Nauczyciel – czciciel hierarchicznego porządku

Nauczyciel – czciciel hierarchicznego porządku

Polityka, religia i edukacja, to propaganda (manipulująca) oparta na stworzonym uprzednio wielkim wybuchu – emocji, które porządkuje się na oczach tłumu – pragnącego kupić ( za pomocą wiary i posłuszeństwa ) dane rozwiązanie ideologiczne od maga, mesjasza, mentora, czy innego kłamcy, pragnącego rządzić wiernymi i żyć na koszt bezmyślnego, podzielonego (11) oraz oszalałego tłumu.

Oto wytłumaczenie reguły: ordo ab chao, ponieważ ład hierarchiczny (ład – łuk podziału (11)), tworzony jest poprzez wytworzenie i uporządkowanie – wykreowanego uprzednio chaosu.

Powoływanie się na jakiegokolwiek mistrza, mentora (2), nauczyciela, wyrok władzy, czy na inspiracje – znalezione u drugiego człowieka …, to, to, co tak hołubicie i wywyższacie pod niebiosa (własny byt – RaElIs (33)), jest zwykłym syndromem lustra (3), zapatrzenia – napędzającego – rytuał indoktrynacji edukacyjnej i społecznej.

Architekt

Wszystko, co nas otacza od tysięcy lat, jest tworem wielkiego architekta, czyli grupowej inicjatywy fetyszystów (4) – filozofów, szamanów (5), sitwy hierarchicznej mistrzów masońskich, tworzących, tak zwaną cywilizację hierarchiczną, odbijająca się w lustrach tezy i antytezy systemów religijnych i politycznych …

Cywilizacja hierarchiczna, jest dziełem kultu z miasta Ur (2), zwanego dziś kulturą, w której teatr życia (9), zamknął kolejne pokolenia ludzi w jaskini platońskiej (6).

Ma son (2)

Słowo mason – ma son, wychodzi z rytuału patriarchalnego i oznacza: mój dźwięk – moje słowo, jest to alegoria, dotycząca pierwszego krzyku nowo narodzonego dziecka – potomka.

Starofrancuskie – ma son, pochodzi od staro germańskiego sunu, które później przerodziło się w zoon – sohn – sun – son i jest równoznaczne z greckim słowem – huios, wychodzącym z indoeuropejskiego korzenia …

Alegoria drugiego stopnia dotyczy odmiany: ma son – sun, co odnosi się do chwili poczęcia duszy (7), będącej odpowiednikiem wschodu i zachodu słońca, czyli kręgu życia i śmierci w ujęciu karmy (7).

Indoktrynacja

Ta alegoria, nie dotyczy tylko matriarchalnej lub patriarchalnej lini krwi (12), ale także sformułowania mój synu/moja córko, ponieważ ideologia państwa, włącza poprzez indoktrynację edukacyjną nowo narodzone dzieci do hierarchicznej cywilizacji kulturalnej.

Kultura hierarchiczna – masońska, skupia się na wpojeniu w człowieka ideologii lustra (3), aby ten, skupiał się na celach hierarchii, odrzucając własne cele życiowe (tak jak odrzucili je nasi rodzice i dziadkowie …) i poświęcenie w związku Hieros Gamos (13).

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Droga bez celu

To, co wydaje się twoim celem, jest tak naprawdę – zaprogramowanym działaniem architektonicznym, ponieważ szkoła, pcha cię do służby niewolniczej lub najemnej, na rzecz państwa, opartego na hierarchiczno-masońskiej ideologii (16).

Więc, nie ma znaczenia, czy jesteś fetyszystom (4) – najemnikiem, bankierem, lichwiarzem, urzędnikiem, sędziom, politykiem, księdzem, lekarzem, szefem, spekulantem, artystą … i nosisz tytuł naukowy, społeczny, czy jesteś wyzyskiwanym niewolnikiem – kapitałem, rolnikiem, robotnikiem, sprzedawcą, krawcową, fryzjerem … , to zawsze będziesz fetyszystom (4) – aktorem (9), lustrem, podlegającym indoktrynacji rodzonego i społecznego rodzica, mistrza, wprowadzającego cię w niuanse rytuału – teatralnego (9) życia w kulturze – kulcie prawa natury – zwierząt (10), które wytwarza prawo życia jednostki uprzywilejowanej, na koszt jednostki podległej – zniewolonej …

Człowiek, jako kapitał (8) – zwierze, został oszacowany wartościowo, poprzez bliższą lub dalszą przynależność do uprzywilejowanej sitwy rodzinnej, w ujęciu patriarchatu lub matriarchatu.

