Siedem stopni zrozumienia

Siedem stopni zrozumienia

Ludzie w swej lękliwiej próżności, nie chcą znać trudnej do zniesienia – prawdy, ponieważ nie chcą zniszczyć swoich złudzeń, którymi zostali nakiermieni, przez ludzi (2), którzy przejeli na własność ich wnętrza, rodzące od tej chwili – owoc nadmiernego łaknienia, będącego częścią wybudzonego i rozchełstanego falowo – egoizmu.

Człowiek, rodzi się ciągle i ciągle na nowo, jako wynik doświadczeń karmicznych (3), jako czysta, nie splamiona myślą – kartka papieru, na której musi zapisywać swe porażki i dokonania.

Człowiek, bez dostępu do wcześniejszych przemyśleń oraz emocji, może zrobić ze swym życiem – dokładnie wszystko i tylko od niego zależy, czy odważnie wybierze schody w górę swej świadomości (5), zostanie tam, gdzie jest lub zejdzie na samo dno ludzkiej egzystencji (4).

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Egoizm, cofa nas w metamorfozie fizycznej i rozwoju, natomiast altruizm, pcha nas w stronę ewolucji duchowej (6), co pozwala nam pożegnać system karmiczny (3) i wejść z poziomu kreacji, na poziom kreatora.

Możemy być materią nie ożywioną lub ożywioną o różnym stanie skupienia, możemy być częścią flory lub fałny, przechodząc zawsze, przez siedem stopni rozwoju.

Człowiek, rozpoczyna swój oświecony bieg od świadomości posiadania mózgu gadziego, ssaczego (7), mózgu wyższego, dualności półkul mózgowych (8), świadomości tryptyku (9), spójności tryptyku (RaElIs (41)) z archontami (10) oraz świadomości własnego multiwersum, składającego się z nieograniczonych wymiarów, w których zawsze istnieje samostanowienie czasu, ładu, prawa, moralności, niepodległości (11), które są kontrolowane, za pomocą samoograniczenia.

Te siedem stopni, szczebli, pięter, pasów tęczy, wież, struktur, czakr, czy gór … nazywamy alegoryczną drogą do personalnej świątyni, lub personalnego piekła. Droga do nieba lub piekła, jest drobiną naszego postępu lub zatracenia w iluzorycznych wizjach, sprowadzających naszą jaźń, do iście zwierzęcych potrzeb i pragnień, co większości wystarcza, do wegetowania na dnie ludzkiego bagna i bestialstwa (20) …

Drabina jakubowa, prowadzi nas do naszej jaźni – ja cube – jacube (12), ponieważ jaźń, ma kształt sześcianu (13), zależnego od archontów, czyli ciał niebieskich (14), wytwarzających przez strukturę fizyczno chemiczną naszego ciała – okresowe emocje, z którymi albo sobie radzimy, albo się im poddajemy, stąd powstała ideologia wojny i rewolucji (15) …, których bitwy i kampanie – większość przegrywa już we własnym wnętrzu.

Jacube, to nasza – wrodzona, niezanieczyszczona żadnymi ideologiami – jaźń (16), jaźń którą trzeba zrozumieć, niekiedy przekształcić, aby poruszać się ustawicznie w górę, w innym przypadku, stoimy przez całe życie w tym samym miejscu lub staczamy się, na same dno ludzkiej egzystencji.

Niektóre z ideologi, robią z ludzi efektywne i bardzo wydajne narzędzia, którym bliżej do maszyn, gadów i zwierząt niż do ludzi. Przykład ?

Niedorobiona tęcza

Tęcza, za pomocą swych 7 kolorów, odzwierciedla doskonałość natury, podczas gdy imitacja tęczy, zamknięta w tęczowej fladze, symbolizuje niedorobione i wynaturzone ideowo – jednostki, zależne od najprostszych zwierzęcych potrzeb i schematów, które nie mogą być powiązane ze świadomym i głębokim człowieczeństwem, które rozróżnia ideologie pustego panseksualizmu (17) od idei ewolucji duchowej.

Panseksualizm (17), w skład którego wchodzi między innymi: homoseksualizm, czy transseksualizm … , jest formą międzypokoleniowej dekonstrukcji mentalnej i hormonalnej, wspomaganej edukacją lustrzaną (18) oraz utylizacją śmieci w organizmach naszych pradziadków, dziadków, rodziców, co przynosi efekty w postaci niedopracowanych potomków, dążących przez swą niedoskonałość do ideologii transhumanizmu (19), czyniącego z człowieczeństwa – maszyny, pozbawione prawa naturalnego (21).

