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/03/theatron-i-tryptyk-czyli-zycie-zwane.html

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/15/tri-umf-umyslu/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

11. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/26/porzadek-powtarzalnej-hierarchii-czyli-bogowie-i-karma-negatywna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

16. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

20. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/26/boski-most-czyli-sztuka-wywazenia/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/21/alegoria-zycia-wstepem-do-dzialania-i-oswiecenia/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/12/23/alegoryczny-tryptyk-trojca-i-arka-przymierza/

23. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

24. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/28/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/26/ucz-sie-sztuki-sily-cierpienia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/16/droga-do-wolnosci-przez-chaos-dnia-i-nocy/

26. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/04/porzadek-melchizedeka/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/25/najemnicy-i-niewolicy/

29. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2019/03/05/obalenie-systemu-jaskini-platonskiej-czyli-dysput-logiczny-o-mozliwosciach-wolnej-jednostki/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/10/to-cos-co-nie-daje-zyc/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/12/karma-rzeczywista-i-swiadomy-sen-oswieconych/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/26/ja-sie-nie-nawroce-ja-zawroce-do-krolestwa-wlasnego-jestestwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/15/spokoj-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i-zespolenie-wlasnego-ja/

32. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowania-magia-intencyjna/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/07/30/paradoksy-wiary-i-magia-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/15/spokoj-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i-zespolenie-wlasnego-ja/

33. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/10/04/czyste-rece-i-brudna-robota-czyli-masoneria-i-symbolika-bialych-rekawiczek/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

35. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/05/29/ul-miod-mleko-krew/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/19/asterion/

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/17/creatrix-bog-czyli-vagina/

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/