Prawda i strach, czyli pilny apel skierowany do świadomych jednostek

Prawda i strach, czyli pilny apel skierowany do świadomych jednostek

( Nastąpiła zmiana terminarza publikacji, ponieważ zbliża się kolejne niebezpieczeństwo (14) dla społeczności całego świata … )

Cieszcie się z tego co macie, ponieważ na schodach słychać już kroki zniewolenia.

Nie wiem, co musi się wydarzyć, aby społeczeństwo ruszyło dupy z własnej nie przymuszonej woli i zniszczyło aparat kontroli, terroru i przemocy !?

Aktywują was – rozkazy, nakazy prawa zwierząt (2), nie logiczne działania rządów, instytucji, urzędów, ale nie rusza was – prawda, ponieważ prawda, narusza poprawność polityczną i wiarę we władze człowieka nad człowiekiem, a to zagraża ideologii fetyszy, które tak kochacie, a także wywyższcie, ponad równość i wolność osobistą oraz społeczną.

Fanatyzm religijny oparty na fetyszach, przerodził się w faszyzm, który dziś nazywany jest ustrojem, wyznaniem lub systemem żerowania człowieka na człowieku.

Zwykli ludzie nie chcą wojny, odpowiedzialni za to są fetyszyści (4), którzy w wojnie, rewolucji, pandemii … upatrują swój cel i zysk. To kontrolowani trzecią siłą (22) najemni przywódcy, określają politykę i zawsze łatwo jest pociągnąć za sobą wystraszonych i zmanipulowanych ludzi, niezależnie, czy dzieje się to w otoczce demokracji, konstytucji, kapitalizmu, faszystowskiej dyktatury, parlamentu, czy dyktatury komunistycznej …

Mając głos, czy go nie mając, ludzie zawsze przez swoją nieuwagę, będą podporządkowani ideologii sprzedawanej, przez liderów, mesjaszy i przywódców. To niezwykle łatwe, banalnie proste.

Jedyne, co trzeba zrobić, to podzielić ludzi na małe, bezsilne grupy oraz powtarzać im w kółko, że są atakowani, zagrożeni oraz że muszą potępić wolnych ludzi, za brak nieistniejącego w rzeczywistości – patriotyzmu (ponieważ, patriotyzm to schemat obozowy, w którym niewolnik broni swego zniewolenia (23)) i narażanie ideologii kraju na niebezpieczeństwo, czy innych ludzi na nieistniejące choroby. To działa w każdym kraju, w każdej społeczności, systemie i w każdym wyznaniu.

Zabierali nam wolność krok po kroku, powoli, aby wszystko przebiegało w sposób zbliżony do normalnego rytmu życia. Tym sposobem, społeczeństwa nie zorientowały się, że kiedy straciły prawo naturalne, straciły także wolność i równość, a sprawy zaszły tak daleko, że prawo zwierząt (2) stało się głównym środkiem wychowania stad społecznych, przez fetyszystów i ich najemników (24).

Zamiast prawdy, dali wam wybór, będący iluzją, stworzoną przez tych, którzy posiadają władze, dla tych którzy jej nie mają i tylko mogą o niej marzyć, przekładając własną frustracje na pożycie seksualne, społeczne, czy zawodowe …

Od dwudziestu lat, ostrzegam ludzi, przed lekceważeniem totalitarnych zapędów samostanowiącej władzy, która nie zna samoograniczenia swojego ciągle rosnącego łaknienia.

Większość społeczeństwa, oddała im odpowiedzialność za swoje życie i życie swoich rodzin. Oddaliście im swoją własność, którą teraz licencjonujecie od instytucji, reprezentujących obozy państwowe i instytucje międzynarodowe, oddaliście im swe dusze, ciała i rozumy (3), aby wyzbyć się własnego świata duchowego …

Fetyszyści (4) i szamani (5) bezgranicznie zawładnęły wami, tworząc widzialne i niewidzialne granice waszego jestestwa , ponieważ twierdzą oni, że mają waszą zgodę, aby wami i waszymi dziećmi oraz rodzicami – pomiatać oraz kontrolować wasze życie, zdrowie i śmierć …

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Naprawdę, jesteście, aż tak bezgranicznie głupi, nierozważnie i wyrzuci z moralności oraz przeczuć, ze staliście się zwierzątkami hodowlanymi, odbijającymi się w lustrach wytworzonego prawa zwierząt (2) i wykreowanej mody, opartej na fetyszach ?!?! Małpa (25) ma dom, auto, telefon, świadectwo, pieniądze i jest królem świata, należącego do tych, którzy owe fetysze wytworzyli na jej zgubę …

Któż z was, odda władze nad innym człowiekiem lub zwierzęciem, jeśli może z nim zrobić to, co tylko zechce, zachowując przy tym minimum pozorów – teatralnej (6) normalności, etyki i zgodność z prawem zwierząt ?

