Seksualne ideologie, napędem dekonstrukcji społecznej

Seksualne ideologie, napędem dekonstrukcji społecznej

Ludzkość, to równowaga (|) i poziom (- (2)), będący odzwierciedleniem wszechświata (16) i dualizmu ludzkiego mózgu wyższego (3), w gestii moralnej, duchowej oraz fizycznej …

Wszystko, co nas otacza, kopuluje w sferze mentalnej, fizycznej, czy alegorycznej, czyniąc z życia równoważący i samopoziomujący się świat jedności, przeciwstawnych sobie jestestw.

W taki nieco liryczny sposób, możemy uchwycić człowieczeństwo i role seksualności w jego życiu.

Tylko energia przeciwstawnych biegunów, może napędzić świat do harmonijnego piękna życia, czego nie może zapewnić żadna dewiacja, ubrana w slogan ideologii panseksualizmu (4), genderyzmu, czy przedmiotowego useksualnienia fetyszu roli, pozycji, stanowiska … , dziecka, kobiety, mężczyzny, zwierzęcia, programu, czy maszyny (5) …

Jesteśmy rasą, której postęp zamyka się w uwstecznieniu mentalnym, moralnym, duchowym i uczuciowym … Wywlekając wszelakie skrzywienia, staczamy się na sam dół rozwoju duchowego …

Cywilizacyjnie, jesteśmy jedną nogą na drzewie, stawiając kult fetyszysty (6) i wykreowanego fetyszu – zewnętrznego boga, architekta, demiurga, mentora (7), siły, mamona, rzeczy, penisa i vaginy … , ponad tożsamość własnej jaźni (17), będącej zalążkiem siły moralnej i niepodległości, tworzącej czas, ład i prawo personalne (8) …

Panseksualizm (4), w ramach którego – funkcjonuje zwierzęca ideologia genderyzmu, rozpoczął swój bieg od multikulturowego podboju (18), który skazał gadzi i ssaczy umysł (3), na pociąg do gwałtu, dominacji i uległości rytualnej, inności cielesnej, społecznej, kulturowej … , co poprzez brutalny podbój, wywołało zniszczenie ludzkiej wolności, równości, wrażliwości, odrębności i przełamało tabu antygenów (9), będących aktywatorem wirusów oraz powodem powstania większości chorób genetycznych i cywilizacyjnych …

Takie są fakty, których nie chce zaakceptować cywilizacja pijanych, naćpanych, wynaturzonych, zboczonych, błądzących we mgle fetyszystów (6), szamanów (10), stawiających na żerowanie zwierzęcia na zwierzęciu, ponieważ w świecie prawa zwierząt (11) oraz hierarchii, nie ma mowy o żadnych przejawach mądrości i człowieczeństwa.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Ludzi, należy akceptować i traktować jedną miarą altruizmu, wolności, równości (19) i logiki, która odrzuca powszechną ideologie złego oka (12), którego nikczemny narzędziem, jest ideologia tolerancji, względem nielogicznych poczynań społecznych, wykraczających poza rząd równowagi moralnej, duchowej i fizycznej.

Tolerancja względem anomalii wykraczających poza odpowiedzialne samostanowienie i samoograniczenie, jest przestępstwem, względem prawa naturalnego i równowagi żeńskiej i męskiej mocy, działającej na rzecz propagacji życia w sposób naturalny …

Ludzie traktują innych ludzi, jak zwierzęta, czy użyteczny przedmiot ich fantazji, co zawsze przekłada się na myśl o kapitale (13), ponieważ w kapitale i posiadaniu, upatrujemy sens naszego życia oraz istnienia …

Zarzuca się wszelakiej maści wolnomyślicielom, że błądzą i filozofują, ponieważ ich jakże odkrywcze dociekania, dotykają zakłamania ludzkiej rasy, zdekonstruowanej przez czynnik władzy, wyzysku i nadmiernego łaknienia, zamkniętego w wszelakich fetyszach, a także w komercjalizacji czynnika ludzkiego, zepchniętej do roli kapitału, narzędzia, zwierzęcia i maszyny …

Rytualna i głęboko zakorzeniona w odmętach ludzkiego bestialstwa (20) – ideologia panseksualna, do której zepchnięto nieomal cały rodzaj ludzki, jest jedynym i niezwyciężonym elementem zwierzęcej natury, wpisującym się w schemat buntu osobowego, przeciw własnej jaźni, co bezlitośnie wykorzystał system wyzysku, do przeistoczenia równowagi dualizmu w seksualny chaos, oparty na nielogicznym i nieskończonym wyborze i zwierzęcym pociągu, do wyzwalacza niemoralnych pragnień oraz nielogicznych poczynań oraz podbojów niszczących ludzkie uczucia i wiarę w prawdę oraz uczciwość …

