Dwuwymiarowe małżeństwo personalne

Dwuwymiarowe małżeństwo personalne

Wszyscy chcą zmian, ale nikt, nie chce się zmienić i wyzbyć fetyszy oraz egoizmu dla własnego dobra, a tym samym, dla dobra całej społeczności …

Zmiana oparta na fetyszach, jest egoistycznym pragnieniem modyfikacji otoczenia dla własnej wygody, co łamie prawa naturalne (2) i wpisuje się w brutalną prawdę i regułę prawa zwierząt (2) …

Ludzie, nie chcą być nazywani zwierzętami, ale każde ich działanie, przekreśla idee człowieczeństwa i duchowości … Cały otaczający nas ład, oparty jest na nieładzie, wpisującym się w łamanie prawa naturalnego, personalnego, a także czasu, ładu, moralności i niepodległości personalnej (4).

Wielu filozofów, w tym Ingmar Persson, Peter Vallentyne, Nils Holtug, Catia Faria, czy Lewis Gompertz, argumentowało, że egalitaryzm oznacza, że interesy zwierząt innych niż ludzie muszą być brane pod uwagę (3).

Zwierzę, ludzki kapitał, internet wszechrzeczy, maszyna … , to epitety, jakimi zostało naznaczone i napiętnowane człowieczeństwo – niższych kast społecznych, które nie rozumieją przestępstwa władzy i kontroli, na bazie schematu hierarchicznego …

Oscar Horta, kolejny masoński filozof, argumentuje, że: egalitaryzm implikuje odrzucenie gatunków, a w praktyce nakazuje zaprzestanie wykorzystywania zwierząt innych niż ludzie … Przeczytaj jeszcze raz – wykorzystywania zwierząt innych niż ludzie …

Ponadto Horta, twierdzi ponadto, iż: egalitaryzm nakazuje nadanie pierwszeństwa interesom zwierząt innych niż ludzie … (3)

Tylko zwierze, może być przywłaszczone, katalogowane, rejestrowane, znakowane (5), liczone, hodowane, wynagradzane i karane oraz posiadać określoną wartość opartą na fetyszach, przewyższających wartość życia, kreowanego jako towar i kapitał władzy …

Przestańcie siebie oszukiwać, odrzuciliśmy odpowiedzialność za własne samostanowienie, przez brak samoograniczenia, co wytworzyło rynek handlu niewolnikami, spekulacji, ograniczonego wyboru oraz obozów pracy, zwanych państwami …

Wybór jest iluzją, stworzoną przez tych, którzy posiadają władzę, dla tych, którzy jej nie mają i nigdy jej mieć nie będą … Aby zmienić tą toksyczną relacje, należy wybrać siebie samego na swego pana (6) oraz przepędzić tych, którzy przejęli odpowiedzialność, a także decyzyjność za nasze życie, własność i działanie …

Własna odpowiedzialność

Człowiek, buduje własną odpowiedzialną – świadomość, suwerenność, poprzez poznanie, zrozumienie i związek dwóch przeciwstawnych sobie czynników ludzkiej natury (Ra i Is), co wytwarza schody do tryptyku jaźni (RaElIs (7)).

Te alegoryczne siedem stopni (8), stanowi związek człowieczeństwa z głównymi archontami (ciałami niebieskimi (9)), w skład których wchodzi również ziemia, jako maciczne podłoże ludzkiego stworzenia, powstałego na skutek ruchu ciał niebieskich, które użyzniły oraz nawodniły jej skaliste, a także jałowe podłoże.

Ziemska wagina – gorąca głębia źródeł termalnych, napędzana niskim napięciem (10) oraz wulkaniczną siłą, zastała zapłodniona pyłem (przybyłym z przestrzeni kształtującego się układu), w skład którego wchodziło – 60 minerałów, 16 witamin, 12 podstawowych aminokwasów i 3 podstawowych tłuszczy (10), z których powstało pierwsze jajo (11) …

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Mózg i ciało człowieka, pozostaje zawsze w związku ze ziemią (G), słońcem (Ra), księżycem (Is) i w okresowym związku z pozostałymi archontami (9), co tworzy fizyczno chemiczny konstrukt psychofizyczny człowieka …

Niestety, większa część społeczeństwa, nie jest tego świadoma i zrzeka się odpowiedzialności za swe czyny, na rzecz innych ludzi – fetyszystów (12), uzależniających ludzi od ideologii fetyszystyczno-cywizacyjnej, określanej mianem hierarchii, co jest objawem licznych chorób psychicznych, a także zezwierzęcenia ludzkiego ciała i umysłu, pozbawionego duchowości i mentalności wyższego rzędu.