Cywilizacja oparta na istocie hierarchatu (p/m) wytworzyła ochronę idei władzy – trzeciej siły (11), za pomocą podziału – tezy i antytezy, siły najemnej – przewagi fizycznej, ideologii pieniądza, określającego wartość każdej ideologii ubranej w strój – religii, społeczeństwa, monopolu, licencji, tradycji …

Kult z miasta Ur, kult sitwy i fetyszy, stworzył dzięki ideologi prawa zwierząt (10) – kulturę, za pomocą której, można manipulować całym światem, animować ludzi, ducha i przyrodę …

Dzięki propagandzie nowo mowy (34) i dekonstrukcji (14), wymazano myśli, słowa i prawdziwe formy działania, jestestwa, bytu … zlikwidowano także prawo naturalne (10), tożsamość, duszę, równość i wolność (15) …

Ludzie, stali się ucywilizowanymi zwierzętami, przez wpojony im strach (17), przed innymi – teoretycznie lepszymi ludźmi i ich sile, tkwiącej w ideologii prawa zwierząt. Musisz się bać, aby ktoś inny – mógł żyć w spokoju, pokoju i szczęściu, co powoduje ciągły wzrost niczym nie ograniczonego – łaknienia, co potęguje – kontrole społeczną, opartą na w/w strachu …

Wartości nie znajdziesz w żadnej ideologii

Wszystkich wartościowych rzeczy, nauczyłem się poza szkołą, poprzez wnikliwą obserwacje relacji międzyludzkich i tworzenie personalnego świata (18), pozbawionego strachu oraz pozytywnej i negatywnej oceny, będących – głównym elementem tresury, hodowli, wymuszenia i użytecznego dyskomfortu, który uczy niewolnika – pozytywnej roli – kontroli, nad podporządkowanymi jednostkami.

Nieważne, czy jesteś przedszkolakiem, uczniem, studentem, pracownikiem, czy masonem, ponieważ schemat – uczy cię tych samych kłamstw, które zrozumie tylko ten, kto umie czytać między wersami, ponieważ reguła sprawiedliwości (10/19), zakazuje ukrywać prawdę, którą można jednak kamuflować, za pomocą symboli, alegorii i zagadek.

Oceniać i edukować, można użyteczne narzędzia – pozbawione własnego konceptu (20) intelektualnego i wolnej woli.

Nieświadomość

Nauczyciel, to nieświadomy najemnik władzy, posiadający skrzywiony obraz – literacko namalowanego świata, dostosowanego do obowiązującej – poprawności politycznej, skupionej na sadomasochistycznym podejściu do życia i innych jednostek, co ma wymusić posłuszeństwo – jednostki, względem wyuczonych kłamstw, akceptowanych przez społeczeństwo, pokładajacę wiarę w tradycje, tolerancje, prawo i nakaz, co jest największym błędem człowieka, który owymi regułami – wytacza wojnę samemu sobie i inny jednostkom.

Nauka, jest tylko nawykiem, tworzącym określony ład

Człowiek pozbawiony personalnego ładu (18), wyzbywa się reszty własnej personalności – czasu, prawa, moralności, niepodległości (18), co pozwala zdobyć ludzki umysł / niebo (22) / dusze … , który pod wpływem nawyków, tworzy w swoim wnętrzu – ideologiczne piekło (22) podziału wewnętrznego, przenoszącego zewnętrzny podział, w ideologie naszej duchowości, co tworzy mniejsze lub większe zawirowania psychiczne (23).

W dzisiejszych czasach, szczególnie widać, jak posłusznym narzędziem jest zawód na-uczyciela wszelakich nawyków, które poprzez tolerancje, deprawują kolejne pokolenia niewolników. Panseksualizm (35), wślizgnął się do szkół za pomocą genderyzmu oraz seksualizacji najmłodszych dzieci (36), co wskazuje na złe oko (37) bractwa nauczycielskiego.

Dlaczego nie znoszę nauczycieli (29) ?

Ponieważ nikt, nie ma prawa uczyć o wyższości człowieka nad człowiekiem, ukazując jednocześnie siłę fetyszu roli, pozycji, tytułu, funkcji, stanowiska, wykształcenia i temuż podobnych czynników, zaśmiecających życie człowieka, pozbawionego wraz z wiekiem prawdziwej równości i wolności …

Człowiek, kochający drugiego człowieka, nie sprzeda mu swoich i cudzych ideologii, lecz będzie się starać – wdrożyć w młodego człowieka – samoświadomość kreowania samego siebie, wedle zasad obiecadła, prawa naturalnego (10), samostanowienia i samoograniczenia.

