Machiaveli nauczycielem zniszczenia

Machiaveli nauczycielem zniszczenia

Stada należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich nie będą już w stanie …

Dlaczego dajesz podejmować za siebie decyzje, komuś, kto nie wpływa pozytywnie na twoje życie ?!

Hierarchia, to powszechne zaakceptowanie zniewolenie, a ty w tym zniewoleniu egzystujesz i trwasz, jak uzależniony od przemocy masochista, nawykły do z gruntu negatywnych i fałszywych – tradycji …

Polityk, kapłan, pracodawca, nauczyciel, autorytet … , to tylko fetysz (2) i symbol władzy człowieka nad człowiekiem, którego rola, ma za zadanie utrwalić kult cywilizacji hierarchicznej, pochodzącej od przekopiowanego na rodzaj ludzki – prawa natury (3), co jest niezgodne z prawem naturalnym (3), które trwale zostało przypisane do gatunku ludzkiego.

Wszystko, co robisz od dnia urodzin po dzień swojej śmierci, nie opiera się na twoje świadomej decyzji, lecz wymuszonym wyborze, do którego przymusza cię otoczenie memetyczne (4), wytworzone na bazie ludzkiego egoizmu, dążącego do bezlitosnego żerowania i wyzysku jednostki na jednostce (5) …

Kiedy urojenia, biorą górę nad świadomością własnej niezależności, popadamy w zależność od fetyszy, ubranych w przeróżne – multikolorowe fasady, odciągające cię od twojego nieraz szarego, ponieważ nie przebudzonego wnętrza.

Strach (6), przed własnym, nie do końca zrozumianym wnętrzem, kojony jest, poprzez zaspakajanie potrzeb przychodzących i zapożyczonych z zewnątrz, co nigdy, nie przełoży się na spokój, dobrobyt i dobrostan personalny.

Fetysz edukacji, mediów, wyznania, pracy, rozrywki, nałogów, kredytu, wyboru … służy wiecznej indoktrynacji – podszytej egoizmem, który kreuje wielopokoleniowe źródło – fałszywych opinii o świecie, które powodują pociąg do iluzji, konsumpcji, niewolnictwa, agresji, czy strachu …

Człowiek, pozbawiony świadomości, ani nie samostanowi, ani nie potrafi się samoograniczać … , po prostu, pozwala żerować na sobie i jak lustro – żeruje na innych (5), co czyni z człowieka – żywe monstrum, będące mieszanką zwierzęcia oraz wirusa, dostosowującego się do wizji innych jednostek, co niesie za sobą piekło zniewolenia i podporządkowania zamkniętego w dogmacie prawa zwierząt (3) …

Fetyszyści (2) – manipulują całymi społeczeństwami, za pomocą ewolucji i okresowej zmienności ideologicznej (7), nie wnoszącej nic wartościowego w życie zwykłego człowieka.

Wszechwładza fetyszystów (2), wprowadza stada zabarwione kolorami tezy i antytezy (8), w ręce coraz szerszych układów o charakterze międzynarodowym, co dąży do globalizmu multikulturowego i transhumanizmu (9), zmieniającego kapitał ludzki (10) w internet wszechrzeczy (11).

Mit ustroju, wyznania, świetlanej przyszłości bratnich narodów, wejścia do Europy, zjednoczonia Europy … dla zdrowo myślącego człowieka, przedstawia stek karkołomnych i nielogicznych bzdur, mających przekonać wolną i równą innym – jednostkę, do wiernego służenia kolejnym pokoleniom zhierarchizowanego spisku, opartego na władzy człowieka na człowieku.

Człowiek, zamiast zając się samym sobą, zajmuje się działaniami – gloryfikującymi hierarchie i jej sposoby na okradania, każdej na tyle głupiej jednostki, która nie tylko daje się okradać, ale i pracuje na rzecz okradających ją złodziei.

Powszechnie aprobowany absurd, tworzy od tysiącleci utopijną cywilizacje, która jest najwyższym osiągnięciem – wariata i sprytnego zwierzątka, pragnącego żyć na koszt kogoś innego, wedle zasad prawa (zwierząt) i tradycji (wyzysku) !

