Jeśli wchodzisz do mego domu i kręgu, bądź świadom reguł i praw w nich panujących

Jeśli wchodzisz do mego domu i kręgu, bądź świadom reguł i praw w nich panujących

Uwagi logiczne

Po raz kolejny zaapeluje do ludzi, którzy profanują i dewastują jak bestie – mój prywatny świat w sferze fizycznej i wirtualnej :

Po pierwsze, nikt was nie zmusza, do wchodzenia do mojego internetowego domu ! Nikt was nie zmusza, do czytania moich artykułów, czy ebooków, świat jest pełen dróg i ścieżek, które może wybrać każdy z nas, zarówno jako czytelnik, jak i twórca.

Jeśli przychodzisz do mnie, do mojego internetowego domu ( a zawsze tak jest ), przemyśl podarowany tobie przekaz i odejdź w ciszy i pokoju, ponieważ każda reakcja wychodząca poza ramy spokoju, jest schematem wojny, dążącej do narzucenia innej osobie – twojego schematu myślowego.

Schemat myślowy, jest najczęściej zarażony wirusem tezy i antytezy, sterowanej rękoma trzeciej siły (5), a to oznacza, że wszystkie wyrażane przez ciebie słowa i opinie, są w ciebie – wgrane i pochodzą z zewnątrz, a twoje wnętrze, które skapitulowało, przyjęło wiarę w obcą tożsamość, wraz z ziarnem edukacji lustrzanej (14), poprzez indoktrynację (15) polityczną, relogijną, czy społeczną, w której nie ma ciebie i twojej jaźni (16) oraz tożsamości.

Mój tekst – to mój świat, mój czas, ład, prawo, moralność i niepodległość oraz błogostan personalny (1). I nawet, jeśli tego nie rozumiesz, uszanuj mój dom i mój wszechświat (2), ponieważ to, co zrobisz przeciwko mnie – wróci do ciebie po trzykroć …

Człowiek, który przestaje być człowiekiem, staje się bestią, której nie akceptują nawet zwierzęta …

Piekło, to inny człowiek, który chce narzucić ci swój tok rozumowania, oparty na jego zysku – poprawności politycznej i podziale ideologicznym, stworzonym poza tobą, ale realizowanym w tobie, jako przejaw zabójczego wirusa nastawiającego – ciebie (za pomocą przebudzonego ego) przeciwko tobie i podzielonemu w takim sam sposób – światu …

Po drugie, mój dom, jest moją prywatną czytelną i biblioteką, w które przechowuje wartościowe dla mnie myśli i relacje potwierdzone przez wielu niepoprawnych politycznie twórców, kreatorów i myślicieli.

Możesz mnie obrażać, wyżywać się na mnie, jak szalejący na łańcuch pies i drwić z moich działań, ponieważ mam świadomość potwierdzoną faktami, że karma (11) wraca do krzywdzącego prześladowcy, a największą karą dla złośliwca, jest brak atencji – uwagi, opartej na jego działaniu, które tworzy plac zabaw dla małpy i hidepark, dla jego szkalujących mnie wypowiedzi.

Po trzecie, prawda w czasach zgnilizny moralnej, jest krytykowana przez kłamstwo, które nie dorosło do poznania i zaakceptowania owej prawdy, która drażni kłamstwo – swą czystością i prostotą.

Po czwarte, prawo naturalne (3) i magia intencyjna (4), odpycha każdy atak, który wraca do agresora po trzykroć.