Patrz, wskazuj i milcz, to najlepsza lekcja, jakiej możesz udzieli młodemu człowiekowi, ponieważ z emocjami, każdy musi zacząć radzić sobie sam, za pomocą zrozumienia zależności owych emocji od okresowego wpływu archontów (21) – ciał niebieskich, na chemię ludzkiego ciała i umysłu.

Środowisko memetyczne (25), to wirus, ogarnięty różnymi ideologiami i marami. Owe środowisko, na skutek funkcjonowania edukacji, wyznania i ustroju, nie jest zdolne do samodzielnych przemyśleń w sferze jednostkowej, co przekłada się na wylicencjonowane (24) działanie oparte na fetyszu ról i zawodów.

Nie szanuje nauczycieli, wstyd mi za nich, ponieważ, jest to produkt – masowej indoktrynacji i ideologii licencjonującej kłamców, którzy ze strachu przed prawdą, tworzoną innych kłamców i oszustów, okłamujących samych siebie, ponieważ kto uwierzył i zapatrzył się w zakłamanie, ten już zawsze, temu zakłamaniu pozostanie wierny.

Nie mam tu na myśli tylko nauczycieli, czy profesorów, ale również księży, polityków i autorytety, wyłączających ludzkie procesy myślowe, które powinny dążyć do głębszej duchowości, która wiążące się z logicznymi przeczuciami.

Wewnętrzny głos (26), został zastąpiony ideologiami róznokolorowych przesłań, którymi zaśmieca się ludzki umysł, który emocjonuje się cudzymi urojeniami tak bardzo, iż tracimy własny czas, ład, prawo, moralność i niepodległość personalną (18).

Brak miejsca na logikę

Kłamstwo o koronawirusie (27), sprzedawane jest jako fakt medialnej, politycznej i edukacyjnej – wiary. Restrykcje – negują logikę – prawdy i prowadzą do potrzebnego w edukacji – strachu.

Kiedy wchodzimy do szkoły, urzędu, czy sklepu, musimy, a raczej ze strachu – chcemy naciągnąć na twarz maseczkę. Nikogo nie obchodzi fakt, noszenia jej w kieszeni, schowku, plecaku, czy torebce. Nikt nie dba o to, aby owa maseczka noszona na twarzy była sterylna. Przy wyjściu ze sklepu, szkoły, urzędu, czy marketu, brak jest sterylnych pojemników do natychmiastowej utylizacji owych maseczek.

Skandal ?! Skandal – logicznie sugeruje, że ci, którzy te obostrzenia wymyślają i ustalają, wiedzą, że na tych maseczkach, nie ma żadnych śmiercionośnych wirusów (27).

99,999 % fetyszystów – lekarzy, dziennikarzy sędziów, nauczycieli, urzędników … nie jest zdolnych do funkcjonowania wśród zdrowych psychicznie ludzi, ponieważ ich działania, są formą czystej paranoi, wyrafinowanego kłamstwa oraz strachu i poprawności politycznej, która jest wymagana do otrzymania i utrzymania fetyszu – pieniądza, roli, tytułu, stanowiska, czy funkcji …

Ponoć bada się poziom inteligencji owych w/w fetyszystów, jednak wykształcenie, rola, stanowisko, ani tytuł naukowy, nie jest adekwatny do logicznej świadomości dokonywanych czynów, niezgodnych z prawem naturalnym.

Logika, karze wskazać, iż poziom inteligencji, jest proporcjonalnie odwrotny do dokonywanych czynów. Tchórz, jest totalnym imbecylem, ponieważ udział w kłamstwie, przestępstwie, ludobójstwie … obraca się przeciw kłamcy.

To nie szamani (5), oberwą za wykreowane kłamstwa, lecz ci, którzy te kłamstwa propagowali, wzmacniali i rozsiewali – dziennikarze, nauczyciele, lekarze, sędziowie, policjanci i inne formy urojonych fetyszy, wynoszących bestie (28) ponad ludzi.

Dystans społeczny

Dystans społeczny, służy zniszczeniu zaufania, a tym samym zebrań publicznych – zorganizowanych działań narodu – przeciw władzy i tego uczy nauczyciel ucznia – niemoralnego ładu – posłuszeństwa względem ideologi państwa – składającego się z tchórzy, potrzebujących najemników – głupców i zwyrodnialców, do obrony swoich interesów przed plebsem.