Prawo i tradycja, uczyniły z ciebie kształconego do roli kapitału – niewolnika (10) !

Każde wyrażane na forum publicznym kłamstwo – rozpływa się w powietrzu, ponieważ ręka – rękę myje i nikt nie pragnie powrotu do normalności, co zmusiłoby żerujące na innych jednostki, do przyznania się do błędu i zniszczenia własnej iluzji – opartej na fetyszach.

Wychodząc na ulice, widzę bestie ubrane w ludzką skórę, pod którą czai się mrok obcych fantazji, które podbiły ludzką świadomość, pozbawiając ją dogmatu głębi duchowej, spokoju, samostanowienia, samoograniczenia, prawdy, altruizmu i przemyśleń, dążących do człowieczeństwa, wyrażającego świadome pragnienie – samoograniczającej się wolności i równości. Czemu samoograniczającej się wolności i równości ? Ponieważ, to, czego chcesz dla siebie, musisz ofiarować też wszystkim innym.

Dopóki zwierze (12), nie potrafi przetrawić ludzkich myśli, nigdy nie zostanie myślącym człowiekiem, a co najwyżej – wytresowanym przez innych pupilem o małe świadomości – swoich możliwości …

Gospodarka, kiedy przekracza próg personalizacji, dąży do zagospodarowania ludzkiego kapitału (10), zniewolenia i żerowania istoty na istocie …

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Ja, ty, on, ona … musimy dostosować się do uniwersalnych, europejskich, globalnych, firmowych, religijnych … standardów, które ni jak, mają się do mojego prawa, ładu, niepodległości, moralności i dobrostanu personalnego (13) …

Ktoś lub ktoś innych, przygotowuje nas na rozmowy i długotrwałe negocjacje w sprawie ludzkiego kapitału, którego jesteśmy zniewoloną i uniwersalną częścią roboczą, gotową się dopasować, przekształcić, czy przekwalifikować …

Czy, przekazaliśmy na to zgodę ? Zgoda, opiera się na biernej akceptacji faktów i strachu, przed przemocą struktury prawnej, społecznej, a nawet wyznaniowej i poglądowej, co nazywane jest poprawnością polityczną.

Państwa (14), to prywatne latyfundia szamańskie (14/15), nadzorowane przez wiernych najemników i wyznawców, w których funkcjonują ludzkie stada – nazywane narodami (na pewno słyszeliście, że ktoś tam, był synem tej, czy innej ziemi …) Taka inicjatywa, zawsze oparta jest na grabieży, rozboju, wojnie, kradzieży oraz kontroli fizycznej, duchowej oraz narzuceniu innym swego światopoglądu.

Czy zniewolone i okradzione z dóbr i godności – narody w swej podstawowej masie ze wszystkich warstw – zdają sobie sprawę, ku czemu tak naprawdę krok po kroku jesteśmy popychani ?

Nikt tego nie wie i nikt o tym nie myśli, gdyż unika się słyszenia, mówienia i widzenia prawdy, traktowanej jako zaraźliwą chorobę …

Autorytet kreowany z własnej nominacji, za pomocą wsparcia sitwy ideologicznej i licencji (16) państwa, jest tak naprawdę – nikim – ozdobionym w fetysz tytułu, zawodu, pozycji, roli, czy stanowiska …

Fetysz, to abstrakcja, mająca na celu postawienia czyjejś ideologii, ponad życiem innych istot … Falus, vagina, korona, wzrost, rola, status, wykształcenie, mamon, tytuł, ocena, atrakcyjność … to są tylko nic nie warte fetysze, dla których oszalał świat, dążący do absurdu zezwierzęcenia …

Najgorsze jest to, że inne jednostki, aby utrzymać swój dorobek oparty na fetyszach, udają, że owe fetysze, chronią kogoś, kto ma tych fetyszy więcej od nich i dlatego trzeba, temu komuś służyć dla własnego dobra …

Przyświeca temu prymitywne myślenie, które można opis, dość prostym przykładem : Jeśli masz większy kij, stanę po twojej stronie, będę robił co zechcesz, a w razie konieczności, mam nadzieje i tylko nadzieje, że mi pomożesz …

