Prosty przekaz do młodych ludzi wprowadzanych na codzień w błąd

Prosty przekaz do młodych ludzi wprowadzanych na codzień w błąd

Mantra wolnej jednostki

Nigdy nie bądź posłuszny innej jednostce (3), ponieważ ta, przy braku samoograniczenia (4) wykorzysta to przeciw tobie …

Ten rok, to rok personalnej jaźni (2), prawa personalnego i wartości moralnych, które zagubiliśmy w dążeniu do kulturowego i cywilizacyjnego – nikąd !

Nakaz, rozkaz, czy nakaz prawny, nie jest częścią wolnej woli, jest jej absolutnym zaprzeczeniem, co zostało odzwierciedlone w ideologi absolutyzmu politycznego (12).

Odpowiedzialny człowiek – samostanowi i samoogranicza (4) swój byt. Człowiek, oddający odpowiedzialność w obce dłonie, staje się niewolnikiem własnej głupoty i skrajnego braku odpowiedzialności, za swoje życie i życie swojej rodziny, podlegającej rządowemu i społecznemu terrorowi …

Ludzie ukrywający się za fetyszami tytułu, ról, pozycji, ubiorów, czy nazwiska i nazw (rząd, wojsko, policja, sejm, …), nie mają prawa ograniczać swobód personalnych i obywatelskich, będących wynikiem prawa naturalnego (1).

Tak ! Prawo naturalne (1), to jedna myśli, jedno celne zdanie, w dwóch ujęciach ( Ujęcie pozytywne: Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili. Ujęcie negatywne: Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie. ), ponieważ prawda, to szczere, proste działanie, a kłamstwo dąży do psychomanipulacji i żerowania istoty na istocie, stąd też logiczny wniosek : konstytucja, regulaminy, przysięgi, tajemnice i kodeksy prawne oraz tak zwane prawa Boże, są formami prawa zwierząt (1), kłamstwa, wyzysku i zniewolenia człowieka przez człowieka …

W wyniku łamania w/w prawa naturalnego, przez aktorów, grających swoje role w celu ochrony zdobytych wcześniej fetyszy, wolni ludzie ruszą masami, na fetysz rządu, wojska, policji, kościoła, urzędu … w celu odzyskania utraconej wolności, niepodległości i obalenia fałszywej ideologii władzy człowieka nad człowiekiem, czy koronawirusa (5) (choroby radiacyjnej (5)) i globalnego kryzysu …

Nakaz, prawo zwierząt, dokumenty i granice, nic nie oznaczają, ponieważ świat, nie jest domem należącym do rodów (państw (14)) hodujących i trenujących siłowo, farmaceutycznie, technologicznie i psychologicznie (13) swoich niewolników.

Prawdziwy świat i jego wszysykie bogactwa naturalne, należy do wszystkich wolnych, odpowiedzialnych samostanowiacych i samoograniczających się jednostek.

Możemy chodzić do lasu, możemy przekraczać granice, chodzić tam gdzie i kiedy chcemy … bez dokumentów, numerów i bez strachu, przed faszystami, fetyszystami i aktorami (15), grającymi swoje śmieszne, nie realne role, oderwane od rzeczywistego człowieczeństwa.

Możemy działać, bez potrzeby rejestracji firmy, bez potrzeby licencjonowania (16) swoich praw, kontrolowanych przez zwierzęta pragnące czerpać zysk z naszych działań … Kryzys, to opanowanie eksportu i importu, zatrzymanie produkcji i hodowli, w celu uzyskania konkretnych zysków, pochodzących ze spekulacji tworami twoich rąk …

Wytworzone społeczeństwo i jednostka memetyczna (6), to avataryzm, idący w kierunku wytworzonego sensu życia i życiowej roli, oderwananej od rzeczywistego człowieka i spójności myśli, słów i działań …

Policjant, sędzia, minister, lekarz, pracownik, żołnierz … opiera sens swojej marnej egzystencji, na edukacji lustrzanej (powtarzającej błędy poprzednich pokoleń (7)) i licencji (8) tworzącej egoizm oraz manie wielkości, dzięki której, zdobywa się punkty – fetysze w grze o życie.

