Społeczeństwo Wolnych Kreatorów

Społeczeństwo Wolnych Kreatorów

Społeczeństwo pasożytnicze

Społeczeństwo pasożytnicze, to społeczeństwo przepełnione nowotworem egoizmu, które chciałoby poprzez zwiększone i niepohamowane łaknienie, aby inni ludzie – służyli im i utrzymywali ich bytowanie, wedle niespisanej oraz niewypowiedzianej umowy społecznej, na mocy której – obywatel dobrowolnie, zrzeka się odpowiedzialności za swój byt, na rzecz hierarchicznego fetyszu władzy, w zamian za wykreowanie iluzji wyboru i pozornego dostatku.

To hierarchiczna – makabryczna – maskarada fetyszystów (8) wytworzyła teatralną (9) ideologie wojny, kryzysu, biedy, pogardy, nienawiści, hejtu, głodu, kłamstwa, spekulacji, lichwy, zawiści, zazdrości, złodziejstwa, wszelakiej patologi, kontroli, rozwodu, obżarstwa, panseksualnych potrzeb, czy bezmyślnego wyniszczenia natury, będącej podstawą naszego życia …

Nowotwór społeczeństwa konsumpcyjno-pasożytniczego, wedle umowy społecznej, przerzuca odpowiedzialność za swoje bytowanie, na ideologie wiary i ustroju, wedle poglądu hierarchicznego, w którym funkcjonuje ludzki kapitał (12), zwany dla niepoznaki – społeczeństwem, które przez różne formy funkcjonowania – rozprasza się za pomocą ideologii psychomanipulacji, strachu, dystansu społecznego, podziału, nakazu … , co wywołuje poprawność polityczną i zakłamanie, które niszczy pierwotną obietnice (6), scalającą myśl, słowo i działanie danej jednostki w kontakcie z inną jednostką – co jest podstawą świętego przymierza w kontaktach między ludzkich.

Tak wyniszcza się pojedyńcze jednostki i całe rody, czy grupy społeczne, które w wyniku różnych form psychomanipulacji – zaczynają grać w teatrze patologicznego życia, opartego na komercyjnym czasie, ładzie, etyce i prawie zwierząt (11), co pozbawia nas czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości w ujęciu personalnym (10).

Obietnica zaspakajania cudzych potrzeb, nie jest spełniana, ponieważ każdy chce być najważniejszy i chce zaspokojenia samego siebie.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Syndrom mesjasza

Nazywamy ten schemat życia – syndromem mesjasza, ponieważ oczekujemy zbyt wiele od zastanych relacji społecznych, w których pozbyliśmy się odpowiedzialności za własne życie, w wyniku czego, zostajemy ukrzyżowani na krzyżu – własnej głupoty. Nie bójmy się tego słowa, ponieważ tylko głupiec wierzy w ideologie przelewania odpowiedzialność za własny byt w ręce grup społecznych, które dzięki ideologii fetyszu i władzy, mogą żerować na ludzkim strachu, spowodowanym kontrolą społeczną.

W schematach hierarchicznych, nie ma żadnej prawdziwej nadziei w ujęciu personalnym, oprócz wiary w wykreowane przez kogoś – fetysze, służące do uzależnienia naszego bytowania, od określonej grupy ludzi i ich interesów (2).

Człowiek, który oddaje odpowiedzialność za samego siebie (RaElIs (3)), pozwala aby sześcian jaźni został rozłożony i zniszczony, poprzez uszkodzenie spoiwa, łączącego wnętrze jaźń z dualnością ludzkiego mózgu (4).

Przypięty do własnego krzyża duchowego – człowiek, wyzbywa się płynnej komunikacji pomiędzy wymiarami, a także nie potrafi zespoilić świadomego snu i myśli pomiędzy zagubionymi połowami mózgu, co czyni go bezmózgowcem, którego półkule, są sterowane z zewnątrz, za pomocą ideologi – trzeciej siły (7), która edukuje nieświadomy byt, przy użyciu edukacji lustrzanej (5), której nauka – uczy przenoszenia użytecznych dla elit błędów z pokolenia na pokolenie.

Co więcej, brak zespolenia myśli, kreuje brak spójności owej myśli ze słowem i działaniem, dlatego większość ludzi – myśli zupełnie co innego, niż mówi i robi, a to niszczy obiecadło (6), czyli regułę świętej obietnicy, będącej podstawą komunikacji międzyludzkiej.