Zwierze, które jest silniejsze od innych i zabiło więcej przeciwników, a także ma na koncie więcej ofiar niż inni członkowie stada, jest poważane, poprzez pryzmat rozsiewanego strachu, który budzi lęk, ekscytacje, podniecenie, zazdrość oraz mentalność lustra, odbijającego pożądane lub oczekiwane cechy …

Mentor (18), potrzebujący ideologii siły, strachu, najemników, krwi i rytualnego uboju w celu określenia swej pozycji, nie jest człowiekiem, lecz zwierzęciem, pożądającym innych zwierząt, które będą ochraniały swojego pana oraz kontrolowały jego pożywienie i kapitał, mogący się nagle obudzić z letargu strachu i posłuszeństwa.

Media, jako czwarta władza, reprezentują prawdziwą celowość państwa, jaką jest użyteczna multikulturowość i globalizm ubrany w wszechobecne fake newsy (17). Precyzyjna manipulacja oparta na propagandzie (16), podkopuje ewoluujące wartości, co spycha człowieczeństwo w bezduchowy fundament transhumanizmu.

Demoralizacja społeczeństwa, poprzez zalew nieobyczajności, ogłupianie młodzieży, za pomocą pseudo nowoczesności, sprzyja zachłyśnięciu się europejskim oraz amerykańskim stylem bytowania w rynsztoku zniewolenia.

Społeczeństwo, zostało zatrute hałasem, hasłami i sloganami oraz nowo mową (21), aby w momencie prawdy, nadeszła godzina katastrofy, w której ospałe, ogłupione, bierne, zahipnotyzowane społeczeństwo imbecyli, nie było wstanie obronić własnej wolności i własnego człowieczeństwa …

Wymuszenie na jednostkach – jedności narodowej, kulturowej, językowej, poglądowej, związkowej, ideologicznej, wyznaniowej … nie jest zjawiskiem samorodnym i samoczynnym, ponieważ, jest to cześć wielkiego planu zgarnięcia (zjednoczenenia) ludzkiego kapitału pod szyldem : postępu, opartego na transhumanistycznym przekształceniu istoty ludzkie w użyteczną hybrydę, pozbawioną podstawowych praw obywatelskich (22) …

Mundus

Fetyszystyczne tendencje mundialistyczne (mundus – świat) zostały szeroko nagłośnione i wyrosły na dominujący nurt polityczny, który zrodził nowe jajo świata i wszechświata, będącego pod wpływem hierarchicznego kultu wyzysku i żerowania silniejszego na słabszym.

Zjednoczenie Europy, Ameryk, Azji, będzie początkiem zjednoczenia świata, świata podporządkowanego ogólnoświatowemu prawu, wyzysku istoty przez istotę.

W takim układzie, wszystko rozbije się o prawa i słowa, ponieważ człowiek pozbywający się dobrowolnie człowieczeństwa, człowiekiem już nie będzie, a zatem prawo naturalne i konstytucyjne, nie będzie dotyczyło hybryd, maszyn i klonów (22).

Już dziś jedność europejska, obdarta atrapę rządu z praw decyzyjnych, względem podległych mu niewolników. Prawo narodowe, musi być zgodne z prawem europejskim, międzynarodowym, a także Morskim (23), dlatego Polska stała się spółką akcyjną (24), funkcjonującą jako korporacja, utrzymywana za pomocą obcego prawa i ludzkiego kapitału, kontrolowanego za pomocą prawa zwierząt (3).

Samodzielność, suwerenność i niepodległość jednostki, uznaje się za czystą fikcje, ponieważ ktoś, kto nie posiada własnego personalnego ładu, prawa, moralności, nie posiada również wolności i równości, kreującej w/w samodzielność, niepodległość oraz samoograniczenie, będące najwyższym stopniem wolności i poszanowania godności innych istnień (13).

Czas, pracuje na rzecz tajnych bractw, ponieważ owy czas został skomercjalizowany (19) i dostosowany do potrzeb elit. Godzina rządu światowego wybiła … Czas, to god (ros), god, to czas i bóg (ang), decydujący o twoim życiu, czasie i ładzie …

Opanowanie umysłów, posłużyło powstaniu – powszechnej opinii, transformacji ideowej, a także nowych typów wiary, wartości, postaw życiowych opartych na bazie poprawności politycznej.

