Modlitwa do bytu zewnętrznego podstawa kłamstwa i manipulacji

Modlitwa do bytu zewnętrznego podstawa kłamstwa i manipulacji

Tekst zasadniczy dla świadomości i wiedzy bytu człowieczego, będącego w trybie wojny samoobronnej (wynikającej z prawa naturalnego), ze zwierzyną władzy ustrojowej i wyznaniowej.

Masz w życiu do wyboru tylko dwie ścieżki: tą, którą wybierzesz sobie sam (32/33) i tą, którą wybiorą ci inni (33) …

Z bogiem, w Bogu nadzieja, bóg z tobą … mówi człowiek do człowiek, nie podając analizie owych logicznych zwrotów, będących kwintesencją obiecadła (5), czyli spoiwa myśli, słowa i działania. Dzieje się tak, ponieważ tylko świadomy własnego jestestwa organizm, jest wstanie zrozumieć – zespolenie człowieka z bytem wyższym.

Bog, buk, bogini – bog-i-inni, to ta-ten, który rodzi i rozdaje bogactwo, w celu szerzenia ogólnego dobrobytu lub ten, który zasiewa ideologie – zarazy, swego odczłowieczonego światopoglądu, w celu szerzenia wyzysku, osadzonego na żerowaniu człowieka (bestii) na człowieczeństwie, naiwnie przyjmującym – role stadnej zwierzyny hodowlanej i ludzkiego kapitału, na którym osadzono – hierarchie władzy, cywilizacji, fetyszy i kultury teatralnej (2).

Czynnik męski – A – ra – bog, jest częścią czynnika żeńskiego – V – is – bogini – bog-i-inne, będącego częścią boga, co wytwarza wspólne potomstwo myślowe i fizyczne (2).

W Bogu (Ra) i Bogini (Is), jest łącząca je siła życia (El) i nadzieja, na zrodzenie wspólnej myśli, słowa oraz działania (obiecadło). Tylko świadome wyobrażenie funkcjonowania ludzkiego umysłu, pozwoli na czerpanie z własnego wnętrza, co pozwala unikać – zewnętrznych pułapek ideologicznych, zabierających, zarażających i niszczących nasz czas, ład, prawo, moralność, niepodległość personalną, a tym samym – cały nasz wewnętrzny wszechświat (3).

Zniszczenie, jakiegokolwiek czynnika, zwanego bogactwem naturalnym, niszczy powoli całą, zrównoważoną – strukturę wszechświata …

Człowiek, prawo naturalne (4), altruizm duchowy i bóg, to jedno – jestem z bogiem, pokładam nadzieje w Bogu, czyli w swoim własnym – wyższym człowieczeństwie.

Człowiek, żyjący egoizmem, pożądaniem, nadmiernym łaknieniem, nie ma w sobie Boga, ponieważ jest wykastrowanym z człowieczeństwa – zwierzęciem, które boi się swojej słabości i siły innych bytów. Zwierze, wytwarza i żyje za pomocą prawa zwierząt (4), a egoizm nie idzie w patrze z bogiem, nie pokłada wiary w Boga, ponieważ, bestia – pokłada wiarę w swojej sile, cwaniactwie, płodności, mnogości, potędze, uległości i czci kult fetyszy i ciała, wywyższając je ponad ludzką dusze.

Ten, kto nie wykorzystuje mózgu wyższego (7), skazany jest na zwierzęcą wegetację i egzystencje, napędzaną gadzim i ssaczym móżdżkiem (7), które przesiąknięte są wiarą w czczone fetysze (6), stające się z dnia na dzień sensem i celem ludzkiego bytowania, opartego na ustawicznej walce oraz teatralnej (21) scenerii bytowania wśród innych organizmów.

Fetysz, przebudza i kreuje zalążek zwierzęcego strachu (18) i lęku oraz tworzy zarzewie, ciągle rosnącego łaknienia, które nie zaspokojone – przeradza się w wampiryczną (17) agresje, o czym doskonale wie zezwierzęcona władza, która utrzymuje ludzki kapitał (8) na poziomie przeżywalności, co sprowadza człowieka do stanu frustracji, agresji i licznych zaburzeń emocjonalnych i psychicznych (9), co oddziaływuje na otoczenie oraz upadabnia je do siebie, przecież złodziejstwo, wymuszenia, kradzieże, donosicielstwo … źle traktowanych i opłacanych zwierząt, jest zauważalne gołym okiem.