Dystans społeczny rozdziela dzieci od rodziców, opiekunów i tworzy nieufność w stosunku do otoczenia, co czyni z człowieka – zwierze, zagrożone ideologią notorycznego strachu.

Filantropia, służąca zwiększeniu kontroli społecznej, wzmacnia rządy, korporacje osłabiając prawa obywatela !

Koniec posłuszeństwa, nauki i prawa zwierząt niezgodnego z prawem naturalnym (10)…

Jeśli żyjesz moralnie i odpowiedzialnie według prawa naturalnego (10), nikt oprócz ciebie samego – nie ma prawa – tobą rządzić, rozporządzać i władać, ponieważ władza, to pełna kontrola, co zaprzecza idei wolności i równości jednostkowej.

Fetyszyści, rozbrajają nasze umysły i dzielą nawet rodziny, ponieważ boją się samoobrony społecznej i ruchów anty hierarchicznych …

Edukacja, tworzy bezradne zwierzęta, aby strach władał ich sercami każdego dnia.

Rewolucja psychopedagogiczna (30)

Rewolucja psychopedagogiczna, oparta jest na w/w poprawności politycznej, której reguły ustalone są na bazie ideologii naczyń połączonych, w skład których wchodzą ponadnarodowe instytucje, instytuty naukowe, filozoficzne, kulty religijne oraz media, think tanki i fundacje, reedukujące stawiającą opór – młodzież.

Tak zwana reforma szkolnictwa, opara jest na procesie przystosowawczym do standardów międzynarodowych.

Dla młodego człowieka, żadnego znaczenia nie ma życie duchowe, ponieważ żyje on na bazie wiary w :

1. Ofensywny i agresywny mundializm, oparty na łaknieniu nowych trendów, ideologii i fetyszy

2. Zbieżność taktyczną, pomiędzy mundializmem, a symboliką tajnych bractw i rządu globalnego

3. Mundialostyczny i zjednoczony świat, oparty na absolutyźmie oraz totalitaryzmie, uważanym za okrojoną z podstawowych praw – wolność, identyfikowaną – jako prawo zwierząt

4. Totalitarną władzą mundialistycznych elit nad kontrolowanym i nieświadomym swej roli kapitałem

5. Akceptowaną, stworzą dla jego dobra – wszechobecną kontrolę i presję psychologiczną oraz propagandę manipulacyjną, urabiającą umyślność człowieka, za pomocą podstępnego uwodzeniu, która zuboża opanowaną – ludzką duchowość i psychikę

6. W stworzone w dobrej wierze, główne narzędzie duchowego uwiedzenia i zniewolenia ludzkości, za pomocą monopolu edukacyjnego, gwarantującego właściwą i poprawną edukacje, opartą na tradycji zniewolenia plebsu przez władze

7. Dwoistość edukacji, oddzielonej murem wiedzy dla elit i manipulacji dla plebsu

8. Oczekiwany, zreformowany przewrót, oparty na wykluczeniu edukacji i wiedzy, na rzecz przygotowania uległych oraz poddanych dla systemu, tworzącego reguły nowego transhumanistycznego ładu (zdalna edukacja, genderyzm, genetyka użytkowa, eugenika, cybernetyka …) …

9. Minimum wiadomości i maksimum indoktrynacji przekazywanej za pomocą manipulacji psychopedagogicznej i prania mózgów.

Przeorientowane na skutek reform, cyfryzacji, ideologii multikulturowości, genderyzmu, koronawirusa … szkolnictwo (29), ma być przede wszystkim nośnikiem i sprawcą radykalnych zmian w dziedzinie wartości i postaw, eliminujących skutecznie – dotychczas istniejące wartości, czy osobiste poglądy …

Jednocześnie, daje się zaobserwować nabór do elitarnych szkół – narybku, traktującego swoich mniej zamożnych i wpływowych kolegów, za użyteczne narzędzie swoich poczynań.

Te szkoły, będą oczywiście dawać prawdziwe o wiele solidniejsze wykształcenie, niezbędne dla przyszłych elit kierowniczych. Tak więc dwoiste społeczeństwo i dwoista edukacja w wielu krajach stopniowo już staje się faktem.

Kreacja świadomości, musi opierać się na klasycznej formie zdobywania wiedzy:

Trivium

Trivium, które obejmuje swym zakresem gramatykę, co oznacza biegłość w wybranych językach oraz w dialektyce, czyli logice i retoryce, co wprowadza młode pokolenie w sztukę układania mów.

Logika: ważne i nieważne połączenia w trakcie tworzenia formalnego argumentu; odpowiedni sposób rozumowania; odliczenie ogniw łańcucha, na końcu którego pojawia się wniosek.