W praktyce, oznacza to możliwość hodowli każdej istoty, obniżając koszt jej utrzymania, przy zwiększeniu jej użyteczności, co przekładającej się na zysk i zwiększenie wartości oraz ratingu państwa obozowego ( Polska SA nr 0000079312 (26)).

Gdzie wasza świadomość – istnienia prawa naturalnego (2), przez pryzmat którego – oceniana jest moralność prawa stanowionego, działania władzy, sądów, regulaminów, procedur, rozporządzeń, aktów prawnych i wykonawczych itd

Macie pojęcie, jak potężne jest prawo naturalne, wsparte regułą Radbrucha (2) ?

To wy, poprzez swoją bierność, bezczynność i wyuczoną strachem (7) bezradność – zniszczyliście wszystko, co prowadzi człowieka do jego wielkości, równości i wolności.

Poprzez brak samostanowienia i własnego samoograniczenia oraz poprzez wyuczony syndrom zapatrzenia w nabyty wraz ze schematem konkurencji – egoizm, a także poprzez syndrom lustrzanego odbicia, przekazywanego z pokolenia na pokolenie – rozbudzaliśmy niepohamowane łaknienie fetyszy, które w żaden sposób, nie zastąpią nam duszy, umysłu, czasu, prawa, ładu, moralności, niepodległości personalnej (8) oraz logiki działań, pozwalających myśleć, mówić i działań wedle obiecadła (9), które obiecuje innym zachowanie – zgodne z prawem naturalnym (2), co pozwala wolnemu lahowi (10), zachować wolność, równość i własną ziemie, wodę, czy bogactwa …

To wszystko, bez odnoszenia się do pośredników – umożliwia – aktywne wykorzystanie własnych umiejętności tworzenia – schronienia, odzienia, pożywienia i sztuki, opartej na sile ducha, umysłu i rąk (11).

Nazywamy to dobrostanem personalnym, na którym nie żeruje żaden pośrednik, rząd, urząd, złodziej, lichwiarz i spekulant, chcący żerować i żyć na koszt trudzącego się Laha.

Jest to dla 99% społeczeństwa zbyt trudne, ponieważ owe memetyczne jednostki (12), wybierają sobie mesjaszy, panów, siewców, mentorów (13) i autorytety, które uczą je, jak służyć innym, kosztem samego siebie.

Każdym zmianom pseudo pandemicznym, zawsze towarzyszy wojna, ewolucja przemysłowa, rewolucja, zmiana ustroju, czy kultu wyznaniowego (14) … To są fakty, fakty, którym nie można zaprzeczyć.

Jednostka, taka jak Ty, czy ja, może wszystko, jeśli zacznie rozbudzać dookoła siebie fale ciekawości, uwagi i posłuchu. Zaciekawione stado, może się przebudzić ze zwierzęcego snu, i to powoli się dzieje, panika pseudo elit, jest zauważalna gołym okiem na całym świecie.

Czas hierarchii skończy się wraz ludzkim naporem, lub najemnicy przejmą za pomocą technokracji, transhumanizmu (15) i tyrani, kontrole nad spacyfikowanymi ludźmi (14). Koronawirus, jest idealnym modelem pacyfikacji, wynikającej ze zdarzeń pseudo naturalnych, o którym marzyły elity od dzięsiątków lat.

Henry Kissinger powiedział kilka lat temu : Dzisiaj Amerykanie byliby oburzeni, gdyby oddziały ONZ weszły do Los Angeles, w celu przywrócenia porządku; ale jutro będą wdzięczni gdy to się wydarzy ! I to na pewno się stanie, jeśli mówi się tutaj o zagrożeniach zewnętrznych – prawdziwych, czy wymyślonych … Wszyscy ludzie zaufają naszym przywódcom, którzy uratują ich od katastrofy. W obliczu tych zmian, ludzie są gotowi zrezygnować ze swoich praw w zamian za gwarancję wygodnej egzystencji, którą stanowić będzie rząd światowy …

Uwaga !

