Jedna siła, 676 i Lah, czyli pan samego siebie

Jedna siła, 676 i Lah, czyli pan samego siebie

Jeśli wydaje się tobie, że nic nie możesz zmienić w swoim życiu i świecie, zmień tok myślenia i usuń z twego otoczenia osoby, które ci to wmówiły, a wtedy twój świat, stanie przed tobą otworem.

Nie zostawajcie w domach (1) ! Nie noście maseczek (2) ! Wyjeżdzajcie na wakacje ! Trzymajcie się w zaufanych grupach, aby odeprzeć atak każdej zezwierzęconej sitwy i sfory ! Żaden, ale to żaden avatar (3), fetyszysta (4), najemnik i niewolnik, drżący o swoje liczne fetysze, nie ma prawa negować waszego zdrowia, intencji oraz prawa do wolności i równości, co gwarantuje wam prawo personalne (5) i naturalne (6) …

Podetrzyj się fetyszem kodeksów prawnych, biblii, koranu i innych szamańskich ksiąg alegorycznych … , flagami, konstytucjami, legitymacjami, czy świadectwami … i odeślij dokument kontrolujące twoją tożsamość, do ich wydawcy, ponieważ jesteś wolny i równy względem tych, którzy chcą cię zniewolić i skontrolować dla swego dobra, niezgodnego z prawem naturalnym (6). Jeśli samostanowisz i samoograniczasz samego siebie i swój świat, musisz także stworzyć w pełni świadomą – samoobronę (7), przed ideologicznie obcym i fizycznym atakiem, mającym na celu kontrolować i pacyfikować twój ciągle zastraszany byt – ludzkiego kapitału (8) …

Koniec cywilizacji hierarchicznej, jest końcem wszelakiej, pochodzącej z zewnątrz – kontroli (43), wyzysku, mowy nienawiści (9), celowego podziału (10), spekulacji, lichwy, złego oka (11), manipulacji (12), władzy człowieka nad człowiekiem oraz człowieka nad przyrodą.

Koniec trzeciej siły (10), jest końcem strachu oraz tezy i antytezy podziału osobowego i społecznego …

Koniec tego wszystkiego, jest początkiem płaskiej struktury Lahów (13), ponieważ każdy z nas, jest panem bogiem samego siebie (14) …

Drodzy państwo, pragniecie gwałtownych zmian, których najnormalniej w świecie się boicie, pozwólcie mi was przebudzić oraz obudzić w was prawo naturalne (6), będące początkiem nieujarzmionych zmian, niszczących fetysz ustroju, cywilizacji wyzysku oraz religii, które świadomie pozbawiły was czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości, dobrobytu i błogostanu (spokoju i ciszy) personalnej (15) …

Wyjście z hierarchicznych i globalnych struktur, będzie odrodzeniem i początkiem naszej magii intencyjnej (16), odepchnięciem i zaniechaniem obłędu i paranoi, wnoszącej w nasze życie chaos trwożnego bytowania.

Pozwól sobie na zrzucenie niewidzialnych kajdan ludzkiego kapitału (8), pozwól sobie na trud spójności myślenia, mówienia i działania (17), wedle reguł obiecadła (17) oraz spójnej prawdy. Pozwól sobie na odpowiedzialną (45) wolność i działanie w swoim imieniu, odrzuć pośredników ustrojowych i religijnych, zacznij tworzyć swój własny wszechświat (18) …

Nowym symbolem płaskiej struktury, musi być znak początku, życia, jaźni, jestestwa i jedności (patrz grafika *) oraz samostanowienia, samoograniczenia oraz samoobrony (7), przed chaosem nowego porządku świata, będącego piekłem naszego codziennego życia (19).

Nowy Początek Świata (20), to początek wolnego i spokojnego życia, dążącego do zaprojektowanych przez was celów, które nie będą pochodnymi ideologii wychowania, indoktrynacji, czy edukacji lustrzanej (21) … Jeśli chcesz działać w zgodzie z samym sobą, musisz odrzucić wszystko, co już wiesz i zatopić się w sobie, badając to, co utraciliśmy na skutek indoktrynacji systemu – wyzysku człowieka nad człowiekiem, co uczyniło z nas kapitał innych jednostek.

Szanowni Państwo, pozwólmy przyrodzie pochłonąć miasta, pozwólmy zwierzętom, wodzie, powiertrzu oraz kniejom i polom zapomnieć o cywilizacji … Zapomnijmy o rzeźniach, zacznijmy żyć w zdrowych ekosystemie, spożywając krystalicznie czystą wodę, wolne od pestycydów owoce, warzywa oraz zboże, będące jedyną formą złota zasilającego nas układ trawienny.

