Rezonuj w sposób świadomy i logiczny

Rezonuj w sposób świadomy i logiczny

Nie mam możliwości czynienia wszystkim dobra, ale mamy możliwość by nikomu nie czynić złego oka (1).

Spychanie na kogoś swej karmy, jest formą gry strategicznej, którą stosują szamani (2) całego świata, aby najemnicy i niewolnicy się nienawidzili, krzywdzili i wykorzystywali w celu wytworzenia złego oka (1), traumy, zawiści, zazdrości … i karmy negatywnej (3).

Ten jest katem, kto powołał, wyhodował i wykorzystał niewolników i najemników, w celu tworzenia rzeźni wyzysku człowieka, przez człowieka.

Rzeczywista jedność ludzkiego bytu (RaElIs (4)), nie może wychodzić poza jednomyślność świadomego snu (5), myśli, słowa, działania (6) oraz prawa naturalnego (7) i personalnego (8), przypisanego do rodowego imienia, nazwiska oraz / lub pseudonimu, co wyklucza tworzenie wrogiej ideologii poglądowej, która ma na celu wytworzenie prawa zwierząt (7), teatralnego (9) artefaktu, avataru osobowego (10), czy postaci, za którą ukrywa się prawdziwy inspirator działań, niezgodnych z prawem naturalnym (7) oraz ze słowem, myślą i snem, co tworzy ideologie złego oka (1) i fałszywą tarcze, na której skupia się ludzkie odreagowanie.

Tak wygląda dzisiejszy świat prawdziwej magii, manipulacji i psychomanipulacji (11), nazywanej kultem cywilizacyjnym.

Zobaczcie, jak fałszywa jest ideologia hierarchii, a zatem rządu, władzy, korporacji, idola, czy państwa … 300 rodów (12), wykorzystało potrzebne do tej pory jednostki, aby dziś, poprzez kryzysy, schematy i wojny tezy z antytezą (13), zdepopulować ludzkie stada, w celu przekształcenia pozostałej populacji w twór transhumanizmu (14) i narzędzie technokracji (14).

Rezonans

Rezonans, to forma personalnego lub grupowego działania, sygnowana nazwiskiem i karmą danej jednostki, podczas gdy wykreowana ideologia, tworzy fasady i bez osobowy mur ochronny, składający się z nazw i logotypów kolejnych szczebli, czy baszt gustujących nad społeczeństwem … Jest to forma czarnej magii o wydźwięku przekleństwa – złego oka (1) i ochrony, przed powrotem wypowiedzianego, pomyślanego, wyśnionego przekleństwa.

Magia intencyjna (15), nie może uderzać w puste bez osobowe nazwiska, nazwy, rządy, religie, partie, instytucje, czy korporacje, nie może także uderzać w marionetki wystawione na odstrzał, ponieważ nie zachwieje to podstawą danej ideologii. Magia intencyjna (15), musi skupić się na celu, jakim jest demiurg i jego najemna sitwa.

Obrona (15), trafia zawsze w rzeczywistego twórcę, a dopiero potem w wykonawcę danego zadania.

Prawo zwierząt (7) oparte jest na strachu, kontroli i podporządkowaniu, żerowaniu (16) i wymuszeniu, jeśli przejmiesz kontrole nad strachem (17), możesz zepchnąć atak, do formy obrony, spowodowanej strachem personalnym jednostki lub sitwy, która zostanie oderwana od systemu i zostanie skazana wedle zasad prawa naturalnego (7) oraz magi intencyjnej (15), po trzykroć za swe czyny.

Rozbicie systemu hierarchicznego, polega na zdeklasowaniu roli teatralnej (9) danej jednostki i zniszczeniu fetyszu jej pozycji, roli, czy tytułu … w celu obrania jej z fetyszy i dotarcia do jej człowieczej postaci, która musi zapłacić za swe prawdziwe i złowrogie czyny (pozbawione równości i wolności (18)) w stosunku do innych ludzi.

Przypomina to grę w statki, ponieważ system, jest kreacją swobodnie rozrzuconych, wieloczłonowych kreacji, które można odnaleźć dzięki szczęściu lub powolnemu działaniu logicznemu, dążącemu do zniszczenia nie tylko tych wieloczłonowych kreacji, ale także samotnych wilków – szamanów (2), których działanie, jest niezauważalne dla zwykłego człowieka, który skupia się tylko na tym, co jest dla niego widoczne i na tym, co łatwo obwinić, za zaistniałą sytuacje …

Zobacz, w obecnej, jakże chorej sytuacji, ktoś zamknięty w ideologii demiurga, wytworzył nieistniejący problem koronawirusa (19), inna część owej ideologii go propaguje, promuje, broni jego pozycji w mediach i nadaje mu realnego kształtu, który rezonuje między ludźmi, jako wirus strachu (17), następnie inna, sprzężona z systemem ideologia, pragnie – obniżenia fetyszu wynagrodzeń i zwolnień oraz likwidacji gotówki (19).