Idzie coś strasznego, co zostało ogłoszone (3 czerwca 2020 roku) w erze bliźniąt, co zmusi nas do przyjęcia rządu światowego i transhumanizmu oraz 4 ery przemysłowej w dobie ery wodnika 21.01.21.

( Wszystko to, zostanie wdrożone 21 stycznia 2021 roku, przez Światowe Forum Ekonomiczne i instytucje pokrewne, takie jak: Grupa Bilderberga, Klub Rzymski, Klub Okrągłego Stołu, WHO, czy ONZ … stanowiące agendy Rządu Globalnego (14))

W erze skorpiona i strzelca (2020), zostaniemy zatruci jadem poprawności politycznej, a także zostanie nam poderżnięte (bycze) gardło, co przełoży się na alegoryczne złożenie (barana) społeczeństwa na ołtarzu ofiarnym (14/5c).

Myśle, że ilość jadowitych kłamstw, wprowadzających ludzkie ciało w drżenie oraz zatkanie wolności słowa, za pomocą maseczek, jest odpowiednim – zalegoryzowanym przekazem społecznym.

Ostrzegałem i ostrzegam was, przed tym, co wydarzy się na przełomie października, listopada a grudnia, krew w tego typu rytuałach – musi zostać przelana, strach rozpleniony, aby reszta pozostałych przy życiu owiec z pokorą przyjęła nowe reguły ogólnoświatowej gry (16).

Całość przejścia człowieka przez bramę bliźniaków do ery transhumanizmu, została zaplanowana przez dwóch fetyszystów (4) – Filipa, księcia Edynburga – Philip, Duke of Edinburgh – księcia Zjednoczonego Królestwa, małżonka Elżbiety II, należącego do loży: Navy Lodge No 2612 oraz Klausa Schwaba, pomysłodawcę i założyciela Światowego Forum Ekonomicznego, który jest pionkiem oraz mistrzem loży: Order of the Rising Sun (14).

Połączenie inicjatywy lóż zachodnich i wschodnich, wróży przerzuceniu porządku (27) ekonomicznego i przemysłowego na stronę dalekiego wschodu. Słońce zachodzi nad Europą, aby jego wschód rozbudził Azje.

W świecie technokracji, transhumanizmu (15), człowiek pozbawiony dostępu do prawa naturalnego (2), będzie niewolnikiem nowych bogów i ich głosu – pochodzącego od niezłomnej, nieubłaganej sztucznej inteligencji (20), o czym pisze i mówię od ponad 30 lat …

( Mieliście szanse coś zmienić już dawno, dawno temu, ale żyliście nadzieją na przyjście Boga lub mesjasza, niewiedząc, że jedynym panem człowieka jest on sam (10b) )

Wygenerowane emocje, oparte na profilowaniu, manipulacji, programowaniu osobowym, oknie overtona (19), szoku przyszłości, przyszłych i sztucznych wstrząsach (18) … oraz strachu, pozwolą elitom wreszcie dopiąć swego …

Oddając odpowiedzialność za swoje życie, już teraz, godzisz się na (15c) :

1. Rejestrowanie całkowitej konwersji energii netto przez 24 godziny na dobę

2. Poprzez rejestrację energii skonwertowanej i skonsumowanej, umożliwiasz równoważenie poboru energii.

3. Zapewniasz ciągły zapis całkowitej produkcji i konsumpcji (smart liczniki).

4. Zapewniasz szczegółową rejestrację typu, rodzaju, itp., wszystkich towarów i usług, gdzie są produkowane i gdzie zużywane.

5. Zapewniasz szczegółową rejestrację konsumpcji każdej osoby, oraz zapis (akta) i opis tej osoby.

Ta kontrola, pochłania również ogromnej ilości energii, głównie w stratach przesyłowych, co utrzymuje światowy, utopijny system redystrybucji dóbr, utrzymywany za pomocą ideologii ludzkiego kapitału (17).