Przód do kwestia sporna

Hal-leluja i do przodu, jednak, gdzie jest przód naszej życiowej wyprawy ? Napewno naszego przodu, postępu, czy oświecenia, nie znajdziemy w metodologii systemów hierarchicznych, których jednym celem, jest kontrola społeczeństwa w celu żerowania (22) człowieka na człowieku.

Postęp, leży w potrzebie odcięcia się od innych ludzi, od ideologii serwowanych nam w szkołach, zakładach pracy, mediach, społeczeństwie, kościele, rządzie, czy w książkach … , ponieważ jest to uniwersalna metoda ideologicznego – siana – brudnych wizji w cudzych mózgach, coraz młodszych ofiar, podatnych na mentorskie (23) wirusy poglądowe, tworzące z naszego wnętrza – kopie podzielonego ideologicznie – utopijnego świata wyzysku.

Schemat wiedzy i mądrości, jest za pomocą symboli – przekazywany w przestrzeni otwartej, jednak praktycznie – nikt nie zna – języka i wymowy symboli, obiecadła (24), czy alegorii (25), które otwierają się jak kwiaty i niekończące się opowieści, tylko w czystych mózgach, potrafiących zobrazować i zwizualizować ukryte przed ślepcami treści.

Człowiek, który upadł w liczne schizoidalne wężowiska ideologiczne, ma tylko senne przebłyski świadomości, ucinane wraz z nowym dniem, który zabiera mu czas, ład, prawo, moralność i niepodległość personalną (11).

Alegorie symboliczne (25)

Patrzysz, a jednak nic nie widzisz, słyszysz, ale nic nie rozumiesz, więc tak naprawdę, nie jesteś wstanie – nic wartościowego pomyśleć i powiedzieć, ponieważ nauczono cię – wciąż powtarzalnych regułek, których znaczenie pokrywa się z ludźmi, którzy owe teorie wprowadzili na potrzeby edukacji lustrzanej (18) i cywilizacji, tworzącej z kolejnych pokoleń – ludzki kapitał (26), na którym żerują wyższe kasty cywilizacyjne.

Od dziecka znasz logotyp Disneya, ponieważ zadbały o to media, od dziecka znasz ideologie świątyni Salomona ponieważ zadbał o to kult wyznaniowy, od dziecka znasz ideologie niebie i piekła, ideologie nowego Jeruzalem, wieży Babel, niebiańskiego miasta, świętej góry, góry Meru, góry mądrości, znasz wygląd piramidy schodkowej, piramidy z lewitującym szpicem, czy ideologie drzewa Yggdrasil i czakr (27) …

Znasz symbol czaszki (28), heksagramu, jaskini, krzyża, czy ciemiączka (28b) … Znasz ideologie tych przedmiotów, artefaktów, czy logotypów, jednak nie potrafisz połączyć i zjednoczyć ich, w jeden świadomy oraz logiczny przekaz …

Świątynia ludzkiego ciała

Świątynia ludzkiego ciała, posiada wiele alegorii, które można połączyć z otaczającymi cię wszędzie symbolami, symbolami, których znaczenie jest ukryte i rozrzucone na wiele dziedzin życia, sztuki, czy polityki i wyznania (29) …

Jak już wiemy, czaszka (28) jest alegorią świętej góry, czy golgoty, a na jej szczycie widnieje krzyż (ciemiączko), pod którą spoczywa twoja czaszka, czaszka potomka alegorycznego pierwszego człowieka – Adama.

Krzyż (odzwierciadlający X i swastykę nieboskłonu (30)), pozwala archontom komunikować się z naszym ciałem, co wynosi nas alegorycznie do nieba. Jeśli archonty (14), miotają naszym wnętrzem, a my z powodu braku świadomości – poddajemy się im, zatapiając się w emocjach, schodzimy coraz głębiej do piekła strachów i potrzeb, produkowanych przez mózg ssaczy oraz gadzi (7), co tworzy z człowieka prawdziwą bestie (22).

Piramida, jest kopią ludzkiego umysłu (patrz zdjęcie piramidy), ponieważ:

Podwzgórze (łac. hypothalamus, z gr. ὑπó = pod – θάλαμος – izba, sypialnia), to część podkorowa mózgowia zaliczana do międzymózgowia. Podwzgórze składa się z wielu jąder spełniających szereg istotnych funkcji. Thálmos, po starogrecku – θάλαμος, oznacza wewnętrzną komnatę, sypialnie, czy łóżko.