Mesjasz – pokłada nadzieje w Bogu, czyli konsument, nie chce wziąć odpowiedzialności za swój byt. Człowiek, przy najmniejszym nakładzie, chce zyskać jak najwięcej, przy założeniu, że odpowiedzialność ma leżeć po drugiej stronie. Polityka, religia, medycyna, farmacja, urzędy, sądy, korporacje, zakłady pracy, sklepy … to nic innego, jak – fetysze, będące formami wyzysku, co oparte jest na ludzkiej wierze, co czyni te fetysze – częścią nasjstarszej religii szamańskiej (13) na świecie, zwanej fetyszyzmem (8).

W tej sytuacji, wszystkie linie porozumienia wyprowadzone pomiędzy ludźmi, rozrywają się, pozostawiając człowieka w jaskini platońskiej (14), z której może się wyzwolić, poprzez świadome zrozumienie – otaczających go nieprawidłowości.

Wszystkie problemy jakie napotyka człowiek i świat, to konsekwencje niczym nie ograniczonego łaknienia – konsumpcji, prowadzącej do wojny na podłoży osobowy oraz społecznym i samounicestwienia, co stawia człowieka w roli komórki rakowej, która po zniszczeniu nosiciela – zjada samą siebie …

Tri-umf (15)

Wszyscy szukają desperacko swego szczęścia, nie potrafią zdefiniować, czym tak naprawdę jest owo szczęście !?

Owo szczęście, jest tak naprawdę tri-umfem, altruizmu nad egoizmem, człowieczeństwa nad zezwierzęceniem (16), prawa naturalnego (17) nad prawem zwierząt …

Szczęście, a właściwie tri-umf, to odwrotność zastanego schematu życiowego, opartego na ideologi prawa zwierząt, tri-umf, to umiejetność zadbania o siebie, innych i świat, wedle reguł prawa naturalnego (17), aby inni mogli także zadbać o nas i wspólny świat.

Świadomość, tak prostych spraw, jest całkowicie ignorowana i pomijana w szkołach, które edukują ludzki kapitał, wedle prawidła wykrzywionego przez wieki – lustra oraz ideologii – poprawności politycznej (18).

Każdy z nas, jest odpowiedzialny za siebie oraz wspólny świat i każdy inny żywy byt na tej ziemi. Jak ty jemu, tak on tobie …

Zniszczenie prawa naturalnego (17), zniszczyło życie każdego z nas, ponieważ wraz ze zniszczeniem owej prawdy moralnej, zniszczyliśmy samych siebie. Żyjąc w świecie wojny, nie dostrzegamy możliwości wyzwolenia samego siebie z otaczającego nas obłędu kontroli, prawa zwierząt i chorych reguł społecznych, opartych na w/w poprawności politycznej, nakłaniającej obywatela do kolaboracji, donosicielstwa, braku poszanowania cudzej własności i odmienności osobowej …

Możemy tylko budować i burzyć, aby uzasadnić ideologie władzy człowieka nad człowiekiem oraz człowieka nad naturą, co ustawicznie pcha nas w stronę praw zwierząt, czyli żerowania istoty na istocie. Jest to kardynalny błąd, błąd nazwany kulturą cywilizacyjną, która wywyższa ideologie hierarchii i konsumpcjonizmu, które jak zwykle, wychodzą od najstarszej religii na świecie zwanej fetyszyzmem (8).

Cel zmian

Celem społeczeństwa wolnych kreatorów, jest odpowiedzialność, samostanowienie, przy dużej dawce samoograniczenia.

Indywidualizm, nie pyta: co mogę dziś zrobić dla siebie, lecz zadaje najważniejsze pytanie na świecie: co dziś mogę zrobić dla innych.

Odrzuć wiarę w fetysze, one nie prowadzą do tri-umfu, zacznij być człowiekiem, którego celem jest wspomaganie innych ludzi. Wzajemność tego typu relacji, powinna być celem każdej wolnej jednostki, dzięki czemu, nie będzie na świecie czasu na fetysz – polityki, wyznania, lustrzanej edukacji, tytułu, roli społecznej, zawodowej, czy inną formę nagradzanego sportu (wyścigu szczurów), którego celem jest pozytywna lub negatywna nagrody, za wierną służbę – hierarchii …

Mess-Lah

Pomagając innym – pomagasz sobie, odrzucając ideologie mesjasza, który nigdy nie nadejdzie, stajesz się świadomym własnego ja – mess-lahem, czyli panem samego siebie (19), który pomagając planecie – życiu – pomaga samemu sobie.