Pamiętaj – nie rozlicza się fetyszu, tytułu, roli, pozycji, stanowiska, członkowska w partii, zawodzie … , lecz człowieka i jego realne działanie, myślenie i słowa, oparte na prawie naturalnym (1). Cytowanie kodeksów, przepisów, świętych ksiąg, regulaminów, książek i autorytetów (9), jest tylko wyuczoną rolą, której nie musisz rozumieć i akceptować, ponieważ odmawiasz uczestnictwa w cudzej grze i przedstawieniu, mającym za zadnie uczynić cię aktorem skazanym na wieczną kontrole (10).

Nie rozmawiaj z doktorem, farmaceutom, posłem, funkcjonariuszem … , ponieważ wyuczona rola oparta na prawie zwierząt, odrywa człowieka od rzeczywistości i kreuje w nim manie wielkości oraz niepochamowany egoizm, połączony z wiarą w siłę fetyszy i posłuszeństwa względem hierarchii, osadzonej na prawie zwierząt (1).

Człowiek, przebierający się za coś lub za kogoś, jest nietykalnym (według prawa zwierząt) kontrolerem nastrojów społecznych, aktorem, fetyszystą, tracącym wiarygodność, godność oraz spójność myśli, słów i działań, czego normalny człowiek nie-powinien się starać zrozumieć. Normalna jednostek, powinien takim jednostką współczuć … Fetyszysta, przybierającym się w mundury, sukienki, garnitury, symbole, fartuchy, togi i inne stroje rytualne, podnoszące sztuczną wartość jednostki i wyższość tej jednostostki nad inną jednostką, która owy rytuał akceptuje z własnej nieprzymuszonej woli …

Pamiętajcie, żaden z nas, nie ma podpisanej umowy z teatrem polski s.a (17), nierealny akt urodzenia (10), nie jest aktem własności przetwarzającym człowieka na ludzki kapitał (14b).

Fetyszyzm, to pierwotnych religia szamańska (18), w której przyjmuje się, że pewne obiekty naturalne lub stworzone przez człowieka mają nadprzyrodzone moce lub reprezentują bóstwa astralne, które mogą być poprzez nie czczone. Obiekty takie nazywa się fetyszami – mamon, tytuł, rola, pozycja, stopień …

Według czcicieli, fetysz jest obdarzony mocą magiczną, zawartą w obiekcie materialnym – nosicielu tej mocy, co przekłada się na budownictwo rytualne, religie, czy politykę oraz zawód … Moc, według takich wierzeń, można uwolnić poprzez rytuały okultystyczne – modlitwy i ofiary, które obecnie składa się na ołtarzu wojny, farmacji, medycyny, hierarchii … Odróżnia się fetysze naturalne (np. penis, vagina, archont (19) kamienie, zęby) oraz zrobione przez człowieka (np. budynki, ustawy, pisma …). Ten drugi rodzaj fetysza powinien przejść rytuał nadzielenia go mocą magiczną (np. poświęcenie, nadanie rangi wykonawczej …). Fetysze mogą być grupowe, indywidualne, apotropaiczne i chroniące.

Człowiek, utkwiony w realiach fetyszy, szuka towarzysza swej niedoli, i wytłumaczenia swej głupoty …

Fetyszyzm szamański, jest wynaturzeniem, zboczeniem i formą skrzywienia psychicznego, a my nadaliśmy mu formę ortodoksyjnej wiary rytualnej …

Ludzie, nie są edukowani i informowani o prawie naturalnym, ponieważ wykorzystywaliby wrodzoną równość i wolność do kreacji swego czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości i błogostanu personalnego (21), odrzucając ideologie zniewolenia kastowego i żerowania jednostki na jednostce.

Czy taki świat, nie jest prostszy, lepszy i bardziej logiczny od wewnętrznego i zewnętrznego rozerwania i podziału wyprodukowanego przez trzecią siłę (22), kreująca twoje wymyślone życie memetyczne (6).