Coś, czego nie ma, nie powinno istnieć, a istnieje pomimo, że nie jest to wartość duchowa. Krypto-waluta, to ideologia wyzysku pośredniego i bezpośredniego – człowieka, przez człowieka. Koronawirus, to ideologia kontroli, która porządkuje głosy wolnych i niezadowolonych istot ludzkich, przeciw którym zostaną wyprowadzone lojalne i agresywne stada najemników i niewolników – wierzących w nieistniejące zarazy, wartości, pandemie i fetysze …

Transhumanizm, pozwoli przełamać wolną wole ludzkiego kapitału, poprzez częściowe przekształcenie istoty ludzkiej w maszynę, pozbawioną dostępu do prawa naturalnego, co pozwoli kontrolować niewolników bez obawy o skutki prawne !

Reset, będzie okazją do zbudowania nowej umowy społecznej, za którą czai się ideologia panseksualizmu (28), który jest bliżej transhumanizmu, niż wam się wydaje, ponieważ przybliża człowieka do dowolnych, nieetycznych i niemoralnych zmian osobowych.

Niektórym ludziom, będzie się wydawało, że dostali dokładnie to, czego oczekiwali i chcieli, a taka naprawdę, będą siłą najemną nadciągającej rewolucji, dzięki której fetyszyści dalej utrzymają władze i zacisną pasa całej społeczności, za pomocą obostrzeń spowodowanych koronawirusem.

Koronawirus (21), panseksualizm i transseksualizm, tworzą ideologie władzy absolutnej, absolutyzmu politycznego (29), opartego na społecznej wierze w mądrość władzy, co ukazuje ludzką naiwność, zagubienie i głupotę.

Transhumanizm, technokracja, redystrybucja dóbr, panseksuslizm, to absolutyzm polityczny, którego początki, są już zauważalne na całym świecie.

Czym jest absolutyzm (29) i jaki jest jego związek z transhumanizmem ?

Absolutyzmu politycznego, czyli pogląd z dziedziny myśli politycznej (i świata zwierząt), według której jest dobrze uzasadnione, by władza przysługująca jednemu człowiekowi lub grupie ludzi sprawujących ją w państwie, przysługiwała im bez ograniczeń, przy czym ma się na myśli ograniczenia prawne, a czasem nawet moralne, co łamie i ukrywa prawo naturalne, a także niszczy czas, ład, prawo, moralność i niepodległość personalną, każdej jednostki, która przez strach i łaknienie fetyszy – oddawała odpowiedzialność za swoje życie.

Władzę absolutną, można sprawować w ramach rozmaitych ustrojów i nie jest ona ograniczona tylko do monarchii absolutnej. Absolutyzm władzy polega nie tyle na formalnej stronie ustroju, lecz na tym, kto w rzeczywistości sprawuje władzę (szamani) i czy osoba lub grupa ją sprawująca, jest ograniczona prawnie (niewolnicy i najemnicy), np. przez prawo zwierząt, konstytucję, czy też stoi całkowicie ponad prawem (szamani (5)).

Wszystko to, podszyte jest formami manipulacji opartej na walce tezy z antytezą, czyli dialektyce heglowskiej (dialektyka pana i niewolnika).

Absolutyzm klasyczny, monopol religijny, monarchia absolutna, absolutyzm oświecony, samodzierżawie, dyktatura, kontrola autorytatywna (filozofia polityczna), czyli ideologi ustrojowa i polityczna … , tworzy świat wyzysku i żerowania króla zwierząt i hien, nad mniejszymi zwierzątkami.

Absolutyzm w transhumanizmie i technokracji, pozbawia człowieka przekształconego częściowo w maszyn, jedynej obrony zawartej w prawie naturalnym …

Nie mamy już czasu na kontr-rewolucje, należy wytoczyć działa niezadowolenia na ulice, aby jak najszybciej rozpocząć (z wyprzedzeniem) wojnę samoobroną, dozwoloną przez prawo naturalne:

Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany. Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili. Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie. Masz prawo do samoobrony (2).

Pandemia korono-paranoi (21), nie skończy się nawet po zaszczepieniu całej populacji. Nie można zakończyć czegoś memetycznego – wyimaginowanego, stworzonego na potrzeby władzy człowieka nad człowiekiem. Ta ideologia władzy – wyzysku – żerowania, chce rządzić całym światem, jego zasobami oraz ludzkim kapitałem w sposób absolutny.

