Czarno na białym, czyli oficjalny świat fake newsów i poprawności politycznej

Czarno na białym, czyli oficjalny świat fake newsów i poprawności politycznej

Ludzie nas nienawidzą oraz nerwowo wyśmiewają, ponieważ bezlitośnie pozbawialiśmy prawdę, tak bardzo oczekiwanego elementu niewytłumaczalnej emocji, sensacji, plotki i użytecznego kłamstwa, a na dodatek, w sposób prosty, logiczny i przystępny, przekształciliśmy na powrót wszystkie istotne alegorie (1|5), w logiczny ciąg zdarzeń.

Obniża się nasze zasięgi i niszczy strukturę wyszukiwania, aby władza człowieka nad człowiekiem, mogła spokojnie spać i żyć, kosztem zniszczenia prawdy i jej siewców (3).

Trzecia siła (4b) – dzieli i kreuje na nasze potrzeby – emocje, odcinające człowieka od jego jaźni i czasu personalnego (5), który pochłaniany jest, przez strachliwe i nerwowe poszukiwanie igieł w niezliczonych stogach siana.

Wszystko, o czym czytasz w gazetach i internecie oraz oglądasz w telewizji, to sprytnie skonstruowane fake newsy (6), oparte na manipulacji (7) i kłamstwie poprawności politycznej, wpływającej na celowy podział społeczny i osobowy …

Ludzie pracujący w tak zwanych mediach, to świadomi lub nieświadomi swej roli – agenci, czerpiący niewyobrażalne zyski z podziału społecznego i pogłębianiu drastycznych różnic społecznych oraz osobowych. Najemnicy, to uzależnione od niewyobrażalnego łaknienia marionetki, wierzące w ideologie wartości fetyszy (mamon, tytuł, rola, pozycja …), tworzących sens, ich marnego życia, wybudowanego na chwiejnym kłamstwie, chronionym, przez prawo zwierząt (8) …

Swego czasu, powiedziano ludziom, że coś, co przekłada się na wartość, a także prawdę, jest obleczone w fetysz pieniądza i w fetysz autorytetu, struktur hierarchicznych, tytularnych oraz wykreowanych ról społecznych.

Autorytet, mentor (9), orator, specjalista, ekspert, polityk, ksiądz, lekarz … , to licencjonowany (10) przez loże państwa – kłamca, rzeźnik, drapieżnik oraz aktor, wyrażających poprawnie polityczne kwestie, mijające się z prawdą, dla dobra systemu hierarchicznego, który tworzy – władze fetyszy nad ludźmi.

Każdego dnia, subskrybujecie tony uspakajających waszą dusze – kłamstw i płacicie za medialne fake newsy, za teatr (2) ubrany w poprawność polityczną i wiarę w fetysze, będące celem waszego utopijnego życia (11). Każdego dnia, płacicie za strukturę władzy człowieka nad człowiekiem, w której większość, utrzymuje skoncentrowaną na celu władzy (człowieka nad człowiekiem) – mniejszość (8b|12).

Tematy, omawiane – wyuczonymi, pompatycznymi strofami ozdobionymi w fetysze i liczne fasady, tworzą sceny (2), na których promuje się dramy, marzenia i radości gwiazd oraz propagandowe (13) schematy dostosowane do odpowiednich dat, czy wydarzeń … Choroby, wojny, filmy, ceny, podwyżki, obniżki, wybory, podziały, święta, kryzysy, dramaty, spekulacje … , to gry i zabawy … , tworzące powtarzalne schematy, manipulujące ludzkimi strukturami, za pomocą dostosowanych czasowo – emocji, które kreują reakcje i działania plebsu, zagubionego w strachu (14), przed zmienną strukturą władzy i osadzonym na nim życiu …

Otwórz gazetę, włącz radio, telewizje, zajrzy do internetu, zobaczysz promowane ideologie, tworzące żerowisko człowieka, na człowieku (8b) i człowieka, na przyrodzie. Promocja i propaganda celebruje najemników (omijając ukrytą elitę szamanów (22)), negując role społeczeństwa, tworzącego jedyny prawdziwy kapitał (21) i użyteczny silnik napędowy cywilizacji …

Ciche umowy, pomiędzy tak zwaną najemną władzą, a zniewolonymi obywatelami, nadają artefaktom iluzoryczną wartość, która pozwala kontrolować relacje społeczne, zawodowe, czy kulturowe … Złoto … i papier akcji oraz pieniędzy, jest dla logicznie myślącego człowieka, tyle warty, ile koszt jego wydobycie i wydruku, a cała jego wykreowana z niczego wartość, zależna jest od spekulacji i ilości osób, wyciągniętej w grę spekulacyjną, którą można w każdej skali nazwać piramidą wyzysku człowieka, przez człowieka …

Dla mnie, liczy się trud tworzenia schronienia, wyżywienia i odzienia (15) oraz propagacja logicznej prawdy, mogącej uratować choć jedną przebudzoną z obcych mar – osobę, z bagna poprawności politycznej i ideologi władzy, człowieka nad człowiekiem …

Wykreowanie tak zwanej wartości – bezwartościowych rzeczy, poprzez popyt i podaż, jest podstawą istnienia cywilizacji i kult-ur-y hierarchicznej, przejmujących za pomocą artefaktów i fetyszy – wartościowe i realne rzeczy, takie jak ziemie, bogactwa naturalne i ludzkie działanie, czemu towarzyszy – zniszczenie wartości duchowych oraz praw naturalnych (8) i wartości personalnych, takich jak ład, prawo, czas, moralność, czy niepodległość (16) …

Kiedy przychodzi, ktoś, taki, jak ja, uważacie, że wiedza, za którą nie trzeba płacić, jest gorsza od tej sprzedawanej, przez rynek poprawności politycznej !!!