Retoryka: prezentacja w mowie i piśmie; poprawne i skuteczne użycie mowy, umiejętność przekonywania, nawet w obliczu walki na argumenty.

Trivium, jest wstępem do kolejnych etapów nauki.

Quadrivium

Quadrivium, to przygotowanie do prywatnych studiów filozofii i teologii wewnętrznej, w skład których wchodzi święta geometria, a także arytmetyka, astronomia i muzyka.

Quadrivium, można traktować jako naukę o liczbach: czystych (arytmetyka), rozważanych w przestrzeni (geometria), w czasie (muzyka), ruchu i przestrzeni (astronomia).

Czy, ktoś uczył was łączenia arytmetyki, muzyki i astronomii ?! W tak ubranej wiedzy, cymantyka, nie jest śmiesznym narzędziem wariatów, ale kierunkiem mądrości, która dotyka m.in. prawdziwego oblicza medycyny (38) …

Kto wie, ten jest wolny, kto jest wolny, rządzi samym sobą …

Trivium i Quadrivium, jest bezużyteczne, bez idei obiecadła (obietnicy wypowiadanej prawdy (32), samostanowienia i samoograniczenia, wychodzącego z prawa naturalnego (10), które czyni nas odpowiedzialnymi – lahami, czyli panami samych siebie (31).

Chrońcie dzieci, przed błędami poprzednich pokoleń, ponieważ tylko wolne dziecko, pozostanie wolnym i równym innym człowiekiem, którego nie pociągają niewolące jego umysł ideologie, szczególnie te, oparte na władzy człowieka nad człowiekiem.

Czcij to, co jest warte czczenia, ponieważ to, co nakazane – niewoli to, co prawdziwie określa nasze człowieczeństwo, oparte na prawie naturalnym …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

https://tajemnicatajemnic.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

6. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

http://czuwajacy.blogspot.com/2017/06/prometyka-promieniowanie-mitogenetyczne.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/06/27/kim-ja-jestem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/08/05/ponowne-uczlowieczenie/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/20/prawo-naturalne-i-wirus-prawa-zwierzat-w-aspekcie-prawa-morskiego-i-ideologi-koronawirusa/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/01/25/najemna-czarna-szlachta-czyli-fetysz-tytularny-utrzymujacy-wyzszosc-jednostki-nad-jednostka/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/26/boski-most-czyli-sztuka-wywazenia/

https://panlogika.wordpress.com/2018/06/05/milosc-przyjazn-i-kolezenstwo-w-czasach-dekonstrukcji-mysli-slowa-i-dzialania/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/10/demokracja-widzow-czyli-postepujacy-projekt-zezwierzecenia-rasy-ludzkiej/

15. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/21/dwa-swiaty/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/24/arkademia-piramidy/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/29/ucywilizowane-bezprawie/

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

19. https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/01/23/jak-przestac-byc-produktem-masowej-dekonstrukcji/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/31/niebo-i-pieklo/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

24. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/07/tajemnica-licencji.html

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/13/cyrograf-podpis-certyfikat-licencja/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

26. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/17/przejecie-wewnetrznego-glosu/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/07/23/zadamy-personalnej-odpowiedzialnosci-za-zamach-falszywej-flagi/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/09/strajk-najemnikow-czyli-czy-warto-wspierac-nauke-zniewolenia/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/18/machiaveli-nauczycielem-zniszczenia/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/21/ponad-teze-i-antyteze-czyli-swiat-swiadomego-laha/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

32. https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/08/28/obiecadlo-i-runy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

34. https://mowanienawiscinieistnieje.wordpress.com/2016/07/08/poprawnosc-polityczna-dekonstrukcja-i-nowomowa-czyli-teoria-krytyczna/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/16/seksualne-ideologie-napedem-dekonstrukcji-spolecznej/

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/16/pedofilia-i-lgbtq-czyli-manipulacja-naprawde-wysokich-lotow/

https://depopulacja.blogspot.com/2016/06/who-demoralizacja-dzieci-dowody.html

https://iluzjawladzy.wordpress.com/2017/03/07/panseksualizm-i-szesc-krokow-do-spolecznej-akceptacji-ruchow-lgbtq/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/26/czarne-marsze-czyli-jak-niewolnikom-nasrano/

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/27/mowa-nienawisci-oraz-zle-oko/

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/23/toksyczni-ludzie-czyli-krew-i-zwiazki-oraz-istoty-ktore-nie-moga-miec-dzieci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/07/zdrowie-i-choroba-czyli-droga-przeksztalcenia/