( Zanim na dobre zaczniesz czytać, zaakceptuj zasady panujący w kręgu mojego domu ( 1 – oznacza link pod tekstem), lub opuść moje domostwo, strzeżone przez prawo naturalne. Jeśli korzystasz, korzystaj z całości wraz z linkami, ponieważ cytat, może być zastosowany w złej intencji. )

Wartość

Cisza i spokój wewnętrzny, to najważniejsza wartość i siła naszego życia. Dusza, to kompas człowieczeństwa, zbieżny z prawem naturalnym (4), dzięki czemu, można zharmonizować relacje życia wewnętrznego z życiem zewnętrznym innych bytów, wedle zasad w/w prawa oraz altruizmu duchowego, który samoogranicza powstawanie nadmiernego i zwierzęcego łaknienia.

Hierarchia, masowo, poprzez wyznanie i ustrój, produkuje podległe sile władzy – zwierzęta, nie mające pojęcia o życiu duchowym zgodnym z altruizmem prawa naturalnego.

Dekonstrukcja i dezinformacja

Bóg został brutalnie wydarty z człowieczego wnętrza, personalność każdego bytu – została przemieniona w zespół ideologii, opartych na wierze, niezgodnej z ludzkim sumieniem.

Kto nie ma sumienia, zaczyna interesować się przeróżnymi ideologiami, które wypełniają miejsce po wydartej już duchowości, co zasklepia po części wyrzut moralny, ale nie tłumaczy podstawowych pytań, odnośnie drogi i celu ludzkiej egzystencji (34). Ewentualne pytania i refleksje, są usuwane, za pomocą wyniszczenia oraz zastąpienia czas, ładu, prawda, moralności i niepodległości personalne (12) – komercyjnymi ideologiami, które odciągają człowieka od jego personalnego wszechświata (12).

Bóg, przez tak zwaną wiarę w czynnik zewnętrzny, został wyprowadzony z człowieka, a przez ustrój wyznaniowy – został zmonopolizowany i skomercjalizowany.

Bóg, jako źródło wewnętrznej jedności i spójności, przestał istnieć w człowieku, stając się formą odwołania do czynników zewnętrznych. Wykreowane z ludzkiej ciekawości, potrzeby wypełnienia pustki, chciwości i próżności – bożki – stały się przyczynkiem ludzkiej słabości, która ukrzyżowała człowieka, na krzyżu, będącym pozostałością – ludzkiej jaźni (25).

Jak do tego doszło ?

Pomiędzy płatami mózgu, przybierającymi formę zrównoważonego heksagramu (10), znajduje się jaźń w postaci sześcianu (11), do którego doprowadzony jest heksagram, którego dwa ostre końce biegną od szyszynki do pojedyńczego punktu trzeciego oka, łączącego wewnętrzną rzeczywistość z zewnętrznym światem (19) …

Tak funkcjonuje świadomy swego wnętrza człowiek, ale co się stanie, jeśli ten wewnętrzny system – ład personalny, tworzący moralność, czas, niepodległość, prawo, czy ład (12) … doprowadzimy do granic wytrzymałości i dekonstrukcji, za pomocą siły i psychomanipulacji, opartej na edukacji lustrzanej (13) ?

Ukrzyżowanie i przejęcie głosu wewnętrznego

Człowiek, który oddaje odpowiedzialność za samego siebie (RaElIs (3)), pozwala aby sześcian jaźni został rozłożony i zniszczony, poprzez uszkodzenie spoiwa, łączącego wnętrze jaźń z dualnością ludzkiego mózgu (14).

Przypięty do własnego krzyża duchowego – człowiek, wyzbywa się płynnej komunikacji pomiędzy wymiarami, a także nie potrafi zespoilić świadomego snu (35) i myśli pomiędzy zagubionymi połowami mózgu, co czyni go bezmózgowcem, którego półkule, są sterowane z zewnątrz, za pomocą ideologi – trzeciej siły (15), która edukuje nieświadomy byt, przy użyciu edukacji lustrzanej (13), której nauka – uczy przenoszenia użytecznych dla elit błędów z pokolenia na pokolenie (19).

Co więcej, brak zespolenia myśli, kreuje brak spójności owej myśli ze słowem i działaniem, dlatego większość ludzi – myśli zupełnie co innego, niż mówi i robi, a to niszczy – obiecadło (5), czyli regułę świętej obietnicy, będącej podstawą komunikacji międzyludzkiej.