Epithalamus, to komora w komorze – wewnętrzna sekretna komora, wchodząca w skład – nadwzgórza (łac. epithalamus), czyli części międzymózgowia, leżącego w jego grzbietowej części.

Łaska

Stella Turcica, czyli tureckie siodło, to środkowy odcinek górnej powierzchni trzonu kości klinowej, leżący w dole środkowym czaszki. Przed nim znajduje się guzek siodła (łac. tuberculum sellae) i bruzda przedskrzyżowania wzrokowego, inaczej bruzda skrzyżowania (łac. sulcus prechiasmatis, sulcus prechiasmaticus, sulcus chiasmatis), za siodłem – czworokątny grzbiet siodła (łac. dorsum sellae), a po obu jego bokach – bruzda tętnicy szyjnej (łac. sulcus caroticus). W lekkim wgłębieniu na siodle – dole przysadki (łac. fossa hypophysialis) – leży przysadka mózgowa (łac. hypophysis).

Owe siodło, przekłada się na łaskę, jaką otrzymujemy poprzez interpretacje tego, co widzimy.

Postrzeganie barw, to zdolność organizmu lub do rozróżniania przedmiotów oparta na wrażliwości na długość fali (lub częstotliwość) światła, które przedmioty te odbijają, emitują lub przepuszczają. Układ nerwowy rejestruje kolor poprzez porównanie odpowiedzi na światło kilku rodzajów czopków w oku. Czopki te są wrażliwe na różne długości światła widzialnego. Dla ludzi zakres światła widzialnego wynosi około 380–740 nm. Zazwyczaj istnieją 3 rodzaje czopków. Zakres widzialności oraz liczba rodzajów czopków różnią się w zależności od gatunku.

Czerwone jabłko wcale nie emituje czerwonego światła. Jabłko pochłania wszystkie fale świetlne o częstotliwości z wyjątkiem światła z pewnych zakresów częstotliwości łącznie postrzeganych przez nas jako kolor czerwony. Jabłko jest postrzegane jako czerwone tylko dlatego, że ludzkie oko potrafi rozróżniać różne długości fal. Zaletą koloru, który jest cechą tworzoną przez mózg, a nie właściwością rzeczy samych w sobie, jest lepsze rozróżnianie powierzchni. W niektórych dichromatycznych substancjach (np. olej z pestek dyni) odcień barwy zależy nie tylko od spektralnych właściwości substancji, ale również od jej stężenia, głębokości lub gęstości (33).

Arka (31)

Fornix, pochodzić od łacińskiego fornix, co przekłada się na słowo łuk lub sklepienie, ponieważ właśnie tam pod sklepieniem odkrywamy – arkę przymierza człowieka z archontami (14). Sklepienie (łac. fornix) – struktura anatomiczna mózgowia, część układu limbicznego. Stanowi ono jedno z najważniejszych połączeń śródlimbicznych, łączących zespół hipokampa (hippocampus) z ciałem suteczkowatym (corpus mamillare), jądrami przegrody (nuclei septi) oraz jądrem przednim wzgórza (nucleus anterior thalami).

Fornix, tworzy symbolicznie wyobrażenie rogów (32), tkwiących w ludzkiej czaszce (31). To właśnie tam, pod sklepieniem w trzeciej komorze, w świętej arce, piecu – atanorze alchemika, następuje składanie ofiary nadziewanej na symboliczne baranie rogi…

Zanim pokonamy dystans ostatnich 7 stopni, musimy stać się świadomymi ludźmi pozbawionymi zezwierzęcenia. Rozwój, to pokonanie 33 stopni, dążących do wewnętrznej mądrości. Filar zwierzęcia, obejmuje 26 schodów, podczas gdy filar człowieczeństwa, ma tych stopni tylko 7.

Świątynie i piramidy reprezentują ludzkie ciało

Symbol piramidy, oznacza dokładnie – ogień pośrodku – schodów lub szczebli drabiny poznania. Obrazuje to fizyczne połączenie duchowego człowieka, ze zwierzęciem za pomocą magii kodu dna. Zwierze, wspina się po gałęzi drzew życia (dna) – kolumnie kręgosłupa, wykonując kolejne /26/ kroki i przechodząc kolejne /7/ etapy – symbolizujące proces ascencji, czyli drogi do oświecenia.

Szczyt, to miejsce, w którym stajemy się w istotą oświeconą, gdzie twarzą w twarz – spotykamy personalnego Boga (12c), czyli Twoje wyższe i – ja – ja cube – jaźń (12).