Pandemia korona-paranoi (21), to nie realne zagrożenie zdrowotne, ale stan umysłu niewolników, narzucony im przez ich władców… Pandemię zakończyć może tylko za pomocą usunięcie całego systemu hierarchicznych kłamstw i represji wraz z ich twórcami.

Droga do transhumanizmu, to realne zagrożenie ludzkiego życia, egzystencji, prawa naturalnego, natomiast technokracja w połączeniu z transhumanizmem, będzie nas kontrolowała, rozdzielała bogactwa naturalne i siała terror wśród tych, którzy nie będą chcieli uwierzyć w kłamstwa o pandemii, kryzysie gospodarczym, klimatycznym (30) i temuż podobnych ideologiach, kreujących zysk i kontrole mniejszości nad większością …

Nie jesteśmy zwierzętami, ani maszynami, aby nas pacyfikować, programować, dzielić, szczepić, wysyłać na wojny, rewolucje i zmuszać nas do utylizacji śmieci (31) w naszych organizmach, dla dobra karteli, opartych na współczesnej alchemii – farmacji, technologii, medycynie i transhumanizmie.

Nie wolno zgadzać się na dystans społeczny, maseczki, podział społeczny i działania, które mają za zadanie wciągnąć nas w kryzys na podłożu osobowym (33), społecznym, zdrowotnym i ekonomicznym … Schemat hierarchiczny kłamie i będzie kłamał, dopóki będzie w tym widziała zysk.

Przemyśl, to, co teraz przeczytałeś. Ponieważ jest to ostatnia szansa na przywrócenie prawa naturalnego, płaskiej struktury społecznej i normalności (RaElIs (32)) w twoim życiu i na całym świecie.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

https://tajemnicatajemnic.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/20/prawo-naturalne-i-wirus-prawa-zwierzat-w-aspekcie-prawa-morskiego-i-ideologi-koronawirusa/

3. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/12/17/przejecie-wewnetrznego-glosu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/21/badz-zywy-jak-drzewo-czyli-dlaczego-nalezy-odwracac-pentagram/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

7. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/08/28/obiecadlo-i-runy/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/05/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/04/03/czym-jest-praca/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/26/globalizm-i-niszczenie-naturalnego-prawa-do-wolnosci-i-rownosci/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/09/06/grasz-aby-zyc/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

18. https://ligaswiata.blogspot.com/2016/03/historia-manipulacji-instytut-tavistock.html

https://manipulanci.wordpress.com

19. https://manipulanci.wordpress.com/2017/04/04/okno-overtona-i-kontrola-ludzkiego-umyslu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/16/seksualne-ideologie-napedem-dekonstrukcji-spolecznej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/16/eksperymenty-spoleczne-oparte-na-ideologi-falszywej-flagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/19/koronawirus-projektowanie-tematu-zastepczego/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/28/globalne-sumienie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2017/10/17/sztuczna-inteligencja-zastapi-boga/

21. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/07/23/zadamy-personalnej-odpowiedzialnosci-za-zamach-falszywej-flagi/

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/02/nauczyciel-czciciel-hierarchicznego-porzadku/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/05/prosty-przekaz-do-mlodych-ludzi-wprowadzanych-na-codzien-w-blad/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/07/ucieczka-z-planety-malp-czyli-terpia-szokowa/

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2017/05/planeta-zosliwych-map.html

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/17/juz-oficjalnie-polska-s-a-i-spolki-corki/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/18/nowy-porzadek-czy-nowy-poczatek-w-ujeciu-swiata-personalnego/

28. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/13/panseksualizm-czyli-prawdziwy-wymiar-chemicznego-holokaustu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/16/seksualne-ideologie-napedem-dekonstrukcji-spolecznej/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/09/dekonstrukcja-mocy-seksualnej/

29. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/02/dowody-zniewolenia-kastowego.html

https://czuwajacy. blogspot. com/2016/04/dowody-zniewolenia-kastowego-cz2.html

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

31. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/10/fluoryzacja-kontrola-mas/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/20/5g-czyli-sila-promieniowania-elektromagnetycznego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/03/manipulacja-5-generacji/

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/23/podzial-wewnetrzny-i-zewnetrzny/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/