Mur ideologiczny, pcha negatywny rezonans ludzkich konfliktów, a złe oko (1) pochłania ludzkie stada, podczas gdy ideologia elit, jest bezkarna i czeka na ludzki hołd, wynoszący kolejnych mesjaszy i prometeuszy do bezproduktywnego nieba wspieranego trudem najemników i niewolników, tworzących system wyzysku i żerowania człowieka na człowieku …

Bestialstwa, nie tworzy bóg personalny (20), lecz bestia ludzkiego ego i zwierzęcego łaknienia.

Alegoria rezonansu aktywacyjnego

Za pomocą klucza – świadomego wypowiadania strofy – Jezus i Maria, Horus i Izida, Ra i Is, czyli męska i żeńska część mózgu (4) … , świadomie wprowadzamy dwie połówki umysłu w rezonans, będący początkiem aktywacji szyszynki, która podejmuje działania wolnej woli (21).

W przypadku oderwania szyszynki od dwóch połówek mózgu, te aktywują wiedzę, ukrytuą w pamięci długotrwałej, pochodząca ze źródła ideologicznego (memetycznego (10)), co sugeruje rozwiązanie zgodne z poprawnością polityczna.

Energia fal

Energia mowy, myśli i działania (6), czyli obiecadła (22), rozchodzi się falowo i wszystkie definicje rezonansu, to podkreślają :

Rozonować, czyli dowodzić czegoś lub mówić o czymś z dużą pewnością siebie, drgać w rezonansie z siłą wzbudzającą te drgania, wzmacniać dźwięki /falę/, drgając z tą samą częstotliwością co źródło tych dźwięków /fali/ …

Rezonans wewnętrzny, jest zgodny z wibracją ziemi i współtowarzyszących jej innych ciał niebieskich – archontów (23), prowadzących wieczny dialog życia. Więc sztuczne źródła falowe, takie jak sieci bezprzewodowe, tworzą źródło wewnętrznego niepokój, strachu, co tworzy podłoże negatywnej intencji, emocji, złego oka i rzeczywistych chorób.

Wszystko to, przekłada się na jedność świadomego snu (5) – współdziałania wielowymiarowego, myśli, słów i działań (6), które w rzeczywistości (RaElIs (4)), propagowane są według konceptu jedności jaźni i zgody tryptyku na prawdę …

Ponad 95% społeczeństwa żyje w celowej nieświadomości, ignorancji wobec prawdy, ponieważ jednostka wypełnia swoje jestestwo egoizmem i strachem (17), przed wszystkimi sztucznymi elementami i funkcjami życia memetycznego (10), które zastąpiły ludzki trud (24).

Moi drodzy, świadomość jest czynnikiem własnego trudu, czynu, działania, umiejętności dążenia do prawdy i nie ma po co, przekonywać, namawiać i przekazywać wszelakiej wiedzy stadom wystraszonych głupców, żyjących wiarą w zewnętrzne ideologie i edukacje lustrzaną (25).

Dwadzieścia lat temu napisałem : jednostki nieświadome, są angażowane do ról społecznych, zawodowych oraz zadań zajmujących czas personalny (26) … Jednostki te, nieprzejawiają chęci do zdobycia auto-wiedzy, niezbędnej do zagospodarowania własnego życia, stąd też ich byt, nie jest ziemi do niczego potrzebny, co wykorzystują szamańskie (2) elity, za pomocą dostosowania tych bytów, do reguł prawa zwierząt (7) …

Bierność, jest zbędnym balastem dla matki ziemi, która karmi jednostki, niszczące realacji człowieka z naturą. Świadomość, jest tworem samoistnym i inicjowanym, poprzez uzmysłowienie sobie czynników prowadzących do aktywacji tego procesu.

Żaden fetysz oraz forma edukacyjna, nie nauczy kogoś świadomości, jeśli ktoś tak twierdzi, po prostu kłamie i żeruje na waszej niewiedzy i nadziei, a jego intencje, wychodzą z reguły prawa zwierząt, czyli żerowania człowieka na człowieku.

Techniki, uczą tylko form utylitarnych (27), które są wykorzystywane w schemacie władzy hierarchicznej i kastowej.

Aby stać się samoświadomym, kochającym i zmierzającym w kierunku oświecenia, trzeba tego dokonać samemu, wewnętrznie, bez żadnego przymusu i presji ze strony trzeciej siły (tezy lub antytezy). Czy jest to konieczne? Tak! Gdyż tylko wysoka świadomość prowadzi do błogostanu (28), czyli spełnienia, spokoju, bezpieczeństwa i pokoju. W innych wypadkach, mamy coś zupełnie odwrotnego.