Jacube, to arka przymierza, stykającą się z łukiem ciał niebieskich – archontów (14).

W dzisiejszych czasach, używa się fal elektromagnetycznych (34) i zatruć za pomocą utylizacji śmieci oraz trucizn w ciele człowieka (35), do przejęcia kontroli nad człowiekiem, czego nie wolno lekceważyć.

Odkrycie

Odkrycie tryptyku, peniel, szyszynki, trzeciego oka, arki przymierza, pozwala spojrzeć człowiekowi w głąb siebie, odkrywając że bóg, nie jest zewnętrzną ideologią, lecz wewnętrzną prawdą, której nie zastąpi żadna religia, ustrój, mentor, pasterz, czy przewodnik.

33 segmentowa kolumna kręgosłupa, nazywana drabiną jakubową, prowadzi nas do ostatniego etapu naszej podróży, składającej się z 7 kroków dążących do oświecenia i odnalezienia jaźni (jacube) – trzeciego oka, arki przymierza, szyszynki …

Namaszczenie

Olej chanukowy, którym jesteśmy namaszczeni, to płyn rdzeniowo mózgowy (31), który wznosi się poprzez kolumnę kręgową, docierając do trzeciego oka. Gdy olej dotrze już do czaszki i golgoty, następuje proces ukrzyżowania (31), czyli rozproszenia oleju po całym mózgu, co namaszcza ciało, poprzez realny okresowy wpływ archontów na ludzkie procesy życiowe.

Proces obiegu oleju po ludzkim mózgu, trwa dwa dni, owego dnia – olej dociera do grobowca (móżdżek), aby trzeciego dnia, mógł dotrzeć do szyszynki, która łączy móżdżek, z optyką thalmusu i centralnym okiem tronu Boga (31).

Problem leży w tym, że jest to proces nieświadomy dla większości społeczeństwa, dlatego nikt nie potrafi z-mar-twych-wstać, co przekłada się na odrzucenie, opanowujących mózg – obcych ideologii i skupić się na przeżywaniu prawdy, we własnym jestestwie, ponieważ wnętrze, jest naszym bezcennym – skarbem i kierunkowskazem do oświecenia.

Ideologia niszczy idee

Zauważ, że wszystkim pozytywnym ideą, dopisano negatywną ideologie, aby ślepy, głuchy i niemy plebs, pozostawał wrogiem – własnego jestestwa oraz wiedzy, czyniącej z głupca – mędrca.

Alegorie, dotyczące liczby 7/33/44/666 (37), są afirmacjami – procesów naturalnych, które występują w przyrodzie i człowieku.

Wszędzie dostrzegasz alegorie tych liczb, ale nie dostrzegasz rozwiązania tkwiącego w tobie samym, dzięki czemu – liczni mesjasze, mędrcy, przywódcy, przewodnicy i mentorzy, wykorzystują ciebie dla swoich nieetycznych – celów, lepsze jest użyteczne narzędzie (36) i kapitał, niż świadomy swych kroków człowiek, odrzucający fetysze, jako kłamstwo dążące do wyzysku.

Kult śmierci (38) radością własnego życia ?

Fetyszyści (2), pozyskują lub odkupują, za pomocą kłamstwa fetyszy – prawdziwe wartości życia.

Nastawienie człowieka, przeciw człowiekowi i człowieka, przeciw niemu samemu, za pomocą przeciwstawnych ideologii, pomaga zagubić człowieczeństwo w nienawiści do życia.

Próbując zrozumieć, dlaczego jest nam dobrze gdy źle mówimy o innym człowieku lub go upokarzamy, nie dostrzegamy napędu, który nami kieruje i który został nam przeszczepiony wraz z ideologią fetyszy.

Im silniej ubóstwiasz życie i silniej łakniesz fetyszy, tym trudniej jest zaakceptować ich upokorzenie, ponieważ wyżej od samego życia, stawiasz posiadanie rzeczy, których pragniesz, ponad życie, co zbliża cię do kultu śmierci, fetyszyzmu i podziału – konkurencji, które napędzają coraz trudniejszy do pojęcia – wybór.

Nienawiść do życia, niesie za sobą osąd innego człowieka, rodzący upokorzenie i nienawiść, ponieważ zazdrościmy innej istocie fetyszy, które owa jednostka posiada.