Wszyscy chcą bezpieczeństwa, błogostanu, ciszy oraz spokoju, jednak ustawicznie dążą do wyścigu szczurów i wojny, będącej wynikiem zewnętrznej i wewnętrznej rewolucji ideologicznej (21), spowodowanej podszeptem czynnikiow zewnętrznych, ukrytych w ideologii edukacji lustrzanej (14/22), uczącej uśrednienia osobowego oraz przenoszenia błędów i dysfunkcji pomiędzy pokoleniami …

Wynaturzenie powstaje wtedy, gdy łaknienie mózgu gadziego oraz ciekawość mózgu ssaczego, przekracza logikę i zaporę mózgu wyższego.

Przekroczenie pewnych drzwi, za pomocą ideologicznych wytrychów, wiąże się z poważanymi konsekwencjami dla ludzkiego umysłu, ducha i ciała.

Całe ludzkie wynaturzenie, spowodowane zostało za pomocą, napędzającego przez ciekawość – religijnego tabu, sztuki, literatury, powszechnego szkolnictwa i mediów, które najpierw pozwoliły spojrzeć ludziom przez dziurkę od klucza do elitarnych lóż, świątyń i apartamentów, w których wykolejone i zezwierzęcone sitwy dokonywały zwierzęcych rytuałów, a następnie pozwoliły tym podglądaczom otworzyć drzwi własnego zepsucia, niszczącego krok po kroku, moralność personalną, będąca narzędziem duchowego oświecenia, którego światło zostało zakryte ciemnością – zwierzęcego zwyrodnienia, do którego dąży człowiek współczesny, siłowo oderwany od wiedzy, mądrości jego przodków, dążących do oświecenia duchowego, pozbawionego animalistycznego aspektu fizycznego.

Trzeba tu zauważyć, iż inteligencja, to forma kłamliwej i zatopionej w obłędzie nowo-mody, czyli wyuczonego na bazie psychoedukacji i edukacji lustrzanej – cwaniactwa, nie mającego nic wspólnego z prawdziwą wiedzą, mądrością logiczną, czy moralnością personalną, którą zastąpiła ideologia dowolnie naginanej etyki, a co najwyżej z umiejętnością dopasowania się jednostki, do danej sitwy, upatrującej wiarę i sens życia oraz istnienia w fetyszu władzy, mamona lub siły seksualnej … wspomaganej nałogami, dziwnymi popędami i uzależnieniami …

Brak równowagi, pomiędzy tryptykiem mózgu (24) oraz dominującym lub też ulegającym czynnikiem męskim i żeńskim, spowodowany jest schematem kulturowym, zrodzonym poprzez psychomanipulacje, psychoedukacje (14) oraz okno overtona (15), które wprowadza ideologie tabu, do życia zaciekawionego człowieka, w postaci angażującej go gry, pełnej fantazji, podtekstów, co tworzy najpierw zdziwienie, ciekawość, nieśmiały uśmiech, złość, akceptację, agresję, zainteresowanie, zniesmaczenie, podniecenie, aż z dnia na dzień, nowy trend zostaje przyjęty na łono rozerwanego społeczeństwa, które zaczyna masową produkcję zboczeńców, zwyrodnialców, chorych psychicznie jednostek, nałogowców oraz niebezpiecznych predatorów, ortodoksów i tłumów zagubionych marionetek, dających się ciągnąć pomiędzy tezą i antytezą danego zagadnienia …

Nowy trend, nowa moda, jest ciągle napędzana, przez trzecią siłę (teza vs antyteza (23)), co zmusza społeczeństwo do utworzenia dialogu społecznego, przebiegającego pod dyktando mediów, nakazów społecznych i prawnych, płynących z góry, jak ściek poglądowy, którego szlam, tworzy kloakę ideologiczną.