Ta rewolucja (25), dogłębna transformacja ludzkiej umysłowości i duchowości, nastąpiła za pomocą zaprogramowanego, ujednoliconego systemu edukacji powszechnej.

Rewolucja psychopedagogiczna

Rewolucja psychopedagogiczna, oparta jest na w/w poprawności politycznej, której reguły ustalone są na bazie ideologii naczyń połączonych, w skład których wchodzą ponadnarodowe instytucje, instytuty naukowe, filozoficzne, kulty religijne oraz media, think tanki i fundacje, reedukujące stawiającą opór – młodzież.

Tak zwana reforma szkolnictwa, opara jest na procesie przystosowawczym do standardów międzynarodowych.

Dla młodego człowieka, żadnego znaczenia nie ma życie duchowe, ponieważ żyje on na bazie wiary w :

1. Ofensywny i agresywny mundializm, oparty na łaknieniu nowych trendów, ideologii i fetyszy

2. Zbieżność taktyczną, pomiędzy mundializmem, a symboliką tajnych bractw i rządu globalnego

3. Mundialostyczny i zjednoczony świat, oparty na absolutyźmie oraz totalitaryzmie, uważanym za okrojoną z podstawowych praw – wolność, identyfikowaną – jako prawo zwierząt

4. Totalitarną władzą mundialistycznych elit nad kontrolowanym i nieświadomym swej roli kapitałem

5. Akceptowaną, stworzą dla jego dobra – wszechobecną kontrolę i presję psychologiczną oraz propagandę manipulacyjną, urabiającą umyślność człowieka, za pomocą podstępnego uwodzeniu, która zuboża opanowaną – ludzką duchowość i psychikę

6. W stworzone w dobrej wierze, główne narzędzie duchowego uwiedzenia i zniewolenia ludzkości, za pomocą monopolu edukacyjnego, gwarantującego właściwą i poprawną edukacje, opartą na tradycji zniewolenia plebsu przez władze

7. Dwoistość edukacji, oddzielonej murem wiedzy dla elit i manipulacji dla plebsu

8. Oczekiwany, zreformowany przewrót, oparty na wykluczeniu edukacji i wiedzy, na rzecz przygotowania uległych oraz poddanych dla systemu, tworzącego reguły nowego transhumanistycznego ładu (zdalna edukacja, genderyzm, genetyka użytkowa, eugenika, cybernetyka …) …

9. Minimum wiadomości i maksimum indoktrynacji przekazywanej za pomocą manipulacji psychopedagogicznej i prania mózgów.

Przeorientowane na skutek reform, cyfryzacji, ideologii multikulturowości, genderyzmu, koronawirusa … szkolnictwo (26), ma być przede wszystkim nośnikiem i sprawcą radykalnych zmian w dziedzinie wartości i postaw, eliminujących skutecznie – dotychczas istniejące wartości, czy osobiste poglądy …

Jednocześnie, daje się zaobserwować nabór do elitarnych szkół – narybku, traktującego swoich mniej zamożnych i wpływowych kolegów, za użyteczne narzędzie swoich poczynań (27).

Te szkoły, będą oczywiście dawać prawdziwe o wiele solidniejsze wykształcenie, niezbędne dla przyszłych elit kierowniczych. Tak więc dwoiste społeczeństwo i dwoista edukacja w wielu krajach stopniowo już staje się faktem.

Szkolnictwo oświeconych

W 1953 roku, powołano w USA – Senacką Komisję Śledczą, mająca przeprowadzić śledztwo w sprawie wpływu illuminatów na edukacje młodzieży na terenie Stanów Zjednoczonych (20).

Illuminaci, są w raporcie nazywani propagatorami Nowego Komunizmu, zwanego dzisiaj liberalizmem i deprawacją, która uderzyć ma bezpośrednio w istotę wolność i rodziny.