Dekonstrukcja heksagramu i pentagramu, czyli wojna człowieka z własną jaźnią

Rozłożony na czynniki pierwsze – heksagram dwóch półkul mózgu (3/14), staje się walczącymi ze sobą trójkątami (alegoria wojny płci (17)), a pentagram, przestaje czerpać wiedzę z sześcianu jaźni, który do tej pory, trwale łączył dwie, zespolone za pomocą szyszynki – półkule mózgu.

Tak przekształcony i przeprogramowany organizm, zaczyna poszukiwać prawdy o sobie na zewnątrz, ponieważ obrócony pentagram (10), zaczyna odgrywać upośledzoną i okrojoną role poznawczą (wzrok/słuch), co naraża go na wpływ zewnętrznych ideologii, pchających istotę ludzką do popędów, nałogów, zniewolenia, egoizmu, nieustającego poszukiwania oraz rosnącego łaknienia, co tworzy brak poczucia bezpieczeństwa, a to – wykorzystują elity szamańskie (20), które przejmują od zagubionych istot – prawo do reprezentowania ich wnętrza i ciała.

Brak odpowiedzialności, rodzi agresje, ignorancję, choroby psychiczne (9) oraz wieczny strach (18), a także patologie bytowania w większych lub mniejszych, całkowicie zamkniętych strukturach społecznych.

Módlmy się z rozmysłem

Modląc się do zewnętrznego bożka, nadajemy rzeczywistej siły jego ideologi, osłabiając tym czynem swoje wnętrze i otoczenie, przybierające kształt iluzji, teatru (21) i jaskini platońskiej (22).

Módlmy się do i za samych siebie oraz za personalne światy wolnych bytów. Owe personalne światy – wolnych jednostek, mogą odwzajemnić naszą troskę oraz płynący z nas altruizm, dzięki czemu – powstaje równość i wolność jednostkowa, będąca podstawą równości i wolność społecznej.

Człowiek, jest tworem zespolonym z naturą, będącą częścią struktury archontów (23) – ciał niebieskich, wydarcie z człowieka duszy, pozbawienie go czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej (12), przypomina wyjałowienie archonta z jego bogactw naturalnych. Jedność bytu, zależna jest od jego otoczenia, które tak, jak owy byt – nie może być wyjałowiony z bogactw naturalnych, ponieważ brak jakiegokolwiek czynnika – prowadzi do zagłady całej struktury życia …

Utylizacja śmieci w człowieku (24), za pomocą spożywanego pokarmu, szczepień, wdychanego powietrza, użytkownych przedmiotów, spożywanych leków, przyjmowanych napoi … , jest tym samym, co wyjałowienie gleby za pomocą chemikaliów, wydobywanie ropy, węgla, zanieczyszczenie źródeł wody pitnej oraz oceanów … Jak traktujesz siebie i innych, tak traktujesz ziemie i naturę …

Cywilizacja, to kult-ur-a głupoty, rozwój nie polega na niszczeniu oraz wytwarzaniu rzeczy, które niszczą człowieka i naturę, rozwój, to logiczna wiedza, przełożona na mądrość, równość, wolność, samoograniczenie oraz dar owych wartości – przekazywany innym istotom.

Rozwój, nie służy wykorzystaniu zwierząt, ludzi jako kapitału, natury, powietrze, wody, bogactw naturalnych i przestrzeni dla zaspokojenia własnego łaknienia.

Rozwój, służy utrzymaniu i poszanowaniu natury oraz symbiozie, polegającej na wzbogaceniu życia i natury o działanie pro duchowe – rozwój umysłowy, może doprowadzić do zaskakujących rozwiązań, polegających na poszerzeniu wykorzystywanej przestrzeni procentowej mózgu, co pozwali zjednoczyć człowieka z naturą i wykorzystywać przestrzeń międzyatomową oraz chaos atomów do wykreowania czegoś nowego, co nie narusza pierwotnej struktury człowieka, archontów i natury.