Zastanów się i przemyśl w/w kwestie, a być może już dziś, uda ci się otworzyć – drzwi wolności i równości, a jeśli to zrobisz, pamiętaj, że jeśli samo-stanowiasz, to musisz się samoograniczać, ponieważ tylko wtedy, powstanie odpowiedzialność przekazująca owe moralne wartości innym ludziom i następnym pokoleniom.

To nie ty, jesteś chory, tylko otaczający cię świat hierarchii, wywołującej skrajny podział i niepokój, przed ideologią kłamstwa, manipulacji, donosów i stopniowania, przypisującego cię do danych fetyszy.

Nie powie ci tego papież, casarz, wódz, czy prezydent, ponieważ wyznając to, straciłby swój skarb – fetysz, tworzący z niego kogoś lepszego od ciebie … , a uznanie tego fetyszu, tworzy z fetyszysty pana, a z ciebie niewolnika …

Widzisz, prawdziwy świat jest prosty, ale ludzie pragnący żerować na tobie i innych ludziach, tworzą liczne komplikacje i prawa, rozwiązujące owe nieistniejące problemy, za pomocą licencji wykreowanego zawodu, który żeruje na ludzkich masach …

Pozdrawiam i życzę powodzenia w dążeniu do osiągnięcia czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości i błogostanu personalnego (21).

Dla utrwalenia, powtórzę to jeszcze raz : jeśli jesteś fer w stosunku do świata, to świat, jest fer w stosunku do ciebie. Jeśli zauważasz, że niestety tak nie jest, żyjesz w memetycznym (6) świecie jaskini platońskiej (23), kłamstwa, kierującego się ideologią prawem zwierząt (1) …

Idź do lasu (las jest nasz, a nie dla morderców zwierząt i kreatorów sieci elektromagnetycznych), przekraczaj granicę (państwo, to forma prywatnej inicjatywy) bez dokumentu, pozywaj ludzi, a nie tytuły, role, czy organizacje i wywalcz sobie to, czego bał się osiągnąć twój ojciec, matka oraz pra, pra dziadowie, żyjący w ciemności strachu, podziału, ograniczonego wyboru i zniewolenia.

Stańmy obok siebie, nie zależnie od wieku, czy doświadczenia i zmieńmy terror cywilizacji hierarchicznej, w płaską strukturę społeczną …

Nie bądź męczennikiem dla dobra prywatnego państwa elit. Spacyfikowanie tych tak zwanych elit, to nasz obowiązek, dla dobra społeczeństwa i przyszłości świata. Ideologia państwa, które otwiera listy i skanuje dokumenty, jest przesądzona i skazana na niebyt …

Jeśli już do mnie przyszliście, dalej chodźmy razem, jeśli pozbędziecie się idoli, pozostanie tylko głębia waszej jaźni. Jeśli pozbędziecie się numerów, dokumentów i innych symboli (20) przynależność niewolnika do pana, będziecie wolni.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/25/2020-rok-personalnej-jazni/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/06/walka-personalna/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/03/raport-techniczny-o-technologii-5g-zastosowanie-broni-elektromagnetycznej-przeciwko-spoleczenstwom-calego-swiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/01/szyderczy-smiech-jokera-i-terroryzm-rzadowy-wywolany-za-pomoca-falszywej-ideologii-koronawirusa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/ostatnia-walka-o-zycie-w-wolnosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/21/korona-teatr-czyli-piec-dni-z-choroba-potem-i-krwia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/13/do-wolnych-ludzi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/otwarta-wojna-z-patologia-nielegalnej-wladzy-nie-damy-sie-pietnowac-zasadami-ideologicznymi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/05/grypa-czy-choroba-radiacyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/03/oswiadczenie-na-temat-falszywej-ideologii-koronawirusa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/04/koronawirus-ncov-wuhan-czyli-medialny-szantaz-dezinformacyjny/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

8. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/16/orator-krasomowca/

10. https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/do-kogo-nalezysz-niewolniku/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

12. https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

16. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/02/pietnowanie-symbolem/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/07/04/tajemnica-nakrycia-glowy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/28/zagadka-symbolu-t-tau-tor/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

23. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html