W kulcie śmierci, gdy upokarzasz czyjeś życie lub zabijasz człowieka lub zwierze, czujesz radość, ponieważ – jesteś żywy, nikt cię nie obraża, a fetysze przypisywane innej jednostce, należą już do ciebie …

Sknera, trzęsie się z radości nad dodatkową kupką pieniędzy i reaguje tak samo, jak człowiek przywiązany do życia – cieszy się, gdy został zabity lub okradziony ktoś inny.

Fetyszysta, zazdrości temu, który ma lepsze życie i odczuwa przyjemność, że żyje, gdy inni umierają.

Nieumiejętność powstrzymywania przychodzących z zewnątrz – pragnień, nie pozwala skupić się na życiu jako takim, ponieważ człowiek nie potrafi odrzucić nienawiści do tych, którzy posiadają więcej od niego, co rodzi ból, niechęć do życia i przygnębienie, z którym nie można sobie poradzić, gdyż nie znamy sposobu na oczyszczenie naszego wnętrza, co spowodowane jest nieznajomością funkcjonowania ludzkiego ciała, umysłu i wpływu archontów na ludzkie ciało i umysł.

Te negatywne odczucia, tworzone w naszym wnętrzu za pomocą ideologicznych podziałów, kształtują przyszłych przestępców, przywódców religijnych i politycznych, morderców ubranych w mundury i fartuchy …

Dusza pozbawiona miłości, autoakceptacji i samoograniczenia, jest duszą przestępcy, który w podzielony jestestwie, zawsze znajdzie sobie zbrodniczą ideologie, napędzającą ludzkie wynaturzenie, do popełnienia przestępstwa, opartego na prawie zwierząt (21), gdzie silniejszy bierze od słabszego wszystko czego potrzebuje w imię rozpasanego łaknienia …

Prawo naturalne oraz mądrość, pozwalają samo-stanowić i samoograniczać własny byt. Magia intencyjna (39), pozwala ograniczać wpływ tych zwierząt, które nie potrafią ograniczyć swego łaknienia, krzywdzącego inne jednostki i byty.

Umiejetność połączenia tych praktyk z wiedzą o własnym ciele, umyśle i duszy, pozwala nam obronić człowieczeństwo, przed fetyszystami (2), pragnącymi podporządkować innych ludzi dla własnych, przestępczych celów.

Dążenie człowiek do wolności i równości, musi być działaniem świadomym i zakończonym frazą: ja jestem Lah, pan samego siebie (40), szanujący panowanie innych, nad własnym jestestwem.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

https://tajemnicatajemnic.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/04/12/karma-rzeczywista-i-swiadomy-sen-oswieconych/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/11/18/czym-jest-pieklo/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/31/niebo-i-pieklo/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

7. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/29/dwuwymiarowe-malzenstwo-personalne/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

12. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowania-magia-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/23/podzial-wewnetrzny-i-zewnetrzny/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/26/dowod-na-istnienie-boga-personalnego/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

15. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

16. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/08/26/uzbrojenie-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/25/mysli-wyjete-z-jazni/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/25/2020-rok-personalnej-jazni/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/20/prawo-naturalne-i-wirus-prawa-zwierzat-w-aspekcie-prawa-morskiego-i-ideologi-koronawirusa/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/28/obicadlo-i-runy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/14/alegoria-zebra-adama/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/29/alegoria-myszki-miki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/11/szu-nut-i-geb/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/29/czym-sa-czakry/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/15/ego-i-samo-ukrzyzowanie/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/07/23/33-3-i-3/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/15/ego-i-samo-ukrzyzowanie/

https://swiatowaliga.blogspot.com/2017/05/menora-i-siedem-planet-czyli-czym-jest.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/05/05/tetrarchia-i-pontifex-maximus-czyli-najwyzszy-budowniczy-mostow/

33. https://prawdaniepokorna.wordpress.com/2018/05/11/masonska-symbolika-koloru/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/29/pola-elektromagnetyczne-wysokich-czestotliwosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/03/manipulacja-5-generacji/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/10/fluoryzacja-kontrola-mas/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/20/utylitaryzm-i-likwidacja-social-mediow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/18/ewolucja-niewolnictwa/

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/30/horoscopum-obserwator-odrodzenia/

https://czuwajacy.blogspot.com/2016/05/666-i-sowianie-czyli-jak-dobro-zmienic.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/09/23/wszyscy-nosimy-w-sobie-symbol-40-i-4/

38. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/05/kult-smierci-i-zota-era-czowieczenstwa.html

39. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowania-magia-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/15/spokoj-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i-zespolenie-wlasnego-ja/

40. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

41. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

http://raelis.cupsell.pl