Dbając o przyrodę i o otoczenie, wolne od smogu smug chemicznych (geoinżynierii (22)) oraz smogu elektromagnetycznego (23) – dbasz o siebie i swoje otoczenie. Komunikacja oparta na światłowodzie, system energetyczny oparty na prywatnych i regionalnych ciepłowniach (Energy Catalyzer (E-Cat)), zapomnijmy o systemie kontynentu, państwa, województwa i powiatu, zacznijmy kreować rody mentalne, tworzące samozaspokające się twory, wyzbyte z fetyszu mamona, zazdrość, chciwości i zezwierzęcenia …

Po co ci zewnętrzny, kuszący głupotami świat i bezcelowe podróże, jest masz spokój i raj we własnym otoczeniu i swoim wnętrzu (24) ?! Po co nam problemy, wytwarzane przez innych toksycznych ludzi, skrajnych fetyszystów (4) – pragnących angażować nas do swoich brudnych geopolitycznych gierek ?

Opiekujmy się starszymi, tak jak oni opiekowali się nami, młodość i doświadczenie, to najlepszy system wychowawczy, oparty na wielopokoleniowych klanach i zagrodach wielorodzinych.

Ten schemat oparty na kreacji krwi, pozbawi nas problemu antygenów (25), a tym samym chorób fizycznych i psychicznych. Świadomość, jest siłą i bronią, która służy tylko wtedy, gdy trzeba się bronić przed niebezpiecznymi ideologiami i ich siewcami (26) …

Po co nam – nieróbstwo państwa, rządu oraz urzędu, skoro każdy decyduje o sobie i swoim otoczeniu : dbajmy o własne miejscowe drogi, ciepłownie, strukturę energetyczną, telekomunikację i prawdziwą edukacje (27) … niosącą wiedzę o prawdzie, duszy i spokojnym życiu.

Po co nam – armia i policja, skoro w razie konieczności, wszystkie rody wyposażone w umiejetność samoobrony i polowania na dzikie bestie, wyruszą w celu ochrony swych terytoriów, przed fetyszem polityki, korporacji, karteli farmaceutycznych oraz ich uzbrojonymi najemnikami …

676 (28), to liczba niezwykła, ponieważ zawiera w sobie zespoloną liczbę X, która jest alegorią swastyki reprezentującej cztery stron całego świata, cztery główne pory roku, cztery kardynalne gwiazdozbiory (sfinks (29)) …, krążące zawsze dookoła punktu zbiorczego, jakim jest twoja szyszynka …

676, to naturalny reset, którego działania elit – spotęgują i przekształcą w katastrofę o zasięgu globalnym. 676, to okresowa zmiana klimatyczna związana z ruchem płyt tektonicznych (30), o czym zapominamy i czego doświadczali nasi przodkowie.

Najemnicy szamanów (31) i elit światowego rządu (32), pragną przekształcić twój rozum w jednostkę zależna od farmacji, chemii, technologii i sztucznej inteligencji (34) oraz strachu (33) przed wytworzonymi dookoła ciebie problemami.

( Cały ten plan, został stworzony na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku za pomocą czterech następujących po sobie rewolucji (35), co dobitnie pokazuje film Metropolis z 1927 roku (44). Jesteśmy świadkami symbolicznego uprzedmiotowienia – alegorycznej Marii, za pomocą technokracji i transhumanizmu (36). Sztuczna tożsamość, oparta jest na ideologii nacisku, udokumentowanej klasyfikacji i edukacji lustrzanej, kreującej avatar istoty memetycznej (3), stającej się częścią ludzkiego kapitału oraz internetu rzeczy (37), który się identyfikuje za pomocą biometryczne tożsamości iD2020. Przejęcie tożsamości wewnętrznej, wytwarza organizm memetyczny, żyjący dostarczonymi z zewnątrz ideologiami już od dziecka …)

Każda ideologia napędza zwierze do piętnowania innych, za pomocą prawa zwierząt, poprzez dążenia do fetyszy, kreujących autorytet bestii (38) wśród szaraków …

Możesz przestać się bać samego siebie i zacząć walczyć z tymi, którzy prawdę zmienili w użyteczne sobie kłamstwo.