Przekraczanie wrót dwoistości, uświadamia nam, że Bóg zwany jaźnią i szatan, zwany egoizmem, to jedna i ta sama – istot – zwana – ja | ja-cube (13) | i … która żeruje na naszej uśpionej i upośledzonej świadomości lub koegzystuje z naszą aktywną świadomością, przy pomocy świadomego snu (14).

Świadomy sen, pomaga nam zrozumieć prywatną przestrzeń utkwioną w wymiarach, w których zdobywamy doświadczenia dla naszej duszy, a to, tworzy naszą personalną moc i zespolenie jestestwa w kompletną całość … , dążącą przez altruizm samostanowienia i samoograniczenia do oświecenia, ewolucji duchowej i zespolenia duszy w tworze ascedentnym (16).

Dualizm i Święta Unia przeciwstawnych sił wewnętrznych

Aspekt męski (Ra) i żeński (Is), powinny walczyć w jedności dla równowagi ciała, umysłu i duszy z przebijającym się do głosu egoizmem, czerpiącym garściami z zewnętrznych ideologii (15), takich jak władza, czy panseksualizm (25), które skutecznie okupują nasze zmanipulowane umysły.

Siła zewnętrzna przekonała kobietę i mężczyznę, do oddzielnej celebracji swej płci, czy narządów płciowych … , co ukierunkowało mózg do pracy jednobiegunowej (symbol zakrytego oka (17)).

Zniszczyło to równowagę ciała, tryptyku umysłu i ducha, naprowadzając kobietę i mężczyznę na konkretne cele, opisujące role płci w kulturze i cywilizacji, kreującej społeczeństwa oraz związki, dążące do seryjnej produkcji ludzkiego kapitału (18/19).

Dualizm kobiety (Is) i mężczyzny (Ra), egzystuje w naszym wnętrzu, ale żyć zaczyna dopiero wtedy, gdy świadomość odnajdzie element równowagi – jaźni – świetego graala (El), który równoważny wszystkie czynniki naszego ciała, prowadząc od świadomości do świętego związku, świętej unii, zwanej prawdziwą rzeczywistością personalną, w której czynnik męski (Ra) i żeński (Is), jest równoważony za pomocą elementu duchowego (El).

Jak Jakub (Ja-Cube) – Bogu, tak bóg – Jakubowi (Ja-Cube), ponieważ jedno jest drugim, egoizm krzywdzi altruizm naszego wnętrza i niszczy równość czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych (7/18).

Przemiana

Alegoria przemiany chleba i wina w ciało oraz krew, jest formą alchemicznego rytuału, w której świadomość, potrafi przekonwertować egoizm w altruizm wyższego ja oraz wspiąć się na siódmy stopień schodów wiedzy.

Obecnie wejście na schody wolności, równości (21) oraz wiedzy, otwarte jest tylko i wyłącznie dla członków tajnych bractw oraz ich potomstwa.

Od 10 lat, działa Akademia Filozoficzna (26), niestrudzenie wprowadzająca na schody wiedzy niezależnych – adeptów prawdy. Dzieje się to, pomimo nasilonych represji i obumierania akademii w hierarchicznym świecie zwierząt. Pomimo owych zawirowań, akademia niedawno wydała swój pierwszy plon, z którego wymowną retoryką, spotkacie się niebawem w rzeczywistym świecie …

Adam Kadmon

Golem lub Adam Kadmon, to pierwszy człowiek według kabały i Hagady, który porzucił czerpanie wiedzy z własnej jaźni, na rzecz wiary w cudze ideologie. Taki memetyczny (23) twór, stracił wiarę w nieśmiertelność duchową, własną wspaniałość i mądrość.