Licencjonowane (10) kłamstwo, sprzedawane w opakowaniu prawdy i rzeczywistości, nabiera wartości, poprzez wykreowany fetysz mamona i roli społecznej, zawodowej … , to właśnie ten fetysz – piętnuje najemników i niewolników, czujących swoisty respekt, przed wykreowaną ideologią władzy, tworzącej teatr siły, strachu, prawnego nacisku i (prze)mocy …

Każde, sprzedawane nam słowo, pozbawione obietnicy prawdy ( spójności myśli | słowa i działania – obiecadło (17) ) i logiki, jest przejawem propagandy i prywatnego interesu, tworzącego majątki, zbijane na waszej bezmyślności, ignorancji, a także, wierze w system zależności człowieka od władzy i jej gwiazd (archontów (19)), które się bezmyślnie odwzorowuje, a także powiela, tworząc edukacje i cywilizacje lustra (18).

Kiedy, chcesz być kimś innym, już nigdy nie będziesz sobą, a to zagraża twojej kreacji duchowej, równości, wolności (23) i personalnej legendzie (20).

Dlaczego należy unikać ideologi hierarchicznej, opartej na wyzysku człowieka przez człowieka ?

Ten, kto sprzedaje siebie jako towar i kto kreuje swoje marzenia, na bazie wpychania swoich teatralnych mar w celebrujący go tłum, za pomocą przekształcenia ich naturalnych potrzeb w aspekt chorobliwego łaknienia, ten celowo tworzy schemat swego sukcesu, opart na zniewoleniu i zahipnotyzowaniu innych osób (25), będących niewolnikami, znajdującymi się pod wpływem obcych chorób ideologicznych i otaczających ich fetyszy (24).

Jedyną osobą, za którą musisz być odpowiedzialny i nad która musisz mieć władze – jesteś ty sam, ponieważ samostanowienie bez samoograniczenia, nie ma sensu i logiki …

Są takie chwile w historii ludzkości, kiedy masy pobudzone wyższymi impulsami, buntowały się przeciw panującej mniejszości, jednak owe rozchwiane i niestabilne masy, zawsze popełniają jeden krytyczny błąd – wyboru kolejnego przewodnika, pana, archonta, czyli Boga, który przywracał ład hierarchiczny i wiarę w iluzje władzy człowieka, nad człowiekiem …

Błąd owego działania, leży w słowie : masy, ponieważ, wolna, może być tylko odpowiedzialna i świadoma swej odrębności – jednostka, która samo-stanowi, ale przede wszystkim samoogranicza swój byt dla dobra, równości i wolności innych tworów.

Schemat systemu, został spersonalizowany (26), przez emocjonalny, nieskończony wybór tworzący nielogiczne łaknienie (ludzi i fetyszy) oraz podział osobowy i społeczny, które odciągają nas od spersonalizowanego czasu, prawa, ładu, moralności i niepodległości (16), czego najlepszym przykładem, są media opierające swój sukces na wyjałowionym wnętrzu człowieka, łaknącymi sensacyjnej wiedzy na temat innych ludzi, sytuacji i przedmiotów, ponieważ, ktoś, kto nie ma własnego życia duchowego, staje się lustrem, odbijającym iluzje.

Kiedy z człowieka tworzy się użyteczny awatar (27), przejmuje on nawyki kukiełek, kreowanych przez media i społeczeństwo awatarów na gwiazdy, celebrytów, autorytety i idoli (9).

Być sobą, oznacza czerpać z wnętrza i być we wnętrzu, każda rewolucja (29) zaczyna się od wyzbycia się siebie, na rzecz obcej ideologii i zniszczenia własnej świątyni rzeczywistości (RaElIs (28)), bez której, pozostaje nam żyć w zniewolonym świecie utopi (30).

Rzeczywistość, nie może opierać się na szaleństwie dokarmiania swego łaknienia, które budzi nieokreślony lęk i niepokój, przed utratą zdobytych fetyszy. Spokój, leży w umiejętności odcięcia się od wykreowanych potrzeb, wychodzących poza ramy trudu (15) samostanowienia i samoograniczenia.

Jeśli chcesz zbudować prawdziwy świat, dom, prawdziwą osobowość, musisz odciąć się od stada i od łaknienia, które tworzy ewoluujący efekt egoizmu, zacierającego ślady empatii i altruizmu.

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/94z6z8 (nowe prezenty)

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/28/szanowni-obywatele-wierni-i-wyborcy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/21/alegoria-zycia-wstepem-do-dzialania-i-oswiecenia/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/26/wiedza-o-prawdzie-skazala-mnie-na-biede-i-swiadoma-alienacje/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/03/fake-fakty-od-afp-czyli-weryfikacja-poprawnosci-politycznej-na-facebooku/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2017/05/23/facebook-czyli-jak-cenzurowac-tresci-pod-katem-ochrony-bogow-wladzy/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2018/01/30/davos-dekonstrukcja-internetu-czyli-koniec-eksperymentu-socjotechnicznego/

7. https://manipulanci.wordpress.com

https://manipulanci.wordpress.com/2019/09/09/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

10. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/10/08/rzad-i-iluzja-urzedu/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/26/ucz-sie-sztuki-sily-cierpienia/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

14. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/28/obicadlo-i-runy/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/26/ja-sie-nie-nawroce-ja-zawroce-do-krolestwa-wlasnego-jestestwa/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

23. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/08/obserwator-i-obserwowany/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

27. https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2019/04/12/karma-rzeczywista-i-swiadomy-sen-oswieconych/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

29. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

30. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html