Jednostka i jej władza nad sobą

Jednostka i jej władza nad sobą

Prawda wolnego i rozważnego myślenia, obraza uczucia kłamców, ignorantów i głupców, żyjących w świecie poprawności politycznej.

Nawiększy wrogiem człowieka, jest jego własne pragnienie i łaknienie. Gdy będziesz potrafił trzymać te bestie za pysk i na wodzy, będziesz wstanie kontrolować jedyną osobę, jak musisz kontrolować w realnym świeci – samego siebie.

Najsmutniejsi ludzie, zawsze najbardziej starają się sprawić, aby inni byli naprawdę szczęśliwi, ponieważ wiedzą, że wykuty z niczego uśmiech, to maska osób, ukrywających swoje nieczyste sumienia, walczące kłamstwem o swój byt, w krainie iluzji poprawności politycznej (2).

Każda reakcja na czynniki zewnętrzne, to wepchnięcie rąk do ognia karmy negatywnej (1), wykorzystującej wnętrze człowieka dla swoich celów. Tak, czy owak, zdobyta świadomość, pozwala nam patrzeć z dystansu i w ciszy, na tych, którzy wchodzą na drogę owej karmy, co zmienia nie tylko drogę owej jednostki, ale całego rodu i jego otoczenia.

Fałszywe oskarżanie, zazdrość, nadmierne łaknienie, złośliwość, chciwość, pożądanie, zwodzenie, manipulacje … , to elementy złego oka (3), agresji, bierności lub depresji (20), prowadzącej do wyprowadzenia własnej duchowości, poza schemat równowagi duchowej, osobowej i społecznej.

Tajemnica, zawsze przyjmuje taką twarz, aby człowiek mógł ją poznać, pojąć, przyjąć i przetrawić, w najmniej kłopotliwy sposób, co jest zgodne z logiką pojmowania rzeczywistości (4), przez filtr zawiłych alegorii, których wieloetapowy proces zrozumienia, związany jest ze świadomością własnego wnętrz, zależnego od świata natury i archontów (6).

Tajemnica, powiązana z ideologią tabu, wytworzyła egoistyczne łaknienie, tego drugiego formatu, co prowadzi człowieka do nałogów, popędów i ideologii lustrzanych odbić (22).

Świat, jest taki, jaki jest człowiek, a człowiek wyhodowany na prawie zwierząt (5), staje się łaknącymi, agresywnym lub wystraszonym tworem, zmieniającym świat w piekło, będące kopią, jego wewnętrznego rozbicia (21).

Świat, to składnia wielu małych, wolnych i niepodległych światków personalnych (16) i nic nie usprawiedliwia tworzenia ideologi władzy człowieka nad człowiekiem, hierarchii, państwa, na bazie wdrożonego między podzielone jednostki i stada – prawa zwierząt (5).

Niektórzy na tym świecie, boją się koszmaru, utraty kontroli nad wytworzoną ideologią (zewnętrznego) Boga/ów i Mesjasza, bez których owe jednostki, są bezradnymi zerami, bez prawa do kontrolowania społeczności całego świata, za pomocą prawa, strachu i podziałów (17).

Jeśli czujesz się źle – sam ze sobą, nigdy nie poczujesz się dobrze wśród ludzi, mających pozytywny kontakt z własnym wnętrzem.

Człowiek tylko sam z sobą, osiąga kompromis płciowy (23/4), za pomocą odkrycia roli szyszynki, jaźni (8) i Boga personalnego (9), co prowadzi do spokoju w samotności i bogactwie przemyśleń własnej jaźni.

Kręg samotności, tworzy dobrobyt refleksji, które mogą być publicznie wypowiedziane zgodnie z jednością snu, myśli, słowa i działania, ale nie wpływają na sny, myśli, słowa i działania innych osób, ponieważ odrębność, tworzy samostanowienie, samoograniczenie, szanujące wolność i równość (10) innych jednostek, rodów i społeczeństw.

Jedynym bogiem dla elit i plebsu, jest tak skonstruowane prawo (5), które odbiera wolność jednym i gloryfikuje tych, którzy rządzą innymi za pomocą ideologii strachu, bólu i podziału. Bóg, będący alegorią węża – bestii – zwierzęcia, gloryfikuje tylko prawo zwierząt, prawo podziału i kontroli wytworzonej tezy i antytezy, przez trzecią siłę (7).

Chrześcijanin, czy wyznawca tego, czy innego kultu religijnego (patriarchatu | matriarchatu) wierzący w egzorcyzmy i rytuały, jest w rzeczywistości okultystą, ponieważ okultysta, odnosi się do zewnętrznej siły i pośrednika. Jeśli oświecenie, jest przestępstwem, w świecie schierarchizowanych stad, to jestem i będę przestępcom, stojącym na drodze religijnym wyznawcom i heretykom.

Heretyk po dekonstrukcji, to niestabilna osoba, zdolna do kontrolowanego wyboru, a wybór, jest adekwatny z ideologią podziału, rozerwania i zmiennej, ewoluującej struktury władzy. Wyznawca i heretyk, dostają do wyboru wiele dróg, prowadzących niewolnika od jednego do drugiego pana i władcy, co odciąga go, od drogi personalnego oświecenia, ukoronowania i zjednoczenia ciała, umysłu i duszy.