Zapraszamy zatem do powrotu na ścieżkę wiedzy

Owe schody, to podstawa sztuka nauczania i samorozwoju, w skład której wchodzi Trivium [1-3 (20)] raz Quadrivium [4-7 (20)].

Trivium, czyli trójkąt trzech powiązanych ścieżek, wchodzi w skład 7 sztuk wyzwolonych, co tworzy z Quadrivium – świat-czterech dróg (24):

1. Gramatyka – na początku było słowo

Gramatyka (stgr. γραμματική τέχνη, łac. grammatica), to uporządkowany zbiór reguł językowych rządzących organizacją zdań, dyskursów, tekstów; innymi słowy zespół prawideł umożliwiających tworzenie złożonych jednostek językowych, ich składanie z jednostek elementarnych.

Znajomość nazw rzeczy, daje człowiekowi obiecaną (obiecadło (22)) władzę nad mówieniem i rozumieniem. Gramatykę można podzielić na techniczną lub egzegetyczną. Gramatyka techniczna jest tym, co większości z nas kojarzy się z gramatyką słów – tworzenie diagramów zdań z tematami i czasownikami.

Gramatyka obejmuje naukę deklinacji czasowników i rzeczowników. Gramatyka egzegetyczna obejmuje naukę znaczenia słów, ich niuansów i tego, jak pasują do różnych ustawień. Język polski, jest jedynym z kilku świadomych języków, których wyrazy obrazują obiecany stan faktyczny.

2. Retoryka

Retoryka, to sztuka budowania artystycznej, perswazyjnej wypowiedzi ustnej lub pisemnej, nauka o niej, refleksja teoretyczna, jak również wiedza o komunikacji słownej, obrazowej i zachowawczej pomiędzy autorem wypowiedzi a jej odbiorcami.

Synonimem retoryki jest perswazja. Studiowanie retoryki, to nauka mówienia i pisania, służąca przekonaniu innych do swoich racji, zgodnych z prawem naturalnym. Retoryka, to poważna sprawa, ponieważ ma konkretną i wyrazistą treść.

Wpływowi Rzymianie, Egipcjanie, czy też masoni … nauczyli się mówić publicznie, płynnie i oratorsko. Nowo inicjowani masoni, są zapraszani do obcych lóż, aby w czasie oratorskim popisów – płynnie wyrażali swoje myśli i uczucia.

Wystąpienia publiczne, są dla niektórych przerażające, ale wolnomularze uczą się mówić, by słuchać innych. Retoryka dodaje naszym myślom siły i elegancji. Poprawiając retorykę, urzekamy słuchacza zarówno siłą naszych argumentów, jak i pięknem naszego wyrazu. Różne symbole i znaki użytkowane w tym rytuale, są lekcjami aktywnego słuchania.

3. Logika

Logika (gr. λόγος, logos, rozum, słowo, myśl), to nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Wraz z retoryką stanowiła część filozofii.

Logika, to trzeci krok Trivium. Logika kieruje nami i prowadzi nas za prawdą. Składa się z regularnego ciągu argumentów, w których wnioskujemy lub wnioskujemy z faktów. Logika prowadzi nas do wniosków opartych na naszej wiedzy. Używamy wszystkich naszych zdolności pojmowania, osądzania, rozumowania i rozwiązywania zastanych pytań. Logika uczy umysł jasnego myślenia. Mamy obowiązek być dobrymi i prawdziwymi ludźmi. Szczerość i proste postępowanie, powinny wyróżniać każdego człowieka w relacjach międzyludzkich.

Dialektyka, to termin używany do opisania krytycznego myślenia. Rozważamy zalety i wady, aby znaleźć lepszy wybór. Obserwujemy świat. Kiedy widzimy wzorce i relacje, zaczynamy przewidywać, używając rozumowania indukcyjnego. Dialektyka prowadzi nas do tworzenia dowodów lub sylogizmów.