Nie ukrywajmy tego faktu, inżynieria społeczna, zaraziła nas ideologią alkoholizmu, nikotynizmu, pornografii, lekomanii, gadżeciarstwa, narkomanii … i wiary w publiczny oraz prawny osąd kwestii prywatnych, do czego żaden wolny człowiek, nie powinien dopuścić, dla dobra przyszłych pokoleń …

Istoty, które nie są wstanie w sposób naturalny się reprodukować, są tworami ideologicznymi, których powstanie, zbiegło się z ideologią przekształcania człowieka w użyteczne narzędzie, produkt, kapitał i maszynę, mam tu na myśli chorą, zrodzoną tysiące lat temu – ideologie transhumanizmu (5), mającego na celu wyhodowanie za pomocą eugeniki (25), nauki, genetyki, alchemii i technokracji, ulepszonej wersji niewolnika oraz kapitału, pozbawionego praw naturalnych (11), co wynika z przetworzenia rodzaju w byt technologiczny, którego opis rasowy, czy gatunkowy diametralnie odbiega od człowieczeństwa …

Elity szamańskie i wszelakiej maści najemnicy, doskonale o tym wiedzą, prowadząc rytuał polityczny w stronę prawnej degradacji rasy ludzkiej, za pomocą panseksualizmu, farmacji, szczepień, chemii w jedzeniu, wodzie, glebie, powietrzu oraz wszechobecnego elektrosmogu (29), co ma wytworzyć dekonstrukcje ciała i umysłu człowieka, poprzez pozbawienie go zasad i ograniczeń moralnych, a także rozsądku, logiki oraz umiejętności odepchnięcia od siebie pokus, zamkniętych w wszechobecnych iluzorycznych popędach i pragnieniach …

Ważną kwestią, wprowadzenia ideologii panseksualnej, jest ukrycie zwyrodnień klas rządzących (26) oraz wprowadzenie nowych form komercjalizmu, skierowanego do nowo powstałych grup docelowych …

Te nowe, stworzone absolutnie z niczego – grupy docelowe, stały się głównym elementem wsparcia dla przemysłu, nauki, turystyki, psychologii, psychiatrii, farmacji, mediów, medycyny, a także głównym konsumentem narkotyków, alkoholu, nikotyny, leków, gadżetów, środków antykoncepcyjnych i ochronnych …

Rytualny aspekt panseksualizmu, skupiał w swych kręgach ułamek procentowy całej populacji, któremu towarzyszyły choroby psychiczne i zwyrodnienia niektórych osobników, co jeszcze na początku XX wieku, nie przekraczało błędu statystycznego i zamykało się w liczbie 1-1,5% całej populacji …

Dziś w dobie panseksualnego genderyzmu (27) i rojącego się feminizmu (28), stworzono ideologiczne (bezmyślne) armie, w skład których, może wchodzić nawet ~ 12-15 % całej populacji, zorientowanej na błędnym ukształtowaniu i formowaniu własnej seksualności, odciągającej uwagę jednostki od czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej.

Nieświadome swej prawdziwej drogi i pragnień – społeczeństwo, walczy z przerastającym je useksualnieniem, którego nie może zatrzymać jakże pustą – zawodową i społeczną etyką, otwartą na tolerancji wobec skrzywień, urojeń, zboczeń, nałogów, czy popędów.

Nie może tego zatrzymać bierna rodzina i edukacja, wprowadzająca młodych ludzi w schemat tolerancji i ciekawości, względem zwierzęcych rytuałów (30), akceptowanych i wymuszanych, poprzez ustrój oraz prawo.

Każda ideologia, tworzy nową sektę wyznaniową, pozbawioną wartości duchowych, które zostały zastąpione wszelakiej maści fetyszystami i ich fetyszami.

Wolność i równość, wynosząca fetysz ponad życie, nie jest ani wolnością, ani równością, lecz iluzją, zmuszającą jednostkę do podporządkowania się danej ideologi, jej regułom, zasadom oraz prowadzącym tłumy mentorom.

Ludzie, nie szukają już prawdy o sobie i nie szukają tej prawdy w innych ludziach, nie ma wzajemności i równowagi między bytami, jest tylko kłamstwo łaknienia i posiadania, które narasta proporcjonalnie do ludzkiego wynaturzenia, któremu towarzyszy wciąż udoskonalana głupota, tworząca kult wiary w banały, kłamstwa i dogmaty fake newsów (31) produkowanych masowo, przez władze na potrzeby zdezorientowanego plebsu …

Od 15 lat badamy ideologie samotności w panseksualnych i internetowych stadach. Wszystkie odmiany panseksualizmu i cyber uzależnień, to rozmijanie się marzeń o miłości z przerośniętymi wyobrażeniami, opartymi na raku seksualności, co wypacza rzeczywistość, życie, relacje i skraca ich czas – do elementu całkowitego zaspokojenia swojego ego, które podbija, niszczy otoczenie, siebie i poszukuje nowych terenów podboju …

Wojna, która trwa w waszych ciałach i umysłach, została napędzona rewolucją ideologiczną, zapoczątkowaną za pomocą psychomanipulacji, nowo-mowy, nowych poglądów, które zarażały wasze jestestwa, przy pomocy fascynujących trendów (32), mediów, podszeptów oraz edukacji lustrzanej, mającej na celu odcięcie sumienia, a także duszy od rozumu i ciała.