Dla oświeconego, wiara, jest istotą wewnętrznego skupienia na własnej jaźni (4 / 8). Jeśli mamy do czynienia z tak zwanym nawiedzeniem, oznacza to przyjęcie ideologii nie zgodnej z naszym wnętrzem. To zaburzenie psychiczne, powstające na skutek obrócenia pentagramu (11) od heksagramu równowagi i sześcianu jaźni (12) w stronę zewnętrznej ideologii (idolokracji (13)), tworzącej wojnę naszego wnętrza i konflikt podzielonego wnętrza z zewnętrznymi ideologiami wypchniętymi w inne jednostki. Tak tworzone jest oko kontroli oraz złe oko (3), niszczące wszystkie relacje społeczne, rodzinne i duchowe.

Opętani są ci, których ego, skupione jest na dążeniu do narzucenia własnej ideologii, wszystkim otaczającym ją jednostką, będących pod wpływem czaru i mary (czarów i marów | czary mary) rewolucji (14) oraz wizji, która zaraża stada ideologią poglądową – boskiego idola, wykorzystująca aspekt ludzkiej wiary, głupoty, fascynacji, zaangażowania, czy roli plastycznej fantazji, lepiącej wizje, własnej roli w narzuconym (odgórnie) przedsięwzięciu.

Ideologia powszechnego opętania, zasiana jest wśród ludzi, poprzez opętanie, rodzące się w danej lini krwi, wynoszącej własny ród, ponad wolność i równość innych jednostek, przez co własność tych jednostek, zostaje włączona do majątku państwowego – rodowego, opętanych manią wielkości – okultystów.

W cywilizacyjnej grze, nie wygrywają ani rozgrywający ani pionki, lecz stała, jaką jest szachownica, ponieważ ideologia systemu wymienia wypalonych graczy i zużyte pionki.

Przelanie swojego bólu, gniewu, rozterki na inną istotę, czyni z niej naczynie – czyjejś winy, strachu (15) i ideologii.

Jaźń, zwana bogiem i duszą, tworzy proces świadomego – samostanowienia, w wyniku którego powstaje konstrukt czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej (16), który tylko wtedy jest kompletny, gdy towarzyszy temu prawo naturalne, personalne i samoograniczenie.

Konstrukcja systemu (15b), dekonstruującego jednostkę, oparta jest na uzależnieniu i przerzuceniu odpowiedzialności z jednostki na państwo, religię, korporacje, system zatrudnienie, pieniądza, spekulacji, schemat fetyszy, ubranych w role, zawody, stanowiska, formy społeczne … , co ma udowodnić zagubionemu człowiekowi, że jednostka, nie potrafi dać dobie rady, bez pośrednictwa państwa i jego urzędów, kościołów … tworzących owe fetysze, prawa i schematy użytecznych podziałów (7).

Porzuć obóz miasta, odsuń się od ludzkich, zdeformowanych stad, idąc w kierunku natury i zrozumienia schematu archontów (6), twórz pożywienie, odzienie i schronienie, a wtedy, poznasz trud i zaznasz dobrobytu i szczęścia, a cisza, da ci wgląd we własne jestestwo, poprzez proces wolnego i systematycznego rozważania roli człowieczeństwa, w procesie zdobywania pozytywnych doświadczeń, idących w kierunku karmy pozytywnej i ewolucji duchowej (4).

Należy za wszelką cenę, odbić, będącą w cudzych rękach odpowiedzialność, za własne życie, a wtedy – wolny i przebudzony umysł, zrozumie, iż oświecenie, pozwala kontrolować tylko samego siebie, a nie cały świat, co daje innym, poprzez samostanowienie i samoograniczenie, prawo do własnej wolności i równości.

Jest to pierwotna, płaska logika istnienia i współistnienia, pozbawionego struktur hierarchicznych, będących alegorią niewolnictwa, czyli żerowania człowieka, na człowieku (19).

Bezpieczeństwem, jest spokój wypływający ze świadomej odpowiedzialności i oświecenia. Ktoś, kto to zrozumie – ukoronuje własne jestestwo.

Liga Świata (XX lat – trudu i działania)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

https://trueshopl.wordpress.com

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh (wsparcie zakupu sprzętu komputerowego)

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/26/ucz-sie-sztuki-sily-cierpienia/

3. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/07/prawo-natury-a-prawo-naturalne-czyli-czego-nie-wolno-mylic-w-drodze-do-oswiecenia/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

8. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/25/mysli-wyjete-z-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/26/uzbrojenie-jazni/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

10. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/05/29/do-zwolennikow-idolokracji/

14. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

15. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/11/list-otwarty-do-fetyszu-wladzy-tytulu-i-pozycji/

18. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2018/06/13/wojna-czlowieka-z-cywilizacja-gwaltu-list-otwarty/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/31/niebo-i-pieklo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/