Na początku odkrywamy, że łatwiej jest obalić twierdzenia niż je udowodnić. Reductio ad absurdum, oznacza znalezienie sprzeczności, która dowodzi czegoś przeciwnego. Edukacja naszych umysłów obejmuje dowody i dedukcyjne rozumowanie. Zaczynamy widzieć działania, które pomagając jednej osobie, mogą nie pomóc wszystkim innym.

Quadrivium

Quadrivium, kojarzy się z nauką i poznawaniem tajemnic wszechświata. Pitagoras, jest odpowiedzialny za te cztery gałęzie nauki: arytmetykę, geometrię, muzykę i astronomię.

Quadrivium oznacza cztery ścieżki. Tam, gdzie zbiegają się cztery drogi wiedzy, znajduje się centrum naszego pojmowania. Opuszczamy zatem wewnętrzny wszechświat trzema ścieżkami i przechodzimy do bardziej zaawansowanego poziomu – zewnętrznego wszechświata. Mocny umysł, postępuje drogą tajemnic mądrości. Mądry człowiek, przechadza się ścieżkami nauki.

4. Arytmetyka

Arytmetyka (łac. arithmetica, gr. ἀριθμητική arithmētikē, z ἀριθμός – liczba), to jeden z najstarszych działów matematyki. W powszechnym użyciu słowo to odnosi się do zasad opisujących podstawowe działania na liczbach (arytmetyka elementarna).

Tradycyjne operacje arytmetyczne to dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Czasem dodaje się do tej listy takie operacje jak procent, pierwiastek kwadratowy, potęga i logarytm.

Arytmetyka wymaga wykonywania ich zgodnie z kolejnością działań. Nieznajomość liczb pozostawia wiele rzeczy niezrozumiałych. Aby dokładnie postrzegać świat, potrzebujemy łatwości w liczeniu i pomiarach. Rozwijamy abstrakcyjne operacje, takie jak dodawanie i mnożenie.

Wielu pisarzy masońskich, udziela swoim uczniom pożytecznych lekcji moralnych: Dodaj do swojej wiedzy. Nigdy nie odejmuj swemu bliźniemu. Mnóż życzliwości dla innych stworzeń. Podziel swoje środki z potrzebującymi.

Arytmetyka oferuje ustrukturyzowany system. Ma zasady, porządek i działa w kategoriach równań. Równowaga i równość to zasady arytmetyczne, które powinny przypominać nam o działaniach na poziomie.

W arytmetyce i matematyce jest piękno. Odkrywamy symetrię i proporcje. Liczby fascynują, ale nie mogą nas oślepiać. Leonardo Fibonacci w 1202 roku, odkrył, że króliki rozmnażały się na zasadach ciągu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 … Ciąg Fibonacciego, to ciąg liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący: Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich …

Formalnie: Kolejne wyrazy tego ciągu nazywane są liczbami Fibonacciego. Jeżeli podzielimy przez siebie dowolne, kolejne dwa wyrazy ciągu Fibonacciego, np. 987 : 610; 89 : 55 to stosunek tych liczb będzie równy zawsze tej samej liczbie, równej w przybliżeniu 1.618.

Im większe wyrazy ciągu podzielimy, tym dokładniejsze przybliżenie tej liczby uzyskamy. Liczbę tę nazywa się złotą liczbą i oznacza grecką literą φ (fi).

Stosunek tego podziału określa się również mianem złotego podziału lub Boskiej proporcji. Warto również wspomnieć o spirali Fibonacciego, szczególnym przypadku tzw. złotej spirali, której szerokość zwiększa się (lub zmniejsza) o 90° dokładnie φ razy (czyli o złotą liczbę).

Matematyka pokazuje, że niektóre twierdzenia są słuszne, a inne błędne. Matematyka, pośrednio uczy nas o moralności, ponieważ nie ma moralnej teorii względności.

5. Geometria

Geometria (gr. γεωμετρία; geo – ziemia, metria – miara), to dziedzina matematyki badająca dla wybranych przekształceń ich niezmienniki, od najprostszych, takich jak odległość, pole powierzchni, miara kąta, przez bardziej zaawansowane, jak krzywizna, punkt stały, czy wymiar. W zależności od rodzaju przekształceń mówi się o różnych rodzajach geometrii.