Po piąte, prawda, to ciąg logicznych przemyśleń, które zbudowane od początku do końca i od końca do początku, tworzą schemat uzupełniających się faktów, potwierdzonych przez przynajmniej cztery niezależne relacje osób, które nigdy nie miały ze sobą kontaktów, wspólnych znajomych i nie przejawiały ciągot do tezy i antytezy, jakiejkolwiek ideologii politycznej, religijnej, czy społecznej, w tym komercjalizmu, dążącego do fetyszyzacji (12) siebie i swojego otoczenia …

Po szóste, jeśli przedstawiana przeze mnie prawda, wychodzi poza reprezentowany przez ciebie schemat tezy i antytezy, oznacza to, że twój umysł, znajduje się w rękach obcej istoty (5), kreującej twój światopogląd kłucący się z resztkami twojej duchowości, a to budzi wewnętrzne rozdarcie, agresje, niedowierzanie, czy zazdrość i chwiejność emocjonalną …

Po siódme, nie toleruje komentarzy, czyli bazgranina po ścianach mojego rzeczywistego i wirtualnego domu, nie toleruje także szantażu emocjonalnego, wymuszenia, braku logiki, patologii, agresji i ogólnie pojmowanej głupoty.

Tolerancja, kończy się tam, gdzie kończy się normalność ludzkiego postępowania, które niszczy i dewastuje moralność, niepodległość, a także prawo naturalne i personalne innej jednostki.

Po ósme, prawda i kreacje naturalne nie potrzebują ideologii tolerancji, a więc nie toleruje rzeczy niezgodnych z prawem naturalnym (3). Jeśli szukasz kłamstwa, szukaj go na innych stronach – reprezentujących ideologie tezy i antytezy farsy politycznej, religijnej lub społecznej, które przejawiają tendencje do szerzenia wszechobecnego podziału, aktywującego adrenalinę, kortyzol i inne czynniki biochemiczne, potrzebne w wojnie wewnętrznej i społecznej.

Po dziewiąte, odpowiedzialna osoba jest wolna, równa, samostanowi i samoogranicza siebie, jeśli tego nie robi, to poprzez nadmierne łaknienie okrada innych z wolności i równości (6), dążąc do tyranii, zniszczenia, donosicielstwa, zazdrości i innych patologii, wytworzonych przez cywilizacje wyzysku człowieka przez człowieka.

Po dziesiąte, nie interesuje mnie ilość laików, fanów i opinii, otwartość nie oznacza powszechności i akceptacji samowładztwa, bo to, do niczego, nie jest mi potrzebne i więcej osób wylatuje z moich kręgów, niż jest do nich przyjmowanych.

Nikt, nie będzie żerował i wykorzystywał moich treści, czy ich fragmentów do swoich niecnych i wypaczonych celów …

Nikt, nie będzie cenzurował czegoś, co zostało stworzone na bazie prawa naturalnego i wolności słowa. Prawda, jest Prawem !

Interesuje mnie przekaz, oparty na prawdzie logicznej, której nie podważy żadna ideologia i żadne okrucieństwo prawa zwierząt (3), czy regulamin, dążące do totalitaryzmu, wymuszeniu i nakazu, ponieważ nic nie jest wstanie – zmienić mojego wnętrza, jaźni i światopoglądu. Mój dom, moja droga, mój świat i wszechświat, nie musi tobie odpowiadać, ponieważ jest tylko i wyłącznie – mój.

Brak akceptacji wewnętrznego tryptyku (RaElIs(9)) i rodzącego się w nim samostanowienia, określa tylko stopień uzależnienia od nierzeczywistych, narzuconych z zewnątrz poglądów, które nie są do zaakceptowana przez kogoś, kto jest panem samego siebie – Lahem (10), który całkowicie decyduje o kształcie swego jakże wolnego świata …

Poza tym, jestem wolny i spełniony, więc nic i niczego, nie muszę już nikomu – udowadniać, stać mnie na bezczelną, popartą logiką – prawdę, ponieważ prawda, to komfort i wygoda, na którą stać tylko nielicznych, którzy zaznali oświecenia, prowadzącego do ja-cubowej (7) drabiny …

Żyje z dotacji, z formy wymiennej kooperacji – coś, za coś, ponieważ próbujący mnie podporządkować system (17), ograbił mnie ze wszystkiego, co posiadałem jako wolny i równy innym człowiek. Wszystkie formy dotacji, są dobrowolne, a jeśli zmuszają mnie do zmiany poglądów lub określonych zachowań, są one po prostu zwracane, a ich autorzy, są ignorowani, ponieważ nie jestem własnością, kapitałem i maszyną żadnej obcej mi siły …