Bez prawdziwego i zdrowego nasienia oraz dobrze użyźnionej gleby, nie wyrośnie żadne silne drzewo będące początkiem silnych korzeni i gałęzi rodowych. Żadna genetyka, eugenika, cybernetyka, w ramach ideologii transhumanizmu, nie nawodni ducha waszego organizmu, ponieważ jest to blef, służący odebraniu człowiekowi jego człowieczeństwa, a więc duchowości, którą ma zastąpić moduł zsynchronizowany ze sztuczną inteligencją (33), nawadniającą wasze pola poprawnością polityczną.

Człowiek wykastrowany z Boga – jaźni personalnej, nigdy już nie będzie na tyle odpowiedzialny, aby samostanowić i samoograniczać własne bytowanie, a tym samym tworzyć swój personalny czas, ład, prawo, moralność, niepodległość oraz cały personalny wszechświat (8) …

Popatrz na naturalne prawa ziemi i wszechświata, w których tworzenie oparte jest na równoważącym się czynniku męskim (Ra) i żeńskim (Is) oraz sile życia (El (RaElIs (24)), zawartej w naszym wijącym się dna … Dualizm, zawsze przechodzi do tryptyku rzeczywistości, w którym ideologie hierarchiczne, cywilizacyjne i technokratyczne, przegrywają z naturą siły życia, której nie zastąpi ideologia panseksualizmu w żadnej formie nienaturalnego genderyzmu …

Wszechświat, zarządzający galaktykami i układami słonecznymi, posiada bardzo skutecznego ogrodnika, zwanego naturalną równowagą, który odsiewa ziarna od plew oraz nie pozwala, aby ktokolwiek żył na koszt, kogoś drugiego, za pomocą odcięcia go od dostępu do światła, wody i powietrza oraz innych potrzebnych do życia ingrediencji …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/08/21/moja-i-twoja-tozsamosc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/09/dekonstrukcja-mocy-seksualnej/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/07/zdrowie-i-choroba-czyli-droga-przeksztalcenia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/01/mysl-o-mnie-dobrze-lub-wcale/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/18/machiaveli-nauczycielem-zniszczenia/

15. https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/05/06/rozliczenie-zamachu-falszywej-flagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/20/strategia-masowej-manipulacja-czyli-dlaczego-zaakceptowalismy-wladze-czlowieka-nad-czlowiekiem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/19/koronawirus-projektowanie-tematu-zastepczego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/16/eksperymenty-spoleczne-oparte-na-ideologi-falszywej-flagi/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/25/2020-rok-personalnej-jazni/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymskicytaty.wordpress.com/2019/08/26/uzbrojenie-jazni/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/28/holokaust-i-zniszczenie-struktur-plaskich-na-przykladzie-indian-kanadyjskich/

19. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/06/10/to-cos-co-nie-daje-zyc/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

21. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

25. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/02/eugenika-w-izraelu.html

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/09/dekonstrukcja-mocy-seksualnej/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/03/manipulacja-5-generacji/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/03/raport-techniczny-o-technologii-5g-zastosowanie-broni-elektromagnetycznej-przeciwko-spoleczenstwom-calego-swiata/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/06/25/tor-i-jednorozec/

https://depopulacja.blogspot.com/2017/11/dekonstrukcja-przez-otwarty-seksualizm.html

https://depopulacja.blogspot.com/2016/06/who-demoralizacja-dzieci-dowody.html

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2017/03/07/panseksualizm-i-szesc-krokow-do-spolecznej-akceptacji-ruchow-lgbtq/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

31. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/05/czarno-na-bialym-czyli-oficjalny-swiat-fake-newsow-i-poprawnosc-polityczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/02/lista-stron-zakazanych-mowa-nienawisci-czarna-szlachta-inkwizycja-zabor-mienia-oraz-palenie-ksiazek-i-ich-autorow-na-stosie-poprawnosci-politycznej-2/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/16/eksperymenty-spoleczne-oparte-na-ideologi-falszywej-flagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/20/strategia-masowej-manipulacja-czyli-dlaczego-zaakceptowalismy-wladze-czlowieka-nad-czlowiekiem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

32. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/