Geometria euklidesowa zajmuje się przede wszystkim badaniem niezmienników (stałych) izometrii (zachowanie odległości) oraz podobieństw (zachowanie kątów), geometria afiniczna bada niezmienniki przekształceń afinicznych, zaś geometria rzutowa opisuje niezmienniki przekształceń rzutowych. Problemy te uogólnia się na inne przestrzenie i obiekty (np. przestrzeń Riemanna, czy przestrzenie metryczne), a metoda badania niezmienników jest podstawową metodą badania bardziej zaawansowanych obiektów matematycznych (np. przestrzenie topologiczne, abstrakcyjne grupy, pierścienie, itp.)

Geometria, podobnie jak arytmetyka należy do najstarszych nauk. Podobnie jak inne działy matematyki geometria wyewoluowała od badania kształtów znanych z codziennego życia do studiów nad nieskończenie wymiarowymi abstrakcyjnymi przestrzeniami matematycznymi.

Geometria jest synonimem samowiedzy, rozumienia podstawowej substancji naszego bytu. Masoneria kładzie szczególny nacisk na ten abstrakcyjny rodzaj wiedzy, aby oddzielić realny świat plebsu od abstrakcyjnego świata elit.

Narzędziami geometrii są piony, kwadraty i poziomy. Są to podstawowe narzędzia aktywnych masonów. Używa się ich w spekulatywnej masonerii, aby udzielać lekcji właściwego zachowania, prawości i prawdomówności.

Zmysł widzenia rozwija się w Geometrii. Rośniemy w dostrzeganiu, struktur uporządkowanych i źle ułożonych. To co nazywamy świętą geometrią, jest podstawą architektury.

6. Muzyka

Muzyka (ze stgr. μουσική mousiké – sztuka Muz), to sztuka organizacji struktur dźwiękowych w czasie. Jedna z dziedzin sztuk pięknych, która wpływa na psychikę człowieka przez dźwięki.

Muzyka jest szóstą z siedmiu sztuk i nauk wyzwolonych. Pitagoras i jego zwolennicy chętnie studiowali muzykę jako naukę.

Muzyka jest częścią nas. Nasze bicie serca, to podstawowy wzorzec rytmu, który współegzystuje z dźwiękiem pierwszego płaczu noworodka i ostatniego westchnienia. Ewoluujący zmysł słuchu człowieka, pozwala na rozpoznanie melodii, rytmu i synkopy. Klaskanie i śpiew, są częścią tego, kim byli ludzie.

Wibracje powodują dźwięki. Skok jest określany przez częstotliwość drgań. Uczymy się słyszeć gamy durowe, mollowe i chromatyczne. Staramy się dopasować tonację do wokalisty. Muzyka wymaga dyscypliny, zanim osiągniemy harmonię. Wielu próbowało usłyszeć dźwięki wszechświata na częstotliwości radiowej. Całe utwory zostały poświęcone muzyce sfer.

Starszy Strażnik jest kojarzony z tą nauką, ponieważ Strażnik prosi o harmonię w Loży.

Jubal (po hebrajsku, Yuval יוּבָל oznacza: potok, strumień lub dopływ), to według Biblii syn Lamecha i Ady, brat Jabala, potomek Kaina. Przodek wszystkich tych, którzy grali na lirze lub flecie (Rdz 4,20-21), jedyny muzyk wymieniany przed Potopem. Biblia uznaje go za wynalazcę muzyki.

Według mitologii rzymskiej wynalazcą muzyki był Merkury, który ze skorupy wyschniętego żółwia zrobił lirę. Źródłem dźwięków planet, są fale elektromagnetyczne, zastępowane obecnie przez elektromagnetyczny smog, zmieniający nasze spostrzeganie rzeczywistości (27).

7. Astronomia

Astronomia (gr. ἀστρονομία astronomía), to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią, jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia pozaplanetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne).

Skoncentrowana jest na fizyce, chemii, meteorologii i ruchu ciał niebieskich, zajmuje się także powstaniem i rozwojem Wszechświata.