Warto zwrócić uwagę, iż socjalizm totalitarny pomimo pozornych zmian ustrojowych (za pomocą starcia tezy z antytezą) istnieje na całym świecie, wolność została ograniczona do wyborów kontrolowanych w ramach puli kastowej …

Proszę zwrócić uwagę, iż edukacja opiera się na powolnym obniżeniu ilości faktów logicznych i demoralizacji oraz budowaniu historii, za pomocą ustalonych odgórnie faktów hierarchicznych, będących fałszem najwyższych lotów …

Proszę zwrócić także uwagę, iż postęp w nauce kreowany jest, poprzez multimedialność zajęć, a tym samym kreuje się świat fałszywego autorytetu, opartego na medialnym nakazie autorytatywnym.

Logika i dociekanie, zostało zastąpione wygodnym programem wpajania ujednoliconych treści w szkole, domu i telewizji …

Spójrz na program rewolucji kulturalnej, stworzonej przez wynajętych mistyków z Frankfurckiej Szkoły Filozoficznej :

1. Stworzenie “przestępstwa” rasizmu i praw przeciw tzw. mowie nienawiści (7).

2. Ciągłe zmiany w programach szkolnych, aby zwiększyć zamęt i dezorientację (26).

3. Propaganda masturbacji w szkołach, w połączeniu z homoseksualizacją dzieci i ich deprawowaniem za pomocą eksponowania pornografii w klasie (28).

4. Systematyczne podważanie autorytetu rodziców i nauczycieli (26).

5. Imigracja na wielką skalę, mająca zniszczyć tożsamość narodową i ułatwić wybuch przyszłych wojen (29).

6. Systematyczna promocja nadmiernego picia i używania narkotyków “rekreacyjnych” (30).

7. Systematyczna promocja zboczeń seksualnych w społeczeństwie (31).

8. Nierzetelny system prawny, z uprzedzeniami wobec ofiar przestępstw (3).

9. Uzależnienie od świadczeń państwowych.

10. Kontrola i totalne ogłupianie medialne (17).

11. Zachęcanie do rozpadu rodzin.

12. Wszechobecny atak na duchowość człowieka (32).

W lipcu 1782 roku (zwołanie międzynarodowego kongresu wolnomularskiego w Wilhelmsbad) –

Zakon Iluminatów, połączył się z masonerią i innymi tajnymi bractwami.

21 czerwca 1924 roku, poczytna gazeta Joplin Globe, obnażyła 6 zasad i cel główny Iluminatów:

1. Usunięcie istniejących na papierze rządów narodowych

2. Zniesienie własności prywatnej

3. Zniesienie dziedziczenia

4. Zniesienie prywatności

5. Zniesienie idei rodziny

6. Powołanie jednej religii w celu utworzenie rządu światowego

To właśnie amerykański system szkolnictwa, był prekursorem i modelem kształtowania młodych ludzi na potrzeby systemu …

Normalne kryteria, określają taki stan jako agonalny i niebezpieczny dla społeczeństwa, które patologizuje własne potomstwo, za pomocą edukacji lustrzanej (34), mediów w tym internetu oraz spłyconych relacji społecznych, dla dobra zezwierzęconych elit.

Reform oparta na nieustannej kontroli i dokształcaniu kadry nauczycielskiej, dąży do osiągnięcia konkretnych rezultatów, opartych na poprawności politycznej.

Tak ukształtowany system edukacji lustrzanej, nie jest przeznaczony tylko i wyłącznie dla dzieci i młodzieży, ponieważ jest on realizowany również w pracy i przestrzeni publicznej, kontrolowanej przez media, służby mundurowe oraz schematy władzy człowieka nad człowiekiem …

Najlepszym przykładem takiej edukacji, jest stan wyjątkowy, worowadzony bez powodu na wolnym narodzie, aby sprawdzić, czy naród – nauczył się pewnych kluczowych zachowań dla stada podgatunkowego.

Ten trend edukacyjny, może być jeszcze zatrzymany i odwrócony, gdyby wszystkie tamtejsze siły przywiązane do ideału wolność, równości, godności, samostanowienia i samoograniczenie człowieka, połączyły swe wysiłki, by nie dopuścić do nadużycia i degradacji szkolnictwa i wolności społecznej, opartej na prawie naturalnym.

Ewoluująca rewolucja społeczna i kulturowa, musi być zatrzymana za wszelką cenę dla naszego dobra.

Nauczyciel, aby zrozumieć prawidła rządzące światem, musi oderwać się od programu poprawności politycznej, serwowanej przez narodowe ministerstwa.