Wolny człowiek, uwalnia się ze swojej ciemności sam i z mar – twych – wstaje, kierując się do nowego początku świat (18). Jeśli twój umysł, zostanie celowo uwolniony jak Dżinn, musi on spełniać role ludzkiego kapitału, podporządkowanego ideologicznej sile, która kształtuje swój świat, za pomocą twojej energii i siły oraz energii następujących po sobie pokoleń.

Jeśli chcesz, twoja wyzwolona jaźń, może kroczyć obok mojej, będąc kreatorem pokojowego sąsiedztwa i współpracy …

Jeśli wyciągniesz z tego właściwe wnioski, pozwolisz żyć sobie i innym w pokoju, dającym wolność i równość twojemu świątu i światom innych ludzi.

Tworząc swój czas, ład, prawo, moralność, niepodległość i błogostan personalny (1), tworzysz samostanowienie, wolność, równość oraz samoograniczenie, to, co dasz sobie, dasz i innym …

Nie mam interesu (przekładającego się na fetysze) w oszukiwaniu siebie i innych, więc nie marnuj mojego czasu swoimi opiniami i poglądami, zastanów się, czy nie oszukujesz sam siebie, tylko dlatego, że oszukuje cię – otaczający cię świat iluzji (8), uważany przez ciebie – za wyznacznik rzeczywistości, opartej na utopii poprawności politycznej, z którą, nie jest mi po drodze …

Głupiec mnie nie skrzywdzi i nie obrazi, wyrządzone szkody, zawsze można odbudować, ponieważ tego uczy doświadczenie i wytrwałość po dwudziestu latach pracy, na rzecz przebudzenia ludzkiej świadomości !

Szamańskie (13) pasożyty i wirusy oraz ich uzależnieni od fetyszy najemnicy i niewolnicy, tworzący przez bierność i ignorancję kult-ur-ę cywilizacji wyzysku natury przez człowieka i człowieka przez człowieka, muszą zostać wyniszczeni, aby ludzkość, powróciła do płaskich, pierwotnych i wartościowych struktur społecznych, opartych na prawie naturalnym, co tworzy nowy początek świata.

Kto narusza przekleństwem – symbole i pieczęcie cudzej wolności i cudzych praw, tego spotka taki sam – samoistny los, ale zwielokrotniony po trzykroć … Siejesz egoizm złego oka (19), zbierasz to, co sam zasiłeś, siejesz altruizm, po trzykroć – zbierasz dary, odwdzięczającego się tobie otoczenia … Wzajemność i niepodległa – odrębność, tworzy podstawy interakcji społecznej, opartej na wartościach moralnych …

Zakreślajcie kręgi swoje personalności i swoich domów, odrzucając wszystkich tych, którzy są szkodnikami żerującymi na waszej jaźni i działaniu …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

4. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowania-magia-intencyjna/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/07/30/paradoksy-wiary-i-magia-intencyjna

https://www.wattpad.com/story/184706014-spok%C3%B3j-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i

https://trueshopl.wordpress.com/2019/04/18/magia-intencyjna/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

6. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowania-magia-intencyjna/

https://trueshopl.wordpress.com/2020/01/31/ja-cube-liga-swiata/

8. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/05/prosty-przekaz-do-mlodych-ludzi-wprowadzanych-na-codzien-w-blad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/16/ci-ktorzy-zeruja-na-innych/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

16. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2019/08/26/uzbrojenie-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/25/2020-rok-personalnej-jazni/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/02/nowy-poczatek-swiata-i-walka-o-personalna-wolnosc-kazdej-jednostki/

https://ligaswiatanews.wordpress.com/2020/02/26/wyrwij-sie/

https://trueshopl.wordpress.com/2019/07/25/nowy-poczatek-swiata/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/