Astronomia (28) jest jedną z najstarszych nauk. Kultury prehistoryczne pozostawiły astronomiczne artefakty, takie jak egipskie piramidy, czy Stonehenge. Cywilizacje, takie jak: Babilończycy, Grecy, Chińczycy, Hindusi i Majowie wykonywali metodyczne obserwacje nocnego nieba.

Astronomia, jest ostatnią na tej liście nauk i sztuk, kiedy kontemplujemy gwiazdy i planety oraz własną jaźń, czujemy się malutcy … Często mówi się, że lęk przed Bogiem jest początkiem mądrości. Patrzenie na wszechświat pomaga zaszczepić zarówno strach, jak i poczucie chwały wszechświata.

Globusy w Loży uczą, jak rozumieć rotację Ziemi wokół Słońca i dobową rotację Ziemi. W dniach przed 22 grudnia światło dzienne kurczy się, a następnie zaczyna się wydłużać. Rozmyślając o astronomii, rozumie się czas i pory roku (30).

Siedem sztuk wyzwolonych, to gałęzie mądrości. Jeśli mamy stać się lepszymi ludźmi, powinniśmy pracować nad lepszym zrozumieniem naszego wewnętrznego świata, którego kopie spostrzegany ponad naszymi głowami.

Przejście siedmiu stopni, jest kluczem do uczenia się innych dziedzin wiedzy. Gałęzie te są jak pokoje we wspaniałym ogrodzie, po którym powinniśmy codziennie spacerować dla naszego jak i ogólnego dobra.

Na tych siedmiu krokach, nie kończy się droga poznania. Powinniśmy postrzegać siebie, jako uczących się przez całe życie.

Powinniśmy lepiej zrozumieć wykorzystanie muzyki, sztuk teatralnych (29) i sztuki w naszym życiu. Powinniśmy używać matematyki i geometrii oraz astronomii. Musimy poszerzać nasze słownictwo i ćwiczyć pisanie. Gdy wytrwamy w nauce przez całe życie, staniemy się lepszymi ludźmi.

Codziennie spotykamy się z milionami logotypów, znaków i symboli (31), których już nie rozumiemy, ponieważ zewnętrzne siły wykorzystały je dla własnych celów i dla własnego sukcesu … To, co należy do wszystkich ludzi zostało rozgrabione i przypisane własnym interesom …

Nawet w tym okradzionym świecie, każdy może odnaleźć swoją jaźń lub bezmyślnie zjadać zakazane dla naszego wnętrza jabłka (32) obcych ideologii …

Naszym celem jest – wzniesienie swej świadomości – na wyższy poziom, który pozwoli połączyć świętym małżeństwem, czynnik męski i żeński zjednoczony w sile i równowadze życia (le-v-el (33)), która alegorycznie zmienia wodę płodową w winny szczep krwi …

Święta Graal naszej jaźni, symbolizuje także kocioł transformacji, będący alegorią naszej czaszki, a również szyszynki, trzeciego oka, z której czerpiemy kolejne kielichy wiedzy.

Jak już wiemy – lewa półkula mózgu – jest męska i symbolizuje ją słońce, natomiast prawa półkula mózgu – jest siłą kobiecą i symbolizuje ją księżyc.

Związek jądra ziemi, szyszynki i archontów, tworzy związek równowagi oraz jedności, który nie może być przerwany, przez ludzką głupotę i zezwierzęcenie (34) …

Obok walki o równości, wolności, altruizm, samostanowienie i samoograniczenie, należy walczyć o prawo naturalne i monogamię, ponieważ, wszystkie te czynniki, tłumią agresje społeczną, biorąca się m.in. z patriarchalnej rywalizacji młodych samców o samice, czy matriarchalnej walki samic o samca …

Czynniki te, dadzą również przetrwanie kobietą i dzieciom w okresie, kiedy matki, są całkowicie pochłonięte opieką nad maleńkimi dziećmi …

Prawy człowiek, w świecie prawdy, nie potrzebuje źle traktować innych ludzi (jako to ma miejsce dziś, w teatrze pozorów), aby lepiej się poczuć …