Takie rozwiązania, wymagają personalnego czasu, droga na skróty, poprzez liczne ideologie, takie jak eugenika, genetyka, nauka, technologia, cybernetyka, farmacja, transhumanizm (26), czy technokracja, doprowadziły do zużycia bogactwa naturalnych oraz biologicznego zaniczyszczenia planety w niespełna 300 lat oraz przekształcenia wolnego człowieka w zwierzę hierarchiczne – ludzki kapitał, dążąc do ukształtowania i przekształcenia kapitału – w kontrolowaną maszynę pozbawioną prawa naturalnego (4), w czym pomaga ideologia koronawirusa oraz resetu gospodarczego (27) będącego początkiem – 4 ery przemysłowej, która rozpocznie swój byt 21.01.2021 roku, co oznacza koniec ludzkiej tożsamości oraz wolnej i równej według prawa naturalnego – ludzkości …

Tożsamość (36)

Tożsamość, to wrodzony system wiedzy o tzw : wszechświecie, zakodowany w bio-fotonach (36) i polu leptonowym, które tworzą iluzje świata fizycznego, którego celem, jest dostarczanie wielowymiarowych doświadczeń, istocie ascendentnej na przestrzeni idei – wykreowanego czasu i przestrzeni …

Bio-fotony i leptony, jako elementarne cząstki światła (tuż obok elektronów, neutrin …) – tworzą na bazie punktów rozciągniętych w przestrzeni – macierz – iluzji życia fizycznego.

Świadomość tożsamości, powstaje w dniu jednoczesnej egzystencji, śmierci i narodzin, wielu wcieleń jednostki, żyjącej jednocześnie w różnych wymiarach czasoprzestrzennych.

Sen ,umożliwia tworzenie świadomej bazy naszej tożsamości, do której ma dostęp każdy, świadomy człowiek, który nie podlega idei kontroli, manipulacji i edukacji, dążącej do odcięcia człowieka od prawdy i celu wolnego życia …

Baza danych – doświadczeń i doświadczeń przełomowych, jest tworzona przez wgląd, każdej jednostki w sny innych kopii własnego jestestwa.

Prawo naturalne, jest uniwersalnym kluczem pozwalającym otworzyć drzwi karmy pozytywnej (37).

Rozwiązanie ideologii zniewolenia

Przez trzydzieści lat nigdy nie pomyliłem się w ocenie sytuacji … Jedne działania były zatrzymywane, inne zmieniały swój kształt, jeszcze inne przyspieszały swój bieg … ale zawsze dążyły one do ideologii kontroli społecznej i wyzysku człowieka, przez człowieka …

Nasze rozwiązania – wymagają wolnej woli, odwagi i całkowitej zmiany zachowań społecznych, co jest trudne, ale daje zaskakujące dobre wyniki …

Czego w mroku zauważyć nie można

Czy tego chcesz, czy też nie w obawie o swoje fetysze – całość prawa, osadzona jest na prawie naturalnym (4), natomiast strach, kontrola, postęp, rozwój, rewolucja (28), wojna, podporządkowanie … , są regułami prawa zwierząt – prawa silniejszego, które za pomocą licznych ideologii – chce sprawować kontrole nad kimś słabszym i nieświadomym oraz lekceważącym prawdę !

Patrząc, przez zakrwawiony pryzmat prawa zwierząt, nie dostrzegamy możliwości filtrowania niepokojących działań, za pomocą prawa naturalnego, co jest największym błędem naszego tłamszonego życia.

To jest, aż tak proste ?!

Czyń dobro i unikaj egoizmu (zła),

Traktuj innych tak, jak Ty byś chciał być traktowany, Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili, Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie (4).

Zauważ, że jeśli czynisz wszystko wedle tych zasad i ktoś atakuje twój byt łamiąc owe zasady moralne i zmuszając ciebie do ich łamania – masz prawo do samoobrony – wojny obronnej (29), ponieważ człowiek, przed zwierzęciem, a raczej dziką bestią (30) – musi się jakoś bronić !

Tylko nikt – wam o tym nie powie, nie powie wam tego sędzia, prokurator, adwokat, radca, czy policjant, żołnierz, polityk, a także rodzic i nauczyciel, ponieważ ci fetyszyści – bronią swoich fetyszy – ról, tytułów, stanowisk, zarobków, ideologii władzy i potęgi, budowanej na wasze – nieświadomości oraz uległości względem w/w fetyszy !!!

Nieważne, czy masz przed sobą fetysz munduru, tytułu, roli, stanowiska, funkcji, czy siły … wedle prawa naturalnego, przez pryzmat, którego spogląda się na kodeksy, ustawy, artykuły, regulaminy – ty masz racje, ponieważ owe prawo osądza, bez potrzeby powoływania sądu, trybunału, czy komisji … !!!

