Globalizm i niszczenie naturalnego prawa do wolności i równości

Globalizm i niszczenie naturalnego prawa do wolności i równości

Tam, gdzie nie ma już wolnych ludzie, są tylko wyciągnięte z chaosu hierarchiczne – armie, w których rozkaz, ma większe znaczenie niż moralność, jedność, życie, równość, czy wolność (17), oparta na prawdziwym wymiarze owej niezbywalnej wartości.

Logiczne dążenie wolnych ludzi do Lechi – Panoni – Pan Lechi, jest główną ideą każdego Laha, czyli pana samego siebie (13), ponieważ ideologia globalizmu, poprzez kontrole społeczną, powolną zmianę definicji człowieczeństwa (Transhumanizm (18)) oraz hierarchizacje życia – niszczy prawo naturalne (3), a tym samym prawo zwierząt, wyniszcza wszelakie przejawy wolności i równości każdego Laha.

To, o czym pisze od ponad dwóch dekad, w czasie fake pandemii koronawirusa (2), stało się nad wyraz widoczne i określa pozycje obywatela w zniewolonym (i zamaskowanym) stadzie – podporządkowanych imbecyli, dających się torturować, więzić, kontrolować i wodzić za nos, w imię prawa zwierząt (3) oraz poprawności politycznej.

Wartość – rzeczywistej wolności i równości (17), najpierw została przekształcona w puste słowa i prawa, a następnie, zamknięto te dogorywające wzorce w więziennych – cetadelach miast i obozach państw narodowych, podczas gdy wszelakiej maści – najemnikom oraz nierobom, wolno się poruszać po świecie bez ograniczeń, za pomocą reguł – prawa zwierząt (3), które wytworzyło z Gaji – jednolite miejsce łowów, kradzieży, przejęć, spekulacji, czy wyzysku opartego na działaniu terroru fałszywej flagi (19), koordynowanego, za pomocą wewnętrznych i zewnętrznych wojen, wytwarzanych przez tajne bractwa (21), służby specjalne i modyfikacje prawne.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Wytworzenie odpowiednich narzędzi nierówności społecznej, takich jak fetysze – tytułów, ról, stanowisk oraz paszportów dyplomatycznych (4) … , pozwoliło fetyszowi tytularnemu, ominąć nakazy prawne, stosowane tylko w przypadku fetyszy, opisujących niższe klasy społeczne, zamknięte w pojęciu ludzkiego kapitału (5), opartego na wierze wyznaniowej i kaście obywatelskiej, które podzielone zostały za pomocą ideologii tezy i antytezy manipulowanej, za pomocą trzeciej siły (6).

Aktor (7), czyli cwane zwierze, pragnące żyć na koszt swej ofiary – udaje swą grą – człowieka, a także – reprezentanta, eksperta, czy mentora (8), posługującego się fetyszem – licencji zawodowej (9), immunitetu, paszportu dyplomatycznego … Owo zwierze, zakryte tarczami fetyszy, jest bezwzględne, bezkarne i porusza się po świecie, według własnego rozeznania, na koszt ludzkiego kapitału – swej ofiary, ulegającej kaprysom – króla ucywilizowanej dżungli.

Życie bez oikonomii, czyni z człowieka ofiarę ekonomii

Oikonomia (20), to sztuka zarządzania gospodarstwem domowym i personalnym dobrobytem, podczas gdy ekonomia, powstała na bazie kremastiki, czyli sztuki bogacenia się na bazie spekulacji, prawa, czy siłowego przywłaszczenia bogactw naturalnych, spekulacji, lichwy i wyzysku człowieka, przez człowieka.

Legislacja, nie opiera się prawie naturalnym (3), lecz na przejawie wpływu silniejszych nad słabszymi, co jest formą przeniesienia prawa zwierząt, do świata człowieka – wszystko dla nas i nic dla innych.

Koncentracja bogactwa, prowadzi do koncentracji władzy, co tworzy koło zależności fetyszu władzy od fetyszu momona, jest to sztuka dla sztuki i iluzja, grająca role rzeczywistości.

Te założenia stworzyły propagandę – globalizmu (20), ukrywającego regionalne przestępstwa i manipulacje, za pomocą ogólnoświatowej cenzury i przeinaczenia faktów.

Kreacja regionalnych więzień o konkretnym rygorze prawnym i społecznym, umożliwia regionalne cenzurowanie wiedzy (10), danych oraz informacji, co niszczy idee równości oraz wolności jednostkowej, a przede wszystkim równości i wolności społecznej.

Jeśli moralność prawa, winna być ocenione poprzez pryzmat prawa naturalnego (3), a jest oceniane na bazie reguł i kodeksów, opisujących prawo silniejszego do władzy i oceny działania słabszego, to jesteśmy świadkami przekierowania oceny prawnej, na rzecz logiki prawa zwierząt (3), ponieważ to silniejszy – wytwarza trzecią siłę (6) i czerpie zysk, z obu wytworzonych wcześniej – stron konfliktu, co nijak ma się, do oceny moralnej zaistniałej sytuacji.