Bądź dumny, z tego kim jesteś, pomagaj sobie, otaczaj się ludźmi, którzy chcą twojego dobra, porównuj się zawsze do najlepszej, wyidealizowanej wersji siebie, inni nie mogą dać ci niczego prawdziwego, tożsamego, indywidualnego, traktuj dzieci tak, abyś mógł je lubić, jako obcych ludzi, szukaj tego, co ma sens i jest logiczne, a nie tego, co jest wygodne, rozmawiając nie graj, ponieważ osoba, z która prowadzisz dialog, może wiedzie coś o czym ty, nie wiesz, mów prawdę, bądź precyzyjny w wypowiedziach, zanim zaczniesz krytykować, zmęcz się, abyś mógł przemyśleć swoje emocje, bądź ludzki dla ludzi i zwierząt …

Czym jest ludzkość, ludzkość, w swej najlepszej postaci, jest samostanowiącym, samoograniczającym się tworem, podległym idei prawa naturalnego, w którym główną role odgrywa wspomniana wyżej równość, wolność i altruizm (35) …

Kiedy spotykamy w swoim życiu wyjątkową osobę, nasze ego pobudzone niezdrowymi fantazjami i zdekonstruowanymi myślami, zaczyna marsz ku zwycięstwu nad drugim człowiekiem …

Boski most, to połączenie wiecznej miłości, symbiozy pragnień i oczekiwań pozbawionych lęku i prywatnych wycieczek narzucających komuś czyjąś wolę …

Na tym etapie drogi, ważna jest wspólna myśl, wyrażana słowem i działaniem … To, co jest atrybutem jednostkowym, musi stać się koalicją myśli, słów i działań (36) …

Jeśli potrafimy ograniczyć nasze ego, samo kontrolować nasze pragnienie zdobywania i kontroli, zaczynamy żyć ideą altruizmu, symbiozy i dostrzegamy wartość dawania, która jest celem każdego związku i życia, bowiem tyle ile dam, tyle też otrzymam, nie pragnąc niczego w zamian …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

https://tajemnicatajemnic.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych/

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/21/dwa-swiaty/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/02/pietnowanie-symbolem/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/21/ponad-teze-i-antyteze-czyli-swiat-swiadomego-laha/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/29/czym-sa-czakry/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/07/zdrowie-i-choroba-czyli-droga-przeksztalcenia/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/24/jajo-waz-ksiezyc-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/09/8-marca-dzien-kobiet-czy-swieto-plodnosci-v-2/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

13. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/03/02/personalny-wszechswiat/

https://trueshopl.wordpress.com/2020/01/31/ja-cube-liga-swiata/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/03/02/personalny-wszechswiat/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/21/ponad-teze-i-antyteze-czyli-swiat-swiadomego-laha/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/30/czym-sa-gesty-modlitewne-i-medytacyjne/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/23/podzial-wewnetrzny-i-zewnetrzny/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/09/watykan-czyli-kult-kontroli-plodnosci-niewolnikow/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/09/strajk-najemnikow-czyli-czy-warto-wspierac-nauke-zniewolenia/

21. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/21/dwa-swiaty/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/28/obicadlo-i-runy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/16/seksualne-ideologie-napedem-dekonstrukcji-spolecznej/

26. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/30/horoscopum-obserwator-odrodzenia/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/11/meva-i-archonty/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/11/15/cos-o-czym-nie-wiesz-a-tworzy-rozne-oblicza-ciebie-czyli-zagadka-ciemnej-niewidzialnej-warstwy-wszechswiata/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/20/saturn-satan-santa-niebezpieczna-prawda-o-swietach/

https://czuwajacy.blogspot.com/2016/05/666-i-sowianie-czyli-jak-dobro-zmienic.html

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/09/04/logos-czyli-tozsamosc-i-jej-dekonstrukcja/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/14/alegoria-zebra-adama/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

34. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/05/milosc-przyjazn-i-kolezenstwo-w-czasach-dekonstrukcji-mysli-slowa-i-dzialania/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/26/boski-most-czyli-sztuka-wywazenia/