Zapamiętaj: jak postąpisz względem siebie, tak postępuj względem innych …

Edukacja lustrzana – uczy powtarzania błędów poprzednich pokoleń, wyjdź z tego schematu i zacznij świadomie uczestniczyć swoim życiu, ponieważ jeśli nie dbasz o swoje życie wewnętrzne, zaczynasz niszczyć samego siebie i otaczający cię świat.

Wiara w mesjasza trwa, nikt nie pomoże niewolnikowi, skoro ten wybiera sobie pana – rząd, czy przedstawiciela … Rozwiązanie tego problemu, jest proste i opiera się na własnej odpowiedzialności, która odrzuca ideologie hierarchii, jako fetyszu, któremu oddajemy cześć !!!

Inspiracja, drogą do nowych form działania

Inspiracja, nie ma przybierać formy lustra, inspiracja, nie oznacza małpowania, czy powtarzania. Świadomie połącz sny, myśli, słowa w działaniu – nie szukaj winnych twojej sytuacji, nie czekaj, aż ktoś rozwiąże twój problem … Nikt poza tobą, nie będzie mesjaszem (messlahem (19)), dla twojego personalnego wszechświata (10/19) …

Nie kieruj się jakimkolwiek fetyszem, zyskiem i sławą, nie twórz z innych ludzi – swoich luster, lecz inspiruj ich, do nowych form działania. Poprawa ludzkiego bytowania, opiera się na dążeniu do prawdy – prawa naturalnego. Wytworzenie czegoś z potrzeby serca, daje radość i oddala nas od wykreowanych z niczego kryzysów, spowodowanych konsumpcjonizmem – nadmiernego łaknienia.

Nie kieruj się jakimkolwiek fetyszem, zyskiem i sławą, jeśli wszyscy będą postępowali tak jak ty, świat zmieni swe oblicze i zrobią to zwykli ludzie, uwsteczniają relacje do czasów płaskim struktur społecznych.

To właśnie ta forma kreatywnego myślenia, może doprowadzić ludzkość do likwidacji fetyszy, takich jak pieniądze, licencje, tytuły, czy rola … które wynoszą człowieka ponad naturę i człowieka ponad człowieka.

W obliczu dzisiejszej sytuacji, dążącej do resetu (20) – wojny, kryzysu … przez sztuczną pandemie (21), stworzenie społeczeństwa wolnych kreatorów, jest rzeczą nieodzowną i konieczną, ponieważ upadek społeczeństwa konsumpcyjnego, dąży do powstania nowego systemu kontroli społecznej i redystrybucji mienia – nazywanego technokracją i transhumanizmem (22).

Przetrwają tylko twórcy, będący wolnymi ludźmi, silniejszymi od ideologii poprawności politycznej, niosącej za sobą tylko strach przed represjami.

Pasywne społeczeństwo, nauczone jest absolutnego – zniewolenia i łaski ze strony swego pana i właściciel, owe społeczeństwo, nie potrafi wyrwać łańcucha osadzonego na płytkim kłamstwie – prawa zwierząt (17).

Dzisiaj, masz absurdalną nadzieje, że jutrzejszy dzień, nie będzie gorszy od dnia dzisiejszego, jednak owo bezczelne kłamstwo – zatrzymuje miliardy w teatrze (9) pozorów jaskini platońskiej (14).

Już dziś, zacznij tworzyć rzeczy pożyteczne dla innych ludzi i zacznij to czynić – odrzucając prawo zwerząt i władze człowieka nad człowiekiem.

Nie musisz chodzić na marsze oraz protesty i niszczyć cudzej własności, ponieważ jest to wyuczony i użyteczny sposób wyrażania opini, przez zniewolone społeczeństwo konsumpcyjne, które rządając posłuchu, wspiera i urzeczywistnia ideologie władzy człowieka nad człowiekiem, co nie odnosi żadnego wymiernego skutku, ale pozwala propagować ideologie podziału społecznego.

Zbuduj coś nowego, a stare samo ulegnie zniszczeniu …

Twoim największym wrogiem, jest błędny światopogląd, opisujący świat (w którym żyjesz), jako formę idealnego porządku, ale każdy porządek pochodzący od innego człowieka, narzuca tobie rygor czyjegoś – prawa, co hamujące twoje personalne (10) samostanowienie i samoograniczenie.

Tylko niewolnik słucha czyichś praw, ponieważ oddał odpowiedzialność za swe życie oraz nie umie samoograniczać swojego bytu, przez co zabrał sobie i innym wolność i równość społeczną (23).

Aby zakończyć wszystkie rozgrywające się dookoła ciebie wojny, gry, rewolucje (24), czy bitwy, musisz zakończyć jedyną ważną dla ciebie wojnę wewnętrzną, polegającą na wydarciu z siebie samego – nigdy niezaspokojonego węża buntu, którego ideologia, została w ciebie wpojona, stając się twoim krzyżem (25).