Duchowa logika prawa naturalnego (4), musi walczyć z zezwierzęceniem otaczającego nas świata.

Czy, ideologia koronawirusa (31), jest legalna ? Czy, ideologia państwa, jest legalna ? Czy, ideologia rządu, jest legalna ? Czy, ideologia religii i wyznania, jest legalna ? Czy, ideologia hierarchiczna, jest legalna ? …

Żadna z tych ideologi, nie jest legalna w świetle prawa naturalnego, jednak społeczeństwo otoczone fetyszami i fetyszystami – śpij, nic nie widzi, nic nie robi, nie słyszy i nic nie mówi, ze strachu przed pozorną siłą – mniejszości oraz poprzez ideologie poprawności politycznej, która daje dostęp wiernym – do ideologii fetyszy.

Wiek, wykształcenie, tytuł, rola, pozycja … nie jest przejawem świadomości, a zdobyta wiedza przejawem mądrości logicznej, ponieważ negatywne doświadczenia – pchają człowieka w kierunku wykreowanego szlaku poprawności politycznej, w której nie ma przejawów dążenia do prawdy.

Kłamstwo, jest jak wirus i trucizna, zamknięta w leku, wodzie i jedzeniu, to, co wydaje się wartością, bywa podstępem, który wyniszcza nasze wnętrze, na co większość społeczeństwa godzi się, ponieważ teoretycznie – nie ma innego wyboru, czy aby napewno ?

Zdrowie moralne

Zdrowie personalnej moralności, pozwala wybrać tylko to, co sprzyja naszemu ciału, ponieważ szkoła życia, opiera się na obiecadle – obietnicy (5) przełożenia myśli na słowa i słów na działanie, które w zgodzie z prawem naturalnym – pozwoli nam wytworzyć i przetworzyć naturalne plony w zdrową żywność, czy wytworzyć bezpieczne dla naszego ciała odzienie i schronienie oraz przetworzyć dary moralnego umysłu w logiczny schemat bytowania przyszłych pokoleń.

Samostanowienie i samoograniczenie wolności i równości, pozwoli wybudować społeczeństwo oparte na płaskiej strukturze społecznej.

Ciała niektórych mnichów, pachną nawet po śmierci, co przekłada się na dobre odżywanie, kosmetykę oraz bytowanie – pozbawionego fizycznych i psychicznych toksyn.

Mentorzy (38), sieją w ludzkich umysłach pandemie strachu przed życiem, za pomocą wykreowanych odgórnie problemów i zależności od innych osób, klas i sitw, tworzących niebezpieczną ideologie państwa.

Poprzez ciągle rosnące pragnienia – modlisz się do zewnętrznych bytów – czym przekreślasz własne jestestwo oraz negujesz swoją jaźń, jako źródło prawdy – właśnie dzięki temu – hierarchia wyznaniowa i ustrojowa, może żerować na twoim ciele i umyśle, ponieważ wytwarza się w tobie chore emocje, marzenia i pragnienia … , których bodziec, jest wynikiem przyswojenia obcej propagandy ideologicznej.

Zabrano ci czas, ład, prawo, moralność i niepodległość personalną (12), abyś żył w sposób użyteczny dla piramidy władzy, żerowania i wyzysku.

Jest to zasadnicza prawda

Społeczeństwo boi się utraty fetyszy, ponieważ przysłowiowe koraliki podarowane niewolnikowi przez pana, mają dziś większość wartość od wartości moralnych, takich jak prawo naturalne, tożsamość, dusza, wolność, czy równość społeczna.

Akceptacja prawa zwierząt, wiążę się z pandemią naiwności, ponieważ przyzwyczajonych do kłamstwa fetyszy – niewolnik, ma wiarę i nadzieje, że hierarchia odda niewolnikowi, to, co owy niewolnik, z taką chęcią w zamian za koraliki, oddał w depozyt swemu panu.

Jednak prawda jest brutalna, jeśli choć raz oddałeś swoją równość i wolność w ręce kogoś innego, kto dzięki temu depozytowi, może wygodnie żyć na twój koszt – nigdy nie odzyskasz odpowiedzialności za swoje życie, ponieważ oznaczałoby to utratę władzy, siły i prawa zwierząt …

Odpowiedzialność oznacza wolności i równość budowaną na prawie naturalnym, owo samostanowienie, ma ważną cechę, jaką jest samoograniczenie własnego łaknienia, czego nigdy nie osiągnie ucywilizowane i ukulturalnione społeczeństwo, które buduje rygor ładu, prawa i porządku na bazie prawa zwierząt.