Przestańmy narzekać na wielowarstwowy świat, ponieważ nasz świat, jest taki, jakim go sami wykreujemy. Jeśli kreujesz głupio i nieświadomie, twój świat, jest beznadziejny, a jeśli dążysz do prawdy dla siebie i dla otaczającego cię świata, twoja kreacja, poprzez altruizm, staje się z dnia na dzień, coraz lepsza i obraca się wokół czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości i błogostanu personalnego (29), a więc samo-stanowimy i samoograniczamy nasz świat, dbając o własną i cudzą wolność i równość (18/28).

Nie oglądaj się na innych, przestań być lustrem innych idoli i ich ideologii, ponieważ nasz personalny świat, nie jest związany z żadnym innym światem. Jeśli tego nie przestrzegamy, stajemy się z własnej woli, czyimiś niewolnikami i żyjemy życie wykreowanym przez innych, dla ich dobro.

Nie ma czego tłumaczyć, dowodzić i unaoczniać, gdyż żaden wystraszony poprawnością polityczną niewolnik, nie uwierzy w cuda, mimo, iż je widzi i czuje. Świadoma jednostka, musi odrzucać toksycznych, zamkniętych i miałkich ludzi, którzy nieustannie siebie i nas okłamują, gdyż ich droga, na zawsze taka pozostanie i będzie odzwierciedleniem hierarchicznego świata kłamstwa, utopi i teatru (9/30).

Jeśli nie znajdujesz wspólnej płaszczyzny porozumienia, jednomyślności z drugim człowiekiem, nie warto niszczyć, swego wewnętrznego rezonansu, swej energii, wiary i przekonania do tworzonego dookoła nas konceptu.

Mój sen, moja myśl, moje słowo, mój czyn, nie powinien wspierać obcych interesów, których celem jest – żerowanie człowieka na człowieku i człowieka na naturze.

Każdy z nas musi pojąć, zrozumieć i zatrybić oraz pojednać się ze swoim wnętrzem, dążąc do samostanowienia i samoograniczenia.

Samoświadomość, musi łączyć się ze świadomością i logiką naszych czynów, a to, co mówisz i czynisz, musi wpływać tu i teraz, na naszą wolność i równość oraz równość i wolność innych jednostek, czego nie jest wstanie tobie dać system hierarchicznego wyzysku.

Świat hierarchiczny, nigdy nie będzie światem równowagi, ponieważ stopniowanie, dąży zawsze do wyzysku, przez wytworzenie fetyszy, dążących do przewagi jednostki nad jednostką.

Człowiek świadomy, musi cofnąć wszelakie plenipotencje dane avatarom udających ludzi, którzy zastąpili swe naturalne jestestwo, za pomocą jestestwem memetycznego (10).

Człowiek, który za pomocą teatralnej kreacji, roli, tytułu, pozycji, wykształcenia, czy stanowiska, pragnie dosłownie wy-grać swoją władze nad innymi bytami, musi zostać sprowadzony do parteru i wstydu oraz zakłopotania, które odkryje jego prawdziwe wnętrze i zmusi go do przyjęcia prawa naturalnego (7) oraz wolności i równości społecznej (18).

Każda agresja, atak, schemat, doktryna, czy przysięga, poddana samotnej próbie, przegra z ludzkim dążeniem do prawdy i w/w wolności i równości.

Ludziom w społeczeństwie memetycznym (10) i numerycznym, stworzono memetyczne wartości oparte na fetyszach, które ich kontrolują i uzależniają.

Walcz, dopóki możesz, ponieważ każda porażka odniesiona przez zaniechanie, będzie zawsze truła twoje wnętrze. Ludzkie emocje, realnie wpływają na naszą rzeczywistość … Społeczeństwo zniewolonych jednostek, zostało sprowadzone do roli potarganej fali, pełnej strachu i wiary w skonstruowane kłamstwa, a zatem rzeczywistość jest chora i przybiera formę owego strachu i kłamstwa, w które wierzą wszystkie jednostki, będące pod wpływem nowoczesnego czaru – psychomanipulacji, psychologii …

Nigdy nie pytaj o jutro, skoro żyjesz dzisiaj, tu i teraz …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/03/14/kreacja-rezydentna-i-uniwersalna-duszy-i-wiedzy/

6. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

11. https://manipulanci.wordpress.com

https://bronpsychotroniczna.wordpress.com

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/28/zgodnosc-woli-z-czynami-czyli-co-musisz-wiedziec-aby-zaczac-stosowac-magie-intencyjna/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

17. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

18. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/21/korona-teatr-czyli-piec-dni-z-choroba-potem-i-krwia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/otwarta-wojna-z-patologia-nielegalnej-wladzy-nie-damy-sie-pietnowac-zasadami-ideologicznymi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/05/grypa-czy-choroba-radiacyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/03/oswiadczenie-na-temat-falszywej-ideologii-koronawirusa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/04/koronawirus-ncov-wuhan-czyli-medialny-szantaz-dezinformacyjny/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/07/bog-personalny-i-bog-zlosliwego-oka/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/28/obicadlo-i-runy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/07/przelamanie-ograniczen-jezykowych-za-pomoca-obiecadla-i-dekonstrukcji-symboli/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

30. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html