Magia poszła w kąt, a mimo to szamani (13) – czarodzieje i magowie, dalej rządzą światem, za pomocą technologi, nauki i psychomanipulacji, a ty śmiejesz się z magi intencyjnej (26), będącej jedyną formą obrony, przed otaczającym cię kłamstwem poprawności politycznej.

Wolnemu człowiekowi, który pragnie wolności dla innych, stoją na drodze zniewolone masy, które pragną zniewolenia dla innych.

Te proste schematy, można ujęć w sformulowaniu: aby innym, było tak dobrze jak mi, co odzwierciedla prawo naturalne (17) lub aby innym, nie było lepiej niż mi, co odzwierciedla reguły prawa zwierząt (17).

Cały otaczający nas zwyrodniały system, jest złożonym systemem – uzależnienia jednostki od fetyszu – ustroju, wiary oraz licencji zawodowej i temuż podobnych opcji wykonawczych …

Lekarze i farmaceuci – nie leczą, lecz uzależniają ludzi od specyfików, żołnierze i policjanci, nie bronią społeczeństwa, lecz kontrolują społeczności całego świata pod dyktando władzy, bankierzy, lichwiarze i maklerzy oraz spekulanci, nie pomnażają naszych pieniędzy i dóbr, lecz uzależniają nas od fetyszu mamona, sędziowie, prokuratorzy i prawnicy, nie reprezentują naszych interesów w zgodzie z prawem naturalnym, lecz zarabiają na naszej naiwności i niewiedzy, co charakteryzuje otwarty, nieograniczony dostęp prawa zwierząt, do prawdziwego, choć zastraszanego świata …

Szanowni czytelnicy, propagujecie rozwiązania, które mają sens logiczny i nie opierają się na ideologii kultu cywilizacyjno – hierarchicznego, ponieważ nie nosi to znamiona postępu i zmian, lecz wiary w obcego naszemu umysłowi – mesjasza, który nigdy nie przyjdzie, zastąpiony tysiącami nowych, ewoluujących ideologii.

Każdy, świadomy siły swego umysły człowiek, musi stać się messlahem (19), oświeconym lahem – panem samego siebie (19), który buduje swój świat z pożytkiem dla innych ludzi …

Świat, ma dość pustych, napełnianych ideologiami – małp, luster i kopi – mentorów, autorytetów, gwiazd oraz celebrytów, nie można być sobą, będąc kopią kogoś innego, memetyczny świat, jest światem kopi, które dążą krok po kroku do transhumanizmu (22), globalnego resetu (20), będącego początkiem zniewolenia memetycznych kopi, które wykonają każdy rozkaz swoich panów …

Obecnie mamy więcej memetycznych avatarów (27) niż ludzi, co osłabiło świat do tego stopnia, że grupki najemników, których liczba nie przekracza 70-80 milionów istnień, zarządzają prawie 8 miliardową populacją, za pomocą narzędzia terroru, strachu i psychomanipulacji …

Ten który kopiuje innych, nie jest i nigdy twórcą nie będzie … Mam nadzieje, że niektórzy z was, urodzą się na nowo, tworząc nowy świat – wolnych kreatorów …

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

https://pomagam.pl/wdd

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

https://tajemnicatajemnic.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

https://dydymuscytaty.wordpress.com/2019/08/27/obiecadlo-i-runy/

7. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/12/tajemnica-zniewolenia-czasu-personalnego/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

14. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

15. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/15/tri-umf-umyslu/

16. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/12/ponowne-uczlowieczenie/

17. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

18. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/02/nauczyciel-czciciel-hierarchicznego-porzadku/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/30/jedna-sila-676-i-lah-czyli-pan-samego-siebie/

https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2020/04/30/obudzcie-sie-mesjasze-dam-wam-tarcze-i-bron-niepokonana-prawde-i-magie-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/31/ogien-oporu-messlah-do-fetyszystow/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/10/prawda-i-strach-czyli-pilny-apel-skierowany-do-swiadomych-jednostek/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

https://koronawirustofake.wordpress.com

22. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/18/carbon-credits-transhumanizm-technokracja-i-krypto-waluty/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

23. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2018/10/12/wolnosc-i-swoboda-wartosc-czy-masonska-ideologia/

24. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

25. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

26. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowania-magia-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/15/spokoj-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i-zespolenie-wlasnego-ja/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/22/inzynieria-memetyczna/