Szamani (11), tworząc pierwszą ideologie władzy człowieka nad człowiekiem, jaką był fetyszyzm (12), zachowali później reguły owej ideologi dla stworzenia kolejnych ewolucji systemowych, mających te same wytyczne, co do funkcjonowania władzy i ludzkiego kapitału, ponieważ niewolnik, sługa, pracownik, czy kapitał, odgrywają tą samą role w społeczeństwie kastowym, dostosowanym do wymogów realnej władzy, która kontroluje kapitał, za pomocą siły najemnej, bezgranicznie rozkochanej w fetyszach.

Najważniejszy jest podział społeczny, zawodowy, czy wyznaniowy, który później dzieli wszystkie formy bytowania na bazie wielopokoleniowego – przekształcenia lustrzanego.

Następnie, należy dokonać najważniejszego podziału, opartego na zmuszeniu wolnego człowieka do wyboru swego przedstawiciela, poprzez odrzucenie odpowiedzialności za własne życie fizyczne i duchowe.

Prawdziwa władza, przekłada się na umiejetność – władania samym sobą oraz swoją włością, wedle prawa naturalnego. Włostny, to prawowity, a prawowity – nie płaci podatków, nie oddaje nikomu odpowiedzialności za swoje życie … , ponieważ jest wolny i równy innych bytom. Logika tego sformułowania, nijak, ma się do bytowania w teatrze urojeń, zwanym – cywilizacją.

Duchowe człowieczeństwo i natura

Lah, dawniejszy Pan (własnego) świata, pola i lasu, został sprowadzony do roli użytecznego oraz zredukowanego i ujeżdżonego podmiotu hodowlanego. Pan samego siebie (13), został ośmieszony, zmanipulowany, a właściwie podbity i przekształcony w obracany – kapitał, pracujący dla nowych pasterzy, którzy z Lahów, uczynili niewolników, pracujących pod łukiem manipulacji (6) … Wszystko, co było wielopokoleniowym dziełem i dziedzictwem Lahów, stało się dziedzictwem, międzynarodowego złodziejstwa, które wartości przekształciło w fetysze zapychające usta, umysły, dusze i portfele, nastawionym na zysk małpom (24).

Lechia, czy też Arkadia, łączyła duchowe człowieczeństwo z naturą, co symbolizował – Pan, pół człowiek, pół zwierze. Język brodatych (barba – barbarzyńca, czyli ktoś owłosiony) Lahów, brzmiał dla innych nacji, jak dźwięk węża, przepełniony miękkimi spółgłoskami ś, ć, ń, ź, dź. To, co było dziełem wielu pokoleń, stało się narzędziem do wytworzenia w ludziach strachu (22) przed symboliczną prawdą, zamknięta w wielu alegoriach (23).

Lachowie, posiadający bogatą wiedzę o człowieku, ozdabiali swoje łukowate nakrycia głowy – rogami, będącymi afirmacją i alegorią – fornixa, co przekłada się na słowo łuk lub sklepienie, ponieważ właśnie tam pod sklepieniem odkrywamy – arkę przymierza człowieka z archontami (14) – ciałami niebieskimi. Sklepienie (fornix), to struktura anatomiczna mózgowia, część układu limbicznego. Stanowi ono jedno z najważniejszych połączeń śródlimbicznych, łączących zespół hipokampa (hippocampus) z ciałem suteczkowatym (corpus mamillare), jądrami przegrody (nuclei septi) oraz jądrem przednim wzgórza (nucleus anterior thalami).

Fornix, tworzy symbolicznie wyobrażenie rogów (15), tkwiących w ludzkiej czaszce (16). To właśnie tam, pod sklepieniem w trzeciej komorze, w świętej arce, piecu – atanorze alchemika, następuje składanie ofiary nadziewanej na symboliczne baranie rogi …

Pana, przekształcono z wolna w szatana – oszczercę, czyli diabolos, znanego jako – diabła. Właśnie za pomocą tej manipulacji, powstał Pan bóg, będący połączeniem Pana i jego przeciwieństwa … Na bazie tego pierwszego podziału, powstały wszystkie następne podziały, dzielące wnętrze człowieka i całą ludzką rasę. Przeciwnicy lechitów, tak bali się brodatych Panów, że popadali w pan-ikę, trwająca do dnia dzisiejszego, czego wynikiem jest – siłowe pacyfikowanie ludów słowiańskich za pomocą sił zbrojnych i prawa.

Pan i chleb nasz powszedni

Słowo pan, zostało wykorzystane również przez Rzymian, gdzie na zasadzie odwzorowania z hebrajskiego – lah (pan) – lahem (chleb) stworzono w Rzymie znaczenie – chleba, jako daru od boga.