Jeśli drugie zastępuje wartość tego pierwszego, to człowieczeństwo przybierać postać stada hodowanego, za pomocą schematu równoważących się nagród i kar (39).

Możesz żyć i umierać wyłącznie za siebie samego i to od ciebie zależy, czy zasłużysz na raj karmy pozytywnej czy piekło karmy negatywnej (37). Zacznij odkrywać siebie samego, ponieważ wyznanie użytkuje i wykorzystuje twoją naiwność …

Magia Intencyjna (40), jest formą przekazania energii wewnętrznej, ku własnemu celowi lub w stronę innej osoby. Owy pełen świadomości czyn, jest spostrzegany jako źródło autokreacji lub altruizmu, będącego oznaką wyższego człowieczeństwa, które zostało zapomniane w świecie autodestrukcji, nienawiści i promowanego egoizmu.

Tylko spokój i cisza, pozwalają wytworzyć samo poszanowanie własnego działania, opartego na prawie naturalnym (4).

Owo działanie, kreujące na powrót aspekt duchowy naszego wnętrza, powstaje przy użyciu czasu, ładu, prawa, moralności i niepodległości personalnej (12), co wytwarza jedność człowieka z bogiem personalnym, będącym kluczem i spoiwem wielowymiarowej jaźni, dążącej do ewolucji karmy pozytywnej lub negatywnej (37).

Taki jest obraz Boga personalnego, Boga lechickiego, z którym od wieków – wojnę prowadzą fetyszyści szamańscy (20), będący twórcami kult-ur-y i cywilizacji hierarchicznej, stawiającej Boga na zewnątrz ludzkiej duszy, dla swoich niemoralnych celów, skupionych na aspekcie władzy człowieka nad człowiekiem.

Dydymus

Akademia Filozoficzna Dydymusa

PL27109000047335800000044283

https://pomagam.pl/afd

Liga Świata | RaElIs

Samostanowienie i Samoograniczenie

https://zrzutka.pl/anzajh

https://trueshopl.wordpress.com

https://tajemnicatajemnic.wordpress.com

1. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/13/jesli-wchodzisz-do-mego-domu-i-kregu-badz-swiadom-regul-i-praw-w-nich-panujacych

2. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/18/bog-oraz-bog-i-inni/

3. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/04/raelis-odpowiedzialnosc-za-stan-wewnetrznej-rownowagi/

4. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/07/01/nieprzekraczalne-granice-wladzy-i-prawa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/16/przywrocmy-prawo-naturalne/

https://

wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/18/sprawiedliwosc-prawa-personalnego/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/27/personalny-trybunal-prawa-naturalnego/

5. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/28/obicadlo-i-runy/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/07/24/obiecadlo-i-logika/

6. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/17/fetyszyzm-i-faszyzm/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/04/wyznawcy-fetyszyzmu/

7. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

8. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/23/kim-jest-krol-i-czym-jest-panstwo/

9. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/21/przemoc-emocjonalna-i-psychologiczna-w-zwiazku-polityce-i-religii-za-pomoca-techniki-gaslightingu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/03/05/depresja-oczyma-logiki/

10. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/10/24/problem-pentagramu-i-heksagramu-oraz-triskelionu/

11. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/08/kreacja-szescianu-czyli-jak-okrasc-i-zniewolic-czlowieczenstwo/

12. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/24/alegorie-czasu-chronos-aion-uroboros-i-caerus/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/14/moj-personalny-lad/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/30/swiete-prawo-personalne/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/23/przebudzenie-szalenstwa-i-moralnosc-personalna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/11/personalny-dzien-niepodleglosci/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/10/personalny-wszechswiat-jak-w-gorze-tak-i-na-dole/

13. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/17/konformizm-i-edukacja-lustrzana/

14. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/08/14/czaszka/

15. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/15/klin-czyli-budowanie-i-niszczenie-lukow-mostow-za-pomoca-wiecznej-ideologii-podzialu/

18. https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2016/05/nowy-porzadek-swiata-cywilizacja-strachu.html

17. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/07/25/wampiryzm-alegoria-zakorzenienia-ideologi-prawa-zwierzat-w-czlowieku/

19. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/18/przejecie-wewnetrznego-glosu/

20. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/31/poczatek-kontroli-spolecznej-czyli-szamanizm-filozoficzny-egoistow-zwanych-tyranami/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/21/szamanska-wladza-nad-ludem-czyli-przekroczenie-idei-personalnosci/

https://dydymuswojciech.wordpress.com/2019/01/29/szamanskie-plagiaty-i-konstrukty-ideologiczne-kontrolujace-ciemne-spoleczenstwo/

21. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/05/zasada-trzech-sekretne-nauczanie-podstawa-wladzy-czlowieka-nad-czlowiekiem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/10/10/teatr-groteski-dnia-codziennego-w-ujeciu-logiki/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/

22. http://swiatowaliga.blogspot.com/2016/05/nieodrobione-lekcje-slepego-tumu.html

23. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/30/archonci-i-wizualizacja-wplywu-na-byt-ludzki-za-pomoca-trzeciej-sily/

24. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/4-rewolucje-fragment/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/02/10/fluoryzacja-kontrola-mas/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/11/06/kryzys-klimatyczny-i-smog-nie-istnieja/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/12/04/smog-smugi-chemiczne-czyli-droga-do-waluty-energetycznej/

25. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/08/26/uzbrojenie-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/25/2020-rok-personalnej-jazni/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/25/mysli-wyjete-z-jazni/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/11/27/jazn-personalna-i-dekonstrukcja/

26. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/08/symulacja-nowy-wymiar-transhumanizmu/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/06/13/memetyzm-transhumanizm-i-utylitaryzm-depopulacji-czyli-slow-kilka-do-ministra-zdrowia/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/05/25/memetyczny-twor-spoleczny-czyli-budowa-sztucznej-inteligencji-na-bazie-internetu-rzeczy-ludzkiego-kapitalu/

27. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/10/prawda-i-strach-czyli-pilny-apel-skierowany-do-swiadomych-jednostek/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/09/09/transhumanizm-czyli-alchemiczny-reset-czlowieczenstwa/

28. https://dydymuscytaty.wordpress.com/2018/10/18/czy-jest-rewolucja/

29. https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/03/22/wojna-z-cywilizacja-wyzysku-czlowieka-przez-czlowieka/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/03/12/otwarta-wojna-z-patologia-nielegalnej-wladzy-nie-damy-sie-pietnowac-zasadami-ideologicznymi/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/14/prawo-naturalne-i-samoobrona-przed-zerowaniem-zwierzat-na-czlowieku/

30. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/28/bestia-drzemie-w-kazdym-z-nas/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2020/08/05/ponowne-uczlowieczenie/

https://wojciechdydymus.wordpress.com/2019/02/06/gad-ssak-czlek-i-oswiecony-bog/

31. https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/08/31/operacja-koronawirus-czyli-transhumanizm-i-test-pcr/

https://koronawirustofake.wordpress.com/2020/07/23/zadamy-personalnej-odpowiedzialnosci-za-zamach-falszywej-flagi/

https://koronawirustofake.wordpress.com

32. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/05/13/legenda-jestem-ktory-jestem-po-prostu-jestem/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/31/niebo-i-pieklo/

33. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/12/31/niebo-i-pieklo/

34. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/06/13/bledy-wspomnien/

35. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/10/swiadomy-sen/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/02/25/swiadomy-sen-i-spojrzenie-na-nasz-dom/

https://wojciechdydymski-cytaty.blogspot.com/2019/04/karma-rzeczywista-i-swiadomy-sen.html

36. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/03/06/tozsamosc-biofotony-i-pole-leptonowe/

37. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/29/ignorancja-nie-oznacza-niewinnosci-czyli-dlaczego-zabijanie/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/08/09/kim-jest-dziecko/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/01/12/swiadomosc-kreacji-ciala-i-prokreacji-czyli-potwierdzenie-idei-telegonii/

38. https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/06/21/masonska-idea-mentora/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2020/04/24/arkademia-piramidy/

39. https://swiatowaliga.blogspot.com/2017/07/scena-kar-i-nagrod-czyli-hodowla.html

40. https://akademiafilozoficznadydymusa.wordpress.com/2019/05/09/samo-poszanowania-magia-intencyjna/

https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2019/04/15/spokoj-magii-intencyjnej-czyli-odkrycie-i-zespolenie-wlasnego-ja/