Należy natychmiast zakończyć standaryzację podręczników szkolnych, opracowanych pod auspicjami organizacji międzynarodowych. Należy również zaprzestać certyfikowania nauczycieli, którzy są zmuszeni realizować plan poprawności politycznej.

Wykształcenie oparte na międzynarodowym standardzie, to utopia dążąca do rządu i państwa globalnego, w którym samodzielne oraz wolne myślenie, będzie zakazane i zabronione.

W dwudziestym pierwszym wieku ten, kto będzie kontrolował wychowanie, będzie miał inicjatywę i pierwszeństwo do obrzezania ludzkiego umysłu, dostosowanego do odgórnych wymogów.

Koncepcja wychowania, będzie odnowiona za pomocą psychomanipulacji i kontroli. Permanentne wykształcenie, to iluzja, kładąca nacisk na celowe i użyteczne dla elit zróżnicowanie społeczeństwa, które będzie programowane i kształcone, a także będzie potrafiło ocenić jednolite wykształcenie na bazie swojego przykładu, co przełoży się na wielopokoleniową samokontrolę zniewolenia.

Jest to eugenika w dziedzinie edukacji dostosowująca osobniki, do ocenianych wzorców, tak, jak ma to miejsce u koni, psów, kotów, czy krów …

Wychowanie dostosowane do potrzeb władz, jest modelem zniewolonego życia, zaplanowanego od kolebki, aż po grób. W szkole, domu, szpitalu, barze, pracy, kościele … uczysz się jak być dobrym i użytecznym dla władzy – niewolnikiem …

Najemne elity, są kooptowane na uczelniach i zatrudniane na eksponowanych stanowiskach, w celu odegrania roli posłańca. Kooptowanie do tajnych bractw, partii, korporacji, fundacji … jest zwrotem grzecznościowym, ukrywającym dyktaturę za sloganem ustroju lub wyznania.

Najwierniejszymi najemnikami, są ci którzy z nizin społecznych pną się do góry krzywdząc tych, którzy uprzednio nimi pomiatali …

Zmiana nazwy i darowanie kar, nie zmienia niewolnika w wolnego człowieka, lecz w użyteczną zabawkę, dążąca do rozwiązań, jakie należy wykonać z wdzięczności i z mocy władzy, jaka jest im przynależna …

Morawiecki, Tusk, Trzaskowski, Duda, Hołownia, Szumowski, czy Kaczyński …, to sprzedawczyki, fetyszyści i mundialiści, nagradzani za swoje bezwiedne i durne działanie, ukrywające celowy podział społeczny …

Przyjęcie ideologii mundialistycznej, jest więc warunkiem – sine qua non – bez którego, nie jest możliwe otrzymania paszportu, uprawnionego do opuszczenie zniewolonego stada (2).

Umyślnie użyłem określenia stado, gdyż takie jest pojęcie mundialistów o narodach, że są bydłem, które się zapędza do fizycznej i ideologicznej rzeźni.

Wszyscy, którzy się zetknęli z międzynarodowymi kartelami urzędników, srożącymi się w niezliczonych rozgałęzieniach ponadnarodowych organizacji, byli zaszokowani ich pogardą, a raczej nienawiścią, jaką wielu z nich okazuje narodom, a zwłaszcza ich duchowości.

Rzeczywiście, to w obszarze duchowości, w psychice, rozpościera się rozziew między mundialistami a ludami.

Ci pierwsi, są zespoleni w ideale mesjanistycznym i mundialistycznym, przyswoili już sobie nowy system wartości, nową moralność i nową psychikę, a także wyrzucili na śmietnik historii dziedzictwo wcześniejszych, pierwotnych cywilizacji, owoc tysięcy lat społecznego rozwoju, niezliczonych niepowodzeń i następujących po nich autopoprawek, ucieleśniających w sposób organiczny geniusz poprzednich pokoleń.

Trzeba jeszcze dopowiedzieć, że ta nowa, zreformowana według międzynarodowych standardów edukacja, jest wrogiem ludzkiej duchowości, szczególnie tej wyższego rzędu.