Po dziś dzień słowo – pan – oznacza chleb w wielu językach romańskich, na przykład w języku hiszpańskim, mamy: pan, w języku włoskim, mamy: pane, portugalskim: pao, francuskim: pain. Właściwym i jedynym wyjaśnieniem tego fenomenu, jest fakt posiadania przez Lechię – ogromnych ilości pól uprawnych, co przekładało się na eksport ogromnych nadwyżek żywności, stąd skojarzenie naszego kraju z chlebem na całym świecie.

W większości języków romańskich, słowo: pan, oznacza również jedzenie, jako ogół pożywienia.

Region graniczny w Europie, między Rzymem Zachodnim, Wschodnim i Lechią do dziś, nazywany jest – Panonią lub kotliną Panońską.

Plemiona Teutońskie, przywłaszczyły sobie pana, co po dekonstrukcji, miało być kojarzone z bogactwem i pieniędzmi, ponieważ w owy czasie, Lechia była bogatsza w ziemie i bogactwa od Skandynawii, czy Wysp Brytyjskich.

Stąd – panni po germańsku, to moneta. W staroangielskim: pani, to również – moneta, stąd w języku angielskim, mamy: penny, czyli miedzianą monetę, w Szwecji mamy: penning (moneta), w Islandii: penningur (moneta), a w Niemczech: Pfenniga (grosz), co po przekształceniu, wróciło do polski, jako – pieniądz, a z polskiego, znów wyemigrowało do węgierskiego, jako – penz, czyli pieniądz.

Słowo pan, to nie tylko chleb, woda i pieniądz, to również miejsce, gdzie się je alegorycznie łączy! Pan, po angielsku, to rondel, garnek lub patelnia, stąd pancake, czyli ciasto z patelni – placek lub naleśnik. Stąd złoto z pana – garnka, ukryte na końcu tęczy – łuku – arc – Arkadii…

Lah, jest panem swojego życia, a życie to woda, chleb i ziemia, co tworzy bogactwo twojej własności. I nie potrzeba do tego fetyszu mamona, czy też pozycji, która pozwala owe dobra źle wycenić, ukraść, zdobyć, czy skonfiskować …

Jakość czyjegokolwiek życia, zależna jest od powszechnej równości, wolności i władzy nad samym sobą. Przestańcie się szamotać, dzielić i nienawidzieć, zacznijcie myśleć, aby odebrać z cudzych rąk – odpowiedzialność za własne życie.

Człowiek, który oddaje odpowiedzialność za samego siebie, jest przestępcą, który występuje przeciwko sobie i swoim bliskim, poprzez łamanie reguł prawa naturalnego (3).

Holokaust własnego jestestwa, następuje poprzez zbyt szybkie spalanie emocji, powstałych na skutek przyciągnięcia naszej uwagi do cudzych słów i cudzej ideologii (25), jest to celowa form „obdarowania” – wybranego celu – złymi intencjami (26), w celu wytworzeniu w nim – (wewnętrznego i zewnętrznego) podziału i złego oka (27), które angażują dwie strony wytworzonego z niczego – konfliktu, nie narażając na reperkusje – twórcę owej ideologii, zwanej trzecią siłą (6).

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

https://tajemnicatajemnic.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/08/20/prawo-naturalne-i-wirus-prawa-zwierzat-w-aspekcie-prawa-morskiego-i-ideologi-koronawirusa/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/07/23/zadamy-personalnej-odpowiedzialnosci-za-zamach-falszywej-flagi/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/20/prawo-naturalne-i-wirus-prawa-zwierzat-w-aspekcie-prawa-morskiego-i-ideologi-koronawirusa/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

9. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/03/fake-fakty-od-afp-czyli-weryfikacja-poprawnosci-politycznej-na-facebooku/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/01/sieciowa-iniekcja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/27/twitter-polityczny-kreator-cenzury-poprawnosci-politycznej-i-klamstwa/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/05/czarno-na-bialym-czyli-oficjalny-swiat-fake-newsow-i-poprawnosc-polityczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/20/struktura-dezinformacji-lead-stories-czyli-cenzura-za-pomoca-fake-newsow-narzucajacych-poprawnosc-polityczna/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/23/siedem-stopni-zrozumienia/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/15/ego-i-samo-ukrzyzowanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/23/siedem-stopni-zrozumienia/

17. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/28/strach-i-poprawnosc-polityczna/

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/wtc-1109-i-francesco-cossiga.html

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/07/23/zadamy-personalnej-odpowiedzialnosci-za-zamach-falszywej-flagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/17/notre-dame-false-flag/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/01/23/skull-and-bones-prawda-niebezpieczna/

22. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/23/siedem-stopni-zrozumienia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/29/alegoria-myszki-miki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/11/szu-nut-i-geb/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/14/alegoria-zebra-adama/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/20/saturn-satan-santa-niebezpieczna-prawda-o-swietach/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/09/dekonstrukcja-mocy-seksualnej/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/14/toksyczna-intencja/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/