Stańmy obok siebie – ręka w rękę, umysł koło umysłu, dla dobra przyszłości, wytworzmy intencje oraz siłę zdolną do zniszczenia każdej trzeciej siły (10), rozbijającej nasz świat na tezy i antytezy. Fetyszyzm (4), musi zostać zniszczony, zakopany i zapomniany, ponieważ jest to źródło wszystkich chorób fizycznych i psychicznych, jakie drążà świat zniewolonych i zdekonstruowanych ludzi …

Jest to prosty przekaz, prowadzący do realnego buntu, przeciw rewolucji rządu światowego. Tłumaczcie i przekazujcie go dalej w świat, aby pojedyncze jednostki, stały się jedną, choć działając odrębnie siłą, przeciwko strachowi sianemu przez fetyszystów (4) …

Wolny człowiek, nie jestem waszym kapitałem, numerem obozowym w bazie danych i własnością do ewidencjonowania oraz eksploatowania od dnia urodzin do dnia śmierci. Wolny człowiek, nie służy innym i nie jest królikiem wykorzystywanym do eksperymentów szczepiennych i nie łyka kłamstw, tworzonych i produkowanych na kopy, na potrzeby rządu globalnego i państw handlowych (39) …

Lahy, Indianie, Aborygeni, wszyscy rdzeni mieszkańcy świata, czas powstać i pożegnać stary i nowy porządek świata, wprowadzając synergie nowego początku …

Jeden świat, jeden wszechświat, jest domem wszystkich multiwymiarowych bytów i ich mikro-wszechświatów (40).

Jaźń (ja cube (41)) – jedność – świadomość !

Możemy walczyć w pojedynkę, skazując się na męki i porażki lub wspólnie wyznaczyć nowy kierunek samostanowiącej i samoograniczającej się moralnej – niepodległości personalnej (15d/e).

Wolność, nie kieruje się ideologiami stworzonymi za pomocą reguł więzienia dla zwierząt. Wolny człowiek, nie wybiera sobie tresera, pana i kata oraz nie kreuje zasad wolności, za pomocą reguł prawnych lecz samostanowienia i samoograniczenia. Logika, to podstawa życia, która jest wyniszczona za pomocą utopi życia w piekle władzy jednostki nad jednostką.

Nie jesteśmy więźniami i numerami, jesteśmy ludźmi, a żaden człowiek, nie powinien rządzić innym człowiekiem …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

P.s

* Początkiem wszystkiego jest czerń macierzy, z której wyłania się sześć wymiarów (40), na bazie których pojawi się świadoma jaźń tryptyku (te’n’et) w skład której wchodzi : męska (Ra) i żeńska (Is) cześć mózgu (Ra-Is – Raj) zjednoczona przez szyszynkę (El), co tworzy rzeczywistość bytowania (RaElIs (42)) zależnego od czterech pór rok (X z czterema ramionami), czterech głównych gwiazdozbiorów (X z czterema ramionami) …

1. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/policyjny-terror-czyli-logiczne-dzialania-przeciw-najemnikom-elit/

2. https://koronawirustofake.wordpress.com/nie-nosze-maseczki/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/05/prosty-przekaz-do-mlodych-ludzi-wprowadzanych-na-codzien-w-blad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/16/ci-ktorzy-zeruja-na-innych/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/14/prawo-naturalne-i-samoobrona-przed-zerowaniem-zwierzat-na-czlowieku/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

11. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2019/01/walka-i-pojednanie-czyli-sow-kilka-o.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

12. https://manipulanci.wordpress.com

13. https://samostanowienie.wordpress.com/2017/01/22/lechia-reaktywacjajednoczenie-ponad-podzialem/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowanie-magia-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/15/spokoj-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i-zespolenie-wlasnego-ja/

17. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/07/18/mysl-slowo-dzialanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/08/28/obiecadlo-i-runy/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/31/niebo-i-pieklo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/02/nowy-poczatek-swiata-i-walka-o-personalna-wolnosc-kazdej-jednostki/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

https://www.cda.pl/video/4961195bd

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/01/05/swiatowa-wojna-dekonstrukcji-wwd/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

27. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/04/szkoa.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/09/strajk-najemnikow-czyli-czy-warto-wspierac-nauke-zniewolenia/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/24/2014-czas-budowy-waru/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/25/czym-jest-ziemia/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

32. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/01/historia-rzadu-swiatowego-przyczynek-do.html

33. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/27/prawda-dopadla-klamcow/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

36. http://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/htranshumanizm-ostateczna-rewolucja.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/03/raport-techniczny-o-technologii-5g-zastosowanie-broni-elektromagnetycznej-przeciwko-spoleczenstwom-calego-swiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

38. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/04/16/id-2020/

39. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz?fbclid=IwAR2HxyLutfGb29XcF4g-aA9W8H843JSAzoK8X8j8UjnXq-4omzKdQb2G0Sc

40. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2017/03/24/na-poczatku-bylo-szesc/

41. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

42. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

43. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

44. https://www.dropbox.com/s/7943xjvzsqoy0tm/Metropolis.mov?dl=0

45. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/05/prosty-przekaz-do-mlodych-ludzi-wprowadzanych-na-codzien-w-blad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/16/droga-do-wolnosci-przez-chaos-dnia-i-nocy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/