Fetyszyści, prowadzą młode pokolenia ku Nowemu Wspaniałemu, choć już zgniłemu moralnie Światu, bez samostanowienia, wolności, równości, prawa naturalnego i samoograniczenia.

Bezbronność i ignorancja, jest alegorią bezwzględnego posłuszeństwa względem złego oka (33) – elit.

Tam gdzie odrzuca się Boga personalnego opartego na głębszej duchowości, nie na miejsca na wiedzę, równość, samoograniczenie oraz wolną przestrzeń na naprawdę wolnego (35) człowieka.

Prawo naturalne, wyraża siebie w naczelnym nakazie ludzkiej natury – dobro czynić należy.

Prawo realistycznie i racjonalnie rozumiane, nie niszczy ludzkiej wolności, lecz jest tej wolności wyrazem, wolność jest bowiem dobrowolnym wyborem sądu praktycznego.

Edukacja, musi wrócić do korzeni, opartych na logice wprowadzenia wolnego człowieka w schemat wiedzy ;

Trivium

Trivium, które obejmuje swym zakresem gramatykę, co oznacza biegłość w wybranych językach oraz w dialektyce, czyli logice i retoryce, co wprowadza młode pokolenie w sztukę układania mów.

Logika: ważne i nieważne połączenia w trakcie tworzenia formalnego argumentu; odpowiedni sposób rozumowania; odliczenie ogniw łańcucha, na końcu którego pojawia się wniosek.

Retoryka: prezentacja w mowie i piśmie; poprawne i skuteczne użycie mowy, umiejętność przekonywania, nawet w obliczu walki na argumenty.

Trivium, jest wstępem do kolejnych etapów nauki.

Quadrivium

Quadrivium, to przygotowanie do prywatnych studiów filozofii i teologii wewnętrznej, w skład których wchodzi święta geometria, a także arytmetyka, astronomia i muzyka.

Quadrivium, można traktować jako naukę o liczbach: czystych (arytmetyka), rozważanych w przestrzeni (geometria), w czasie (muzyka), ruchu i przestrzeni (astronomia).

Czy, ktoś uczył was łączenia arytmetyki, muzyki i astronomii ?! W tak ubranej wiedzy, cymantyka, nie jest śmiesznym narzędziem wariatów, ale kierunkiem mądrości, która dotyka m.in. prawdziwego oblicza medycyny …

Kto wie, ten jest wolny, kto jest wolny, rządzi samym sobą …

(Oryginał artykułu, został opublikowany 12.09.2012 roku)

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

6. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/16/eksperymenty-spoleczne-oparte-na-ideologi-falszywej-flagi/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

12. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/21/ponad-teze-i-antyteze-czyli-swiat-swiadomego-laha/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/03/fake-fakty-od-afp-czyli-weryfikacja-poprawnosci-politycznej-na-facebooku/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/02/lista-stron-zakazanych-mowa-nienawisci-czarna-szlachta-inkwizycja-zabor-mienia-oraz-palenie-ksiazek-i-ich-autorow-na-stosie-poprawnosci-politycznej-2/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

20. https://ligaswiatanews.wordpress.com/2016/02/19/senacka-komisja-sledcza-na-temat-dzialania-illuminatow-na-polu-edukacji/

21. https://manipulanci.wordpress.com/2017/03/14/ideologia-poprawnosci-politycznej-dekonstrukcja-i-promocja-cenzury

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

23. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/07/prawo-admiralicji-floty-handlowej-czyli.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://ligaswiatavideo.wordpress.com/2017/04/20/prawo-morskie-i-panstwo-handlowe/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz?fbclid=IwAR2HxyLutfGb29XcF4g-aA9W8H843JSAzoK8X8j8UjnXq-4omzKdQb2G0Sc

25. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/09/strajk-najemnikow-czyli-czy-warto-wspierac-nauke-zniewolenia/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

28. https://depopulacja.blogspot.com/2016/06/who-demoralizacja-dzieci-dowody.html

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2017/03/07/panseksualizm-i-szesc-krokow-do-spolecznej-akceptacji-ruchow-lgbtq/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

29. https://swiatowaliga.blogspot.com/2016/02/paneuropejska-unia-czyli-unia.html

30. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/01/dekonstrukcji-poprzez-libatio/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

35. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/